Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

ΠΟΛ.1006/10.01.2018 “Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας”.
12/01/2018

ΠΟΛ.1006/10.01.2018 “Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας”.

 

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 

Αθήνα, 10/01/2018

ΠΟΛ.1006/10-01-2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα

Πληροφορίες: Β. Τσιάρα

Τηλέφωνο: +30 210 3375 864

Fax: +30 210 3375 854

E-Mail: dos@aade.gr

Url: www.aade.gr

 

ΠΟΛ 1006/2018

 

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας

 

Στην Πρότυπη Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την Αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου (επικαιροποίηση 2017) η φορολογική μεταχείριση των συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών προσδιορίζεται στα άρθρα 18 και 19 αυτής. Συγκεκριμένα, το άρθρο 18 καλύπτει συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται λόγω προηγούμενης εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε ένα Κράτος ή πολιτική του υποδιαίρεση ή τοπική αρχή του οι οποίες δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ (Κυβερνητικές συντάξεις), ενώ δεν καλύπτει συντάξεις όπως αυτές που καταβάλλονται για μη εξαρτημένες προσωπικές υπηρεσίες. Το άρθρο 19 αντίστοιχα αφορά σε συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται από ένα Κράτος ή πολιτική του υποδιαίρεση ή τοπική αρχή του ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά σε ένα πρόσωπο έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή πολιτική του υποδιαίρεση ή τοπική αρχή του, ήτοι συντάξεις που καταβάλλονται για κυβερνητικές υπηρεσίες.

 

Αναφορικά με τις συντάξεις που καταβάλλονται έναντι ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών, αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προαναφερόμενων άρθρων 18 και 19 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ, αλλά, όπως αναφέρεται και στην ερμηνευτική Εγκύκλιο ΠΟΛ.1128/27.10.2006 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 21 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ (¶λλα εισοδήματα), στις οποίες προσδιορίζεται η φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που δεν αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα μίας Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας. Το άρθρο 21 παρέχει έναν γενικό κανόνα που αφορά εισοδήματα που δεν καλύπτονται από τα προηγούμενα άρθρα μίας Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας, τα οποία μπορεί να είναι εισοδήματα κατηγορίας η οποία δεν έχει ρυθμιστεί ρητά σε μία τέτοια Σύμβαση ή ακόμη εισοδήματα από πηγές που δεν αναφέρονται ρητά σε μία τέτοια Σύμβαση.

 

Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι οι συντάξεις που καταβάλλονται έναντι ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών δεν ρυθμίζονται ρητά από τις διατάξεις των Συμβάσεων κι επομένως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 21 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και συνεκτική εφαρμογή των διμερών Συμβάσεων που έχει συνάψει η Ελλάδα, ακολουθεί κατάλογος των Συμβάσεων, καθώς και των αντίστοιχων άρθρων τους, σύμφωνα με τις οποίες οι συντάξεις που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων υπηρεσιών καλύπτονται από τις διατάξεις σχετικά με τα άλλα εισοδήματα και φορολογούνται μόνο στο Κράτος κατοικίας του δικαιούχου:

 

¶γιος Μαρίνος (ν. 4243/2014, ΦΕΚ 57/Α'/2014) - άρθρο 22

Αζερμπαϊτζάν (ν. 3826/2010, ΦΕΚ 29/Α'/2010) - άρθρο 21

Αλβανία (ν. 2755/1999, ΦΕΚ 252/Α'/1999) - άρθρο 21

Αρμενία (ν. 3014/2002, ΦΕΚ 103/Α'/2002) - άρθρο 22

Αυστρία (ν. 3724/2008, ΦΕΚ 253/Α'/2008) - άρθρο 21

Βέλγιο (ν. 3407/2005, ΦΕΚ 266/Α'/2005) - άρθρο 21

Βουλγαρία (ν. 2927/2001, ΦΕΚ 140/Α'/2001) - άρθρο 21

Βοσνία & Ερζεγοβίνη (ν. 3795/2009, ΦΕΚ 157/Α'/2009) - άρθρο 22

Ελβετία (ν. 1502/1984, ΦΕΚ 192/Α'/1984, ν. 4034/2011, ΦΕΚ 269/Α'/2011, ν. 4105/2013, ΦΕΚ 5/Α'/2013) - άρθρο 21

Εσθονία (ν. 3682/2008, ΦΕΚ 145/Α'/2008) - άρθρο 21

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ν. 4234/2014, ΦΕΚ 28/Α'/2014) - άρθρο 21

Ιρλανδία (ν. 3300/2004, ΦΕΚ 262/Α'/2004) - άρθρο 22

Ισλανδία (ν. 3684/2008, ΦΕΚ 147/Α'/2008) - άρθρο 21

Ισπανία (ν. 3015/2002, ΦΕΚ 104/Α'/2002) - άρθρο 21

Ισραήλ (ν. 2572/1998, ΦΕΚ 12/Α'/1998) - άρθρο 21

Ιταλία (ν. 1927/1991, ΦΕΚ 17/Α'/1991) - άρθρο 22

Κίνα (ν. 3331/2005, ΦΕΚ 83/Α'/2005) - άρθρο 22

Κορέα (ν. 2571/1998, ΦΕΚ 11/Α'/1998) - άρθρο 22

Κουβέιτ (ν. 3330/2005, ΦΕΚ 82/Α'/2005) - άρθρο 22

Κροατία (ν. 2653/1998, ΦΕΚ 250/Α'/1998) - άρθρο 21

Κύπρος (αν. 573/1968, ΦΕΚ 223/Α'/1968) - άρθρο 20

Λετονία (ν. 3318/2005, ΦΕΚ 46/Α'/2005) - άρθρο 22

Λιθουανία (ν. 3356/2005, ΦΕΚ 152/Α'/2005) - άρθρο 22

Λουξεμβούργο (ν. 2319/1995, ΦΕΚ 127/Α'/1995) - άρθρο 21

Μάλτα (ν. 3681/2008, ΦΕΚ 144/Α'/2008) - άρθρο 21

Μαρόκο (ν. 3820/2010, ΦΕΚ 19/Α'/2010) - άρθρο 22

Μεξικό (ν. 3406/2005, ΦΕΚ 265/Α'/2005) - άρθρο 21

Μολδαβία (ν. 3357/2005, ΦΕΚ 153/Α'/2005) - άρθρο 21

Ν. Αφρική (ν. 3085/2002, ΦΕΚ 319/Α'/2002) - άρθρο 22

Ολλανδία (ν. 1455/1984, ΦΕΚ 89/Α'/1984, ν. 3464/2006, ΦΕΚ 124/Α'/2006) - άρθρο 23

Ουγγαρία (ν. 1496/1984. ΦΕΚ 178/Α'/1984) - άρθρο 22

Ουκρανία (ν. 3046/2002, ΦΕΚ 199/Α'/2002) - άρθρο 21

Ουζμπεκιστάν (ν. 2659/1998, ΦΕΚ 268/Α'/1998) - άρθρο 21

Πολωνία (ν. 1939/1991, ΦΕΚ 37/Α'/1991) - άρθρο 22

Πορτογαλία (ν. 3009/2002, ΦΕΚ 90/Α'/2002) - άρθρο 21

Ρουμανία (ν. 2279/1995, ΦΕΚ 9/Α'/1995) - άρθρο 23

Ρωσία (ν. 3047/2002, ΦΕΚ 200/Α'/2002, ν. 3679/2008, ΦΕΚ 142/Α'/2008) - άρθρο 21

Σαουδική Αραβία (ν. 3821/2010, ΦΕΚ 20/Α'/2010) - άρθρο 22

Σερβία (ν. 3825/2010, ΦΕΚ 28/Α'/2010) - άρθρο 22

Σλοβακία (ν. 1838/1989, ΦΕΚ 86/Α'/1989) - άρθρο 21

Σλοβενία (ν. 3084/2002, ΦΕΚ 318/Α'/2002) - άρθρο 21

Σουηδία (ν. 4300/1963, ΦΕΚ 73/Α'/1963) - άρθρο XXI

Τσεχία (ν. 1838/1989, ΦΕΚ 86/Α'/1989) - άρθρο 21

Τυνησία (ν. 3742/2009, ΦΕΚ 23/Α'/2009) - άρθρο 21

Φινλανδία (ν. 1191/1981, ΦΕΚ 206/Α'/1981) - άρθρο 21

 

Στις Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της Γεωργίας (ν.3045/2002, ΦΕΚ 198/Α'/2002) (άρθρο 22) και μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας (ν. 3228/2004, ΦΕΚ 32/Α'/2004) (άρθρο 21), οι συντάξεις που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων υπηρεσιών καλύπτονται από τις διατάξεις σχετικά με τα άλλα εισοδήματα, αλλά δύνανται να φορολογηθούν στο Κράτος πηγής του εισοδήματος.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

15 Οκτωβρίου 2019
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα