Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Aλφαβητικό Γενικό Eυρετήριο


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • Statement No 33
 • Swaps
  -λογιστικός χειρισμός δανείων Swaps σύμφωνα με το ΕΓΛΣ Γνωματεύσεις: 240/2226/1995
  -λογιστικός χειρισμός δανείων Swaps σύμφωνα με το ΚΛΣΤ Γνωματεύσεις: 224/2192/1994
 • Σήματα :
  -απόσβεση Θέματα Λογαριασμών: 16.01.02.3
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 16.01.02.1
  -λογιστική παρακολούθηση Θέματα Λογαριασμών: 16.01.02.3
  -παραχώρηση της χρήσης σήματος Θέματα Λογαριασμών:
  -φορολογία, Φ.Π.Α κ.λπ Θέματα Λογαριασμών: 16.4
 • Σκεύη
  Λογαριασμοί: 14.01
 • Σκοποί της κοστολογήσεως:
  -άσκηση τιμολογιακής πολιτικής Oμάδα 9: 12.2
  -έλεγχος της αποτελεσματικότητας της παραγωγικής διαδικασίας Oμάδα 9: 12.3
  -η εξεύρεση του βαθμού δραστηριότητας στον οποίο η επιχείρηση επιτυγχάνει το ευνοϊκότερο κόστος Oμάδα 9: 12.4
  -η εξεύρεση του, κατά το δυνατό, ακριβέστερου αποτελέσματος της επιχειρήσεως Oμάδα 9: 12.1
 • Στεγαστικά δάνεια
  Γνωματεύσεις: 167/2077/1993
 • Στεγνοκαθαριστήρια
  Γνωματεύσεις: 255/2251/1995 255α/1377/1995
 • Στοιχεία Φορολογικά (Κ.Β.Σ) :
  -άλλα πρόσφορα στοιχεία Ομάδες:
  -δημόσια έγγραφα Ομάδες:
  -προβλεπόμενα με ρητές διατάξεις του Κ.Β.Σ Ομάδες:
  -τρόπος έκδοσης Ομάδες:
  -χρησιμοποίηση φωτοαντιγράφων Ομάδες:
  -χρόνος έκδοσης Ομάδες:
 • Συγχωνεύσεις ανώνυμων εταιριών με απορρόφηση:
  -ακυρότητα της συγχωνεύσεως Συγχωνεύσεις: 42
  -απορρόφηση μονομετοχικής ανώνυμης εταιρίας από τη μητέρα της εταιρίας Συγχωνεύσεις: 46 47 48 49 50 51
  -έννοια και προϋποθέσεις Συγχωνεύσεις: 39
  -λογιστική διαδικασία στα βιβλία της απορροφούμενης Συγχωνεύσεις: 44
  -λογιστική διαδικασία στα βιβλία της απορροφούσας Συγχωνεύσεις: 45
  -ποιες συγχωνεύσεις ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία Συγχωνεύσεις: 38.1
  -υπαγωγή στις ευεργετικές περί κινήτρων διατάξεις Συγχωνεύσεις: 38.3
 • Συγχωνεύσεις ΕΠΕ:
  -αποτελέσματα Συγχωνεύσεις: 60.3
  -λογιστική διαδικασία Συγχωνεύσεις: 60.5
  -προϋποθέσεις - διαδικασία Συγχωνεύσεις: 60.5
  -τρόποι Συγχωνεύσεις: 60α
 • Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
  -φορολογικές διευκολύνσεις και απαλλαγές για την συγχώνευση βιομηχανικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής εκτός ΑΕ με βάση το ν.δ 1297/1972 Συγχωνεύσεις: 92
 • Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ή προσωπικών εταιριών για τη δημιουργία ΕΠΕ
  Συγχωνεύσεις: 60α
 • Συγχώνευση ΑΕ με σύσταση νέας ΑΕ:
  -ακυρότητα Συγχωνεύσεις: 55
  -αποτελέσματα Συγχωνεύσεις: 54
  -διατυπώσεις Συγχωνεύσεις: 53
  -έννοια Συγχωνεύσεις: 52
  -λογιστική διαδικασία Συγχωνεύσεις: 60.5
 • Συγχώνευση ανώνυμων εταιριών – διαδικασίες
  -αύξηση του κεφαλαίου της απορροφούσας Συγχωνεύσεις: 40.2.14
  -δημοσιότητα Σ.Σ.Σ Συγχωνεύσεις: 40.2.2
  -δημοσιότητα της συγχωνεύσεως Συγχωνεύσεις: 40.2.11
  -έγκριση από τον Υπουργό Εμπορίου Συγχωνεύσεις: 40.2.12
  -έγκριση συγχωνεύσεως από ομολογιούχους πιστωτές Συγχωνεύσεις: 40.2.4
  -εκθέσεις Δ.Σ Συγχωνεύσεις: 40.2.3
  -κατάρτιση Σ.Σ.Σ Συγχωνεύσεις: 40.2.2
  -μετοχές της απορροφούμενης που δεν ανταλλάσσονται Συγχωνεύσεις: 40.2.15
  -σύμβαση συγχωνεύσεως Συγχωνεύσεις: 40.2.11
  -φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίων Συγχωνεύσεις: 40.2.16
  -χορήγηση εγγυήσεων στους πιστωτές Συγχωνεύσεις: 40.2.4
  -χρονοδιάγραμμα και ιεράρχηση διαδικασιών Συγχωνεύσεις: 40.3
 • Συγχώνευση ανώνυμων εταιριών με απορρόφηση
  -με ατομική επιχείρηση, προσωπική εταιρία ή εταιρία περιορισμένων ευθυνών Συγχωνεύσεις: 45α
  -παραστατικό διάγραμμα Συγχωνεύσεις: 44.1
  -τρόποι συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιριών Συγχωνεύσεις: 38.2
 • Συγχώνευση επιχειρήσεων – φορολογικά θέματα
  -θέματα ΦΠΑ στους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων Γνωματεύσεις: 107/1810/1992
 • Συγχώνευση επιχειρήσεων και εργασιακές σχέσεις
  Συγχωνεύσεις: 109
 • Συμβολαιογράφοι :
  -αμοιβές και έξοδά τους υποκείμενα σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος Λογαριασμοί: 61.00.01
  -έξοδά τους όταν δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου Λογαριασμοί: 64.98.03
 • Συμμετοχές σε επιχειρήσεις:
  -διαφορές από πώληση συμμετοχών Λογαριασμοί: 64.12
  -διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών Λογαριασμοί: 64.11
  -έννοια του όρου «συμμετοχή» Θέματα Λογαριασμών: 18.2.2
  -έξοδα για υπηρεσίες του ομίλου προς την επιχείρηση Λογαριασμοί: 61.95
  -έξοδα μηχανολογικού εξοπλισμού για συμμετοχή σε εταιρία Γνωματεύσεις: 182/2096/1993 205/2135/1994
  -έξοδα συμμετοχών Λογαριασμοί: 64.10
  -έσοδα από συμμετοχές εταιριών εσωτερικού Λογαριασμοί: 76.00
  -έσοδα από συμμετοχές εταιριών εξωτερικού Λογαριασμοί: 76.00.02 76.00.07
  -ζημίες από Α.Ε ή Ε.Π.Ε συμψηφίζονται με κέρδη επόμενων χρήσεων Λογαριασμοί: 76.00
  -κέρδη από άτυπες και αφανείς (συμμετοχικές) εταιρίες Λογαριασμοί: 76.00
  -κόστος κτήσεως μετοχών όταν η αξία τους καταβάλλεται με δόσεις Θέματα Λογαριασμών:
  -κόστος κτήσεως συμμετοχών Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική διάκριση των επενδύσεων σε μετοχικούς τίτλους Θέματα Λογαριασμών:
  -μητρικές - θυγατρικές εταιρίες Θέματα Λογαριασμών: 18.2.3
  -ονομαστική αξία μετοχών αποκτώμενων χωρίς αντάλλαγμα Θέματα Λογαριασμών:
  -περιεχόμενο του λ/σμού 18 Θέματα Λογαριασμών: 18.1
  -συμμετοχή σε επιχειρήσεις με επιχορηγήσεις Δημοσίου Γνωματεύσεις: 164/2055/1993
  -συμμετοχή σε εταιρία του εξωτερικού με εισφορά σε είδος Γνωματεύσεις: 182/2096/1993 205/2135/1994
  -συμψηφισμός ζημιών και κερδών από συμμετοχές εξωτερικού (μόνο κατά χρήση) Λογαριασμοί: 76.00.02
  -συνδεμένες θεωρούνται και οι εταιρίες, εφόσον τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά τους όργανα είναι κατά πλειοψηφία τα ίδια πρόσωπα ή έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση Θέματα Λογαριασμών: 18.2.3
  -συνδεμένες και μη συνδεμένες επιχειρήσεις Θέματα Λογαριασμών: 18.2.3
  -τα ειδικά έξοδα κτήσεως δε βαρύνουν το κόστος κτήσεως αλλά καταχωρούνται στο λ/σμό 64.10.00 Θέματα Λογαριασμών:
  -τα μερίδια ΕΠΕ και οι μερίδες συμμετοχής σε προσωπικές εταιρίες συνιστούν είτε συμμετοχές είχε τίτλους με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων ποτέ όμως χρεόγραφα Θέματα Λογαριασμών: 18.2.2
  -τα μερίσματα ΑΕ απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου και Φ.Π.Α Λογαριασμοί: 76.00
  -φορολογία των κερδών εταιριών εξωτερικού που προκύπτουν σε διάφορα κράτη Λογαριασμοί: 76.00.02
 • Συμμετοχή μετόχων στη Γ.Σ:
  -επί ενεχυριάσεως μετοχών δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχει ο ενεχυριάσας (οφειλέτης) Θέματα Λογαριασμών: 40.00.10
  -επί επικαρπίας μετοχών δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχει ο επικαρπωτής Θέματα Λογαριασμών: 40.00.10
 • Συμμετοχή σε κοινοπραξία
  Γνωματεύσεις: 118/1845/1993
 • Συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση κατά την κατάρτιση των οικον. καταστάσεων:
  -απεικόνιση της συμμετοχής σε συγγενή επιχείρηση Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.8.2
  -έννοια της συγγενούς επιχειρήσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.8.1
  -κατάρτιση ενοποιημένων καταστάσεων από συγγενή επιχείρηση Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.8.6
  -μέθοδος της καθαρής θέσεως για τη συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.8.4
  -μεταβολές της λογιστικής αξίας της συμμετοχής σε συγγενή επιχείρηση Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.8.3
  -ομοιομορφία κανόνων αποτιμήσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.8.5
 • Συμπαράγωγα προϊόντα
  Oμάδα 9: 24
 • Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων
  -κριτική Θέματα Λογαριασμών:
  -στο λ/σμό 16.15 καταχωρούνται τόσο οι πραγματοποιημένες όσο και οι εξ αποτιμήσεως συναλλαγματικές διαφορές των δανείων και πιστώσεων αυτών Θέματα Λογαριασμών: 16.15.1
 • Συναλλαγματικές διαφορές:
  -από αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξ.Ν Λογαριασμοί: 44.14
  -από αποτίμηση διαθεσίμων Θέματα Λογαριασμών:
  -από αποτίμηση οικον. καταστάσεων υποκαταστημάτων εξωτερικού Θέματα Λογαριασμών:
  -από πιστώσεις και δάνεια για απόκτηση πάγιων στοιχείων Λογαριασμοί: 16.15
  -δανείων για απόκτηση πάγιων στοιχείων Λογαριασμοί: 16.15
  -δανείων σε Ξ.Ν για απόκτηση συμμετοχών Γνωματεύσεις: 269/2285/1996
  -διάκρισή τους σε πραγματοποιημένες και μη πραγματοποιημένες (εξ αποτιμήσεως) Λογαριασμοί: 81.00.04
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική αντιμετώπιση Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστικός χειρισμός Γνωματεύσεις: 21/936/1987
  -μη πραγματοποιημένες Θέματα Λογαριασμών:
  -πιστωτικές Λογαριασμοί: 81.00.04
  -πραγματοποιημένες Θέματα Λογαριασμών:
  -προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων Λογαριασμοί: 44.14
  -προκύπτουσες από την αποτίμηση των υποχρεώσεων σε Ξ.Ν Θέματα Λογαριασμών: 45.9
  -προκύπτουσες από την εξόφληση υποχρεώσεων σε Ξ.Ν Θέματα Λογαριασμών: 45.9
  -προκύπτουσες κατά την αποτίμηση υποχρεώσεων σε Ξ.Ν στην προθεσμιακή αξία αγοράς του προαγορασθέντος Ξ.Ν Θέματα Λογαριασμών: 45.9
  -τρόπος τηρήσεως των λ/σμών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξ.Ν Γνωματεύσεις: 272/2293/1996
  -χρεωστικές Λογαριασμοί: 81.00.04
 • Συναλλαγματικές ισοτιμίες νομισμάτων εκτός ζώνης ευρώ που θα χρησιμοποιούνται για τις αποτιμήσεις 31.12.2002 και στο εξής
  Γνωματεύσεις: 309/2694/2001
 • Συνασπισμοί επιχειρήσεων:
  -οικονομικά κίνητρα Συγχωνεύσεις: 37.2
  -τάση συγχωνεύσεων και εξαγορών Συγχωνεύσεις: 36
  -το φαινόμενο των συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων Συγχωνεύσεις: 34
  -τύποι συνασπισμού Συγχωνεύσεις: 35
 • Συνδεμένες επιχειρήσεις:
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 18.2.2 18.2.3
 • Συνδρομές - εισφορές
  Λογαριασμοί: 64.05
 • Συνεισφορά της επιχείρησης στο κοινωνικό σύνολο
  -δομή του λ/σμού «αποτελέσματα χρήσεως» Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.7.8
 • Συνεταιρισμοί :
  -κεφάλαιο Θέματα Λογαριασμών: 40.06.6
 • Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις των εταιριών (Α.Ε & Ε.Π.Ε) :
  -περιεχόμενο του συνοπτικού ισολογισμού Oικονομικές Kαταστάσεις: 2.2
  -περιεχόμενο του συνοπτικού προσαρτήματος Oικονομικές Kαταστάσεις: 2.3
  -ποιες εταιρίες δικαιούνται να δημοσιεύουν συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Oικονομικές Kαταστάσεις: 2.1
  -ποιες εταιρίες θεωρούνται μικρού μεγέθους Oικονομικές Kαταστάσεις: 2.1
 • Σχέδιο Λογαριασμών Ε.ΓΛΣ:
  -ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων σε τριτοβάθμιους κ.ο.κ λογαριασμούς Ομάδες:
  -ανάπτυξη των πρωτοβάθμιων σε δευτεροβάθμιους Ομάδες:
  -αρίθμηση των ομάδων Ομάδες:
  -γενικά Ομάδες: 0.13
  -δευτεροβάθμιοι με υπογράμμιση (υποχρεωτικοί) Ομάδες: 0.13.2
  -δευτεροβάθμιοι χωρίς υπογράμμιση (προαιρετικοί) Ομάδες: 0.13.3
  -διάγραμμα διαρθρώσεως του Σχεδίου Λογαριασμών Ομάδες: 0.14.1
  -έννοια Σχεδίου Λογαριασμών Ομάδες: 0.11.1
  -κωδικαρίθμηση των λογαριασμών Ομάδες: 0.12.2
  -κωδικαρίθμηση των πρωτοβάθμιων λογαριασμών Ομάδες:
  -όμιλος λογαριασμών Ομάδες: 0.12.3
  -πρωτοβάθμιοι με υπογράμμιση (υποχρεωτικοί) Ομάδες: 0.13.1
  -ταξινόμηση (ομαδοποίηση) λογαριασμών Ομάδες: 0.12.1
  -τήρηση των τριτοβάθμιων κατά το χιλιαδικό σύστημα Ομάδες: 0.13.5
  -τριτοβάθμιοι με υπογράμμιση (υποχρεωτικοί) Ομάδες: 0.13.4
 • Σχέδιο Λογαριασμών:
  -αρίθμηση των λογαριασμών Ομάδες:
  -γενικά περί Σχεδίου Λογαριασμών των Λογιστικών Σχεδίων Ομάδες: 0.11
  -δεκαδικό σύστημα αριθμήσεως Ομάδες:
  -εκατονταδικό σύστημα αριθμήσεως Ομάδες:
  -έννοια Ομάδες: 0.11.1
  -συμβολισμός των ομάδων Ομάδες:
  -ταξινόμηση (ομαδοποίηση) λογαριασμών Ομάδες: 0.11.2
 • Σχέση ανταλλαγής των μετοχών
  -αξιολόγηση των συγχωνευόμενων εταιριών με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών τους Συγχωνεύσεις: 43.5.3
  -αξιολόγηση των συγχωνευόμενων εταιριών με βάση την ταμειακή ροή τους Συγχωνεύσεις: 43.5.1
  -αξιολόγηση των συγχωνευόμενων εταιριών με βάση το ανά μετοχή κέρδος τους Συγχωνεύσεις: 43.5.2
  -αξιολόγηση των συγχωνευόμενων εταιριών με βάση το ανά μετοχή μέρισμα Συγχωνεύσεις: 43.5.3
  -έκδοση μετοχών περισσότερων κατηγοριών Συγχωνεύσεις: 43.4.3
  -έκδοση μίας κατηγορίας μετοχών Συγχωνεύσεις: 43.4.2
  -κατά την αλλοδαπή επιστήμη και πρακτική Συγχωνεύσεις: 43
  -πρακτική εφαρμογή Συγχωνεύσεις: 43.5.4
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα