Εισαγωγή Χρήστη  

Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ KAI ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
11/01/2017
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ KAI ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
Θεματολογία Ημερομηνία Διεξαγωγής Εισηγητές
«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Θα διανεμηθούν πλήρεις σημειώσεις καλύπτουσες τα θέματα του Σεμιναρίου.


19 Μαΐου 2017
ώρες:
17:00' - 22:00'
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
τ. Γενικός Δ/ντής Υπουργείου Οικονομικών
Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος
«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ - ΑΔΗΛΩΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Θα διανεμηθούν πλήρεις σημειώσεις καλύπτουσες τα θέματα του Σεμιναρίου.


18 Μαΐου 2017
ώρες:
17:00' - 22:00'
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός - Α' Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
& Μέλος της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. - Φορολογικός Σύμβουλος
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ "Φ.Π.Α"
Συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά - Ειδικό καθεστώς άρθρου 39β, Απόδοση ΦΠΑ με την είσπραξη - Δικαίωμα έκπτωσης - PRO-RATA - Διακανονισμός παγίων - Τόπος Φορολογίας των Υπηρεσιών - Περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2 - έκδοση 2016) - Λοιπά θέματα

Θα διανεμηθούν πλήρεις σημειώσεις καλύπτουσες τα θέματα του Σεμιναρίου και βεβαίωση παρακολούθησης.


4 Μαΐου 2017
ώρες:
17:00' - 22:00'
ΑΝΝΑ ΡΟΥΣΑΚΗ
τ. Τμηματάρχης Υπουργείου
Διεύθυνσης Υπουργείου Οικονομικών Δ/νσης Φ.Π.Α
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π) - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΟ Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/22.12.2016)»
Ανάλυση και εφαρμογή στην πράξη των ρυθμίσεων του Ν. 4308/2014

 1. Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων - επιχειρήσεων
 2. Λογιστικό σύστημα - Λογιστικά βιβλία - Λογιστικά Στοιχεία (παραστατικά)
 3. Τιμολόγια - Παραστατικά Διακίνησης (Δελτία Αποστολής)
 4. Τιμολόγια (Αποδείξεις) λιανικής πώλησης
 5. Περιγραφή και περιεχόμενο χρηματοοικονομικών καταστάσεων Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος (Ισολογισμός - Αποτελέσματα - Μεταβολές Καθαρής Θέσης - Ταμιακές Ροές - Προσάρτημα) και Απλογραφικού Λογιστικού Συστήματος (Βιβλία Εσόδων - Εξόδων).
 6. Αποτιμήσεις Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων
 7. Ιστορικό κόστος - Εύλογες αξίες
 8. Αλλαγές Λογιστικών Αρχών - Μεταβολές Εκτιμήσεων - Διόρθωση λαθών
 9. Απλοποιήσεις και Απαλλαγές στη Σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 10. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 11. Πρώτη εφαρμογή του νόμου και μεταβατικές διατάξεις


«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ Ν. 4446/2016»

Τα νέα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) Ν.4174/2013 (άρθρα 53-59), ύστερα από τον τελευταίο Νόμο 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/22-12- 2016), με τις τελικές μεταβολές.

 1. Μεταβατικές διατάξεις του Κ.Φ.Δ., για τα παλαιά πρόστιμα του Κ.Β.Σ.- Κ.Φ.Α.Σ
 2. Διάφορα άρθρα του Κ.Φ.Δ.
 3. Ποινικές διατάξεις (άρθρα 66-71)
 4. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων (δέσμευση καταθέσεων) (άρθρο 46)
 5. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επαγγελματιών (άρθρο 13 παρ.1 Ν.2523/1997. ΑΥΟ ΠΟΛ. 1117/2016)
 6. Παραγραφή Φορολογικών Δηλώσεων - Διαφύλαξη Βιβλίων Στοιχείων - Διευκρινίσεις για βιβλίο Απογραφών Επαγγελματιών με απλογραφικά βιβλία.
 

Θα διανεμηθούν πλήρεις σημειώσεις καλύπτουσες τα θέματα του Σεμιναρίου και βεβαίωση παρακολούθησης.

Επίσης θα δοθεί με ειδική τιμή σε όσους το επιθυμούν η ANANEΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ «Ε.Λ.Π» μαζί και το CD που αφορά την Μετάβαση στα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Εκδόσεις ΒΡΥΚΟΥΣ).

25 και 26 Μαΐου 2017
ώρες:
17:00' - 22:00'
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής - Μέλος της επιτροπής του νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
τ. Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών Δ/νσης Κ.Β.Σ
ΚΥΚΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 4387/2016
Εφαρμογή του Νέου Ασφαλιστικού Νόμου 4387/2016 στη Μισθωτή Εργασία και στους Αυτοαπασχολούμενους - Πρόσφατες Τροποποιήσεις

Θα διανεμηθούν πλήρεις σημειώσεις καλύπτουσες τα θέματα του Σεμιναρίου και βεβαίωση παρακολούθησης.


15 Μαΐου 2017
ώρες:
17:00' - 22:00'
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΛΙΑΖΟΣ
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός - Σύμβουλος Επιχειρήσεων με μεγάλη διδακτική εμπειρία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Τα σεμινάρια καλύπτονται 100% από το 0,24% του ΟΑΕΔ
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σταλεί αναλυτική θεματολογία σεμιναρίων
Tόπος Υλοποίησης των Σεμιναρίων: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678, Τηλ. 210/3326000.
Πληροφορίες: κα. Νταή Πόπη, τηλ. 210 4523938, 210 4533122 Φαξ: 210 4514361 E - mail: ntai@pandektis.gr
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
28 Μαϊου 2017
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα