Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Aλφαβητικό Γενικό Eυρετήριο


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • Καθαρή περιουσία (ή Καθαρή Θέση) :
  -έννοια της καθαρής θέσεως Ομάδες: 1.2.3 4.2
  -έννοια του κεφαλαίου από ιδιωτική άποψη Ομάδες: 4.2
  -ίδιο και ξένο Ομάδες: 4.2
  -ιδρυτικό, συμπληρωματικό και αυτογενές ή αποθεματικό Ομάδες: 4.2
  -καθαρή περιουσία Συγχωνεύσεις: 2.3
  -κεφάλαιο διαρκές και κεφάλαιο κινήσεως Ομάδες: 4.2
  -κεφάλαιο και περιουσία Ομάδες: 4.2
  -κεφάλαιο καταβλημένο ξένο και αυτογενές Ομάδες: 4.2
  -λειτουργική Συγχωνεύσεις: 2.3.3
  -λογιστική Συγχωνεύσεις: 2.3.1
  -μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο Ομάδες: 4.2
  -περιεχόμενο της Ομάδας 4 Ομάδες: 4.1
  -πραγματική Συγχωνεύσεις: 2.3.2
  -πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί της Ομάδας 4 Ομάδες: 4.3
 • Καθαρό εισόδημα
  -έννοια Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας ή προαιρετικά τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Καθαρό εισόδημα των μικτών επιχειρήσεων πώλησης ή παραγωγής και παροχής υπηρεσιών που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας ή προαιρετικά τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Καθαρό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών με ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 40.000.000 δρχ. (ή 117.300 ευρώ)
  -ισχύουσες διατάξεις Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Καθαρό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 40.000.000 δρχ. (ή 117.300 ευρώ)
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων έκδοσης βιβλίων και εμπορίας ειδών βιβλιοπωλείου διαχειριστικής περιόδου 1999
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων εμπορίας ή παραγωγής αγαθών που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Καθαρό εισόδημα των: ιατρού, οδοντίατρου, κτηνίατρου, ψυχολόγου, φυσιοθεραπευτή, οικονομολόγου, συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη και αναλυτή προγραμματιστή
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Καθολικά
  -τρόπος τήρησης γενικού ημερολογίου και γενικού καθολικού Γνωματεύσεις: 151/2004/1993
 • Καλούπια – ιδιοσυσκευές :
  -απόσβεση εξολοκλήρου Λογαριασμοί: 12.04
  -έννοια Λογαριασμοί: 12.04
 • Κάλυψη των ζημιών χρήσεως της ΑΕ
  -ζημία από πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ :δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό σε επόμενα έτη Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -ζημίες που προκύπτουν μετά την έκπτωση των δαπανών χωρίς δικαιολογητικά Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -ζημίες υποκαταστημάτων εξωτερικού Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -κάλυψη ζημίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση εσόδων από μερίσματα μετοχών Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -με διάθεση αποθεματικών Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -με κέρδη επόμενων χρήσεων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Κανονική άδεια :
  -αποδοχές Λογαριασμοί: 60.00.06
  -αποζημιώσεις για μη χορηγούμενες άδειες Λογαριασμοί: 60.00.07
  -επιδόματα Λογαριασμοί: 60.00.07
 • Κατ' είδος χαμηλότερη τιμή
  Ομάδες: 2.11.7
 • Καταβολές προσωρινής φύσεως
  Γνωματεύσεις: 12/863/1986
 • Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου:
  -δεν απαιτείται έκδοση τιμολογίου για τις εισφορές σε είδος Θέματα Λογαριασμών: 40.00.13.4
  -εισφορά Know - How Θέματα Λογαριασμών: 40.00.13.3
  -εισφορά μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Θέματα Λογαριασμών: 40.00.13.3
  -εισφορά χρήσης ακινήτου Θέματα Λογαριασμών: 40.00.13.3
  -έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Θέματα Λογαριασμών: 40.00.13.3
  -με εισφορές σε είδος Θέματα Λογαριασμών: 40.00.13.3
  -με εισφορές σε χρήμα Θέματα Λογαριασμών: 40.00.13.1
  -μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.00.13.2
  -οφειλόμενο κεφάλαιο Θέματα Λογαριασμών: 40.00.13.2
  -υποχρεωτική κατάθεση των μετρητών σε ειδικό λογαριασμό επονόματι της εταιρίας Θέματα Λογαριασμών: 40.00.13.1
  -φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.00.13.5
 • Καταβολή χρηματικών ποσών για διεκπεραίωση υποθέσεων της επιχείρησης
  Λογαριασμοί: 33.10
 • Καταβολή χρηματικών ποσών επί αποδώσει λογαριασμού
  Λογαριασμοί: 33.10
 • Καταγγελία συμβάσεως εργασίας:
  -άδεια και επίδομα αδείας απολυομένων, αποχωρούντων κ.λπ Θέματα Λογαριασμών: 44.00.7.7
  -άλλοι τρόποι λύσεως της συμβατικής εργασίας Θέματα Λογαριασμών:
  -αναγγελία της απολύσεως στον ΟΑΕΔ Θέματα Λογαριασμών: 44.00.7.5
  -απόλυση χωρίς αποζημίωση Θέματα Λογαριασμών: 44.00.7.4
  -βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως Θέματα Λογαριασμών: 44.00.7.6
  -επί ποίων σχέσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας Θέματα Λογαριασμών: 44.00.7.1
  -καταγγελία κατά το ν. 3198/1955 Θέματα Λογαριασμών: 44.00.7.3
  -καταγγελία συμβάσεως αποχωρούντων μετά 15ετή υπηρεσία και συνταξιοδοτουμένων Θέματα Λογαριασμών: 44.00.7.8
  -κατάχρηση δικαιώματος εκ μέρους του μισθωτού Θέματα Λογαριασμών: 44.00.7.12
  -περιορισμοί στο δικαίωμα καταγγελίας Θέματα Λογαριασμών: 44.00.7.11
  -πίνακες υπολογισμού της αποζημιώσεως υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών Θέματα Λογαριασμών: 44.00.7.13
  -ποιοι νόμοι ρυθμίζουν την καταγγελία - έκταση εφαρμογής Θέματα Λογαριασμών: 44.00.7.2
  -συνέπειες μη τηρήσεως των διατυπώσεων - προθεσμίες ασκήσεως αγωγών Θέματα Λογαριασμών: 44.00.7.10
  -φορολογία, χαρτόσημο και εισφορές επί της αποζημιώσεως απολυομένων (άρθρο 14 § 1 ν. 2238/1994) Θέματα Λογαριασμών: 44.00.7.15
 • Καταθέσεις δεσμευμένες
  Λογαριασμοί: 33.17 33.18
 • Καταθέσεις όψεως :
  -extraits Λογαριασμοί: 38.03
  -βιβλιάριο κατάθεσης Λογαριασμοί: 38.03
  -δεν επιτρέπεται κατ' αρχήν η πληρωμή από τις τράπεζες ακάλυπτων επιταγών Λογαριασμοί: 38.03
  -έκδοση επιταγών μεταχρονολογημένων Λογαριασμοί:
  -επιταγές εκδοθείσες που δεν έχουν μέχρι το τέλος της χρήσεως δοθεί στους δικαιούχους πρέπει να αντιλογίζονται Λογαριασμοί: 38.03
  -καταθέσεις όψεως σε ευρώ Λογαριασμοί: 38.03
  -καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν Λογαριασμοί: 38.05 Γνωματεύσεις: 109/1816/1992
  -καταθέσεις προθεσμίας σε Ξ.Ν Λογαριασμοί: 38.06
  -ο Α.Φ.Μ του εκδότη του οπισθογράφου και του τελευταίου κομιστή πρέπει να αναγράφονται στην επιταγή Λογαριασμοί: 38.03
 • Καταθέσεις προθεσμίας:
  -ανανέωση της καταθέσεως κατά τη λήξη Λογαριασμοί: 38.04
  -αποτίμηση προθεσμιακών καταθέσεων σε Ξ.Ν Γνωματεύσεις: 235/2219/1995
  -αυτόματη ανανέωση Λογαριασμοί: 38.04
  -διάκριση των τόκων σε δουλευμένους και μη δουλευμένους Λογαριασμοί: 38.04
  -καταθέσεις προθεσμίας σε ευρώ Λογαριασμοί: 38.04
  -καταθέσεις προθεσμίας σε Ξ.Ν Λογαριασμοί: 38.06
  -οι μη αναλαμβανόμενοι τόκοι κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία λογίζονται ως καταθέσεις όψεως, όταν δε συμφωνηθεί ανατοκισμός Λογαριασμοί: 38.04
  -οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται μόνο αν έχει συμφωνηθεί ανατοκισμός Λογαριασμοί: 38.04
  -οι τόκοι της πρόωρης ανάληψης (ποινή) δεν είναι δυνατό να μειώσουν το ποσό της κατάθεσης Λογαριασμοί: 38.04
  -οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων φορολογούνται με συντελεστή 15 με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα φυσικά πρόσωπα και τις προσωπικές εταιρίες. Οι τόκοι των ΑΕ και ΕΠΕ υποβάλλονται σε πλήρη φορολογία κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίησή το Λογαριασμοί: 38.04 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -ομόλογο ή έντοκη ομολογία Λογαριασμοί: 38.04
  -πρόωρη ανάληψη Λογαριασμοί: 38.04
 • Καταπτώσεις
  -εγγυήσεως Λογαριασμοί: 81.00.02
  -ποινικής ρήτρας Λογαριασμοί: 81.00.02
 • Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως :
  -βασικές αρχές που καθιερώνονται από το νόμο για τη δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.7.3
  -βασικές παραδοχές και αρχές που διέπουν τα «αποτελέσματα χρήσεως» Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.7.2
  -γενικές διατάξεις του Ε.ΓΛΣ που διέπουν την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.7.4
  -δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» κατά την αλλοδαπή πράξη Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.7.7
  -κατηγορίες κονδυλίων που περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.7.5
  -περιεχόμενο και σπουδαιότητα του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.7.1
  -υπόδειγμα κατά την αλλοδαπή πράξη Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.7.7
  -υπόδειγμα Καταστάσεως Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως κατά το Ε.ΓΛΣ και το ν. 2190/1920 Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.7.6
 • Κατάσταση «Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της Ε.Π.Ε.
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.3
 • Κατάσταση «Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως:
  -γενικές διατάξεις του Ε.ΓΛΣ που τη διέπουν Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.6.2
  -κατηγορίες κονδυλίων της Κατάστασης Γενικής Εκμεταλλεύσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.6.3
  -υπόδειγμα καταστάσεως Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.6.2
 • Καταστροφή αποθεμάτων
  -ακατάλληλων Γνωματεύσεις: 20/915/1987 51/1282/1990
  -από πυρκαγιά Γνωματεύσεις: 114/1839/1992
  -για τα οποία εισπράττεται αποζημίωση Γνωματεύσεις: 107/1810/1992 273/2295/1996
  -λογιστικός χειρισμός Ομάδες: 2.15 Λογαριασμοί: 81.02.10 Γνωματεύσεις: 51/1282/1990
 • Καταστροφή μηχανημάτων
  -λογιστικός χειρισμός όταν αυτά είναι ασφαλισμένα Γνωματεύσεις: 260/2258/1996
 • Καταστροφή πάγιου στοιχείου :
  -έξοδα κατεδάφισης παλαιού κτιρίου Ομάδες: 1.11.3
  -η αναπόσβεστη αξία αποτελεί έκτακτη ζημία και καταχωρείται στο λ/σμό 81 Ομάδες: 1.11.3
  -η αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντος κτιρίου δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα Ομάδες: 1.11.3
  -όταν εισπράττεται ασφαλιστική αποζημίωση Ομάδες: 1.11.3
  -Φ.Π.Α επί καταστροφής παγίου Θέματα Λογαριασμών:
 • Κέντρα (θέσεις) κόστους
  -βοηθητικά Oμάδα 9: 10.3.3
  -έννοια Oμάδα 9: 10.3.2
  -κύρια Oμάδα 9: 10.3.3
  -λόγοι που υπαγορεύουν τη δημιουργία τους Oμάδα 9: 10.3.2
  -ορισμός Oμάδα 9: 10.3.2
 • Κέρδη (έκτακτα) :
  -από εκποίηση ακινήτων Λογαριασμοί: 81.03.00
  -από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λογαριασμοί: 81.03.04
  -από τη μεταβίβαση άυλων στοιχείων Λογαριασμοί: 81.03.05
 • Κέρδη :
  -απόκρυψη Ομάδες: 8.4.3
  -εικονικά Ομάδες: 8.4.2
  -εμπορικά Ομάδες: 8.4.1
  -λογιστικά Ομάδες: 8.4.1
  -πραγματοποιηθέντα Ομάδες: 8.4.1
 • Κέρδη εις νέο
  Λογαριασμοί: 42.00
 • Κέρδος επιχειρήσεως
  Συγχωνεύσεις: 3
 • Κεφάλαιο κινήσεως της επιχειρήσεως
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.3
 • Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας :
  -ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι υποχρεωτικά ονομαστικές Θέματα Λογαριασμών: 40.00.5
  -αξίες της μετοχής Θέματα Λογαριασμών: 40.00.11
  -αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.00.1
  -άυλοι τίτλοι μετοχών Θέματα Λογαριασμών: 40.00.7
  -βιβλίο μετόχων Θέματα Λογαριασμών: 40.00.8
  -διατάξεις του ν. 2190/1920 για τη διατήρηση της εταιρικής περιουσίας Θέματα Λογαριασμών: 40.00.1
  -έννοια και σπουδαιότητα του κεφαλαίου στην ανώνυμη εταιρία Θέματα Λογαριασμών: 40.00.1
  -έννοια της μετοχής και τα εξ αυτής δικαιώματα Θέματα Λογαριασμών: 40.00.3
  -κατηγορίες μετοχών Θέματα Λογαριασμών: 40.00.4
  -λογιστικές εγγραφές καλύψεως και καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.00.14
  -μεταβίβαση μετοχών Θέματα Λογαριασμών: 40.00.9
  -προσωρινοί τίτλοι Θέματα Λογαριασμών: 40.00.3
  -τα επί της μετοχής δικαιώματα Θέματα Λογαριασμών: 40.00.10
  -το ύψος του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας Θέματα Λογαριασμών: 40.00.2
  -υποχρέωση ονομαστικοποιήσεως μετοχών Θέματα Λογαριασμών: 40.00.6
  -φορολογία εισοδήματος - πόθεν έσχες Θέματα Λογαριασμών: 40.00.17
 • Κεφάλαιο της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :
  -απόκτηση ιδίων μεριδίων ΕΠΕ Θέματα Λογαριασμών: 40.06.1.7
  -απόσβεση κεφαλαίου ΕΠΕ Θέματα Λογαριασμών: 40.06.1.10 40.06.1.8
  -αύξηση του κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.06.1.5
  -ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.06.1
  -εμφάνιση στον ισολογισμό Θέματα Λογαριασμών: 40.99
  -έννοια των εταιρικών μερίδων Θέματα Λογαριασμών: 40.06.1
  -έννοια των εταιρικών μερίδων Θέματα Λογαριασμών: 40.06.1
  -καταβολή του κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.06.1.2
  -λογιστικές εγγραφές Θέματα Λογαριασμών: 40.06.1.3
  -μείωση του κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.06.1.6
  -μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής Θέματα Λογαριασμών: 40.06.1.6
  -μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων Λογαριασμοί: 41.08.05 Θέματα Λογαριασμών: 40.06.1.4
  -μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής των εταίρων κατά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.06.1.7
  -μετατροπή του κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ Θέματα Λογαριασμών: 40.06.6
  -μετατροπή των εταιρικών μερίδων Θέματα Λογαριασμών: 40.06.1
  -πρακτικά παραδείγματα μετατροπής του εταιρικού κεφαλαίου σε ευρώ Θέματα Λογαριασμών: 40.06.6
 • Κεφάλαιο των προσωπικών εταιριών :
  -αποκλεισμός εταίρου Θέματα Λογαριασμών: 40.06.2.4
  -αποχώρηση εταίρου από την εταιρία Θέματα Λογαριασμών: 40.06.2.4
  -αύξηση του κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.06.2.3
  -αύξηση του κεφαλαίου των προσωπικών εταιριών Θέματα Λογαριασμών: 40.06.2.3
  -ελάττωση του κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.06.2.4
  -έννοια και σπουδαιότητα του κεφαλαίου στις προσωπικές εταιρίες Θέματα Λογαριασμών: 40.06.2.1
  -κάλυψη Θέματα Λογαριασμών: 40.06.2.2
  -καταβολή Θέματα Λογαριασμών: 40.06.2.2
  -λογιστικές εγγραφές Θέματα Λογαριασμών: 40.06.2.2
  -μεταβολή των ποσοστών της συμμετοχής των εταίρων στην εταιρία κατά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.06.2.4
  -σπουδαιότητα Θέματα Λογαριασμών: 40.06.2.1
  -φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.06.2.2
 • Κεφάλαιο των Συνεταιρισμών:
  -γενικά περί κεφαλαίου συνεταιρισμών Θέματα Λογαριασμών: 40.06.7
  -λογιστική παρακολούθηση Θέματα Λογαριασμών: 40.06.7.1
 • Κεφάλαιο:
  -αμοιβαίο κεφάλαιο Λογαριασμοί: 40.90
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 40 Θέματα Λογαριασμών: 40.2
  -εμφάνιση του λογαριασμού 40 στον ισολογισμό Θέματα Λογαριασμών: 40.99
  -κεφάλαιο αμοιβαίου κεφαλαίου Λογαριασμοί: 40.90
  -κεφάλαιο ατομικών επιχειρήσεων Λογαριασμοί: 40.07
  -κεφάλαιο εταιρικό Λογαριασμοί: 40.06
  -κεφάλαιο ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας (βλ. κεφάλαιο των προσωπικών εταιριών) Θέματα Λογαριασμών: 40.06.2
  -κεφάλαιο συνεταιρισμών Θέματα Λογαριασμών: 40.06.6
  -κεφάλαιο των συνεταιρισμών Θέματα Λογαριασμών: 40.06.6
  -οικονομικό Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2
  -ονομαστικό Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2
  -οφειλόμενο Λογαριασμοί: 18.12 33.04
  -περιεχόμενο του λογαριασμού 40 Θέματα Λογαριασμών: 40.1
 • Κεφαλαιοποίηση
  -αποθεματικών Γνωματεύσεις: 241/2228/1995 302/2499/1999
  -διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας μηχανημάτων Γνωματεύσεις: 260/2258/1996
 • Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (βλ. διανομή και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών)
  -αποθεματικών Γνωματεύσεις: 241/2228/1995 302α/14650/112/1999
  -διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας Γνωματεύσεις: 2/656/1985
  -μηχανημάτων Γνωματεύσεις: 260/2258/1996
 • Κεφαλαιοποίηση των κατ' ιδία αποθεματικών
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Κινηματογραφικές ταινίες
  Γνωματεύσεις: 160/2040/1993
 • Κινηματογραφικές τηλεοπτικές επιχειρήσεις
  Γνωματεύσεις: 115/1840/1992 119/1850/1992
 • Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών
  Γνωματεύσεις: 291/2350/1997
 • Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως
  Γνωματεύσεις: 299/2435/1998
 • Κλάδοι επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ και απαλλάσσονται από την υποχρέωση απογραφής των αποθεμάτων τους
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Κλάδου (ή τμήματος) εισφορά
  -με βάση το ν. 2166/1993 Συγχωνεύσεις: 102
  -με βάση το ν.δ. 1297/1972 Συγχωνεύσεις: 91
 • Κλαπέντα αποθέματα
  -λογιστικός χειρισμός Γνωματεύσεις: 114/1839/1992
 • Κλείσιμο - Άνοιγμα λογιστικών βιβλίων
  Λογαριασμοί: 89
  Γνωματεύσεις: 18/907/1987
 • Κλείσιμο των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής στο τέλος της χρήσεως
  Oμάδα 9: 54
 • Κλοπές αποθεμάτων
  Ομάδες: 2.14
  Λογαριασμοί: 81.00.03
  Γνωματεύσεις: 130/1876/1993
 • Κοινοπραξία
  -γνωμάτευση ΕΣΥΛ Γνωματεύσεις: 118/1845/1993
  -διάθεση των κερδών της κοινοπραξίας Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -έννοια Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -λογιστικά θέματα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -λύση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προϋποθέσεις σύστασης Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -φορολογία εισοδήματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -χαρακτηριστικά γνωρίσματα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Κοινόχρηστες δαπάνες
  Λογαριασμοί: 64.98.00
 • Κοινόχρηστοι χώροι:
  -φορολογία εισοδήματος Θέματα Λογαριασμών:
 • Κοστολόγηση
  -αμοιβών και εξόδων τρίτων Oμάδα 9: 8.2.3
  -αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Oμάδα 9: 8.7
  -απώλειας βιομηχανοποιήσεως Oμάδα 9: 26.7
  -διαδικασία κοστολογήσεως Oμάδα 9: 16
  -εξατομικευμένης παραγωγής Oμάδα 9: 28
  -εξόδων διαθέσεων Oμάδα 9: 45.3.4
  -εξόδων διοικήσεως Oμάδα 9: 45.3.2
  -εξόδων ερευνών - αναπτύξεως Oμάδα 9: 45.3.3
  -εξωλογιστική Oμάδα 9: 13.2
  -εργασίας Oμάδα 9: 8.1.4
  -εργασίας επί ετήσιας κοστολογήσεως Oμάδα 9: 8.1.4.3
  -εργασίας στο σύστημα εξατομικευμένης παραγωγής Oμάδα 9: 8.1.4.2
  -εργασίας στο σύστημα κατά τη φάση παραγωγής Oμάδα 9: 8.1.4.1
  -εσωλογιστική Oμάδα 9: 13.1
  -μαζικής (κατά φάση) παραγωγής Oμάδα 9: 29
  -οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων περί κοστολογήσεως Oμάδα 9: 116
  -ορισμός Oμάδα 9: 11
  -παροχών τρίτων Oμάδα 9: 8.3.1
  -περιοδική Oμάδα 9: 70
  -ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να τηρούν εξωλογιστική κοστολόγηση Oμάδα 9: 15
  -ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν εσωλογιστική κοστολόγηση Oμάδα 9: 15 59
  -πρακτική εφαρμογή κοστολογήσεως μαζικής παραγωγής Oμάδα 9: 56
  -πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης εξατομικευμένης παραγωγής Oμάδα 9: 56α 56.β
  -προβλέψεων εκμεταλλεύσεως Oμάδα 9: 8.8
  -πρότυπη Oμάδα 9: 30 37
  -σκοποί (βλ. σκοποί της κοστολόγησης) Oμάδα 9: 12
  -συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας Oμάδα 9: 16
  -σχεδιάγραμμα πορείας κοστολογήσεως Oμάδα 9: 16
  -υπολογιστικών εξόδων Oμάδα 9: 8.9
  -φόρων - τελών Oμάδα 9: 8.4
  -χρηματοοικονομικών εξόδων Oμάδα 9: 45.3.5
 • Κοστολόγηση κατά το εταιρικό δίκαιο:
  Oμάδα 9: 14
 • Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής
  -πρακτική εφαρμογή Oμάδα 9: 56α
 • Κοστολόγηση μαζικής (κατά φάση) παραγωγής:
  -γενικές αρχές που διέπουν την κατά φάση κοστολόγηση Oμάδα 9: 29.2
  -διαδικασία κοστολογήσεως - πρακτικές εφαρμογές Oμάδα 9: 123
  -διαδικασία της κατά φάση κοστολογήσεως Oμάδα 9: 29.3
  -οδηγίες της Διοικήσεως Oμάδα 9: 12.2
  -οδηγίες του Υπ. Οικονομικών Oμάδα 9: 112
  -πρακτική εφαρμογή κοστολογήσεως μαζικής (κατά φάση) παραγωγής Oμάδα 9: 29.3
  -πρακτική εφαρμογή περιοδικής κοστολογήσεως μαζικής (κατά φάση) παραγωγής Oμάδα 9: 29.5
  -συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας κοστολογήσεως Oμάδα 9: 16
  -χαρακτηριστικά της μαζικής παραγωγής και διάκριση των βιομηχανιών μαζικής παραγωγής Oμάδα 9: 29.1
 • Κοστολόγηση πρότυπη
  Γνωματεύσεις: 245/2230/1995 258/2256/1995 259/2253/1995 311/2701/2001
  Oμάδα 9: 30 31 32 33 34 35 36 37
 • Κοστολόγηση της απώλειας βιομηχανοποιήσεων
  -απώλεια βιομηχανοποιήσεως πέραν από τα φυσιολογικά όρια Oμάδα 9: 26.8.2
  -ειδικότερα για την κοστολόγηση της φύρας παραγωγής Oμάδα 9: 26.8.4
  -ειδικότερα για την κοστολόγηση των υπολειμμάτων Oμάδα 9: 26.8.3
  -φυσιολογική απώλεια βιομηχανοποιήσεως Oμάδα 9: 26.8.1
 • Κοστολόγηση της δαπάνης των αποσβέσεων
  Ομάδες:
 • Κοστολόγηση της εξατομικευμένης παραγωγής:
  -απαραίτητα για την κοστολόγηση έντυπα Oμάδα 9: 28.2.2
  -βασικά μεγέθη του κόστους επί εξατομικευμένης παραγωγής Oμάδα 9: 28.2.1
  -επιβάρυνση του κόστους των προϊόντων με το έμμεσο κόστος παραγωγής Oμάδα 9: 28.2.3
  -κοστολόγηση της παραγγελίας Oμάδα 9: 126
  -κοστολόγηση των επιμέρους έργων της παραγγελίας Oμάδα 9: 127
  -οδηγίες του Υπ. Οικονομικών Oμάδα 9: 125
  -πρακτικές εφαρμογές κοστολογήσεως εξατομικευμένης παραγωγής Oμάδα 9: 28.2.4
  -χαρακτηριστικά της εξατομικευμένης παραγωγής Oμάδα 9: 28.1
 • Κοστολόγηση της εργασίας:
  -κοστολόγηση της εργασίας επί ετήσιας κοστολογήσεως Oμάδα 9: 8.1.4.3
  -κοστολόγηση της εργασίας στο σύστημα της εξατομικευμένης κατά προϊόν κοστολογήσεως Oμάδα 9: 8.1.4.2
  -κοστολόγηση της εργασίας στο σύστημα της κατά φάση κοστολογήσεως Oμάδα 9: 8.1.4.1
 • Κοστολόγηση των αναλωμένων υλικών:
  -κοστολόγηση των αναλωμένων αναλώσιμων υλικών Oμάδα 9: 6.3.3
  -κοστολόγηση των αναλωμένων ειδών συσκευασίας Oμάδα 9: 6.3.4
  -κοστολόγηση των αναλωμένων πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών συσκευασίας Oμάδα 9: 6.3.1
 • Κοστολόγηση των αποσβέσεων των άυλων πάγιων στοιχείων
  Ομάδες:
 • Κοστολόγηση των εξόδων πολυετούς αποσβέσεως
  Ομάδες:
 • Κοστολόγηση των συμπαράγωγων και υποπαράγωγων προϊόντων:
  -έννοια των συμπαράγωγων και υποπαράγωγων προϊόντων Θέματα Λογαριασμών: 24.1
  -μέθοδοι κοστολογήσεως των συμπαράγωγων προϊόντων Θέματα Λογαριασμών: 24.2
 • Κοστολόγηση των τόκων:
  -κοστολόγηση των τόκων κατά τις απόψεις του FASB Oμάδα 9: 8.6.5.2
  -οι γνώμες που υποστηρίζονται σχετικά με την κοστολόγηση των τόκων Oμάδα 9: 8.6.5.1
  -τόκοι δανείων ή πιστώσεων που διατέθηκαν για την απόκτηση πάγιων στοιχείων σύμφωνα με το Ε.ΓΛΣ Oμάδα 9: 8.6.5.3
 • Κοστολόγηση των υποπροϊόντων:
  -έννοια των υποπροϊόντων Oμάδα 9: 25.1
  -μέθοδοι κοστολογήσεως των υποπροϊόντων Oμάδα 9: 25.2
 • Κοστολόγησης συστήματα
  -εξατομικευμένης παραγωγής Oμάδα 9: 28
  -μαζικής κατά φάση παραγωγής Oμάδα 9: 29
 • Κοστολογήσιμες δαπάνες κατά τον Κ.Β.Σ
  Oμάδα 9: 120
 • Κοστολογικά χαρακτηριστικά και κοστολόγηση των «αμοιβών» και εξόδων προσωπικού:
  -απαραίτητα στοιχεία για την κοστολόγηση των αποδοχών προσωπικού Oμάδα 9: 8.1.3.3
  -διάκριση της εργασίας σε άμεση και έμμεση Oμάδα 9: 8.1.3.2
  -παρακολούθηση του χρόνου εργασίας του προσωπικού Oμάδα 9: 8.1.3.4
  -χρονική κατανομή της ετήσιας δαπάνης Oμάδα 9: 8.1.3.1
 • Κοστολογικά χαρακτηριστικά των λ/σμών της Ομάδας 6:
  -λογαριασμός 68 «Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως» Oμάδα 9: 8.8
  -λογαριασμός 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 8.1
  -λογαριασμός 61 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 8.2
  -λογαριασμός 62 «Παροχές τρίτων» (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 8.3
  -λογαριασμός 63 «Φόροι - Τέλη» (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 8.4
  -λογαριασμός 64 «Διάφορα έξοδα» (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 8.5
  -λογαριασμός 65 «Τόκοι και συναφή έξοδα» (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 8.6
  -λογαριασμός 66 «Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 8.7
  -υπολογιστικά έξοδα Oμάδα 9: 8.9
 • Κοστολογική οργάνωση της επιχειρήσεως
  -κοστολογική οργάνωση της επιχειρήσεως Oμάδα 9: 10.1
  -λειτουργία διαθέσεως Oμάδα 9: 10.6
  -λειτουργία ερευνών και αναπτύξεως Oμάδα 9: 10.5
  -λειτουργία της διοικήσεως Oμάδα 9: 10.4
  -λειτουργία των αγορών Oμάδα 9: 10.2
  -χρηματοοικονομική λειτουργία Oμάδα 9: 10.7
 • Κόστος
  -αγοραζόμενων υλικών Oμάδα 9: 6.2
  -αγορανομικό Oμάδα 9: 4.5.6
  -άμεσο Oμάδα 9: 18.3 45.3.4
  -άμεσο και έμμεσο Oμάδα 9: 4.6
  -αναλωμένων υλικών Oμάδα 9: 6.3
  -αναπτύξεως προϊόντων λ. 93.98 Oμάδα 9: 46.8
  -αντικαταστήσεως Oμάδα 9: 4.5.1
  -αρχικό Oμάδα 9: 4.2
  -γνωματεύσεις ΕΣΥΛ Γνωματεύσεις: 35/1041/1988 45/1140/1989 46/1189/1989 101/1757/1992
  -διαφορές από έξοδο και δαπάνη Oμάδα 9: 3
  -διαφορικό Oμάδα 9: 4.5.2
  -ειδικό για επιχειρηματικές αποφάσεις Oμάδα 9: 4.5
  -ελέγξιμο και μη ελέγξιμο Oμάδα 9: 4.5.5
  -έμμεσο Oμάδα 9: 18.3 45.3.4
  -εμπορικό Oμάδα 9: 4.2
  -έννοια Oμάδα 9: 1
  -έξοδα (κόστος ) λειτουργίας παραγωγής Oμάδα 9: 45.3.1
  -έξοδα ως στοιχεία του κόστους Oμάδα 9: 7
  -ερευνών - αναπτύξεως Oμάδα 9: 4.2 46.8
  -ημιμεταβλητό Oμάδα 9: 23.3
  -ιστορικό Oμάδα 9: 4.2
  -κατ' είδος προϊόντος Oμάδα 9: 46
  -κατά κέντρο κέρδους Oμάδα 9: 22
  -κατά κέντρο κόστους Oμάδα 9: 10.3
  -κατά φορέα ευθύνης Oμάδα 9: 21
  -καταλογιζόμενο στα έσοδα πωλήσεων Oμάδα 9: 20.4
  -καταλογιζόμενο στα μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως Oμάδα 9: 20.5
  -κατεργασίας Oμάδα 9: 4.2
  -κατηγορίες Oμάδα 9: 4
  -κέντρων κέρδους Oμάδα 9: 22.2
  -κόστος αναλωμένων υλικών Oμάδα 9: 6.3
  -κριτήρια και διακρίσεις του κόστους Oμάδα 9: 4.1
  -κριτήρια καταλογισμού του έμμεσου κόστους Oμάδα 9: 20.3
  -κριτήρια μερισμού Oμάδα 9: 18.2
  -λειτουργικό Oμάδα 9: 18.1
  -λόγοι που επιβάλλουν την παρακολούθηση των εξόδων κατ' είδος Oμάδα 9: 17
  -μεταβλητό Oμάδα 9: 23.2
  -μεταγενέστερο ή συνεπαγόμενο Oμάδα 9: 6.2
  -μετατροπής Oμάδα 9: 4.2
  -ολικό ή κόστος εσόδων Oμάδα 9: 4.2
  -οριακό Oμάδα 9: 4.5.3
  -ορισμός Oμάδα 9: 1
  -παραγωγής Oμάδα 9: 4.2
  -παραγωγής ή αγοράς πωλημένων λ. 96.20 Oμάδα 9: 49.4.2
  -πραγματικό Oμάδα 9: 4.2
  -προσδιορισμός κατά κέντρο κέρδους Oμάδα 9: 22
  -προσδιορισμός κατά φορέα ευθύνης Oμάδα 9: 21
  -προϋπολογιστικό Oμάδα 9: 4.4
  -σταθερό Oμάδα 9: 23.2
  -σταθερό και μεταβλητό Oμάδα 9: 4.7 23.2
  -στοιχεία κόστους Oμάδα 9: 5
  -υποαπασχολήσεως - αδράνειας Oμάδα 9: 23.6 45.5
  -υπολογιστικό Oμάδα 9: 4.5.3
  -χαρακτηριστικά Oμάδα 9: 1
  -χρηματοοικονομικής λειτουργίας Oμάδα 9: 4.2
 • Κόστος (αξία) κτήσεως παγίων :
  -transfer prices Ομάδες: 1.6.2
  -αμοιβές δικηγόρων Ομάδες: 1.6.1
  -αμοιβές μελετητών Ομάδες: 1.6.1
  -απόκτηση παγίων δι΄ ανακαλύψεως Ομάδες: 1.6.9
  -απόκτηση παγίων με έκδοση μετοχών Ομάδες:
  -αρχικές ζημίες εκμεταλλεύσεως Ομάδες: 1.6.1
  -ειδικά έξοδα αγοράς Ομάδες: 1.6.1
  -έξοδα δοκιμαστικής λειτουργίας Ομάδες: 1.6.1
  -έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων Λογαριασμοί: 16.14
  -έξοδα συναρμολόγησης μηχανημάτων Ομάδες: 1.6.1
  -επί αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων κόστος κτήσεως είναι η νόμιμη αναπροσαρμοσμένη αξία Ομάδες: 1.9
  -επιβάρυνση με τόκους Ομάδες: 1.6.1
  -κόστος ιδιοπαραγόμενων παγίων Ομάδες: 1.6.5
  -κόστος κτήσεως Γνωματεύσεις: 184/2098/1993
  -κόστος κτήσεως δι αγοράς Ομάδες: 1.6.1
  -κόστος κτήσεως με ανταλλαγή άλλων στοιχείων Ομάδες: 1.6.6 1.6.7
  -κόστος κτήσεως με πίστωση Ομάδες: 1.6.3
  -κόστος κτήσεως ομάδας παγίων Ομάδες: 1.6.4
  -μεσιτικά Ομάδες: 1.6.1
  -νόμιμα δικαιολογητικά Ομάδες: 1.6.1
  -παραγωγής Γνωματεύσεις: 227/2200/1994
  -συμβολαιογραφικά Ομάδες: 1.6.1
  -τα γενικά έμμεσα έξοδα δεν είναι συστατικά του κόστους κτήσεως Ομάδες: 1.6.1
  -τα διοικητικά έξοδα δεν είναι συστατικά του κόστους κτήσεως Ομάδες: 1.6.1
  -τιμολογιακή αξία Ομάδες: 1.6.1 1.6.2
  -υπερτιμολόγηση παγίων Ομάδες: 1.6.1
  -Φ.Π.Α μη εκπιπτόμενος Ομάδες: 1.6.1 Θέματα Λογαριασμών:
  -φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων Ομάδες: 1.6.1
 • Κόστος κτήσεως αγοραζόμενων αποθεμάτων
  Ομάδες: 2.5.3
 • Κόστος παραγωγής εξωλογιστικά προσδιοριζόμενο
  Ομάδες: 2.7.2
 • Κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας
  Γνωματεύσεις: 46/1189/1989
  Oμάδα 9: 23.4 45.5
 • Κρατήσεις:
  -υπέρ Δημοσίου και τρίτων από πωλήσεις προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ Λογαριασμοί: 63.98.07
 • Κριτήρια μερισμού και καταλογισμού του κόστους (μονάδες έργου):
  -έννοια και χρησιμότητα των μονάδων έργου Oμάδα 9: 18.2.1
  -μέτρηση των μονάδων έργου Oμάδα 9: 18.2.2
  -μονάδες έργου κατά το Ε.ΓΛΣ (ή κριτήρια μερισμού και καταλογισμού του κόστους) Oμάδα 9: 18.2.3
  -μονάδες έργου των βοηθητικών κέντρων κόστους Oμάδα 9: 18.2.4
 • Κτήση κτιρίου με αντιπαροχή οικοπέδου
  Γνωματεύσεις: 284/2333/1997
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις κτιρίων, τεχνικά έργα:
  -αν ένα γήπεδο και ένα παλιό κατεδαφιστέο κτίριο αγοραστούν αντί ενός συνολικού τιμήματος ολόκληρο το τίμημα θεωρείται κόστος κτήσεως του γηπέδου Θέματα Λογαριασμών:
  -αν τιμή πωλήσεως είναι μικρότερη της αντικειμενικής η επί έλαττον διαφορά αντιμετωπίζεται ως λογιστική διαφορά Θέματα Λογαριασμών:
  -αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου? η ωφέλεια δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος Θέματα Λογαριασμών: 11.6
  -απαξιώσεις, υποτιμήσεις και καταστροφής κτιρίων, εγκαταστάσεων κτιρίων και τεχνικών έργων Θέματα Λογαριασμών: 11.8
  -αποζημίωση μισθωτή ακινήτου για την έξωσή του από το ακίνητο Λογαριασμοί: 16.19
  -απόκτηση Θέματα Λογαριασμών:
  -απόκτηση κτιρίου με αντιπαροχή οικοπέδου Θέματα Λογαριασμών: 11.4
  -απόκτηση κτιρίου με αντιπαροχή οικοπέδου Θέματα Λογαριασμών: 11.4
  -εκποίηση κτιρίων και τεχνικών έργων Λογαριασμοί: 11.99
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών:
  -έξοδα κατεδάφισης παλαιού κτιρίου ενσωματώνονται στο κόστος του νέου κτιρίου και οι αποσβέσεις τους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα Θέματα Λογαριασμών: 11.7
  -έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων (φόρος μεταβιβάσεως, συμβολαιογραφικά, αμοιβές δικηγόρων, μεσιτών, κ.λπ) Λογαριασμοί: 16.14
  -έσοδα από εκμίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων Λογαριασμοί: Θέματα Λογαριασμών: 11.6
  -κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων που γίνονται από το μισθωτή Θέματα Λογαριασμών:
  -λιμάνια, πλατείες, φράγματα και λοιπά τεχνικά έργα Λογαριασμοί: 11.02
  -τα ασφάλιστρα της κατασκευαστικής περιόδου προσαυξάνουν το κόστος του κτιρίου Θέματα Λογαριασμών:
  -τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών Λογαριασμοί: 11.01
  -το κόστος εκσκαφής ή μπαζώσεως του γηπέδου προσαυξάνει το κόστος ανεγέρσεως και όχι το κόστος του γηπέδου Θέματα Λογαριασμών:
 • Κωδικαρίθμηση λογαριασμών
  -η κωδικοποίηση των δευτεροβαθμίων είναι υποχρεωτική Γνωματεύσεις: 126/1868/1993
  -κωδικοποίηση τριτοβάθμιων λογαριασμών Γνωματεύσεις: 152/2010/1993
  -χρόνος ενημερώσεως και αναπτύξεως λ/σμών Ομάδας 9 Γνωματεύσεις: 210/2158/1994
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα