Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠΠληροφορίες Περιεχόμενα Ευρετήριο Υποδείγματα


ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Στο Τμήμα αυτό του ΠΑΝΔΕΚΤΗ περιλαμβάνεται το πρωτοποριακό έργο του καθηγητή Πανεπιστημίου Κ. Ε. Σακέλλη στο οποίο παρουσιάζονται αναλύονται και συνεξετάζονται πλήρως και διεξοδικά όλα τα θέματα που απασχολούν σε καθημερινή μόνιμη βάση τους λογιστές, φοροτέχνες, ελεγκτές και νομικούς συμβούλους των επιχειρήσεων.

Κάθε λογαριασμός του Ε.ΓΛΣ και όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτόν αναλύονται και συνεξετάζονται συνδυαστικά από όλες τις οπτικές γωνίες που ταλανίζουν τους Λογιστές και παρουσιάζονται, ταξιθετημένα ευκρινώς, κάτω από τον Κωδικό Αριθμό και τον τίτλο του Λογαριασμού.
Έτσι κάθε λογαριασμός του Ε.ΓΛΣ ερευνάται από άποψη:
  • Λογιστική (ανάλυση με παραδείγματα)
  • Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (ισχύουσες διατάξεις, εγκύκλιοι, νομολογία κ.λπ)
  • Φορολογία Εισοδήματος (ισχύουσες διατάξεις, εγκύκλιοι, νομολογία κ.λπ)
  • Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ισχύουσες διατάξεις, εγκύκλιοι, νομολογία, κ.λπ)
  • Χαρτοσήμου
  • Γνωματεύσεων του Ε.Σ.Υ.Λ
  • Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Το περιεχόμενο της ενότητας λογιστικό σχέδιο χωρίζεται σε δύο επιμέρους τμήματα με άμεση σχέση και σύνδεση μεταξύ τους :
  • Τα Γενικά Θέματα ομάδων λογαριασμών και
  • Τους Λογαριασμούς του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
Το έργο ενημερώνεται σε καθημερινή βάση ώστε να είναι πάντοτε ενήμερο και το περιεχόμενό του να είναι έγκυρο και φερέγγυο.

21 Ιουλίου 2019
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα