Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Φορολογικά


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κ. ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Πρώην Γενικός Δ/ντής Υπουργείου Οικονομικών Δ/νσης Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (Κ.Β.Σ)

Ημερομηνία: 25/05/2017

Ώρα: 17:00 - 22:00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678, Τηλ. 210/3300111.

ΤΙΜΗ: €50.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4523938, 4533122 - Fax: (210) 4514361.
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ

 1.      Τα νέα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.)  Ν.4174/2013 (άρθρα 53-59), ύστερα από τον τελευταίο Νόμο 4410/2016 (ΦΕΚ Α΄141/3.8.2016), με τις τελικές μεταβολές μέχρι 31.8.2016.

2.      Μεταβατικές διατάξεις  του Κ.Φ.Δ.,  για τα παλαιά πρόστιμα του Κ.Β.Σ.- Κ.Φ.Α.Σ

3.      Διάφορα  άρθρα του Κ.Φ.Δ.

4.      Λήψη ασφαλιστικών μέτρων  (δέσμευση καταθέσεων)  (άρθρο 46)

5.      Ποινικές διατάξεις (άρθρα 66-71)

6.      Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων  επαγγελματιών  (άρθρο  13 παρ.1 Ν.2523/1997.  ΑΥΟ  ΠΟΛ. 1117/2016)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Κ.Φ.Δ .(Ν.4174/2013)

1.       Διοικητικές κυρώσεις  (Πρόστιμα)

. Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής  (άρθρο 53)

. Διαδικαστικές παραβάσεις  (άρθρο 54)

. Παραβάσεις  φοροδιαφυγής (άρθρο 55)

. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (άρθρο 56)

.Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης  (άρθρο 58)

. Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με το Φ.Π.Α.  (άρθρο 58 Α)

. Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους (άρθρο 59)

2.       Μεταβατικές διατάξεις  του Κ.Φ.Δ., για τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.

   (άρθρο 7  Ν.4337/2015)

3 .    Διάφορα άρθρα Κ.Φ.Δ.

  . Γενικά (άρθρο 1).

  . Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2)

  . Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες

(άρθρο 9)

  . Βιβλία και στοιχεία (λογιστικά αρχεία)  

(άρθρο 13)

  . Πληροφορίες από το φορολογούμενο ( άρθρο 14)

  . Παραγραφή  (άρθρο 36)

  . Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια  (άρθρο 60)

  . Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας  (άρθρο 61)

  . Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων  (άρθρο 62)

  . Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής   προσφυγή κατά πράξεων    της Διοίκησης  (άρθρο 63)

            4.    Λήψη ασφαλιστικών μέτρων

            (άρθρο 46)

5.       Ποινικές κυρώσεις

  . Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη (55Α)

  . Εγκλήματα φοροδιαφυγής  (άρθρο 66)

  . Αυτουργοί και συνεργοί  (άρθρο 67)

  . Δικονομικά θέματα, παραγραφή εγκλημάτων, μετατροπές -αναστολές ποινών,     μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις  (άρθρα 68-71)

6.       Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων  επαγγελματιών  (άρθρο  13 παρ.1 Ν.2523/1997.  ΑΥΟ  ΠΟΛ. 1117/2016)

 

7.   Αποφάσεις και Εγκύκλιοι Υπ.Οικονομικών

     .  ΑΥΟ ΠΟΛ.1022/31.1.2014

                  .  ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1078/27.3.2014


Τόπος:   Ξενοδοχείο TITANIA, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, τ.κ. 10678   τηλ.:  210 3326000

θα διανεμηθούν  ΔΩΡΕΑΝ πλήρεις σημειώσεις καλύπτουσες τα θέματα του Σεμιναρίου και βεβαίωση παρακολούθησης.

- Για το κόστος συμμετοχής και για την κατάθεση των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα…

 

 Πληροφορίες : κα. Νταή , τηλ. 210 4523938,

210 4533122

Φαξ: 210 4514361 E - mail: ntai@pandektis.gr

Αξιολογήστε αυτό το σεμινάριο Παραγγελία σεμιναρίου


Συνολική βαθμολογία σεμιναρίου

(Το σεμινάριο δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα απο κανένα χρήστη)
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα