Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Φορολογικά


ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ Ν. 4446/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κα. Αννα Ρουσάκη τ. Τμηματάρχης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Δ/νση 14η Φ.Π.Α

Ημερομηνία: 04/05/2017

Ώρα: 17:00 -22:00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678, Τηλ. 210/3326000

ΤΙΜΗ: €80.00

Πληροφορίες: seminars_info
 

ΧΡΟΝΟΣ : 04 Μαϊου 2017,

ώρες: 17:00΄- 22:00΄

Κόστος:  80 ευρώ για εταιρίες (στα τρία άτομα ο ένας παρακολουθεί ΔΩΡΕΑΝ) και

50 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες -; λογιστές.. 

Tόπος :  Ξεν. Τιτάνια, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678,

Για το κόστος συμμετοχής και για την κατάθεση των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα…

 

Πληροφορίες :  κα. Νταή , τηλ. 210 4523938,

210 4533122  Φαξ: 210 4514361

E - mail: ntai@pandektis.gr


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ "Φ.Π.Α"

Τροποποιήσεις μέχρι και το Ν. 4446/2016
Συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά -; Ειδικό καθεστώς άρθρου 39β, Απόδοση ΦΠΑ με την είσπραξη - Δικαίωμα έκπτωσης -;

PRO-RATA - Διακανονισμός παγίων - Τόπος Φορολογίας των Υπηρεσιών -; Περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2 - έκδοση 2016) -;

Λοιπά θέματα

Αναλυτικά:

·         - Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ μέχρι και τον νόμο  4446/2016 (ρυθμίσεις σχετικά με το προσφυγικό, συντελεστές ΦΠΑ νησιών, ειδικό καθεστώς άρθρου 39β - απόδοση φόρου με την είσπραξη, κλπ.)

·         - Συνοπτική παρουσίαση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων/παραδόσεων και συναφείς υποχρεώσεις ( τριγωνικές συναλλαγές, υποχρεώσεις ελέγχου συναλλαγών μέσω VIES, δηλωτικές υποχρεώσεις, κλπ) των εισαγωγών /εξαγωγών.

·         - Απαλλαγές στα πλαίσια των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων (διαδικασία απαλλαγής με βάση το  Ειδικό Απαλλακτικό - ΕΔΔΑ- για εξαγωγή αγαθών)

·         - Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών στις συναλλαγές των υποκειμένων με επιχειρήσεις  του εξωτερικού.

·         - Ειδικό καθεστώς άρθρου 39β ύστερα από την τροποποίησή του με το ν. 4446/2016.

·         - Δικαίωμα έκπτωσης γενικά -Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata) -; Ποια ποσά λαμβάνονται υπόψη στο κλάσμα -; Επιδοτήσεις - Παραδείγματα

·        - Διακανονισμός επενδυτικών αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, όπως ισχύει.

·         - Τακτοποίηση διαφορών στο δικαίωμα έκπτωσης της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου γενικά, ύστερα από την κατάργηση υποβολής Εκκαθαριστικής Δήλωσης.

·         - Παραγραφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ .

·         - Έντυπο της  Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ (Φ2)

·         - Νέο έντυπο Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης (Φ12) στην περίπτωση μεταβολής του καθεστώτος ΦΠΑ , κλπ.

·         - Λοιπά επίκαιρα θέματα

  Σημείωση :  Θα δοθούν πλήρεις σημειώσεις καλύπτουσες τα θέματα του σεμιναρίου και θα απαντηθούν όλα τα δικά σας ερωτήματα που αφορούν τη θεματολογία του σεμιναρίου από την μοναδική στην ερμηνεία του Φ.Π.Α κα. Ρουσάκη Άννα.

Αξιολογήστε αυτό το σεμινάριο Παραγγελία σεμιναρίου


Συνολική βαθμολογία σεμιναρίου

(Το σεμινάριο δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα απο κανένα χρήστη)
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα