Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Aλφαβητικό Γενικό Eυρετήριο


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • Τακτικές αμοιβές εμμίσθων:
  -αμοιβή της νυκτερινής απασχολήσεως των μισθωτών Θέματα Λογαριασμών: 60.00.00.3
  -έννοια των τακτικών αποδοχών Θέματα Λογαριασμών: 60.00.00.1
  -επίδομα ισολογισμού Θέματα Λογαριασμών: 60.00.00.4
  -παράδειγμα υπολογισμού της αμοιβής νυκτερινής απασχολήσεως, προσαυξήσεως Κυριακών και υπερωριών Θέματα Λογαριασμών:
  -υπολογισμός του ημερομισθίου Θέματα Λογαριασμών:
 • Τακτική γενική συνέλευση μετόχων:
  -δημοσιότητα της προσκλήσεως για Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.6
  -διαφορά τακτικής και έκτακτης Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.6
  -περιεχόμενο προσκλήσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.6
  -πότε δεν απαιτείται πρόσκληση Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.6
  -πρόσκληση Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.6
  -υποβολή στον Υπ. Εμπορίου των οικον. καταστάσεων και της εκθέσεως του Δ.Σ είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.7.2
 • Τακτικό αποθεματικό:
  -δεν είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίησή του για κάλυψη ζημίας Θέματα Λογαριασμών: 41.02.6
  -ελάχιστο υποχρεωτικό όριο (οροφή) το 1/3 του ολικού (καταβλημένου και οφειλόμενου μετοχικού κεφαλαίου) Θέματα Λογαριασμών: 41.02.4
  -επί ποίων κερδών υπολογίζεται Θέματα Λογαριασμών: 41.02.2
  -η άντληση της κρατήσεως για τακτικό αποθεματικό από αφορολόγητα αποθεματικά ή από αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο συνεπάγεται την πλήρη φορολογία των χρησιμοποιηθέντων ποσών Θέματα Λογαριασμών: 41.02.7
  -η υποχρέωση για κράτηση υπάρχει και στην περίπτωση που κανένα ποσό κερδών της χρήσεως δε διανέμεται Θέματα Λογαριασμών: 41.02.1
  -πότε η τακτική γενική συνέλευση δικαιούται να αποφασίσει την κράτηση πάνω από το όριο που ο νόμος ή το καταστατικό ορίζει Θέματα Λογαριασμών: 41.02.4
  -προορίζεται για την κάλυψη μόνο του χρεωστικού υπολοίπου του λ/σμού «αποτελέσματα χρήσεως» και όχι στη διάρκεια της χρήσεως των έκτακτων ζημιών Θέματα Λογαριασμών: 41.02.5
  -προορισμός Θέματα Λογαριασμών: 41.02.5
  -το πέραν από το υποχρεωτικό όριο τακτικό αποθεματικό είναι διανεμήσιμο αποθεματικό Θέματα Λογαριασμών: 41.02.5
  -το ποσοστό της κρατήσεως Θέματα Λογαριασμών: 41.02.3
  -υποχρέωση κρατήσεως Θέματα Λογαριασμών: 41.02.1
  -φορολογία Θέματα Λογαριασμών: 41.02.7
 • Ταμείο:
  -αποχώρηση ταμία κατά τη διάρκεια της καταμετρήσεως του ταμείου Λογαριασμοί: 38.00
  -γενικά περί μετρητών Λογαριασμοί: 38.00
  -εκπρόθεσμη καταχώρηση σημαντικών δαπανών Λογαριασμοί: 38.00
  -έλλειμμα ταμείου Λογαριασμοί: 38.00
  -λογαριασμός διακινήσεως μετρητών Λογαριασμοί: 38.01
  -λογιστική παρακολούθηση των εισπρακτέων επιταγών όψεως Λογαριασμοί: 38.00
  -οι μεταχρονολογημένες επιταγές θεωρούνται μετρητά την ημερομηνία εκδόσεώς τους Λογαριασμοί: 38.00
  -πιστωτικά υπόλοιπα Λογαριασμοί: 38.00
  -πρόχειρες αποδείξεις Λογαριασμοί: 38.00
  -τα γραμματόσημα και χαρτόσημα δεν συνιστούν μετρητά αλλά προκαταβολές Λογαριασμοί: 38.00
  -τα μετρητά φυλάσσονται στο ταμείο της επιχείρησης και όχι στο σπίτι του επιχειρηματία ή τρίτου Λογαριασμοί: 38.00
  -τοκομερίδια για είσπραξη ληγμένα Λογαριασμοί: 38.02
 • Ταμιευτήρια:
  -μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Λογαριασμοί: 45.13
 • Τεκμαρτά έσοδα
  -δεν παρέχεται δυνατότητα καταχώρησης στα βιβλία τεκμαρτών δαπανών και εσόδων Γνωματεύσεις: 49/1237/1989
 • Τεκμαρτές δαπάνες
  -δεν παρέχεται δυνατότητα καταχώρησης στα βιβλία τεκμαρτών δαπανών και εσόδων Γνωματεύσεις: 49/1237/1989
 • Τεκμήριο ελάχιστου επιτοκίου
  Λογαριασμοί: 33.07 33.10
 • Τέλη :
  -τέλη ακίνητης περιουσίας Λογαριασμοί: 54.09.15 63.04.03
  -τέλη καθαριότητας και φωτισμού Λογαριασμοί: 54.09.09 63.04.00
  -τέλη υδρεύσεως Λογαριασμοί: 63.98.01
  -τέλη υπέρ τρίτων επί κατασκευαζόμενων τεχνικών έργων Λογαριασμοί: 63.90
  -τέλος δημοτικό Γνωματεύσεις: 181/2100/1993
 • Τεχνικά έργα (δρόμοι, πλατείες, λιμάνια, φράγματα, διώρυγες, περιφράξεις, σήραγγες, αεροδρόμια, γέφυρες, στάδια, κ.λπ)
  Θέματα Λογαριασμών:
 • Τεχνικές εγκαταστάσεις
  Λογαριασμοί: 12.01
 • Τεχνικές εταιρίες
  -αγορές υλικών κατασκευής τεχνικών έργων Γνωματεύσεις: 72/1462/1990
  -ανέγερση οικοδομών «επί αντιπαροχή» Γνωματεύσεις: 30/1021/1988
  -αρμόδιοι λ/σμοί για έσοδα τεχνικών εταιριών Γνωματεύσεις: 30/1021/1988
  -διαμερίσματα αποκτώμενα «επί αντιπαροχή» Γνωματεύσεις: 72/1462/1990
  -έσοδα από κατασκευή τεχνικών έργων Γνωματεύσεις: 82/1630/1991
  -κοινοπραξίες τεχνικών έργων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -λογιστική παρακολούθηση των δαπανών τεχνικής εταιρίας Γνωματεύσεις: 34/1140/1989
  -λογιστική παρακολούθηση των εξόδων τεχνικών εταιριών Γνωματεύσεις: 252/2244/1995
  -ποιος χαρακτηρίζεται εργολάβος τεχνικών έργων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προσδιορισμός των ακαθάριστων εσόδων από δημόσια - τεχνικά έργα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προσδιορισμός των καθαρών κερδών των τεχνικών εταιριών Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προσδιορισμός των καθαρών κερδών από εργασίες στην αλλοδαπή Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προσύμφωνα πώλησης ακινήτων οικοδομικής επιχείρησης Γνωματεύσεις: 257/2257/1995
  -πώληση εισιτηρίων Γνωματεύσεις: 124-125/1861/1993
  -συμμετοχή σε κοινοπραξία Γνωματεύσεις: 30/1021/1988
 • Τεχνικές προδιαγραφές των παραγόμενων προϊόντων και των κατασκευαζόμενων έργων
  -ειδικότερα για τις τεχνικές προδιαγραφές των πρώτων υλών Oμάδα 9: 117.4
  -έννοια και περιεχόμενο των τεχνικών προδιαγραφών των κατασκευαζόμενων έργων Oμάδα 9: 117.5
  -έννοια και περιεχόμενο των τεχνικών προδιαγραφών των παραγόμενων προϊόντων Oμάδα 9: 117.3
  -μη καταχώρηση των τεχνικών προδιαγραφών στο «Βιβλίο Παραγωγής - Κοστολογίου» ή στο «Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών» Oμάδα 9: 117.8
  -ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται σε τήρηση τεχνικών προδιαγραφών Oμάδα 9: 117.1
  -τρόπος διατυπώσεως των τεχνικών προδιαγραφών Oμάδα 9: 117.6
  -χρόνος καταχωρήσεως των τεχνικών προδιαγραφών στο «Βιβλίο Παραγωγής – Κοστολόγιο» Oμάδα 9: 117.7
 • Τεχνική ενοποιήσεως με τη μέθοδο της αγοράς:
  -απεικόνιση της συμμετοχής σε μη ενοποιούμενη εξαρτημένη με τη μέθοδο της καθαρής θέσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.9
  -ενοποίηση κατά την ημέρα κτήσεως της συμμετοχής Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.1
 • Τεχνική της ενοποιήσεως :
  -βασικά στάδια της ενοποιήσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.3.5
  -θεωρίες της Οντότητας και της Ιδιοκτησίας (Entity and proprietary theories) Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.3.4
  -ολική και αναλογική ενοποίηση (Global and propotional consolidation) Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.3.3
 • Τεχνικών έργων αποτίμηση :
  -αξιολόγηση μεθόδων Ομάδες: 2.11.7.2.5
  -λογιστική κατά την κατασκευαστική περίοδο Ομάδες: 2.11.7.2.4
  -μέθοδος που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία Ομάδες: 2.11.7.2.6
  -μέθοδος της ολοκληρώσεως του έργου Ομάδες: 2.11.7.2.1
  -μέθοδος της ποσοστιαίας συμπληρώσεως του έργου Ομάδες: 2.11.7.2.3
 • Τηλεκάρτες ΟΤΕ
  Γνωματεύσεις: 147/1968/1993
 • Τηλεπικοινωνιών εξοπλισμός
  -για παροχή υπηρεσιών Γνωματεύσεις: 122/1858/1992
 • Τιμολόγια :
  -απαγορεύεται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου Φ.Π.Α Ομάδες: 7.3
  -επιτρέπεται η έκδοση συμπληρωματικού τιμολογίου ΦΠ.Α Ομάδες: 7.3
  -ο τρόπος πληρωμής (μετρητοίς επί πιστώσει ή με δόσεις) δεν ασκεί επίδραση για την έκδοση του τιμολογίου Θέματα Λογαριασμών: 70.1
  -πλαστά Ομάδες: 7.3
  -τιμολόγια πώλησης αγαθών (βλ. ομότιτλο θέμα) Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
 • Τιμολόγια πώλησης αγαθών :
  -επί ανταλλαγής αγαθών Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
  -επί δανεισμού εμπορευμάτων Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
  -επί πωλήσεως αγαθών με αναβλητική αίρεση Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
  -επί πωλήσεως αγαθών με διαλυτική αίρεση Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
  -επί πωλήσεως αγαθών με δόσεις Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
  -επί πωλήσεως με τον όρο διατηρήσεως της κυριότητας Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
  -θεώρηση Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
  -περιεχόμενο Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
  -τόκων επί πωλήσεων με πίστωση Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
  -υπόχρεοι εκδόσεως Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
  -χρόνος εκδόσεως Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
 • Τιμολογιακή αξία αγοραζόμενων αποθεμάτων
  Ομάδες: 2.5.3.1
 • Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων:
  -αποτίμηση τίτλων άλλων εκτός των τίτλων προθεσμιακής καταθέσεως Θέματα Λογαριασμών: 18.15.5
  -αποτίμηση τίτλων άλλων εκτός των τίτλων προθεσμιακής καταθέσεως Θέματα Λογαριασμών: 18.15.4
  -εμφάνισή τους στον ισολογισμό Θέματα Λογαριασμών:
  -έσοδα Θέματα Λογαριασμών: 18.15.3
  -λογιστική παρακολούθηση Θέματα Λογαριασμών: 18.15.2
  -ποιοι τίτλοι χαρακτηρίζονται ως τίτλοι ακινητοποιήσεων Θέματα Λογαριασμών: 18.15.1
 • Τίτλοι σταθερού εισοδήματος
  -αξία κτήσεως Γνωματεύσεις: 208/2143/1994
 • Τόκοι – έξοδα:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 65 Θέματα Λογαριασμών: 65.4
  -γενικές φορολογικές διατάξεις που διέπουν τους τόκους των δανείων Θέματα Λογαριασμών: 65.3
  -δεν χωρεί συμψηφισμός χρεωστικών και πιστωτικών τόκων Θέματα Λογαριασμών: 65.3
  -διάκριση των τόκων σε νόμιμους, συμβατικούς και υπερημερίας Θέματα Λογαριασμών: 65.2
  -εισπρακτικά γραμματίων εισπρακτέων Λογαριασμοί: 65.98
  -έξοδα ασφαλειών (π.χ εμπραγμάτων) δανείων και χρηματοδοτήσεων Λογαριασμοί: 65.08
  -κοστολόγηση κατά το Ε.ΓΛΣ Oμάδα 9: 8.6.4
  -κοστολογικά χαρακτηριστικά Oμάδα 9: 8.6.3
  -λογισμός και υπολογισμός των τόκων τραπεζικών δανείων Θέματα Λογαριασμών: 65.2
  -λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα Λογαριασμοί: 65.98
  -παροχές σε ομολογιούχους επιπλέον τόκου Λογαριασμοί: 65.09
  -περιεχόμενο του λογαριασμού 65 Θέματα Λογαριασμών: 65.1
  -προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών Λογαριασμοί: 65.02
  -προμήθειες εγγυητικών επιστολών Λογαριασμοί: 65.10
  -προϋποθέσεις για την έκπτωση των φόρων από τα ακαθάριστα έσοδα Θέματα Λογαριασμών: 65.3
  -τόκοι δανείων Θέματα Λογαριασμών: 65.2
  -τόκοι δανείων μη εκπιπτόμενοι από τα ακαθάριστα έσοδα Θέματα Λογαριασμών: 65.3
  -τόκοι επί ανοικτών λογαριασμών Θέματα Λογαριασμών: 65.2
  -τόκοι επί προκαταβολών Θέματα Λογαριασμών: 65.2
  -τόκοι επί του ιδίου κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 65.3
  -τόκοι και έξοδα Factoring Λογαριασμοί: 65.90
  -τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων Λογαριασμοί: 65.05
  -τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Λογαριασμοί: 65.06
  -τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Λογαριασμοί: 65.01
  -τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων Λογαριασμοί: 65.00
  -τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων τραπεζών εγγυημένων με αξιόγραφα Λογαριασμοί: 65.03
  -τόκοι προνομιούχων μετοχών Λογαριασμοί: 65.01
  -υποχρέωση παρακρατήσεως φόρου επί των τόκων Θέματα Λογαριασμών: 65.3
 • Τόκοι – έσοδα:
  -για τους μη τραπεζικούς τόκους δεν απαιτείται η έκδοση τιμολογίου Θέματα Λογαριασμών: 65.3
  -καθυστερούμενων γραμματίων εισπρακτέων Λογαριασμοί: 76.03.06
  -λοιποί πιστωτικοί τόκοι Λογαριασμοί: 76.03.99
  -ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου Λογαριασμοί: 76.03.90
  -όταν δικαιούχος των τόκων είναι αλλοδαπός Λογαριασμοί: 76.03.04
  -πότε οι τόκοι συναλλαγματικών και γραμματίων θεωρούνται έσοδο από εμπορικές επιχειρήσεις Λογαριασμοί: 76.02
  -τόκοι επί επισφαλών απαιτήσεων Λογαριασμοί: 76.03.04
  -τρεχούμενων λ/σμών πελατών Λογαριασμοί: 76.03.04
  -χορηγούμενων δανείων Λογαριασμοί: 76.03.03
 • Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου :
  -απαιτείται η λήψη ειδικού δανείου Θέματα Λογαριασμών: 16.18.1
  -απόσβεση Θέματα Λογαριασμών: 16.18.2
  -δημιουργούμενο πρόβλημα στη διανομή των κερδών Θέματα Λογαριασμών: 16.18.1
  -η 5 ετία της αποσβέσεως αρχίζει από τη χρήση μέσα στην οποία ολοκληρώθηκε η κατασκευή του παγίου Θέματα Λογαριασμών: 16.18.2
  -λογιστική ανάλυση Θέματα Λογαριασμών: 16.18.3
  -οι τόκοι να αφορούν μόνο την κατασκευαστική περίοδο Θέματα Λογαριασμών: 16.18.1
 • Τόκοι καταθέσεων:
  -ταμιευτηρίου Λογαριασμοί: 76.03.01
  -τραπεζών Λογαριασμοί: 76.03.00
 • Τόκοι ομολογιών - ομολόγων
  Γνωματεύσεις: 94/1680/1992 208/2143/1994
 • Τοκομερίδια:
  -ληγμένα προς είσπραξη - πότε συνιστούν διαθέσιμα Λογαριασμοί: 38.02
  -τόπος παροχής υπηρεσιών Θέματα Λογαριασμών:
 • Τόπος πραγματοποίησης των φορολογητέων πράξεων:
  -τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών Θέματα Λογαριασμών:
  -τόπος παράδοσης αγαθών Θέματα Λογαριασμών:
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
  -λειτουργία του λ/σμού εκμεταλλεύσεως τουριστικών προγραμμάτων Γνωματεύσεις: 124-125/1861/1993
 • Τουριστικού γραφείου δαπάνες
  -λογαριασμοί στους οποίους παρακολουθούνται Γνωματεύσεις: 104/1788/1992
 • Τράπεζες - λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων:
  -δάνεια εγγυημένα με φορτωτικά έγγραφα Θέματα Λογαριασμών: 52.6
  -δάνεια εγγυημένα με χρεόγραφα Θέματα Λογαριασμών: 52.4
  -δάνεια με ενέχυρο γραμμάτια εισπρακτέα Θέματα Λογαριασμών: 52.3
  -δάνεια με ενέχυρο εμπορεύματα Θέματα Λογαριασμών: 52.5
  -εμφάνιση του λογαριασμού 52 στον ισολογισμό Θέματα Λογαριασμών: 52.99
  -η «πίστωση ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού» Θέματα Λογαριασμών: 52.2
  -περιεχόμενο και ανάπτυξη του λογαριασμού 52 Θέματα Λογαριασμών: 52.1
 • Τράπεζες - λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
  -μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ Λογαριασμοί: 45.10
  -μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν Λογαριασμοί: 45.12
 • Τράπεζες:
  -προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών Λογαριασμοί: 65.02
  -τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων Λογαριασμοί: 65.05
  -τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων εγγυημένων με αξιόγραφα Λογαριασμοί: 65.03
  -τόκοι καταθέσεων Λογαριασμοί: 76.03.00
 • Τρέχουσα τιμή αποθεμάτων
  Ομάδες: 2.11.7.2
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα