Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Aλφαβητικό Γενικό Eυρετήριο


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • Repos:
  -αποτίμηση Θέματα Λογαριασμών: Γνωματεύσεις: 235/2219/1995
  -έννοια και διακρίσεις των repos Θέματα Λογαριασμών:
  -καταθέσεις Λογαριασμοί: 38.90
  -λογιστική παρακολούθηση Θέματα Λογαριασμών: Γνωματεύσεις: 224/2192/1994
  -μετοχές πωληθείσες με σύμβαση repos επί τίτλων Λογαριασμοί:
  -παράγωγα προϊόντα επί συμβάσεων repos επί τίτλων Γνωματεύσεις: 307/2568/2000
  -πράξεις προσωρινής εκχώρησης βάσει οριστικής συμβάσεως πωλήσεως με σύμφωνο εξωνήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -πράξεις προσωρινής εκχώρησης βάσει συμβάσεως πωλήσεως με σύμφωνο εξωνήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -πώληση μετοχών σε επενδυτή του Χ.Π.Α με σύμβαση επαναπώλησής τους Λογαριασμοί: 34.90
  -φορολογικό καθεστώς - Σήμερα οι τόκοι repos υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή 7 με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης Θέματα Λογαριασμών:
 • Royalties (χρήσεις δικαιωμάτων):
  -καταβάλλονται ή υπολογίζονται κάθε χρόνο Λογαριασμοί: 61.98.00
  -προϋποθέσεις για τη φορολογική αναγνώριση της δαπάνης Λογαριασμοί: 61.98.00
  -τα καταβαλλόμενα εφάπαξ ποσά καταχωρούνται στο λ/σμό 16.01 Λογαριασμοί: 61.98.00
28 Νοεμβρίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα