Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

ΓΝΩΜ.2642/2017 ΝΣΚ “ΑΣΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦ.1738/2017 ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ”.
27/07/2017

ΓΝΩΜ.2642/2017 ΝΣΚ “ΑΣΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦ.1738/2017 ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ”.

 

Η  Γνωμ.2642/2017 του Ν.Σ.Κ   δίνει οδηγίες προς την Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με τις παραγραφές μετά την έκδοση της πολύκροτης απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. ΣτΕ 1738/2017).
 

Την Γνωμοδότηση αυτή την  οποία έκανε δεκτή ο διοικητής της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι με την απόφαση 1738/2017 του Σ.τ.Τ  δεν θίγεται η συνταγματικότητα των διατάξεων της § 2 του άρθρου 68 και της § 4 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994
Συνεπώς η  Α.Α.Δ.Ε μπορεί να κάνει χρήση διατάξεων των οποίων η συνταγματικότητα δεν αμφισβητήθηκε και να ελέγξει σε βάθος 10ετίας μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής
 

Δείτε την 2642/2017 Γνωμ. του ΝΣΚ
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYXRzSDA5bVVZSEE/view?usp=sharing

17 Ιανουαρίου 2022
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα