- : - - -
. .3908/11.
- .
ICT4GROWTH. 8/6/2012.
18/5/2012 .
1 2
, venture capital,


1220/2017 - 100.000 -
25/10/2017

ρειος Πγος 1220/2017 «Μη καταβολς χρεν προς το Δημσιο - Αξιποινο της μη καταβολς χρεν προς το Δημσιο προβλπεται πλον μνον εφσον τα μη καταβληθντα χρη υπερβανουν το ποσ των 100.000 ευρ αν φορολογικ διαχειριστικ τος - Ευμενστερη διταξη».

Κατηγορα: Κδικας Φορολογικν διαδικασιν ΚΦΔ

 

ΑΠ 1220 / 2017  

(ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμς 1220/2017

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ’ Ποινικ Τμμα

 

Συγκροτθηκε απ τους Δικαστς: Ειρνη Κιουρκτσγλου - Πετρουλκη, Αντιπρεδρο του Αρεου Πγου (σμφωνα με την υπ’ αριθμ.83/2017 πρξη της Προδρου του Αρεου Πγου), Αρτεμισα Παναγιτου - Εισηγτρια, Χρστο Βρυνιτη, Ιωννη Μαγγνα και Μαρα Παπασωτηρου, Αρεοπαγτες.

Συνλθε σε δημσια συνεδραση στο Κατστημ του στις 25 Απριλου 2017, με την παρουσα της Αντεισαγγελως του Αρεου Πγου Ευσταθας Σπυροπολου (γιατ κωλεται η Εισαγγελας) και του Γραμματα Χαρλαμπου Αθανασου, για να δικσει την ατηση του Εισαγγελα Εφετν Θρκης, περ αναιρσεως της 359/2016 αποφσεως του Τριμελος Εφετεου Θρκης.

Με κατηγορομενο τον Π. Κ. του Γ., κτοικο ... που δεν παρστη στο ακροατριο.

Το Τριμελς Εφετεο Θρκης, με την ως νω απφασ του διταξε σα λεπτομερς αναφρονται σ’ αυτ, και ο αναιρεσεων Εισαγγελας Εφετν Θρκης ζητ τρα την αναρεση αυτς, για τους λγους που αναφρονται στην υπ’ αριθ....6-2016 κθεση αναιρσεως, η οποα συντχθηκε ενπιον της Γραμματως του Ποινικο Τμματος του Εφετεου Θρκης Π. Κ. και καταχωρστηκε στο οικεο πινκιο με τον αριθμ ...16.

Αφο κουσε

Την Αντεισαγγελα, που πρτεινε να γνει δεκτ η κθεση αναρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Απ τις διατξεις των ρθρων 473 παρ.3, 504 παρ.1 και 505 παρ.1 περ.δ’ ΚΠΔ, προκπτει τι ο Εισαγγελας Εφετν ασκε αναρεση κατ των αποφσεων των Εφετεων, των Μικτν Ορκωτν και των Τριμελν και Μονομελν Πλημμελειοδικεων της περιφρειας του, καταδικαστικν, αθωωτικν, εκενων που παουν τη δωξη την κηρσσουν απαρδεκτη κηρσσουν αναρμοδιτητα. Κατ των αθωωτικν αποφσεων μπορε να προτενει μνο το λγο αναιρσεως του ρθρου 510 παρ.1 Ε’ ΚΠΔ δηλ. την εσφαλμνη ερμηνεα εφαρμογ ουσιαστικς ποινικς διταξης, σμφωνα με το αρθρ. 506 στοιχ. β’ ΚΠΔ.

 

Συνεπς, η κρινμενη απ 2-6-2016 (...2016) ατηση αναιρσεως του Εισαγγελα Εφετν Θρκης κατ της υπ’ αριθμ. 359/2016 αποφσεως του Τριμελος Εφετεου Θρκης, με την οποα αθωθηκε ομφωνα ο κατηγορομενος Κ. Π. του Γ. απ την κατηγορα της μη καταβολς χρεν προς το Δημσιο, χει ασκηθε απ τον παραπνω Εισαγγελα νομτυπα και εμπρθεσμα απ της κατ την 25-5-2016 καταχωρσεως της αποφσεως καθαρογραμμνης στο ειδικ βιβλο που τηρεται απ τη γραμματεα του ανωτρω Δικαστηρου (ρθρα 507 παρ. 1 σε συνδ. με 473 παρ. 1, 3 Κ.Π.Δ.), με λγο την εσφαλμνη ερμηνεα και εφαρμογ ουσιαστικς ποινικς διατξεως κατ τα ειδικτερα σ’ αυτ εκτιθμενα. Εναι, επομνως, τυπικ παραδεκτ και πρπει να εξετασθε περαιτρω κατ’ ουσαν. Σημειωτον τι η συζτηση αυτς γνεται σαν να ταν παρντες λοι οι διδικοι, κατοι δεν εμφανστηκε ο κατηγορομενος Π. Κ., παρτι νμιμα και εμπρθεσμα κλητεθηκε, πως προκπτει απ το απ 11-7-2016 αποδεικτικ επδοσης του Αστ/κα του Α.Τ Διδυμοτεχου Α. Τ. (ρθρο 515 παρ.1 εδ. α’ ΚΠΔ).

 

Κατ την παρ 1 του ρθρου 25 του ν. 1882/1990, πως σχυε μετ την αντικατσταση του με τη παρ.1 του ρθρου 23 του ν. 2523/1997 και, στη συνχεια, με τη παρ.1 του ρθρου 34 του ν. 3220/2004, η καθυστρηση καταβολς των βεβαιωμνων στις Δημσιες Οικονομικς Υπηρεσες (ΔΟΥ) και τα Τελωνεα χρεν προς το Δημσιο, τα νομικ πρσωπα δημοσου δικαου, τις επιχειρσεις και τους οργανισμος του ευρτερου δημσιου τομα, για χρονικ διστημα μεγαλτερο των τεσσρων μηνν, δικεται, στερα απ ατηση του προσταμνου της ΔΟΥ του Τελωνεου προς τον Εισαγγελα Πρωτοδικν της δρας τους και τιμωρεται με ποιν φυλκισης:

α) τεσσρων τουλχιστον μηνν, εφσον το συνολικ χρος απ κθε αιτα, συμπεριλαμβανομνων των κθε εδους τκων προσαυξσεων μχρι την ημερομηνα σνταξης του πνακα χρεν, ο οποος συνοδεει υποχρεωτικ την ως νω ατηση, υπερβανει το ποσ των 10.000 ευρ,

β) ξι τουλχιστον μηνν, εφσον το συνολικ χρος, σμφωνα με τα οριζμενα στην ανωτρω περπτωση α, υπερβανει το ποσ των 50.000 ευρ, και

γ) ενς τουλχιστον τους, εφσον το συνολικ χρος, σμφωνα με τα οριζμενα στην ανωτρω περπτωση α, υπερβανει το ποσ των 120.000 ευρ.

Η δια διταξη τροποποιθηκε εκ νου με τη παρ.1 του ρθρου 3 του ν. 3943/2011 ως ακολοθως : "1. ποιος δεν καταβλλει τα βεβαιωμνα στις δημσιες οικονομικς υπηρεσες (Δ.Ο.Υ.) και τα τελωνεα χρη προς το Δημσιο, τα νομικ πρσωπα δημοσου δικαου, τις επιχειρσεις και τους οργανισμος του ευρτερου δημσιου τομα για χρονικ διστημα μεγαλτερο των τεσσρων μηνν, τιμωρεται με ποιν φυλκισης : α) ως να τος, εφσον το συνολικ χρος απ κθε αιτα, συμπεριλαμβανομνων των κθε εδους τκων προσαυξσεων μχρι την ημερομηνα σνταξης του πνακα χρεν, που αναφρεται στην παργραφο 5, υπερβανει το ποσ των πντε χιλιδων (5.000) ευρ, β) ξι τουλχιστον μηνν, εφσον το συνολικ χρος, σμφωνα με τα οριζμενα στην ανωτρω περπτωση α, υπερβανει το ποσ των δκα χιλιδων (10.000) ευρ, γ) ενς τουλχιστον τους, εφσον το συνολικ χρος, σμφωνα με τα οριζμενα στην ανωτρω περπτωση α, υπερβανει το ποσ των πενντα χιλιδων (50.000) ευρ, δ) τριν τουλχιστον ετν, εφσον το συνολικ χρος, σμφωνα με τα οριζμενα στην ανωτρω περπτωση α, υπερβανει το ποσ των εκατν πενντα χιλιδων (150.000) ευρ. Χρνος τλεσης του αδικματος εναι το χρονικ διστημα απ την παρλευση των τεσσρων μηνν μχρι τη συμπλρωση χρνου αντστοιχου με το 1/3 της κατ περπτωση προβλεπμενης προθεσμας παραγραφς. Η ποινικ δωξη ασκεται στερα απ ατηση του προσταμνου της Δ.Ο.Υ. του Τελωνεου προς τον Εισαγγελα Πρωτοδικν της δρας τους, που συνοδεεται υποχρεωτικ απ πνακα χρεν, συμπεριλαμβανομνων των κθε εδους τκων προσαυξσεων. Η πρξη μπορε να κριθε ατιμρητη, εν το ποσ που οφελεται εξοφληθε μχρι την εκδκαση της υπθεσης σε οποιονδποτε βαθμ".

 

δη η νω διταξη αντικαταστθηκε με το ρθρο 20 του ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32/ 21.3.2015) ως εξς : "1. ποιος δεν καταβλλει τα βεβαιωμνα στη Φορολογικ Διοκηση χρη προς το Δημσιο, τα νομικ πρσωπα δημοσου δικαου, τις επιχειρσεις και τους οργανισμος του ευρτερου δημσιου τομα για χρονικ διστημα μεγαλτερο των τεσσρων (4) μηνν τιμωρεται με ποιν φυλκισης :

α) ενς (1) τουλχιστον τους, εφσον το συνολικ χρος απ κθε αιτα, συμπεριλαμβανομνων των κθε εδους τκων προσαυξσεων και λοιπν επιβαρνσεων μχρι την ημερομηνα σνταξης του πνακα χρεν, υπερβανει το ποσ των πενντα χιλιδων (50.000) ευρ,

 

β) τριν (3) τουλχιστον ετν, εφσον το συνολικ χρος, σμφωνα με τα οριζμενα στην ανωτρω περπτωση α, υπερβανει το ποσ των εκατν πενντα χιλιδων (150.000) ευρ. Η ποινικ δωξη ασκεται στερα απ ατηση του Προσταμνου της Δ.Ο.Υ, των Ελεγκτικν Κντρων του Τελωνεου προς τον Εισαγγελα Πρωτοδικν της δρας τους, που συνοδεεται υποχρεωτικ απ πνακα χρεν, συμπεριλαμβανομνων των κθε εδους τκων προσαυξσεων και λοιπν επιβαρνσεων...".

Τα ποσ των περιπτσεων α και β της παρ. 1 του ως νω ρθρου αναπροσαρμστηκαν σε 100.000 και 200.000 ευρ αντστοιχα με το ρθρο 8 του ν. 4337/2015, σμφωνα με το οποο "αποφσεις ποινικν δικαστηρων που εκδθηκαν για χρη μικρτερα απ εκατ χιλιδες ευρ και δεν χουν εκτελεστε κατ τη δημοσευση του νμου αυτο δεν εκτελονται. Αν ρχισε η εκτλεση τους διακπτεται. Εκκρεμες αιτσεις προσταμνων δημοσων οικονομικν υπηρεσιν ελεγκτικν κντρων τελωνεων για χρη καττερα αυτο του ποσο, δεν εισγονται για συζτηση...".

 

Κατ τη σαφ διατπωση του ρθρου 25, πως αυτ ισχει μετ την τροποποηση του με το ρθρο 34 παρ. 1 του ν. 3220/2004, για κθε πνακα χρεν που υποβλλεται στον Εισαγγελα με την ατηση του προσταμνου της Δ.Ο.Υ ασκεται ξεχωριστ ποινικ δωξη που περιλαμβνει, ως μα πρξη, την μη καταβολ του συνολικο χρους που αναφρεται στον πνακα, το οποο εναι δυνατν να προρχεται απ οποιαδποτε αιτα, χωρς δικριση πλον και επιρρο ανλογα με το ψος και την προλευση του κθε επ μρους χρους του πνακα. Δεν πρκειται, δηλαδ, λγω της μη καταβολς ενς εκστου χρους του πνακα, για κατ’ εξακολοθηση γκλημα, τοι για περισστερες πρξεις τελεσθεσες με εντητα δλου, αλλ ο νμος, κυριαρχικς, θεωρε τι τα περιεχμενα σε κθε πνακα χρη, μη καταβληθντα, συνιστον να και μνον γκλημα, της μη καταβολς του αθροσματος των χρεν του πνακα και δη με χρνο τελσεως τη συμπλρωση τετραμνου απ την καθυστρηση της καταβολς (ΑΠ 480/2015, ΑΠ 1241/2014, ΑΠ 1210/2014, ΑΠ 1095/2014).

 

Απ τις ανωτρω τσσερεις διαδοχικς διατξεις εναι σαφς τι η εφαρμοστα κατ’ αρθρ. 2 ΠΚ ως ευμενστερη εναι η τελευταα του ρθρου 8 του ν. 4337/2015, αφο αξησε το ριο θεμελισεως του αξιοπονου του αδικματος της μη καταβολς χρεν στο Δημσιο απ το ποσ των 50.000 ευρ σ’ αυτ των 100.000 ευρ και περαιτρω αξησε το ριο συνδρομς της δετερης περπτωσης απ το ποσ των 150.000 ευρ σ’ αυτ των 200.000 ευρ.

 

Εξλλου, περπτωση εσφαλμνης εφαρμογς ουσιαστικς ποινικς διατξεως, που ιδρει τον προβλεπμενο εκ του ρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε’ ΚΠΔ λγο αναιρσεως, συντρχει χι μνο ταν το δικαστριο της ουσας χωρς να παρερμηνεει το νμο, δεν υπγει σωστ τα πραγματικ περιστατικ που δχτηκε τι προκυψαν στην εφαρμοσθεσα διταξη, αλλ και ταν η διταξη αυτ παραβισθηκε εκ πλαγου, περ συμβανει, ταν στο πρισμα της αποφσεως, που περιλαμβνεται στο συνδυασμ του σκεπτικο με το διατακτικ της και ανγεται στα στοιχεα και την ταυττητα του εγκλματος, χουν εμφιλοχωρσει ασφειες, αντιφσεις λογικ κεν, με αποτλεσμα να καθσταται ανφικτος ο λεγχος της ορθς εφαρμογς της ουσιαστικς ποινικς διατξεως, οπτε η απφαση στερεται νομμου βσεως.

 

Με την προσβαλλομνη απφαση του το Τριμελς Εφετεο Θρκης, δικζοντας σε δετερο βαθμ, κρυξε τον κατηγορομενο Π. Κ. ομφωνα αθο της αξιποινης πρξης της μη καταβολς χρεν προς το Δημσιο και συγκεκριμνα κρυξε αυτν αθο στο διατακτικ του τι: "Κατ το χρονικ διστημα απ 28-6-2011 ως 30-09-2011, στο Διδυμτειχο, ενεργντας με πρθεση καθυστρησε την καταβολ των βεβαιωμνων στις δημσιες οικονομικς υπηρεσες (Δ.Ο.Υ.) χρεν προς το Δημσιο, για χρονικ διστημα μεγαλτερο των τεσσρων μηνν, το δε συνολικ χρος, υπερβανει το ποσ των 50.000 ευρ και ειδικτερα κατ το ως νω χρονικ διστημα, καθυστρησε να καταβλλει χρη προς το Δημσιο βεβαιωμνα στη ... (και χι στη ... πως εκ παραδρομς αναγρφεται στο κατηγορητριο), συνολικο ποσο εκατν δκα επτ χιλιδων τριακοσων επτ ευρ και ενενντα ενς λεπτν (117.307,91€), συμπεριλαμβανομνων των κθε εδους τκων προσαυξσεων μχρι την ημερομηνα σνταξης του συνημμνου πνακα χρεν, για χρονικ διστημα μεγαλτερο των τεσσρων μηνν απ τη λξη του χρνου καταβολς τους, σμφωνα με το συνημμνο πνακα χρεν ο οποος χει ως εξς:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Για να καταλξει στην ανωτρω απαλλακτικ κρση του το Δικαστριο, πως προκπτει απ το αιτιολογικ - σκεπτικ της προσβαλλομνης απφασης, δχτηκε τα εξς: "Κατ τη διταξη του ρθρου 8 του ν. 4337/2015 Εγκλματα φοροδιαφυγς -Ποινικς κυρσεις: Τα ρθρα 66 και 67 του Δωδκατου Κεφαλαου του Μρους Α’ του ν. 4174/2013 αναριθμονται σε 72 και 73, το Κεφλαιο Δωδκατο αναριθμεται σε Κεφλαιο Δκατο Τρτο, τα ρθρα 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 και 76 αναριθμονται σε 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 και 82 και προστθεται νο Κεφλαιο Δωδκατο ως εξς: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ! -ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ -ρθρο 66 Εγκλματα φοροδιαφυγς. 1. γκλημα φοροδιαφυγς διαπρττει ποιος με πρθεση: α) προκειμνου να αποφγει την πληρωμ φρου εισοδματος, ενιαου φρου ιδιοκτησας ακιντων (ΕΝΦΙΑ) ειδικο φρου ακιντων (ΕΦΑ), αποκρπτει απ τα ργανα της Φορολογικς Διοκησης φορολογητα εισοδματα απ οποιαδποτε πηγ περιουσιακ στοιχεα, ιδως παραλεποντας να υποβλει δλωση υποβλλοντας ανακριβ δλωση καταχωρζοντας στα λογιστικ αρχεα εικονικς (ολικ μερικ) δαπνες επικαλομενος στη φορολογικ δλωση ττοιες δαπνες, στε να μην εμφανζεται φορολογητα λη να εμφανζεται αυτ μειωμνη, β) προκειμνου να αποφγει την πληρωμ του φρου προστιθμενης αξας, του φρου κκλου εργασιν, του φρου ασφαλστρων και των παρακρατομενων και επιρριπτμενων φρων, τελν εισφορν, δεν αποδδει αποδδει ανακριβς συμψηφζει εκππτει ανακριβς αυτος, καθς και ποιος παραπλαν τη Φορολογικ Διοκηση με την παρσταση ψευδν γεγοντων ως αληθινν με την αθμιτη παρασιπηση απκρυψη αληθινν γεγοντων και δεν αποδδει αποδδει ανακριβς συμψηφζει εκππτει ανακριβς αυτος λαμβνει επιστροφ, καθς και ποιος διακρατε ττοιους φρους, τλη εισφορς, γ) προκειμνου να αποφγει την πληρωμ φρου πλοων δεν αποδδει αποδδει ανακριβς στο Δημσιο το φρο αυτν. 2. Παρακρατομενοι φροι, τλη και εισφορς εναι εκενοι που ρητ ορζονται σε επ μρους διατξεις τι παρακρατονται και τελικ αποδδονται στο Δημσιο λλο φορα απ πρσωπο διφορο του πραγματικο φορολογομενου. 3. ποιος διαπρττει γκλημα φοροδιαφυγς απ τα αναφερμενα στη παργραφο 1 τιμωρεται με φυλκιση τουλχιστον δο (2) ετν: α) αν ο φρος που αναλογε στα φορολογητα εισοδματα στα περιουσιακ στοιχεα που χουν αποκρβει υπερβανει αν φορολογικ διαχειριστικ τος τις εκατ χιλιδες (100.000) ευρ αν εδος φρου, β) αν το προς απδοση ποσ του κριου φρου, τλους εισφορς που δεν αποδθηκε αποδθηκε ανακριβς επεστρφη συμψηφστηκε εξπεσε διακρατεται υπερβανει αν φορολογικ διαχειριστικ τος: αα) τις πενντα χιλιδες (50.000) ευρ, εφσον αφορ φρο προστιθμενης αξας ββ) τις εκατ χιλιδες (100.000) ευρ αν εδος φρου τλους εισφορς σε κθε λλη περπτωση. 4. Επιβλλεται κθειρξη αν το ποσ του φρου, τλους εισφορς της προηγομενης παραγρφου υπερβανει αν φορολογικ διαχειριστικ τος τις εκατ χιλιδες (100.000) ευρ, εφσον αφορ φρο προστιθμενης αξας, τις εκατ πενντα χιλιδες (150.000) ευρ σε κθε λλη περπτωση φρου, τλους εισφορς...."

 

Στην προκειμνη περπτωση σμφωνα με το διατακτικ της εκκαλουμνης απφασης ο κατηγορομενος κηρχθηκε νοχος για το τι κατ το χρονικ διστημα απ 28-6-2011 ως 30-09-2011, στο Διδυμτειχο, ενεργντας με πρθεση καθυστρησε την καταβολ των βεβαιωμνων στις δημσιες οικονομικς υπηρεσες (Δ.Ο.Υ.) χρεν προς το Δημσιο, για χρονικ διστημα μεγαλτερο των τεσσρων μηνν, το δε συνολικ χρος, υπερβανει το ποσ των 50.000 ευρ και ειδικτερα κατ το ως νω χρονικ διστημα, καθυστρησε να καταβλλει χρη προς το Δημσιο βεβαιωμνα στη ... (και χι στη ... πως εκ παραδρομς αναγρφεται στο κατηγορητριο), συνολικο ποσο εκατν δκα επτ χιλιδων τριακοσων επτ ευρ και ενενντα ενς λεπτν (117.307,91€), συμπεριλαμβανομνων των. κθε εδους τκων προσαυξσεων μχρι την ημερομηνα σνταξης του συνημμνου πνακα χρεν, για χρονικ διστημα μεγαλτερο των τεσσρων μηνν απ τη λξη του χρνου καταβολς τους, σμφωνα με το συνημμνο πνακα χρεν ο οποος χει ως εξς:

Δηλαδ ο κατηγορομενος δεν κατβαλε για το διαχειριστικ - φορολογικ τος 2011 χρη προς το Δημσιο ποσο 58.427.81, με οριστικ βεβαωση 27-01-2011. Επσης για το διαχειριστικ - φορολογικ τος 2005 δεν κατβαλε χρη προς το Δημσιο συνολικο ποσο 58.880,1 (16.779,95 + 42.100,15) ευρ, με οριστικ βεβαωση 14-03-2011 και 07-04-2011. τοι για το καθνα απ τα ως νω διαχειριστικ - φορολογικ τη 2011 και 2005 το ποσ των μη καταβληθντων χρεν δεν υπερβανει το ποσ των 100.000 ευρ.

Συνεπς, με βση την ως νω επελθοσα ευμενστερη νομοθετικ μεταβολ (ρθμιση) του ρθρου 8 ν.4337/2015, η οποα ως ηπιτερη εφαρμζεται στην προκειμνη περπτωση (ρθρο 2§1 Π.Κ.) και σμφωνα με την οποα, κατ τα προεκτεθντα, το αξιποινο της μη καταβολς χρεν προς το Δημσιο προβλπεται πλον μνον εφσον τα μη καταβληθντα χρη υπερβανουν το ποσ των 100.000 ευρ αν φορολογικ διαχειριστικ τος, ο κατηγορομενος πρπει να κηρυχθε αθος.

Το γεγονς τι τα ως νω χρη των προμνησθντων ετν 2011 και 2005 βεβαιθηκαν και για τα δο φορολογικ - διαχειριστικ τη το τος 2011 ...-01-2011, 14-03-2011 και 07-04-2011), δεν ασκε ννομη επιρρο, διτι, κατ τα προεκτεθντα, στο ρθρο 8 ν. 4337/2015 ρητ διατυπνεται τι για το αξιποινο λαμβνεται υπψη το ψος του χρους αν διαχειριστικ - φορολογικ τος και δεν εξαρτται αυτ (αξιποινο) απ το χρνο οριστικς βεβαωσης, διασταλτικ δε ερμηνεα της ως νω προεκτεθεσας διταξης και ιδως στο χρο του ποινικο δικαου, κατ την ποψη αυτο του δικαστηρου, δεν χωρε".

Απ τα παραπνω προκπτει τι, κατοι η κατηγορα που αποδδετο στον κατηγορομενο και για την οποα αυτς κηρχθηκε αθος, ταν αυτ της μη καταβολς χρεν προς το Δημσιο (παρ. 1 του ρθρου 25 του ν. 1882/1990), για την οποα, ως δη ειπθηκε στη μεζονα σκψη, πργματι υπρχει νετερη νομοθετικ μεταβολ, η οποα επλθε αρχικ με το ρθρο 20 του ν. 4321/2015 και στερα με το ρθρο 8 του ν. 4337/15, το Δικαστριο, προκειμνου να αχθε στην αθωωτικ κρση του, εσφαλμνα δχεται στο σκεπτικ της προσβαλλομνης τι για το αξιποινο του ως νω εγκλματος λαμβνεται υπψη το ψος του χρους αν διαχειριστικ-φορολογικ τος, συγχοντς το τσι με το υπαγμενο στο ρθρο 66 του ν. 4174/2013 ως αντικ. με το ρθρο 8 του ν. 4337/2015 γκλημα της φοροδιαφυγς, προπθεση μως η οποα, εν αντιθσει με το τελευταο αυτ αδκημα, ουδποτε προβλπονταν για το αδκημα της μη καταβολς χρεν στο Δημσιο. Ειδικτερα, εν στο διατακτικ της προσβαλλομνης απφασης τα αναφερμενα πραγματικ περιστατικ (μη καταβολ τριν χρεν στο Δημσιο) υπγονται πργματι στην αντικειμενικ υπσταση του εγκλματος του ρθρου 25 παρ. 1 του ν. 1882/1990, πως αντικ. με το ρθρο 34 παρ. 1 του ν. 3220/2004 και 3 παρ. 1 εδ. α’ του ν. 3943/2011, εν τοτοις στο σκεπτικ της διας αποφσεως, τα προκψαντα πραγματικ περιστατικ της μη καταβολς των τριν (3) ενδκων χρεν προς το Δημσιο, ψους 117.307,91 ευρ, τοι υπερβανοντος το ισχον ριο θεμελισεως του αξιοπονου της εν λγω πρξεως, υπγονται στο αναλυτικ παρατιθμενο ρθρο 66 του ν. 4174/2013 πως αντικ. με το ρθρο 8 του ν. 4337/2015, που μως προβλπει και ρυθμζει τα εγκλματα φοροδιαφυγς (αποφυγ πληρωμς φρου εισοδματος, ΕΝΦΙΑ, ΕΦ Α, ΦΠΑ, ΦΚΕ κ.λ.π), τα οποα προηγουμνως προβλπονταν απ τα ρθρα 17 και 18 του ν. 2523/1997, πως σχυε.

τσι μως ανακπτει ουσιδης αντφαση μεταξ σκεπτικο και διατακτικο της προσβαλλομνης απφασης, με αποτλεσμα αυτ να στερεται νομμου βσεως, κατ το βσιμο περ τοτου μοναδικ, απ το ρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε’ ΚΠΔ, λγο αναρεσης του Εισαγγελα Εφετν. Μετ τατα, κατ παραδοχ του ως νω λγου, πρπει να αναιρεθε η προσβαλλομνη απφαση και ακολοθως να παραπεμφθε η υπθεση για να εκδκαση στο διο Δικαστριο, συγκροτομενο απ λλους δικαστς εκτς απ εκενους που δκασαν προηγουμνως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρε την υπ’ αριθμ. 359/2016 απφαση του Τριμελος Εφετεου Θρκης.

Παραπμπει την υπθεση για να εκδκαση στο διο Δικαστριο, συγκροτομενο απ λλους δικαστς εκτς απ εκενους που δκασαν προηγουμνως.

Κρθηκε και αποφασσθηκε στην Αθνα στις 16 Μαου 2017.

Και

Δημοσιεθηκε στην Αθνα, σε δημσια συνεδραση στο ακροατρι του, στις 22 Ιουνου 2017.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

17 2022
  
(...)
... -
. ( - )
9 ... -
. -
-
&