Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

ΣΛΟΤ: Α.Π.542/2017 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ ΜΠΟΝΟΥΣ».
05/07/2017

ΣΛΟΤ: Α.Π.542/2017 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ ΜΠΟΝΟΥΣ».

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 542 ΕΞ 14.3.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Λογιστικός χειρισμός αγοράς με εταιρική κάρτα με εξαργύρωση πόντων μπόνους    " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
[...]
Κατά την άποψή μας, εφόσον η εκδιδόμενη απόδειξη πληρωμής μέσω κάρτας, η οποία αναφέρει το ποσό bonus, συνδέεται με μοναδικό και αξιόπιστο τρόπο με το παραστατικό πώλησης, τηρούνται οι υπό (1) και (2) ανωτέρω προϋποθέσεις και συνεπώς δεν απαιτείται η έκδοση πρόσθετου παραστατικού.

 Η σχετική λογιστική εγγραφή (δεν έχει ληφθεί υπόψη ο ΦΠΑ) είναι:

Χ Γραφική ύλη 100

Π Ταμιακά διαθέσιμα 90

Π Κέρδος 10 [ΚΑ 81 (ΕΓΛΣ) ή 79 (ΕΛΠ)]


[...]
 Δείτε ολόκληρη την 542/2017 Γνωμ του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQmJaenBoNHgyVDQ/view?usp=sharing

17 Ιανουαρίου 2022
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα