Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Aλφαβητικό Γενικό Eυρετήριο


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • Ίδιες μετοχές:
  -απαγόρευση αποκτήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -δεν καταβάλλεται μέρισμα Θέματα Λογαριασμών:
  -περιπτώσεις που επιτρέπεται απόκτηση ίδιων μετοχών Θέματα Λογαριασμών:
 • Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία:
  -για την ιδιοχρησιμοποίησή τους δεν εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης Θέματα Λογαριασμών: 15.3
  -διατιθέμενα για την κατασκευή υλικά και έξοδα Θέματα Λογαριασμών: 15.4.2
  -κατασκευή παγίων από τρίτους Θέματα Λογαριασμών: 15.8
  -καταχώρηση των ιδιοπαραγομένων παγίων στο μητρώο παγίων Θέματα Λογαριασμών: 15.4.4
  -κόστος ιδιοπαραγομένων παγίων που προσδιορίζεται στην αναλυτική λογιστική Θέματα Λογαριασμών: 15.4.2
  -λογιστική διαδικασία Θέματα Λογαριασμών: 15.4.3 15.5
  -λογιστική διαδικασία στο τέλος της χρήσεως Θέματα Λογαριασμών: 15.4.3
  -λογιστική των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους (ν.2601/98, κ.λπ) και των λαμβανομένων επιχορηγήσεων Θέματα Λογαριασμών: 15.7
  -όταν η κατασκευαστική περίοδος υπερβαίνει την πενταετία προκύπτει θέμα επιστροφής εκπεσθέντος Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών: 15.8
  -προσδιορισμός του κόστους Θέματα Λογαριασμών: 15.4.1 15.4.2
  -τα έξοδα που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για την κατασκευή των παγίων δεν πρέπει να καταχωρούνται σε λ/σμούς της Ομάδας 6 Θέματα Λογαριασμών: 15.4.1
  -τα υπό κατασκευή πάγια δεν υποβάλλονται σε αποσβέσεις Θέματα Λογαριασμών: 15.8
  -τεκμαρτά έσοδα λόγω ιδιοπαραγωγής και βελτίωσης παγίων Λογαριασμοί: 78
 • Ιδιοπαραγωγή παγίων
  Γνωματεύσεις: 220/2191/1994
 • Ιδιόχρηση αποθεμάτων
  Ομάδες: 2.16
  Λογαριασμοί: 78
 • Ιδιοχρησιμοποίηση αποθεμάτων
  Ομάδες: 2.16
 • Ιδιοχρησιμοποίηση εμπορευμάτων ως παγίων
  Γνωματεύσεις: 217/2177/1994 251/2242/1995
 • Ιδρυτικοί τίτλοι :
  -δικαιώματα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -εξαιρετικοί Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -κοινοί Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -μετατροπή σε μετοχές Θέματα Λογαριασμών:
  -φορολογία των εισοδημάτων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Ισολογισμός της Ε.Π.Ε
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.2
 • Ισολογισμός:
  -γενικές διατάξεις του Ε.ΓΛΣ που διέπουν τον ισολογισμό τέλους χρήσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.5.5
  -διάκριση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά το Ε.ΓΛΣ Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.5.4
  -εγγραφές ανοίγματος βιβλίων είναι υποχρεωτικές Λογαριασμοί: 89
  -εγγραφές κλεισίματος των βιβλίων δεν είναι αναγκαίες Λογαριασμοί: 89
  -εκκαθάρισης Α.Ε Γνωματεύσεις: 312/2711/2001
  -έννοια Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.5.1
  -έννοια της επιχειρηματικής περιουσίας Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.5.3.1
  -έννοια του ενεργητικού Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.5.3.2
  -έννοια του παθητικού Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.5.3.3
  -ημερολόγιο πράξεων ισολογισμού Θέματα Λογαριασμών: 86.4.3
  -ιεράρχηση των πράξεων ισολογισμού Θέματα Λογαριασμών: 86.4.2
  -πράξεις ισολογισμού Θέματα Λογαριασμών: 86.4.1
  -σπουδαιότητα Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.5.2
  -συσχέτιση των λ/σμών του ισολογισμού με τους αντίστοιχους λ/σμούς του Σχεδίου Λογαριασμών Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.5.6
 • Ιστορικό κόστος
  Ομάδες: 0.2.2
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα