Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Aλφαβητικό Γενικό Eυρετήριο


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • Leasing (χρηματοδοτική μίσθωση):
  -διάκριση των μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές Ομάδες:
  -έννοια Ομάδες:
  -κριτική της εφαρμοζόμενης στη χώρα μας λογιστικής Ομάδες:
  -λογιστική της λειτουργικής μίσθωσης Ομάδες:
  -λογιστική της χρηματοδοτικής μίσθωσης Ομάδες:
  -πρακτική εφαρμογή Ομάδες:
 • Λατομεία
  Λογαριασμοί: 10.03
 • Λειτουργία της παραγωγής:
  -κέντρα (τμήματα) ή θέσεις κόστους Oμάδα 9: 10.3.2
  -κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους Oμάδα 9: 10.3.3
  -περιεχόμενο και υποδιαιρέσεις της λειτουργίας παραγωγής Oμάδα 9: 10.3.1
 • Λειτουργία του λογαριασμού 96:
  -λ/σμοί: 96.00 - 96.16 Oμάδα 9: 49.4.1
  -λ/σμός 96.21 «άμεσα έξοδα πωλήσεων» Oμάδα 9: 49.4.3
  -λ/σμός 96.20 «κόστος (παραγωγής ή αγοράς πωλημένων)» Oμάδα 9: 49.4.2
  -λ/σμός 96.22 «μικτά αναλυτικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως» Oμάδα 9: 49.4.4
 • Λειτουργία των υπολογαριασμών του 92:
  -λ/σμός 92.00 «έξοδα λειτουργίας παραγωγής» Oμάδα 9: 45.3.1
  -λ/σμός 92.01 «έξοδα διοικητικής λειτουργίας» Oμάδα 9: 45.3.2
  -λ/σμός 92.02 «έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως» Oμάδα 9: 45.3.3
  -λ/σμός 92.03 «έξοδα λειτουργίας διαθέσεως» Oμάδα 9: 45.3.4
  -λ/σμός 92.04 «έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας» Oμάδα 9: 45.3.5
 • Λειτουργική διάρθρωση της επιχειρήσεως:
  -βασικές λειτουργίες των επιχειρήσεων Oμάδα 9: 9.1
  -λειτουργική διάρθρωση των εμπορικών επιχειρήσεων Oμάδα 9: 9.4
  -λειτουργική διάρθρωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων μεγάλου μεγέθους Oμάδα 9: 9.2
  -λειτουργική διάρθρωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους Oμάδα 9: 9.3
 • Λειτουργικό κόστος
  -πρακτική εφαρμογή σχηματισμού του κόστους των βασικών λειτουργιών της επιχείρησης Oμάδα 9: 55
 • Λειτουργικό κόστος – Λογιστικοποίηση στα πλαίσια της Γενικής Λογιστικής
  -έννοια των εξόδων εκμεταλλεύσεως Oμάδα 9: 19.1
  -έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων Oμάδα 9: 19.2
  -λ/σμός 80.02 «έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων Oμάδα 9: 19.5
  -λ/σμός 80.00 «λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως» Oμάδα 9: 19.3
  -λ/σμός 80.01 «μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως Oμάδα 9: 19.4
  -παράδειγμα εφαρμογής Oμάδα 9: 19.6
 • Λειτουργικός κύκλος της επιχείρησης
  Ομάδες: 1.3
 • Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής
  -αρχές ανάπτυξης και λειτουργίας των λ/σμών Oμάδα 9: 41
  -προαιρετικοί λ/σμοί Oμάδα 9: 41.2
  -τρόποι ενημερώσεως των λ/σμών Oμάδα 9: 41.5
  -υποχρεωτικοί λ/σμοί Oμάδα 9: 41.1
 • Λογαριασμοί Ε.ΓΛΣ:
  -αρίθμηση λογαριασμών Ομάδες:
  -γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασμών Ομάδες: 0.14.2
  -η αρχή του δικαιολογητικού Ομάδες: 0.14.2
  -ομάδες λογαριασμών Ομάδες: 0.11.2
  -ομαδοποίηση λογαριασμών Ομάδες: 0.12
  -ουσίας Ομάδες: 8.8
  -συμβολισμός ομάδων Ομάδες:
  -συνθέσεως ή συγκεντρώσεως Ομάδες: 8.8
 • Λογαριασμοί μεταβατικοί
  -ενεργητικού Λογαριασμοί: 36
  -μεταφορά των υπολειμματικών διαφορών σε υπολογαριασμούς του 82 Γνωματεύσεις: 176/2087/1993
  -παθητικού Λογαριασμοί: 56
 • Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 58 Θέματα Λογαριασμών: 58.2
  -κατανομή των εξόδων στους μήνες της χρήσεως Θέματα Λογαριασμών: 58.4.2
  -κατανομή των εσόδων στους μήνες της χρήσεως Θέματα Λογαριασμών: 58.4.3
  -με απευθείας χρεωπίστωση των λ/σμών εξόδων, εσόδων , αποτελεσμάτων και αποθεμάτων Θέματα Λογαριασμών: 58.3.2
  -με παρεμβολή ενδιάμεσων λ/σμών εξόδων, εσόδων αποτελεσμάτων και αποθεμάτων Θέματα Λογαριασμών: 58.3.1
  -προτεινόμενος, απλούστερος, τρόπος λειτουργίας του λογαριασμού 58 Θέματα Λογαριασμών: 58.4
  -σκοπός του λογαριασμού 58 Θέματα Λογαριασμών: 58.1
  -τι προβλέπει το Ε.ΓΛΣ Θέματα Λογαριασμών: 58.4.1
  -τρόποι λειτουργίας του λογαριασμού 58 κατά το Ε.ΓΛΣ Θέματα Λογαριασμών: 58.3
 • Λογαριασμοί σε ξένο νόμισμα
  Γνωματεύσεις: 272/2293/1996
 • Λογαριασμοί τάξεως:
  -αλλότρια περιουσιακά στοιχεία (βλ. ομότιτλο θέμα) Λογαριασμοί: 01 05
  -αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Λογαριασμοί: 03 07
  -ανάπτυξη των λογαριασμών τάξεως Θέματα Λογαριασμών: 00.2
  -εμφάνιση των λογαριασμών τάξεως στον ισολογισμό Θέματα Λογαριασμών: 00.99
  -λειτουργία των λογαριασμών τάξεως Θέματα Λογαριασμών: 00.1
  -λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών (βλ. εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες) Λογαριασμοί: 02 06
  -λογαριασμοί πληροφοριών Λογαριασμοί: 04 08
  -περιεχόμενο των λογαριασμών τάξεως Θέματα Λογαριασμών: 00.1
 • Λογαριασμοί των οργανικών εξόδων «Ομάδας 6 Ε.ΓΛΣ) – Κοστολογικά χαρακτηριστικά
  Oμάδα 9: 8
 • Λογαριασμός 60 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού»:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 60 Oμάδα 9: 8.1.2
  -κοστολογικά χαρακτηριστικά και κοστολόγηση των «αμοιβών και εξόδων προσωπικού» (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 8.1.3
  -περιεχόμενο του λογαριασμού 60 Oμάδα 9: 8.1.1
 • Λογαριασμός 61 «αμοιβές και έξοδα τρίτων»:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 61 Oμάδα 9: 8.2.2
  -κοστολογικά χαρακτηριστικά των «αμοιβών και εξόδων τρίτων» Oμάδα 9: 8.2.3
  -περιεχόμενο του λογαριασμού 61 Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2.1
 • Λογαριασμός 62 «παροχές τρίτων»:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 62 Oμάδα 9: 8.3.2
  -κοστολογικά χαρακτηριστικά των «παροχών τρίτων» Oμάδα 9: 8.3.3
  -περιεχόμενο του λογαριασμού 62 Oμάδα 9: 8.3.1
 • Λογαριασμός 63 «φόροι - τέλη»:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 63 Oμάδα 9: 8.4.2
  -κοστολογικά χαρακτηριστικά των «φόρων και τελών» Oμάδα 9: 8.4.3
  -περιεχόμενο του λογαριασμού 63 Oμάδα 9: 8.4.1
 • Λογαριασμός 64 «διάφορα έξοδα»:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 64 - λειτουργικός προορισμός και χρονική κατανομή των εξόδων που παρακολουθούνται στο λογαριασμό αυτόν Oμάδα 9: 8.5.2
  -περιεχόμενο του λογαριασμού 64 Oμάδα 9: 8.5.1
 • Λογαριασμός 65 «τόκοι και συναφή έξοδα»:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 65 Oμάδα 9: 8.6.2
  -κοστολόγηση των τόκων κατά την ημεδαπή και αλλοδαπή θεωρία (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 8.6.5
  -κοστολόγηση των τόκων κατά το Ε.ΓΛΣ Oμάδα 9: 8.6.4
  -κοστολογικά χαρακτηριστικά των τόκων και ξένων κεφαλαίων Oμάδα 9: 8.6.3
  -περιεχόμενο του λογαριασμού 65 Oμάδα 9: 8.6.1
 • Λογαριασμός 66 «αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος»:
  -διάκριση των αποσβέσεων σε τακτικές και έκτακτες Oμάδα 9: 8.7.2
  -έννοια των αποσβέσεων Oμάδα 9: 8.7.1
  -κοστολόγηση των αποσβέσεων Oμάδα 9: 8.7.3
 • Λογαριασμός 68 «προβλέψεις εκμεταλλεύσεως»
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.8
 • Λογαριασμός 90 «Διάμεσοι - αντικριζόμενοι λογαριασμοί»:
  -βασικές αρχές που διέπουν το περιεχόμενο και τη λειτουργία των υπολογαριασμών του 90 Oμάδα 9: 43.2
  -λειτουργία των υπολογαριασμών του 90 Oμάδα 9: 43.3
  -περιεχόμενο και σκοπός του λογαριασμού 90 Oμάδα 9: 43.1
 • Λογαριασμός 91 «Ανακατάταξη εξόδων - αγορών και εσόδων»:
  -λειτουργία των υπολογαριασμών του 91 Oμάδα 9: 44.2
  -περιεχόμενο και σκοπός του λογαριασμού 91 Oμάδα 9: 44.1
 • Λογαριασμός 92 «Κέντρα (θέσεις) κόστους:
  -δικαιολογητικά και χρόνος χρεωπιστώσεως του λογαριασμού 92 Oμάδα 9: 45.6
  -επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους με υπολογιστικά έξοδα Oμάδα 9: 45.4
  -κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας Oμάδα 9: 45.5
  -λειτουργία του λογαριασμού 92 Oμάδα 9: 45.2
  -λειτουργία των υπολογαριασμών του 92 (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 45.1
 • Λογαριασμός 93 «Κόστος παραγωγής» (Παραγωγή σε εξέλιξη»:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 93 Oμάδα 9: 46.2
  -δικαιολογητικά και χρόνος χρεωπιστώσεως του λογαριασμού 93 Oμάδα 9: 46.3
  -λ/σμός 93.08 «κόστος ιδιοπαραγωγής πάγιων στοιχείων (λογιστική και κοστολογική αντιμετώπιση των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων) Oμάδα 9: 46.7
  -λ/σμός 93.09 «κόστος αναπτύξεως προϊόντων (πολυετούς αποσβέσεως) Oμάδα 9: 46.8
  -λειτουργία του λογαριασμού 93 Oμάδα 9: 46.6
  -ο λογαριασμός 93 και το Βιβλίο Παραγωγής - Κοστολογίου Oμάδα 9: 46.4
  -παραγωγή σε εξέλιξη (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 46.9
  -περιεχόμενο και σκοπός του λογαριασμού 93 Oμάδα 9: 46.1
  -τήρηση του λογαριασμού 93 από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Oμάδα 9: 46.5
 • Λογαριασμός 94 «Αποθέματα»:
  -λειτουργία του λογαριασμού 94 Oμάδα 9: 47.2
  -περιεχόμενο του λογαριασμού 94 Oμάδα 9: 47.1
 • Λογαριασμός 95 «Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος»:
  -αποτίμηση των αποθεμάτων απογραφής Oμάδα 9: 48.3
  -έννοια και προσδιορισμός των αποκλίσεων Oμάδα 9: 48.1
  -περιεχόμενο και ανάπτυξη του λογαριασμού 95 Oμάδα 9: 48.2
 • Λογαριασμός 96 «Έσοδα - μικτά αναλυτικά αποτελέσματα «Εκμεταλλεύσεως»:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 96 Oμάδα 9: 49.2
  -διαδικασία και χρόνος ενημερώσεως των υπολ/σμών του 96 Oμάδα 9: 49.3
  -έννοια και διακρίσεις των αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως Oμάδα 9: 49.1
  -λειτουργία του λογαριασμού 96 (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 49.4
  -πρακτική εφαρμογή επί της λειτουργίας του λογαριασμού 96 (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 49.7
  -προσδιορισμός αναλυτικών αποτελεσμάτων από τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν αναλυτική λογιστική Oμάδα 9: 49.8
  -τα μικτά αποτελέσματα που προκύπτουν από το λογαριασμό 96 διαφέρουν από τα μικτά αποτελέσματα που προκύπτουν από τον αντίστοιχο λογαριασμό 80.01 της γενικής λογιστικής Oμάδα 9: 49.6
  -τα μικτά αποτελέσματα που προκύπτουν από το λογαριασμό 96 διαφέρουν από τα μικτά αποτελέσματα που προκύπτουν από τον αντίστοιχο λογαριασμό 80.01 της γενικής λογιστικής Oμάδα 9: 49.6
 • Λογαριασμός 97 «Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού»:
  -λειτουργία του λογαριασμού 97 Oμάδα 9: 50.3
  -περιεχόμενο του λογαριασμού 97 Oμάδα 9: 50.1
  -περιπτώσεις δημιουργίας διαφορών ενσωματώσεων και καταλογισμού Oμάδα 9: 50.2
 • Λογαριασμός 98 «Αναλυτικά αποτελέσματα»:
  -λειτουργία του λογαριασμού 98 Oμάδα 9: 51.2
  -συμφωνία και αποκλίσεις του λ/σμού 98.99 από τον αντίστοιχο λ/σμό 86 «αποτελέσματα χρήσεως» της γενικής λογιστικής Oμάδα 9: 51.3
 • Λογαριασμός 99 «Εσωτερικές Διασυνδέσεις»:
  -λειτουργία των υπολ/σμών του 99 Oμάδα 9: 52.2
  -περιεχόμενο και σκοπός του λογαριασμού 99 Oμάδα 9: 52.1
 • Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεων
  Γνωματεύσεις: 10/780/1986
 • Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως
  Γνωματεύσεις: 10/780/1986
 • Λογισμικά προγράμματα :
  -απόσβεση Λογαριασμοί: 16.17
  -εφάπαξ απόσβεση Ομάδες: Λογαριασμοί: 16.17
  -Η/Υ Γνωματεύσεις: 142/1948/1993
  -ιδιωτικά Ομάδες: 0.3.2
  -καταχωρούνται στο λ/σμό Λογαριασμοί: 16.17
 • Λογιστικά Σχέδια:
  -γενικά λογιστικά σχέδια Ομάδες: 0.3.3
  -έννοια και περιεχόμενο Ομάδες: 0.3.2
  -κλαδικά λογιστικά σχέδια Ομάδες: 0.3.3
  -λογιστική τυποποίηση Ομάδες: 0.3.4
  -νομοθετική καθιέρωση Ομάδες: 0.5
  -συσχετισμού εσόδων - εξόδων Ομάδες:
 • Λογιστικές αρχές:
  -going concern Ομάδες:
  -matching Principle Ομάδες:
  -αντικειμενικότητας Ομάδες:
  -έννοια Ομάδες: 0.2.1
  -ιδιορρυθμίας του κλάδου Ομάδες:
  -ιστορικού κόστους Ομάδες: 0.2.2
  -ουσιώδους Ομάδες:
  -πλήρους αποκαλύψεως Ομάδες:
  -πραγματοποίηση εσόδων Ομάδες: 0.2.3
  -συνέπειες των λογιστικών μεθόδων Ομάδες:
  -συντηρητικότητας Ομάδες:
  -της εξαιρέσεως Ομάδες:
 • Λογιστικές παραδοχές:
  -έννοια Ομάδες:
  -επιχειρηματικής οντότητας Ομάδες: 0.1.2
  -νομισματικής μονάδας μετρήσεως Ομάδες: 0.1.4
  -περιοδικότητας Ομάδες:
  -συνεχιζόμενης δραστηριότητας Ομάδες: 0.1.3
 • Λογιστική αντιμετώπιση της χρονικής τακτοποιήσεως των αγορών και πωλήσεων και της χρονικής κατανομής των εξόδων - εσόδων στους μήνες της χρήσεως στα πλαίσια της αναλυτικής λογιστικής
  Oμάδα 9: 62
 • Λογιστική αντιμετώπιση της χρονικής τακτοποιήσεως των αγορών και πωλήσεων και της χρονικής κατανομής των εξόδων - εσόδων στους μήνες της χρήσεως στα πλαίσια της Γενικής Λογιστικής:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 58 Oμάδα 9: 61.2
  -τρόποι λειτουργίας του λογαριασμού 58 Oμάδα 9: 61.3
  -χρησιμοποίηση του λογαριασμού 58 Oμάδα 9: 61.1
 • Λογιστική διαδικασία προσδιορισμού του λειτουργικού κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων
  Oμάδα 9: 56
 • Λογιστική παρακολούθηση αποθεμάτων:
  -τακτοποίηση των αγορών στη διάρκεια και στο τέλος της χρήσεως Ομάδες: 2.8
  -τακτοποίηση των λογαριασμών αποθεμάτων στο τέλος της χρήσεως Ομάδες: 2.9
  -των αγοραζόμενων από το εξωτερικό Ομάδες: 2.6
  -των αγοραζόμενων από το εσωτερικό Ομάδες: 2.5
  -των αγορών στη διάρκεια και στο τέλος της χρήσεως Ομάδες: 2.8
  -των παραγόμενων στη Γενική Λογιστική Ομάδες: 2.7
 • Λογιστική παρακολούθηση του πρότυπου κόστους και των αποκλίσεων
  Oμάδα 9: 37
 • Λογιστική παρακολούθηση του φόρου εισοδήματος :
  -κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -κατά το Ε.ΓΛΣ Λογαριασμοί: 54.08 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Λογιστική παρακολούθηση των αγοραζόμενων από το εξωτερικό αποθεμάτων:
  -αξία αγορών (και πωλήσεων) όταν δεν πραγματοποιείται δραχμοποίηση ξένου νομίσματος Oμάδα 9: 75.4.4
  -δραχμική αξία των αγοραζόμενων (αποκτώμενων) αποθεμάτων από χώρες της Ε.Ε Oμάδα 9: 75.4.3
  -δραχμική αξία των αγοραζόμενων αποθεμάτων από τρίτες (εκτός της Ε.Ε) χώρες Oμάδα 9: 75.4.2
  -κόστος κτήσεως των αγοραζόμενων από το εξωτερικό αποθεμάτων Oμάδα 9: 75.4.1
  -λογιστική αντιμετώπιση των αγοραζόμενων από το εξωτερικό αποθεμάτων Oμάδα 9: 75.4.5
 • Λογιστική παρακολούθηση των αγοραζόμενων αποθεμάτων στη Γενική Λογιστική:
  -επιστροφές αγορών αποθεμάτων Oμάδα 9: 75.6
  -ετεροχρονισμοί μεταξύ χρόνου παραλαβής των αποθεμάτων και λήψεως των δικαιολογητικών αγοράς (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 75.5
  -λειτουργία των λογαριασμών των αγοραζόμενων αποθεμάτων στη Γενική Λογιστική (λ/σμοί 20,24,25,26 και 28) Oμάδα 9: 75.2
  -λογιστική αντιμετώπιση των επιστρεπτέων δασμών εισαγωγής Oμάδα 9: 75.7
  -λογιστική παρακολούθηση των αγοραζόμενων από το εξωτερικό αποθεμάτων (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 75.4
  -λογιστική παρακολούθηση των αγοραζόμενων από το εσωτερικό αποθεμάτων Oμάδα 9: 75.3
  -λογιστική παρακολούθηση των ειδών συσκευασίας και του Φ.Π.Α επί των ειδών και υλικών συσκευασίας (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 75.8
  -οι προβλεπόμενοι από το Σχέδιο λογαριασμοί και η ανάπτυξή τους Oμάδα 9: 75.1
 • Λογιστική παρακολούθηση των αποθεματικών:
  -διάλυση των αποθεματικών Θέματα Λογαριασμών: 41.5.2
  -διανομή αποθεματικών στους μετόχους Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -εμφάνιση στον ισολογισμό των αφορολόγητων αποθεματικών και των αντίστοιχων επενδύσεων Θέματα Λογαριασμών:
  -η απόφαση του Υπ. Οικ. 1044770/10.159/Β0012/Πολ. 1117/233.93 για τη λογιστική παρακολούθηση των αποθεματικών Θέματα Λογαριασμών: 41.5.3.1
  -κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών Θέματα Λογαριασμών:
  -κρίνεται ατελής η λογιστική παρακολούθηση των αφορολόγητων αποθεματικών και των αντίστοιχων επενδύσεων Θέματα Λογαριασμών: 41.5.4
  -κριτική της προαναφερόμενης αποφάσεως του Υπ. Οικονομικών Θέματα Λογαριασμών: 41.5.4
  -προτεινόμενη λογιστική παρακολούθηση των αποθεματικών Θέματα Λογαριασμών: 41.5.5
  -σχηματισμός των αποθεματικών Θέματα Λογαριασμών: 41.5.1
  -χρησιμοποίηση αποθεματικών για απόσβεση κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.04.1 40.04.2 40.04.3 40.04.4
 • Λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων κατ' είδος σύμφωνα με το Ε.ΓΛΣ:
  -διαδικασία ενημερώσεως των λογαριασμών αποθεμάτων Oμάδα 9: 78.4
  -οι μερίδες αποθήκης κατά το Ε.ΓΛΣ Oμάδα 9: 78.1
  -παρακολούθηση των αποθεμάτων που αποστέλλονται σε τρίτους Oμάδα 9: 78.2
  -παρακολούθηση των εσωτερικών διακινήσεων των αποθεμάτων μεταξύ των διαφόρων κέντρων της επιχειρήσεως Oμάδα 9: 78.3
 • Λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων κατά τον Κ.Β.Σ - Βιβλίο Αποθήκης:
  -έννοια, ορισμός και χαρακτήρας του Βιβλίου Αποθήκης Oμάδα 9: 79.1
  -τρόπος τηρήσεως του Βιβλίου Αποθήκης (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 79.6
  -υπόχρεοι τηρήσεως Βιβλίου Αποθήκης (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 79.3
  -χρησιμότητα του Βιβλίου Αποθήκης Oμάδα 9: 79.2
  -χρόνος ενάρξεως τηρήσεως του Βιβλίου Αποθήκης Oμάδα 9: 79.4
  -χρόνος ενημερώσεως του Βιβλίου Αποθήκης Oμάδα 9: 79.5
 • Λογιστική παρακολούθηση Φ.Π.Α
  Γνωματεύσεις: 136/1905/1993: 214/2172/1994 243/2162/1995 250/2238/1995
 • Λογιστική πληθωρισμού
 • Λογιστική του Γενικού Επιπέδου Τιμών:
 • Λογιστική του Τρέχοντος Κόστους:
 • Λογιστική τυποποίηση:
  -έννοια Ομάδες: 0.3.1
  -λογιστική τυποποίηση και λογιστικά σχέδια Ομάδες: 0.3.4
  -σπουδαιότητα από άποψη επιστήμης και επαγγέλματος Ομάδες: 0.4.2
  -σπουδαιότητα από άποψη ιδιωτικής οικονομίας Ομάδες: 0.4.2
 • Λογιστική χρήση
  -διάρκεια της χρήσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.4.2
  -ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού των επιχειρήσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.4.2
  -μετάθεση του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.4.3
  -οικονομικό έτος Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.4.2
  -χρόνος κατάρτισης των οικον. καταστάσεων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία Ο.Κ (βλ. Χρόνος καταρτίσεως του Ισολογισμού Ο.Κ 1.4.3) Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.4.4.2
  -χρόνος κατάρτισης των οικον. καταστάσεων σύμφωνα με την εμπορική νομοθεσία Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.4.4.1
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα