Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Aλφαβητικό Γενικό Eυρετήριο


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • Ζημίες
  -από αδικοπραξία επιχειρηματία Λογαριασμοί: 81.00.03
  -από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις Λογαριασμοί: 81.02.06
  -από απώλεια ή κλοπή ανασφάλιστων αποθεμάτων Ομάδες: 2.14.2 Λογαριασμοί: 81.02.08
  -από εκποίηση ακινήτων Λογαριασμοί: 81.02.00
  -από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λογαριασμοί: 81.02.04
  -από εκποίηση μεταφορικών μέσων Λογαριασμοί: 81.02.03
  -από εκποίηση μηχανημάτων, τεχν. εγκ/σεων, λοιπού μηχ/κού εξοπλισμού Λογαριασμοί: 81.02.02
  -από εκποίηση τεχνικών έργων Λογαριασμοί: 81.02.01
  -από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων Ομάδες: 2.14.2 2.15 Λογαριασμοί: 81.02.10
  -από καταστροφή ανασφάλιστων αποθεμάτων Ομάδες: 2.14.2 2.15 Λογαριασμοί: 81.02.07
  -από καταχρήσεις, κλοπές και αδικοπραξίες Λογαριασμοί: 81.00.03
  -από μεταβίβαση άυλων στοιχείων Λογαριασμοί: 81.02.04 Θέματα Λογαριασμών: 16.6
  -από πώληση μετοχών και χρεογράφων Γνωματεύσεις: 288/2352/1997
  -από συμβάσεις αγορών Ομάδες: 2.5.6
  -από συμμετοχή σε κοινοπραξία ή προσωπική εταιρία Γνωματεύσεις: 118/1845/1993
  -προηγούμενης χρήσεως Λογαριασμοί: 88.03
  -προηγούμενων χρήσεων Λογαριασμοί: 88.04
 • Ζώα για πάγια εκμετάλλευση
  Λογαριασμοί: 14.06
  Γνωματεύσεις: 183/2099/1993
28 Νοεμβρίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα