Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

ΣΛΟΤ: Α.Π.147/2017 “ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ”.
18/05/2017

ΣΛΟΤ: Α.Π.147/2017 “ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ”.

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 147 /20.1.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα  "  η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ..


α) Γενικά, για λογιστικούς σκοπούς, ημερομηνία της συναλλαγής κατά την απόκτηση των αποθεμάτων είναι η συμφωνηθείσα ημερομηνία απόκτησης του ελέγχου επί αυτών. Η ημερομηνία αυτή είναι η ημερομηνία που συμβατικά, τα αποθέματα τίθενται στη διάθεση του αγοραστή από τον πωλητή. Για παράδειγμα, αν τα αγαθά φορτωθούν από τις εγκαταστάσεις του πωλητή και μετά την έξοδο από τις εγκαταστάσεις, ταξιδεύουν με ευθύνη του αγοραστή, ή συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί με την φόρτωση των αποθεμάτων.
[...]
 

Δείτε ολόκληρη την 147/2017 Γνωμ του ΣΛΟΤ.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNVduS3doXzhTZGM/view?usp=sharing

17 Ιανουαρίου 2022
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα