Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)Πληροφορίες Περιεχόμενα Ευρετήριο Υποδείγματα


ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ – ΕΞΑΓΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
&
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στο Τμήμα αυτό του ΠΑΝΔΕΚΤΗ συνεξετάζονται όλα τα οικονομικά, νομικά, φορολογικά και λογιστικά θέματα που ανακύπτουν κατά τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων, δηλαδή κατά τη συγχώνευση, τη μετατροπή της νομικής μορφής των εταιριών, τη διάσπαση των ανώνυμων εταιριών και την απόσχιση κλάδου και τμημάτων των εταιριών, καθώς και τα φορολογικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί και ισχύουν κατά τους εταιρικούς αυτούς μετασχηματισμούς. Και επειδή η συγχώνευση των εταιριών προϋποθέτει οπωσδήποτε τον προσδιορισμό «λογικής» και «δίκαιης» σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιριών, το πρώτο μέρος του έργου αφιερώνεται στις Μεθόδους Εκτίμησης της Αξίας της Επιχείρησης. Η ισχύουσα νομοθεσία, εμπορική και φορολογική έχει πλήρως αναλυθεί και αποσαφηνιστεί και παρέχονται και τα απαιτούμενα υποδείγματα πρακτικών και εγγράφων που καταρτίζονται προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι διάφοροι τύποι μετασχηματισμών των εταιριών και επιχειρήσεων.

24 Οκτωβρίου 2020
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα