Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διοικητικά


Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 4488/2017 - Πρόσφατες Τροποποιήσεις στα Εργατικά και Ασφαλιστικά σύμφωνα με το νέο Νόμο 4448/2017

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΛΙΑΖΟΣ Οικονομολόγος –, Φοροτεχνικός –, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με μεγάλη διδακτική εμπειρία

Ημερομηνία: 13/11/2017

Ώρα: 17:00 -22:00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678, Τηλ. 210/3326000

ΤΙΜΗ: €50.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4523938, 4533122 - Fax: (210) 4514361.
 

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 4488/2017

 Εφαρμογή του Νέου Ασφαλιστικού Νόμου 4488/13.09.2017 στη Μισθωτή Εργασία και στους Αυτοαπασχολούμενους -;

Πρόσφατες Τροποποιήσεις σύμφωνα με το

Νέο Ν. 4448/13.9.2017

Θα διανεμηθούν πλήρεις σημειώσεις με τα θέματα του Σεμιναρίου και βεβαίωση παρακολούθησης

Ημερομηνίες:

13 Νοεμβρίου 2017, ώρες: 17:00΄- 22:00΄


Tόπος διεξαγωγής : Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα..      

Κόστος:  50 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες - λογιστές...

Επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%...

Πληροφορίες : τηλ. 210/4523938, 4533122

Fax: 210/4514361,

email : info@pandektis.gr

Αξιολογήστε αυτό το σεμινάριο Παραγγελία σεμιναρίου


Συνολική βαθμολογία σεμιναρίου

(Το σεμινάριο δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα απο κανένα χρήστη)
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα