Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Δείτε τα σεμινάρια σε μορφή RSS  RSS Feed

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 4488/2017 - Πρόσφατες Τροποποιήσεις στα Εργατικά και Ασφαλιστικά σύμφωνα με το νέο Νόμο 4448/2017

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΛΙΑΖΟΣ Οικονομολόγος –, Φοροτεχνικός –, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με μεγάλη διδακτική εμπειρία

Ημερομηνία: 13/11/2017

Ώρα: 17:00 -22:00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678, Τηλ. 210/3326000
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π) και ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ Ν. 4446/2016

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κ. ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής –, Λογιστής

Ημερομηνία: 10/10/2017

Ώρα: 17:00 -22:00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678, Τηλ. 210/3300111.
«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κ.MOYZAKHΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Οικονομολόγος –, Φοροτεχνικός - Α’ Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. & Μέλος της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. - Φορολογικός Σύμβουλος

Ημερομηνία: 07/06/2017

Ώρα: 17:00 - 22:00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678, Τηλ. 210/3300111.
 
«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ-ΑΔΗΛΩΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ημερομηνία: 07/06/2017

Ώρα: 17:00-22:00

Τοποθεσία: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κ. ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Πρώην Γενικός Δ/ντής Υπουργείου Οικονομικών Δ/νσης Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (Κ.Β.Σ)

Ημερομηνία: 25/05/2017

Ώρα: 17:00 - 22:00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678, Τηλ. 210/3300111.
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ Ν. 4446/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κα. Αννα Ρουσάκη τ. Τμηματάρχης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Δ/νση 14η Φ.Π.Α

Ημερομηνία: 04/05/2017

Ώρα: 17:00 -22:00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678, Τηλ. 210/3326000
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα