Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Aλφαβητικό Γενικό Eυρετήριο


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • Οι βασικές διατάξεις του Κ.Β.Σ περί διακινήσεως και τιμολογήσεως των αποθεμάτων
  Oμάδα 9: 92
 • Οικογενειακά επιδόματα
  Λογαριασμοί: 60.00.01
 • Οικοδομές - Οικοδομικές επιχειρήσεις
  -δωρεά οικοπέδου με αντάλλαγμα τη μεταφορά συντελεστή δόμησης Γνωματεύσεις: 283/2321/1996
  -εργολαβίες - ανέγερση οικοδομών «επί αντιπαροχής» Γνωματεύσεις: 30/1021/1988
  -λογιστική αντιμετώπιση των διαμερισμάτων που αποκτώνται από «αντιπαροχή» Γνωματεύσεις: 72/1462/1990
  -λογιστική παρακολούθηση των ανεγειρόμενων οικοδομών προς πώληση Γνωματεύσεις: 128/1874/1993
  -οι ανεγειρόμενες οικοδομές καταχωρούνται στο λ/σμό 21 Γνωματεύσεις: 53/1290/1990 54/1291/1990
 • Οικονομικές – λογιστικές καταστάσεις (Ισολογισμοί και Λογαριασμοί «Αποτελεσμάτων Χρήσεως») στη χώρα μας:
 • Οικονομικές ενισχύσεις για μεταποιούμενα προϊόντα
  Γνωματεύσεις: 50/1245/1989
 • Οικονομικές καταστάσεις Α.Ε
  -δημοσιότητα Oικονομικές Kαταστάσεις: 7.6
  -έγκρισή τους από τη Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.9
  -έγκρισή τους από το Δ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.2
  -μη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης για την έγκρισή τους Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.15
  -παράλειψη συντάξεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.18
  -προθεσμίες ολοκλήρωσής τους Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.12
  -προθεσμίες υποβολής τους Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.12
  -υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου των πρακτικών της Γ.Σ και των εγκριμένων οικονομικών καταστάσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.11
  -υπογραφή τους από τα καθοριζόμενα από το νόμο πρόσωπα Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.3
  -χρόνος καταρτίσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.4.4
 • Οικονομικές καταστάσεις Ε.Π.Ε:
  -διαδικασία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της ΕΠΕ (βλ. ομότιτλο θέμα) Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.6
  -διαδικασία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της ΕΠΕ (βλ. ομότιτλο θέμα) Ο.Κ 4.6 Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.6
  -ισολογισμός της ΕΠΕ Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.2
  -κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της ΕΠΕ Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.3
  -οι μικρού μεγέθους ΕΠΕ δικαιούνται να δημοσιεύουν συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.1
  -πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων της ΕΠΕ Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.4
  -ποιες καταστάσεις υποχρεούται να καταρτίζει η Ε.Π.Ε. Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.1
  -χρόνος κατάρτισής τους Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.5
 • Οικονομικές καταστάσεις:
  -ανάκληση αδείας συστάσεως της Α.Ε αν δεν συντάχθηκαν οικον. καταστάσεις ή δεν υποβλήθηκαν για έγκριση στη γενική συνέλευση Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.12
  -ανακρίβειες Συγχωνεύσεις: 12
  -αναμόρφωση Συγχωνεύσεις: 15
  -βασικές αρχές διέπουσες τις οικον. καταστάσεις (βλ. βασικές αρχές που καθιερώνονται από το ν. 2190/1920 για τη δομή των οικον. καταστάσεων) Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.2
  -έγκρισή τους από την τακτική Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.10
  -έγκριση τους από το Δ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.2
  -έλεγχός τους από τους ελεγκτές (βλ. έλεγχος οικον. καταστάσεων) Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.5
  -έννοια Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.1.6
  -έννοια Συγχωνεύσεις: 2.1
  -έννοια των όρων «οικονομικές καταστάσεις» και «χρηματοοικονομικές καταστάσεις» Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.1.1
  -η παραπλανητική πληροφόρηση που παρέχεται με τις οικονομικές καταστάσεις έχει ολέθριες συνέπειες για τις επιχειρήσεις και την οικονομία της χώρας Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.1.4
  -κριτική των οικον. καταστάσεων που καταρτίζονται στη χώρα μας Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.1.3
  -μέθοδος του τρέχοντος κόστους Συγχωνεύσεις: 14
  -οικονομικές καταστάσεις κατά το Ε.ΓΛΣ και το ν. 2190/1920 Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.1.1
  -οικονομικές καταστάσεις κατά τον Κ.Β.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.1.2
  -όμιλος επιχειρήσεων - ιθύνουσα και εξηρτημένη εταιρία Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.1.2
  -παράλειψη συντάξεως οικον. καταστάσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.18
  -ποιες θεωρούνται οικον. καταστάσεις κατά τον Κ.Β.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.1.2
  -ποιοι λογιστές νομιμοποιούνται να τις υπογράφουν Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.3
  -προσαρμογή στις τρέχουσες αξίες Συγχωνεύσεις: 14.2
  -συγγενείς και συνδεμένες επιχειρήσεις Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.1.3
  -συγκέντρωση επιχειρήσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.1.1
  -συντάσσονται με φροντίδα του Δ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.1
  -συντάσσονται μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζει ο Κ.Β.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.14
  -τρέχον κόστος αντικατάστασης Συγχωνεύσεις: 14.1.1
  -τροποποίηση από την Τακτική Γενική Συνέλευση Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.14
  -τροποποίηση με μεταγενέστερη απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.16
  -τροποποίηση από το Δικαστήριο Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.17
  -τροποποίηση των εγκριμένων οικον. καταστάσεων με μετεγενέστερη απόφαση έκτακτης γενικής συελεύσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.16
  -τροποποίηση των οικ. καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.14
  -τροποποίηση των οικ. καταστάσεων από το δικαστήριο Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.17
  -υπογραφή τους από μη νομιμοποιημένους λογιστές επισύρει πρόστιμα τόσο για την εταιρία όσο και για τους υπογράψαντες Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.3
  -υπογραφή τους από τα καθοριζόμενα από το νόμο πρόσωπα Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.3
  -χρονος καταρτίσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.6
 • Οικονομική απαξίωση πάγιων στοιχείων
  Ομάδες: 1.13.2
 • Οικόπεδα
  Λογαριασμοί: 10.00
 • Ομάδα 10:
  -περιεχόμενο Θέματα Λογαριασμών: 00.1
  -πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί Θέματα Λογαριασμών: 00.2
 • Ομάδα 1:
  -περιεχόμενο Ομάδες: 1.4.2
  -πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί Ομάδες: 1.4.3
 • Ομάδα 2:
  -περιεχόμενο Ομάδες: 2.1
  -πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί Ομάδες: 2.2
 • Ομάδα 3:
  -περιεχόμενο Ομάδες:
  -πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί Ομάδες:
 • Ομάδα 4:
  -περιεχόμενο Ομάδες: 4.1
  -πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί Ομάδες: 4.3
 • Ομάδα 5:
  -περιεχόμενο Ομάδες: 5.1
  -πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί Ομάδες:
 • Ομάδα 6:
  -έννοια των εξόδων (βλ. έξοδα) Ομάδες: 6.3
  -περιεχόμενο Ομάδες: 6.1
  -ποια ποσά δεν καταχωρούνται στην Ομάδα 6 Ομάδες: 6.1
  -πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί Ομάδες: 6.2
  -τακτοποίηση των λ/σμών στο τέλος της χρήσεως Ομάδες: 6.8.2
 • Ομάδα 7:
  -έννοια εσόδων Ομάδες: 7.3
  -κατηγορίες εσόδων Ομάδες: 7.2
  -μέτρηση των εσόδων Ομάδες: 7.4
  -πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί Ομάδες: 7.7
  -τακτοποίηση των λογαριασμών στο τέλος της χρήσεως Ομάδες: 7.6
 • Ομάδα 8:
  -περιεχόμενο Ομάδες: 8.8
  -πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί Ομάδες: 8.9
 • Ομάδα 9 (βλ. Κοστολόγηση)
  Γνωματεύσεις: 88/1668/1991 161/2042/1993 270/2273/1996 301/2461/1998
 • Όμιλοι λογαριασμών
  Γνωματεύσεις: 195/2123/1994
 • Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου :
  -αποτίμηση ομολόγων με ρήτρα ECU ή ΞΝ Γνωματεύσεις: 237/2222/1995
  -αποτίμηση σωμάτων ομολόγων και αποκοπτώμενων τοκομεριδίων τους Γνωματεύσεις: 264/2265/1996
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική των ομολόγων με κουπόνι Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική των ομολόγων χωρίς κουπόνι Θέματα Λογαριασμών:
  -φορολογία τόκων Θέματα Λογαριασμών:
 • Ομόλογα τραπεζικά :
  -αποτίμηση Λογαριασμοί: 34.92
  -έννοια Λογαριασμοί: 34.92
  -περιεχόμενο λ/σμού Λογαριασμοί: 34.92
  -φορολογία τόκων Λογαριασμοί: 34.92
  -φόρος εισοδήματος επί τόκων χορηγηθέντων δανείων Λογαριασμοί: 33.13.06
 • Ομολογιακά δάνεια:
  -διακρίσεις ομολογιών Θέματα Λογαριασμών: 45.00.1
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 45.00.1
  -κέρδη από λαχνούς Λογαριασμοί: 81.03.07
  -λογιστική παρακολούθηση Θέματα Λογαριασμών: 45.00.4
  -μετατροπή ομολογιών σε μετοχές Θέματα Λογαριασμών: 45.00.5
  -προϋποθέσεις εκδόσεως Θέματα Λογαριασμών: 45.00.2
  -φορολογία εισοδήματος Θέματα Λογαριασμών: 45.00.3
  -χαρτόσημο Θέματα Λογαριασμών: 45.00.3
 • Ομολογίες:
  -ανεξόφλητες ομολογιών Ελληνικών δανείων Λογαριασμοί: 34.05
  -διαφορά εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών Λογαριασμοί: 16.16
  -δικαιούχοι ομολογιούχοι παροχών επιπλέον τόκου Λογαριασμοί: 53.15
  -ελληνικών δανείων Λογαριασμοί: 34.05
  -έσοδα ομολογιών αλλοδαπών δανείων Λογαριασμοί: 76.01.07
  -έσοδα ομολογιών Ελληνικών δανείων Λογαριασμοί: 76.01.02
  -λογιστική παρακολούθηση Γνωματεύσεις: 94/1680/1992 208/2143/1994 225/2198/1994 267/2275/1996
  -ομολογίες πληρωτέες Λογαριασμοί: 53.04
  -οφειλόμενες δόσεις ομολογιών Λογαριασμοί: 53.07
  -τοκομερίδια πληρωτέα Λογαριασμοί: 53.05
 • Ονομαστικές μετοχές
  -μεταβίβαση μεταξύ μετόχων της εταιρίας Γνωματεύσεις: 149/1983/1993
 • Όργανα - μηχανολογικά
  Λογαριασμοί: 12.05
 • Όργανα διοικήσεως:
  -έξοδα λειτουργίας Λογαριασμοί: 64.98.01
 • Όργανα ελέγχου εφαρμογής του Ε.ΓΛΣ
  Ομάδες:
 • Όργανα επιστημονικά
  Λογαριασμοί: 14.05
 • Ορθολογική επιβάρυνση του κόστους:
  -διαχωρισμός του ημιμεταβλητού κόστους σε σταθερό και μεταβλητό Oμάδα 9: 23.3
  -διαχωρισμός του κόστους σε σταθερό και μεταβλητό Oμάδα 9: 23.2
  -έννοια και σκοπός της ορθολογικής επιβαρύνσεως του κόστους Oμάδα 9: 23.1
  -προσδιορισμός του συντελεστή ορθολογικής επιβαρύνσεως Oμάδα 9: 23.5
  -το κόστος υποαπασχολήσεως (αδράνειας) δεν ενσωματώνεται στο κόστος των παραγόμενων προϊόντων Oμάδα 9: 23.6
  -υπολογισμός της απασχολήσεως Oμάδα 9: 23.4
 • Οριοθέτηση των διανεμήσιμων στους μετόχους μερισμάτων και τόκων
  -απαγόρευση διανομής κερδών στους μετόχους Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -ελάχιστον όριο ιδίων κεφαλαίων που δεν είναι δυνατό να μειωθεί με διανομή μερισμάτων ή τόκων στους μετόχους Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -ελάχιστον όριο ιδίων κεφαλαίων που δεν είναι δυνατό να μειωθεί με διανομή μερισμάτων ή τόκων στους μετόχους Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -μέγιστο όριο κερδών που είναι δυνατό να διανεμηθούν στους μετόχους για μέρισμα ή για τόκους από μετοχές Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Ορκωτοί εκτιμητές
  Λογαριασμοί: 61.90
 • Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές:
  -ποιες εταιρίες υπόκεινται στον έλεγχό τους Ομάδες:
 • Ορυχεία
  Λογαριασμοί: 10.01
 • Οφειλόμενο κεφάλαιο
  Ομάδες: 4.2
  Λογαριασμοί: 33.04
 • Οχήματα σιδηροδρομικά
  Λογαριασμοί: 13
 • Οψιγενή γεγονότα :
  -αντιμετώπιση των οψιγενών γεγονότων στη χώρα μας Θέματα Λογαριασμών:
  -γεγονότα που δεν σχετίζονται με την κατάσταση που υπήρχε κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού Θέματα Λογαριασμών:
  -γεγονότα που σχετίζονται με την κατάσταση που υπήρχε κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού Θέματα Λογαριασμών:
  -διάκριση Θέματα Λογαριασμών:
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών:
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα