Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Φορολογική και Εμπορική ΝομοθεσίαΠληροφορίες Περιεχόμενα Ευρετήριο Υποδείγματα


ΚΩΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Στην ενότητα της Τράπεζας Πληροφοριών «ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ» θα βρείτε επί του παρόντος πληροφορίες για τους ακόλουθους κώδικες νομοθεσίας :

Εμπορικής Νομοθεσίας:
  • Κωδικοποίηση ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών»
  • Κωδικοποίηση ν. 3190/1955 «περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης»
Φορολογικής Νομοθεσίας:
  • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων (ν. 2238/1994)
  • Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων (Π.Δ 186/1992)
  • Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000)
  • Κώδικας Φορολογικών Κινήτρων (ν. 2601/1998)

21 Ιουλίου 2019
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα