Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

ΣΛΟΤ: Α.Π.407/2017-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ.
14/06/2017

ΣΛΟΤ: Α.Π.407/2017-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ.407/14.3.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Λογιστικές εγγραφές παραχώρησης εγκαταστάσεων για ορισμένο χρόνο  "  η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 

 Βάσει των γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών τα πιστωτικά τιμολόγια αφορούν μείωση του ανταλλάγματος της αρχικής συναλλαγής και ως εκ τούτου αναγνωρίζονται μειωτικά της αξίας των πωλήσεων (και των σχετικών φόρων) από τον πωλητή και μειωτικά της αξίας της δαπάνης (και των σχετικών φόρων) από τον αγοραστή.

Για τα λοιπά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

 

 Δείτε ολόκληρη την 407/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZEVNNS13LXRHMGs/view?usp=sharing

04 Ιουλίου 2020
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα