Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα Πανδέκτη

ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ
20/06/2014
Το κόστος της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται:

 • σε εκατό πενήντα (150) ευρώ για τις εταιρίες και επιχειρήσεις πλέον 24% ΦΠΑ


 • σε εκατόν πενήντα (100) ευρώ για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές, Φοροτέχνες, Ελεγκτές, Συμβούλους Επιχειρήσεων, κλπ πλέον 24% ΦΠΑ


 • σε πενήντα (50) ευρώ για τους σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, κλπ πλέον 24% ΦΠΑ
 • 17 Φεβρουαρίου 2020
  Ενότητες  
  Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
  Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
  Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
  Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
  Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
  Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
  Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
  Πρακτικά Θέματα Λογιστή
  Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

  Οικονομικά Νέα