Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Αναζήτηση Στη Νομοθεσία


Μηχανή Αναζήτησης Βοήθεια
Λέξη κλειδί: Υποχρεωτική εισαγωγή όταν:
  • το χρονικό διάστημα παραμείνει κενό,
  • η αναζήτηση εκτελείται στις πρόσθετες επιλογές.
Αναζήτησε:    να περιέχονται 

σύνθετη αναζήτηση

Χρονικό Διάστημα (dd/mm/yyyy) Είδος Νομοθετήματος Αντικείμενο Νομοθεσίας
Από:
Εως:
Νόμοι
Εγκύκλιοι-Αποφάσεις
Νομολογία Δικαστηρίων
Ολα

Ολα

Νόμοι
Αριθμός ΦΕΚ
Κωδικός Νόμου
Εγκύκλιοι
Κωδικός Απόφασης
Αριθμός ΠΟΛ
Υπουργείο
Διεύθυνση
Τμήμα
Θέμα
Νομολογία
Δικαστήριο
   ΣτΕ
 Αρειος Πάγος
 Εφετείο
 Πρωτοδικείο
 Λοιπών Δικαστηρίων
Αριθμός
Θέμα
Αναζήτηση
Ακύρωση
28 Νοεμβρίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα