- : - - -
. .3908/11.
- .
ICT4GROWTH. 8/6/2012.
18/5/2012 .
1 2
, venture capital,


1174/2017 “ . . ( ) ....
03/11/2017

ρειος Πγος 1174/2017 “Οικειοθελες παροχς εργοδτη. Δικριση ταν η παροχ χορηγεται με την «επιφλαξη ελευθεριτητας» και με «ρτρας ανακλσεως». Η διαφορ μεταξ των δο περιπτσεων γκειται στο τι στην πρτη («επιφλαξη ελευθεριτητας») δεν γεννιται αξωση του εργαζμενου για να λβει την παροχ, εν στη δετερη («ρτρα ανακλσεως») γεννιται ττοια αξωση, η οποα απλλυται για το μλλον, μετ την σκηση του δικαιματος ανακλσεως….

 

ΑΠ 1174 / 2017  

 

(ΣΤ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

 

Περληψη

 

Απ τις διατξεις των ρθρων 361, 648, 649, 653 ΑΚ και 1 της 95/1949 Διεθνος Συμβσεως "περ προστασας του ημερομισθου" που κυρθηκε με το ν. 3248/1955, συνγεται τι στη σμβαση παροχς εξαρτημνης εργασας ως μισθς θεωρεται κθε παροχ, την οποα σμφωνα με το νμο τη σμβαση ο εργοδτης εναι υποχρεωμνος να καταβλλει στον εργαζμενο, ως αντλλαγμα της παρεχμενης εργασας. Πραν του μισθο, μως, ενδχεται κατ τη διρκεια της συμβσεως ο εργοδτης να προβανει σε διφορες, πρσθετες παροχς προς τον εργαζμενο, σε χρμα σε εδος, τις οποες δεν χορηγε απ νομικ υποχρωση, αλλ για ποικλους λγους ευαρσκειας σκοπιμτητας, απλ και μνο επειδ ο διος το θλει (= εκουσως, απ ελευθεριτητα). Οι παροχς αυτς, που δεν χουν το χαρακτρα μισθο, αποκαλονται συνθως "οικειοθελες". Ο εργοδτης μπορε να διακψει τη χοργησ τους κατ πντα χρνο και, για το λγο αυτ, ο εργαζμενος δεν αποκτ αξωση για την καταβολ τους.

 

Περαιτρω, εναι ενδεχμενο μα παροχ, η χοργηση της οποας ρχισε ως "οικειοθελς", να εξελιχθε κατ τη διρκεια της συμβσεως εργασας σε "επιχειρησιακ συνθεια" και να καταστε υποχρεωτικ. Αυτ μπορε να συμβε ταν η χοργηση της παροχς επαναλαμβνεται σταθερ και ομοιμορφα για μεγλο χρονικ διστημα, με τρπο που απ τις δημιουργομενες συνθκες να συνγεται σιωπηρς η βοληση αφ' ενς του εργοδτη να τη διατηρσει στο διηνεκς και αφ' ετρου του εργαζμενου να την αποδχεται, προσβλποντας σ' αυτν σαν σε μισθολογικ παροχ. Οπτε, παργεται σιωπηρ συμφωνα, απ την οποα η μεν παροχ αποκτ μισθολογικ χαρακτρα, ο δε εργοδτης δεν μπορε να αποστε μονομερς απ τη χοργησ της.

 

Η ως νω (αρ.2) εξλιξη, μως, αποκλεεται να επλθει, ταν εξ αρχς ο εργοδτης κατστησε γνωστ στον εργαζμενο τι η παροχ χορηγεται με την "επιφλαξη ελευθεριτητας". Η επιφλαξη χει την ννοια τι ο εργοδτης χορηγε μεν την παροχ με τη θλησ του, αλλ επιφυλσσει στον εαυτ του το δικαωμα να τη διακψει, οποτεδποτε, μονομερς και αναιτιολγητα, ταν και πλι ο διος το θελσει. Στην περπτωση αυτ, ο εργαζμενος δεν δικαιολογεται να προσβλπει στη διηνεκ διατρηση της παροχς. Οπτε, η χοργησ της, ανεξρτητα προς το αν παρατενεται για μακρ χρονικ διστημα, οτε επιχειρησιακ συνθεια οτε σιωπηρ συμβατικ δσμευση του εργοδτη και αντστοιχη αξωση του εργαζμενου δημιουργε. Ο εργοδτης, χωρς να εναι υποχρεωμνος να προβε σε κποια πανηγυρικ, διαπλαστικ δλωση, μπορε κατ πντα χρνο να πασει την καταβολ της παροχς.

 

Διαφορετικ ννοια και λειτουργα ως προς την "επιφλαξη ελευθεριτητας" χει η διατπωση της "ρτρας ανακλσεως" κατ την ναρξη χοργησης της οικειοθελος παροχς (ΑΚ 185, 186). Στην περπτωση αυτ, το δικαωμα ανκλησης δεν εμποδζει τη δημιουργα επιχειρησιακς συνθειας και, κατ' επκταση, σιωπηρς συμβατικς δσμευσης του εργοδτη και αντστοιχης αξωσης του εργαζμενου για την καταβολ της παροχς, ταν αυτ χορηγεται σταθερ και ομοιμορφα για μεγλο χρονικ διστημα. Ο εργοδτης, μως, χει την ευχρεια να ανατρψει την κατσταση αυτ, ασκντας με μονομερ, απευθυντα δλωσ του το δικαωμα ανακλσεως. Η διαφορ μεταξ των δο περιπτσεων γκειται στο τι στην πρτη ("επιφλαξη ελευθεριτητας") δεν γεννιται αξωση του εργαζμενου για να λβει την παροχ, εν στη δετερη ("ρτρα ανακλσεως") γεννιται ττοια αξωση, η οποα απλλυται για το μλλον, μετ την σκηση του δικαιματος ανακλσεως.

 

Εξ λλου, απ τις διατξεις των ρθρων 22 παρ.1 του Συντγματος και 288 ΑΚ, απορρει η αρχ της σης μεταχερισης των εργαζμενων που απασχολονται στον διο εργοδτη. Σμφωνα με αυτν, ο εργοδτης, ταν προβανει σε οικειοθελ παροχ προς κποιον εργαζμενο, οφελει να μην αποκλεει απ αυτν λλους εργαζμενους, οι οποοι ανκουν στην δια κατηγορα και παρχουν εργασα κτω απ τις διες συνθκες. Κατ' εφαρμογ της αρχς της σης μεταχερισης, λοιπν, στις περιπτσεις που ο εργαζμενος δεν χει αξωση για να λβει την οικειοθελ παροχ, διτι απ τις περιστσεις, υπ τις οποες χορηγεται, οτε επιχειρηματικ συνθεια οτε σιωπηρ συμφωνα εναι δυνατν να συναχθε, διατηρε τη δυναττητα να τη διεκδικσει με την επκληση τι αυτ καταβλλεται σε λλους εργαζμενους της διας επιχερησης, που βρσκονται κτω απ τις διες με αυτν συνθκες.

 

 

Αριθμς 1174/2017

 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β1 Πολιτικ Τμμα

 

Συγκροτθηκε απ τους δικαστς Χρυσολα Παρασκευ, Αντιπρεδρο του Αρεου Πγου, Χριστφορο Κοσμδη, Χαρλαμπο Μαχαρα, Σοφα Καρυστηναου και Μαρα Νικολακα, Αρεοπαγτες.

 

Συνλθε σε δημσια συνεδραση στο κατστημ του, την 7η Μαρτου 2017, με την παρουσα και της γραμματως Ελνης Τσιουρ, για να δικσει την υπθεση, μεταξ:

 

Της αναιρεσεουσας: Ναυτιλιακς εταιρεας του α.ν. 89/ 1967 με την επωνυμα "... LTD", πως εκπροσωπεται νμιμα, που εδρεει στη ..., διατηρε εγκατσταση στο ... και παραστθηκε δια του πληρεξοσιου δικηγρου ..............., ο οποος κατθεσε προτσεις.

Του αναιρεσβλητου: Σ. Γ. του Α., κατοκου ..., που παραστθηκε μετ της πληρεξοσιας δικηγρου ..................., η οποα κατθεσε προτσεις.

 

Η νδικη διαφορ ρχισε με την απ 17-4-2013 αγωγ του δη αναιρεσβλητου, που κατατθηκε στο Μονομελς Πρωτοδικεο Πειραις. Εκδθηκαν η 2681/2014 οριστικ απφαση του πρωτοβαθμου δικαστηρου και η 6/2016 απφαση του Μονομελος Εφετεου Πειραις. Την αναρεση της τελευταας ζητε η αναιρεσεουσα με την απ 27-6-2016 ατησ της.

 

Κατ τη συζτηση της ατησης αυτς, που εκφωνθηκε με τη σειρ της απ το πινκιο, οι διδικοι παραστθηκαν, πως σημεινεται πιο πνω.

 

Εισηγητς ορσθηκε ο Αρεοπαγτης Χριστφορος Κοσμδης.

 

Ο πληρεξοσιος της αναιρεσεουσας ζτησε την παραδοχ της ατησης, η πληρεξοσια του αναιρεσβλητου την απρριψ της, καθνας δε την καταδκη του αντιδκου μρους στη δικαστικ δαπνη.

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

1. Απ τις διατξεις των ρθρων 361, 648, 649, 653 ΑΚ και 1 της 95/1949 Διεθνος Συμβσεως "περ προστασας του ημερομισθου" που κυρθηκε με το ν. 3248/1955, συνγεται τι στη σμβαση παροχς εξαρτημνης εργασας ως μισθς θεωρεται κθε παροχ, την οποα σμφωνα με το νμο τη σμβαση ο εργοδτης εναι υποχρεωμνος να καταβλλει στον εργαζμενο, ως αντλλαγμα της παρεχμενης εργασας. Πραν του μισθο, μως, ενδχεται κατ τη διρκεια της συμβσεως ο εργοδτης να προβανει σε διφορες, πρσθετες παροχς προς τον εργαζμενο, σε χρμα σε εδος, τις οποες δεν χορηγε απ νομικ υποχρωση, αλλ για ποικλους λγους ευαρσκειας σκοπιμτητας, απλ και μνο επειδ ο διος το θλει (= εκουσως, απ ελευθεριτητα). Οι παροχς αυτς, που δεν χουν το χαρακτρα μισθο, αποκαλονται συνθως "οικειοθελες". Ο εργοδτης μπορε να διακψει τη χοργησ τους κατ πντα χρνο και, για το λγο αυτ, ο εργαζμενος δεν αποκτ αξωση για την καταβολ τους.

 

2. Περαιτρω, εναι ενδεχμενο μα παροχ, η χοργηση της οποας ρχισε ως "οικειοθελς", να εξελιχθε κατ τη διρκεια της συμβσεως εργασας σε "επιχειρησιακ συνθεια" και να καταστε υποχρεωτικ. Αυτ μπορε να συμβε ταν η χοργηση της παροχς επαναλαμβνεται σταθερ και ομοιμορφα για μεγλο χρονικ διστημα, με τρπο που απ τις δημιουργομενες συνθκες να συνγεται σιωπηρς η βοληση αφ' ενς του εργοδτη να τη διατηρσει στο διηνεκς και αφ' ετρου του εργαζμενου να την αποδχεται, προσβλποντας σ' αυτν σαν σε μισθολογικ παροχ. Οπτε, παργεται σιωπηρ συμφωνα, απ την οποα η μεν παροχ αποκτ μισθολογικ χαρακτρα, ο δε εργοδτης δεν μπορε να αποστε μονομερς απ τη χοργησ της.

 

3. Η ως νω (αρ.2) εξλιξη, μως, αποκλεεται να επλθει, ταν εξ αρχς ο εργοδτης κατστησε γνωστ στον εργαζμενο τι η παροχ χορηγεται με την "επιφλαξη ελευθεριτητας". Η επιφλαξη χει την ννοια τι ο εργοδτης χορηγε μεν την παροχ με τη θλησ του, αλλ επιφυλσσει στον εαυτ του το δικαωμα να τη διακψει, οποτεδποτε, μονομερς και αναιτιολγητα, ταν και πλι ο διος το θελσει. Στην περπτωση αυτ, ο εργαζμενος δεν δικαιολογεται να προσβλπει στη διηνεκ διατρηση της παροχς. Οπτε, η χοργησ της, ανεξρτητα προς το αν παρατενεται για μακρ χρονικ διστημα, οτε επιχειρησιακ συνθεια οτε σιωπηρ συμβατικ δσμευση του εργοδτη και αντστοιχη αξωση του εργαζμενου δημιουργε. Ο εργοδτης, χωρς να εναι υποχρεωμνος να προβε σε κποια πανηγυρικ, διαπλαστικ δλωση, μπορε κατ πντα χρνο να πασει την καταβολ της παροχς.

 

4. Διαφορετικ ννοια και λειτουργα ως προς την "επιφλαξη ελευθεριτητας" χει η διατπωση της "ρτρας ανακλσεως" κατ την ναρξη χοργησης της οικειοθελος παροχς (ΑΚ 185, 186). Στην περπτωση αυτ, το δικαωμα ανκλησης δεν εμποδζει τη δημιουργα επιχειρησιακς συνθειας και, κατ' επκταση, σιωπηρς συμβατικς δσμευσης του εργοδτη και αντστοιχης αξωσης του εργαζμενου για την καταβολ της παροχς, ταν αυτ χορηγεται σταθερ και ομοιμορφα για μεγλο χρονικ διστημα. Ο εργοδτης, μως, χει την ευχρεια να ανατρψει την κατσταση αυτ, ασκντας με μονομερ, απευθυντα δλωσ του το δικαωμα ανακλσεως. Η διαφορ μεταξ των δο περιπτσεων γκειται στο τι στην πρτη ("επιφλαξη ελευθεριτητας") δεν γεννιται αξωση του εργαζμενου για να λβει την παροχ, εν στη δετερη ("ρτρα ανακλσεως") γεννιται ττοια αξωση, η οποα απλλυται για το μλλον, μετ την σκηση του δικαιματος ανακλσεως.

 

5. Εξ λλου, απ τις διατξεις των ρθρων 22 παρ.1 του Συντγματος και 288 ΑΚ, απορρει η αρχ της σης μεταχερισης των εργαζμενων που απασχολονται στον διο εργοδτη. Σμφωνα με αυτν, ο εργοδτης, ταν προβανει σε οικειοθελ παροχ προς κποιον εργαζμενο, οφελει να μην αποκλεει απ αυτν λλους εργαζμενους, οι οποοι ανκουν στην δια κατηγορα και παρχουν εργασα κτω απ τις διες συνθκες. Κατ' εφαρμογ της αρχς της σης μεταχερισης, λοιπν, στις περιπτσεις που ο εργαζμενος δεν χει αξωση για να λβει την οικειοθελ παροχ, διτι απ τις περιστσεις, υπ τις οποες χορηγεται, οτε επιχειρηματικ συνθεια οτε σιωπηρ συμφωνα εναι δυνατν να συναχθε, διατηρε τη δυναττητα να τη διεκδικσει με την επκληση τι αυτ καταβλλεται σε λλους εργαζμενους της διας επιχερησης, που βρσκονται κτω απ τις διες με αυτν συνθκες.

 

6. Στην προκεμενη περπτωση, πως προκπτει απ την προσβαλλμενη απφαση, το Μονομελς Εφετεο Πειραις δχθηκε τα εξς ουσιδη: τι, την 1-6-1990, ο ενγων, εκε εφεσβλητος και δη αναιρεσβλητος, προσλφθηκε απ την εναγομνη ναυτιλιακ εταιρα, εκε εκκαλοσα και δη αναιρεσεουσα, με σμβαση παροχς εξαρτημνης εργασας αορστου χρνου, για να απασχοληθε στην υπηρεσα της ως αναλυτς προγραμματιστς. τι η σμβαση εργασας λθηκε την 22-11-2012, με καταγγελα εκ μρους της εναγομνης. τι πριν απ την πρσληψη του ενγοντος, περ τα τλη του τους 1987, η εναγομνη εχε εξαγγελει προς τους υπαλλλους της τι πρκειται να δημιουργσει υπρ αυτν αποθεματικ κεφλαιο, απ το οποο θα χορηγε εφ' παξ παροχ στον καθνα απ αυτος, κατ τη λση της συμβσεως εργασας. τι, λγο αργτερα, με το απ 20-1-1988 γγραφ της, η εναγομνη διευκρνισε "προς πντα ενδιαφερμενο" εκ του προσωπικο της τι α) την παροχ θα δικαιονται σοι εργαζμενοι χουν καθαρς μηνιαες αποδοχς σες μεγαλτερες απ 75.000 δραχμς, β) η δημιουργα του αποθεματικο θα αρχσει απ την 1-2-1988 και θα βαρνει αποκλειστικ την δια, ως εργοδτη, με την ννοια τι μνο αυτ θα εισφρει στο κεφλαιο, κθε μνα και για κθε εργαζμενο, ποσ σο προς το 10% των καθαρν μηνιαων αποδοχν αυτο, γ) για το προσωπικ που θα προσληφθε στο μλλον, οι εισφορς της θα αρχζουν την 1η μρα του αμσως επμενου μνα απ την πρσληψη, δ) η παροχ θα υπολογζεται σε δωδεκμηνη βση (τοι, χωρς να λαμβνονται υπ' ψη τα επιδματα εορτν και αδεας) και θα καταβλλεται στον κθε δικαιοχο ταν συνταξιοδοτηθε παραιτηθε απολυθε, με την προπθεση τι θα χει παρλθει πενταετα απ την πρσληψ του και ε) μοναδικς λγος δημιουργας του αποθεματικο κεφαλαου εναι η εκ μρους της εναγομνης αναγνριση των υπηρεσιν του προσωπικο της στην επιτυχ εξλιξη των επιχειρηματικν της συμφερντων. τι με το διο γγρφο διευκρινστηκε, ακμη, τι "η παροχ δεν αποτελε μισθ, αλλ δδεται απ ελευθεριτητα και η χοργησ της μπορε να διακοπε απ την εναγομνη προσωριν μνιμα". τι λα τα παραπνω εχαν γνωστοποιηθε στον ενγοντα κατ την πρσληψ του και αυτς τα αποδχθηκε. τι με την αποδοχ αυτ, η ως νω εξαγγελα της εναγομνης, αν και εχε αρχικ το χαρακτρα της υπσχεσης οικειοθελος παροχς, αποτλεσε στη συνχεια περιεχμενο της ατομικς σμβασης του ενγοντος, διτι η υπσχεση της εναγομνης χι μνο δεν ανακλθηκε απ την δια, αλλ εκπληρθηκε διαχρονικ σε πολλς περιπτσεις υπαλλλων, που αποχρησαν εκ της υπηρεσας της (αναφρονται στην προσβαλλμενη απφαση οι σχετικς παραδοχς, αλλ δεν ενδιαφρουν εδ). τι ο ενγων, κατ το χρνο καταγγελας της συμβσεως εργασας, εχε συμπληρσει υπηρεσα 22 ετν και πληροσε τις προποθσεις για να λβει την παροχ, οπτε κατ την σκηση της νδικης αγωγς εχε ληξιπρθεσμη αξωση για την καταψφιση της εναγομνης. Με βση τις ως νω ουσιαστικς παραδοχς, το μονομελς εφετεο απρριψε ως αβσιμο το συναφ λγω φεσης της εναγομνης και δη αναιρεσεουσας και με τον τρπο αυτ επικρωσε την 2681/2014 οριστικ απφαση του Μονομελος Πρωτοδικεου Πειραις, που εχε κρνει ομοως και εχε κνει δεκτ την απ 16-4-2013 αγωγ στο σνολ της, ως προς την κυρα βση αυτς εκ της σιωπηρς δημιουργας συμβατικς δεσμεσεως της εναγομνης προς διαρκ καταβολ της αρχικς οικειοθελος εφ' παξ παροχς προς τους εργαζμενους της επιχερησς της, επιδικζοντας στον ενγοντα το ποσ των 91.728,15 ευρ.

 

7. Με την κρση αυτ, το Μονομελς Εφετεο Πειραις παραβασε τις ουσιαστικς διατξεις που κατ περιεχμενο αναλονται στις προηγηθεσες σκψεις, με εσφαλμνη υπαγωγ σ' αυτς των πραγματικν περιστατικν, τα οποα δχθηκε ως αποδειχθντα. Ειδικτερα, αν και δχθηκε τι η εναγομνη, κατ την εξαγγελα της δημιουργας του αποθεματικο κεφαλαου, εχε διευκρινσει προς πντα ενδιαφερμενο τι η εκ του κεφαλαου αυτο εφ' παξ παροχ "δεν χει μισθολογικ χαρακτρα, αλλ χορηγεται απ ελευθεριτητα και μπορε να διακοπε απ την εναγομνη προσωριν μνιμα", τοι μονομερς και κατ πντα χρνο, υπγαγε τη δλωση αυτ στην ννοια της "ρτρας ανακλσεως" (παραπνω, αρ.4), εν ταν σαφς τι επρκειτο για "επιφλαξη ελευθεριτητας" (παραπνω, αρ.3). Γι' αυτ και στη συνχεια συνγαγε σιωπηρ συμβατικ δσμευση της εναγομνης ως προς τη χοργηση της παροχς, η οποα μνο με την σκηση του δικαιματος ανακλσεως θα μποροσε να αρθε, εν στην πραγματικτητα πρεπε να κρνει τι η γενομνη επιφλαξη ελευθεριτητας απκλειε τη σιωπηρ κατρτιση οποιασδποτε συμφωνας και την εξ αυτς δημιουργα αξισεως υπρ του ενγοντος. Επομνως, ο μοναδικς λγος της αιτσεως, με τον οποο επισημανεται η ως νω παραβαση και προσπτεται στην προσβαλλμενη απφαση η αναιρετικ πλημμλεια του ρθρου 559 αρ.1 ΚΠολΔ, εναι βσιμος.

 

8. Σμφωνα με τις σκψεις αυτς, πρπει να αναιρεθε η προσβαλλμενη απφαση. Μετ την αναρεση αναβινει η εκκρεμοδικα επ της εφσεως. Στο εφετεο, κατπιν εφσεως της εναγομνης, εκε εκκαλοσας και δη αναιρεσεουσας ναυτιλιακς εταιρας, εχε μεταβιβασθε η υπθεση στο σνολ της, διτι η αγωγ εχε γνει δεκτ απ το πρωτοβθμιο δικαστριο ως προς την κυρα βση αυτς και η εκκαλοσα επιδωκε την απρριψ της. Απ τις αιτιολογες, που αναφρθηκαν κατ την ρευνα του λγου αναιρσεως, που ευδοκμησε, προκπτει τι ως προς την κυρα βση αυτς η αγωγ εναι μη νμιμη. Επομνως, δεν απαιτεται περαιτρω ρευνα και, μετ την αναρεση της προσβαλλομνης αποφσεως, πρπει να κρατηθε η υπθεση απ τον ρειο Πγο, να γνει δεκτ η φεση κατ παραδοχ του λγου που αναφρεται στη νομικ βασιμτητα της κυρας βσεως της αγωγς, να εξαφανισθε η απφαση του πρωτοβαθμου δικαστηρου και να απορριφθε η αγωγ ως προς τη βση αυτ. Περαιτρω, στην αγωγ υπρχει και επικουρικ βση (σελ.4 και 5), σμφωνα με την οποα ο ενγων ζητε την καταβολ της διας εφ' παξ παροχς κατ' εφαρμογ της αρχς της σης μεταχερισης των εργαζομνων, υπ τα εκε εκτιθμενα, πρσθετα, πραγματικ περιστατικ. Την εν λγω επικουρικ βση δεν ερενησαν τα δικαστρια της ουσας, διτι η αγωγ εχε ευδοκιμσει κατ παραδοχ της κυρας βσεως αυτς. Επομνως, πρπει να παραπεμφθε η υπθεση προς περαιτρω εκδκαση ενπιον του μονομελος εφετεου, συγκροτομενου απ λλο δικαστ, προκειμνου να ερευνηθε απ νομικ και ουσιαστικ ποψη η μη εξετασθεσα βση (ΚΠολΔ 580 παρ.3). Τα δικαστικ ξοδα πρπει να συμψηφισθον μεταξ των διαδκων, λγω του δυσερμνευτου των διατξεων που εφαρμσθηκαν και δη ως προς τη δικριση μεταξ επιφλαξης ελευθεριτητας και ρτρας ανακλσεως (ΚΠολΔ 176, 183 και 191 παρ.2).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Αναιρε την 6/2016 απφαση του Μονομελος Εφετεου Πειραις.

 

Δικζοντας εκ νου επ της εφσεως και Δεχμενο αυτν.

 

Εξαφανζει την 2681/2014 απφαση του Μονομελος Πρωτοδικεου Πειραις.

 

Απορρπτει την νδικη, απ 16-4-2013 αγωγ ως προς την κυρα βση αυτς.

 

Παραπμπει την υπθεση ως προς την ρευνα της επικουρικς βσεως της αγωγς στο διο δικαστριο, συγκροτομενο απ λλο δικαστ. -Και

Συμψηφζει μεταξ των διαδκων τα ξοδα της αναιρετικς δκης.

 

Κρθηκε, αποφασσθηκε στην Αθνα, την 30η Μαου 2017. -Και

 

Δημοσιεθηκε σε κτακτη, δημσια συνεδραση στο ακροατρι του, στην Αθνα, την 29η Ιουνου 2017.

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

15 2019
  
(...)
... -
. ( - )
9 ... -
. -
-
&