Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Λογιστικά


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π) και ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ Ν. 4446/2016

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κ. ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής –, Λογιστής

Ημερομηνία: 10/10/2017

Ώρα: 17:00 -22:00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678, Τηλ. 210/3300111.

ΤΙΜΗ: €150.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4523938, 4533122 - Fax: (210) 4514361.
 

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου: 

10 και 11 Οκτωβρίου 2017,

ώρες:  17.00΄- 22.00΄

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

κ. ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ορκωτός Ελεγκτής -; Λογιστής -

Μέλος της επιτροπής του νόμου για τα Ε.Λ.Π «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π) και ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -; ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑΜΕ ΤΟ          Ν. 4308/2014 -;

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΟ Ν.4446/2016»

Ανάλυση και εφαρμογή στην πράξη των ρυθμίσεων του Ν. 4308/2014

1.      Πεδίο εφαρμογής του νόμου (Ποιες επιχειρήσεις υπόκεινται)

2.      Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων -; επιχειρήσεων

3.      Λογιστικό σύστημα -; Λογιστικά βιβλία -; Λογιστικά Στοιχεία (παραστατικά)

4.      Τιμολόγια -  Παραστατικά Διακίνησης (Δελτία Αποστολής)

5.      Τιμολόγια (Αποδείξεις) λιανικής πώλησης

6.      Περιγραφή και περιεχόμενο  χρηματοοικονομικών καταστάσεων Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος (Ισολογισμός -; Αποτελέσματα -; Μεταβολές Καθαρής Θέσης -; Ταμιακές Ροές -; Προσάρτημα) και Απλογραφικού Λογιστικού Συστήματος (Βιβλία Εσόδων -; Εξόδων).

7.      Αποτιμήσεις Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων

8.      Ιστορικό κόστος -; Εύλογες αξίες

9.      Αλλαγές Λογιστικών Αρχών -; Μεταβολές Εκτιμήσεων  - Διόρθωση λαθών

10.  Απλοποιήσεις και Απαλλαγές στη Σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

11.  Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

12.  Πρώτη εφαρμογή του νόμου και μεταβατικές διατάξεις


Αξιολογήστε αυτό το σεμινάριο Παραγγελία σεμιναρίου


Συνολική βαθμολογία σεμιναρίου

(Το σεμινάριο δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα απο κανένα χρήστη)
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα