Ο eΠανδέκτης και η ειδική έκδοση eΠανδέκτης Banks υποστηρίζουν με τον καλύτερο τρόπο τη συνολική μηχανογράφηση μιας νομικής υπηρεσίας για αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποθέσεών της.

Για Εταιρείες & Οργανισμούς

Ο eΠανδέκτης Enterprises είναι Σύστημα Οργάνωσης Νομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Απαιτήσεων, που απευθύνεται σε νομικά τμήματα εταιρειών και οργανισμών.

Αποτελείται από ένα σύνολο υποσυστημάτων που ολοκληρώνονται σε μία προηγμένη και πλήρη λύση οργάνωσης και ηλεκτρονικής διαχείρισης δικαστικών και μη δικαστικών υποθέσεων.

Ο εξελιγμένος σχεδιασμός της βάσης του συστήματος eΠανδέκτης Enterprises, αποτέλεσμα της 20χρονης εμπειρίας της εταιρείας μας με νομικά προγράμματα, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων μπορούν να υποστηρίξουν τις πολυπλοκότερες απαιτήσεις, λόγω της ευκολίας με την οποία μπορεί να διασυνδέονται πληροφορίες από όλες τις οντότητες του συστήματος, αλλά και να υποδέχεται πληροφορίες ή να διασυνδέεται με υπάρχουσες τρίτες εφαρμογές.

Το φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, η επιχειρηματική ευφυΐα και η πλούσια λειτουργικότητα, θα αποτελέσουν σίγουρο οδηγό για την αύξηση της παραγωγικότητας βάζοντας την εταιρεία σας σε πλεονεκτική θέση.

Για Τραπεζικά Ιδρύματα

Η ειδική έκδοση eΠανδέκτης Banks διαθέτει τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις του λογισμικού eΠανδέκτης λειτουργούν σε δύο από τις μεγάλες συστημικές τράπεζες με περισσότερους των 1.500 on-line χρήστες, τόσο εσωτερικοί της τράπεζας όσο και εξωτερικοί συνεργάτες των τραπεζών αυτών.

Πελάτες

Ενδεικτικά αναφέρονται δύο Συστημικές Τράπεζες που χρησιμοποιούν το eΠανδέκτης:

Η μεγαλύτερη και παλαιότερη (από το 2000) εγκατάσταση του eΠανδέκτη σε τραπεζικό οργανισμό στην Ελλάδα. Πλέον υποστηρίζει πλέον των 1.300 online χρηστών και συνεργατών της τράπεζας, ενώ προσφέρει εξειδικευμένη πλατφόρμα για χρήση από τους εξωτερικούς δικηγόρους της Τράπεζας.

Διασυνδέεται με τα περισσότερα συστήματα της Τράπεζας για την ανταλλαγή πληροφοριών (core σύστημα, collections, ERP, συστήματα εγκρίσεων δανείων και πολλά άλλα). Καλύπτει την κατανομή επιπέδων αρμοδιότητας και ρόλων των χρηστών κάθε χώρου. Case management, ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, Workflows, alerts, διαχείριση Ενεργειών κ.α.

Σημειώνεται ότι η ενέργεια ως βασική οντότητα του eΠανδέκτη μπορεί να συνδεθεί με άλλες οντότητες του συστήματος και να αποκτήσει παραμετροποιημένη ροή ακολουθίας προγραμματισμένων εργασιών (work flow). Έτσι, το σύστημα μπορεί να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τον τρόπο που είναι επιθυμητός από τον χρήστη, με τον ορισμό προθεσμιών και ακολουθιών προγραμματισμένων εργασιών.

Πρόσφατη εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του eΠανδέκτη.

Υποστηρίζει online όλους τους εσωτερικούς χρήστες και εξωτερικούς συνεργάτες της τράπεζας, αυτοματοποιώντας τις καθημερινές διαδικασίες με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη πληροφόρηση των στελεχών της.

Ειδικό module του eΠανδέκτη σε όλα τα καταστήματα της τράπεζας, παρέχει εύκολη επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα του eΠανδέκτη της νομικής υπηρεσίας. Διασυνδέεται με υφιστάμενα συστήματα της τράπεζας μέσω εξειδικευμένων Services.

Προσφέρει ανάμεσα σε άλλα την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, την κατανομή επιπέδων αρμοδιότητας και ρόλων των χρηστών και την διεκπεραίωση των καθημερινών λειτουργιών μέσω της χρήσης εκτεταμένων Work Flows.