Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

ΔΕΕΦ Β 1182799 ΕΞ 2016 «ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ».
11/09/2017

ΔΕΕΦ Β 1182799 ΕΞ 2016 «ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ».

Mε την Αριθ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Β 1182799 ΕΞ 7.12. 2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Τέλη χαρτοσήμου επί προκαταβολής μισθών εργαζομένων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Ο χαρακτηρισμός ως δανείου και επομένως οφειλής τέλους χαρτοσήμου 3,6% ή 2,4% κατά περίπτωση, της προκαταβολής μισθού υπαλλήλου, σε περίπτωση που η προκαταβολή δεν συμψηφίζεται μέσα στον ίδιο μήνα με τον μισθό του υπαλλήλου, εξακολουθεί να ισχύει και μετά την ρύθμιση των διατάξεων της § 3 του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013, που ρυθμίζουν τον χαρακτηρισμό ως δανείου την προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών για την εφαρμογή της Φορολογίας εισοδήματος (παροχή σε είδος)

 

Δείτε ολόκληρη την ΔΕΕΦ Β 1182799 ΕΞ  2016.

https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUk1uNmdVSlhidzg/view?usp=sharing

17 Ιανουαρίου 2022
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα