Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - ΚοστολόγησηΠληροφορίες Περιεχόμενα Ευρετήριο Υποδείγματα


ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
(Η ΟΜΑΔΑ 9 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

Στο Τμήμα αυτό της Τράπεζας Πληροφοριών ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ αναλύονται τα σχετικά με τα στοιχεία του κόστους θέματα, η τεχνική της Κοστολόγησης, τα βασικά συστήματα κοστολόγησης, στοιχεία περί της πρότυπης κοστολόγησης, η Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως του Ε.ΓΛΣ, η περιοδική (μηνιαία ή τριμηνιαία) κοστολόγηση, η λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων στη γενική και αναλυτική λογιστική, οι ποσοτικές διαφορές, οι ιδιοχρησιμοποιήσεις, απώλειες και καταστροφές αποθεμάτων, το Βιβλίο Παραγωγής και Κοστολογίου επί μαζικής και εξατομικευμένης παραγωγής.

Όλα τα εξεταζόμενα αντικείμενα εμπεδώνονται με λογιστικά παραδείγματα.

01 Απριλίου 2020
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα