Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Aλφαβητικό Γενικό Eυρετήριο


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • Facon:
  -αμοιβή φασιονίστα σε είδος Λογαριασμοί: 61.03.00
  -κοστολογική μεταχείριση των αμοιβών Λογαριασμοί: 61.03.00
  -λογιστικά θέματα Γνωματεύσεις: 74/1509/1991 132/1879/1993 162/2046/1993
  -πότε εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και πότε τιμολόγιο πώλησης αγαθών ή απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης Λογαριασμοί: 61.03.00
  -προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό της δραστηριότητας ως επεξεργασίας (facon) Λογαριασμοί: 61.03.00
 • Factoring:
  -γενικά Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική αντιμετώπιση κατά τον Κ.Β.Σ και τον Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών: Γνωματεύσεις: 216/2176/1994 275/2303/1996 286/2334/1997
  -τόκοι και έξοδα Λογαριασμοί: 65.90
  -υποδεικνυόμενη πληρέστερη λογιστική του Factoring Θέματα Λογαριασμών:
 • Franchising
  Θέματα Λογαριασμών: 16.01.4 16.3
 • Φ.Π.Α
  Γνωματεύσεις: 14/882/1987 19/908/1987 22/959/1987 23/963/1987 32/1033/1988 33/1035/1988 42/1086/1989 66/1446/1990 127/1873/1993 136/1905/1993: 217/2177/1994 243/2162/1995
 • Φ.Π.Α - Φορολογητέα αξία - συντελεστές υπολογισμού του φόρου :
  -ειδικός τρόπος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας 54 Θέματα Λογαριασμών:
  -στοιχεία που περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία Θέματα Λογαριασμών:
  -συντελεστές υπολογισμού του φόρου Θέματα Λογαριασμών:
  -φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών Θέματα Λογαριασμών:
  -φορολογητέα αξία στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και λήψη υπηρεσιών Θέματα Λογαριασμών:
 • Φ.Π.Α - Περιοδική δήλωση :
  -περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Θέματα Λογαριασμών:
  -που και πως υποβάλλεται η περιοδική δήλωση Θέματα Λογαριασμών:
  -συνέπειες μη υποβολής περιοδικής δήλωσης Θέματα Λογαριασμών:
  -υπόχρεοι υποβολής της περιοδικής δήλωσης Θέματα Λογαριασμών:
  -χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Θέματα Λογαριασμών:
 • Φ.Π.Α - Απόδοση του φόρου στο Δημόσιο
  Θέματα Λογαριασμών:
 • Φ.Π.Α - Εκκαθαριστική δήλωση :
  -περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Θέματα Λογαριασμών:
  -τόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Θέματα Λογαριασμών:
  -χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Θέματα Λογαριασμών:
 • Φ.Π.Α - Λογιστική και κοστολογική αντιμετώπιση του μη εκπιπτόμενου φόρου :
  -διακανονισμός του φόρου Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική αντιμετώπιση του φόρου εισροών σε περίπτωση που οι δραστηριότητες της επιχείρησης απαλλάσσονται του φόρου Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική αντιμετώπιση του φόρου επί των δαπανών για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική αντιμετώπιση του φόρου επί των κοινών δαπανών σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί φορολογητέα και μη φορολογητέα δραστηριότητα Θέματα Λογαριασμών:
  -μη εκπιπτόμενος Φ.Π.Α από άποψη φορολογίας εισοδήματος Θέματα Λογαριασμών:
  -ο μη εκπιπτόμενος Φ.Π.Α συνιστά ειδικό έξοδο των αποκτώμενων αγαθών και βαρύνει το κόστος κτήσεώς τους Θέματα Λογαριασμών:
  -σε ποιες περιπτώσεις ο Φ.Π.Α των εισροών δεν εκπίπτει από τον Φ.Π.Α εκροών συνοπτική απαρίθμηση Θέματα Λογαριασμών:
  -χρήσιμες οδηγίες για την αντιμετώπιση ορισμένων εσόδων κατά την κατάρτιση του κλάσματος της Prorata Θέματα Λογαριασμών:
 • Φ.Π.Α - Λογιστική παρακολούθηση :
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 54.00 και παράλληλη αντίστοιχη ανάπτυξη των σχετικών λογαριασμών Θέματα Λογαριασμών:
  -γενικό περίγραμμα λειτουργίας του λ/σμού 54.00 Θέματα Λογαριασμών:
  -επί εξαγωγών σε τρίτες χώρες δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών:
  -η φορολογητέα αξία στις εισαγωγές αγαθών διαφέρει από την αντίστοιχη λογιστική αξία των εισαγόμενων αγαθών Θέματα Λογαριασμών:
  -η φορολογητέα αξία στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών διαφέρει από την αντίστοιχη λογιστική τους αξία Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική παρακολούθηση της φορολογητέας αξίας στις εισαγωγές αγαθών και του επ' αυτής φόρου Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική παρακολούθηση του Φ.Π.Α επί αγορών και πωλήσεων που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας (στην Ελλάδα) Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική παρακολούθηση του Φ.Π.Α επί εισαγωγών από τρίτες χώρες Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική παρακολούθηση του Φ.Π.Α στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις που εξομοιώνονται με πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική παρακολούθηση του Φ.Π.Α στις ενδοκοινοτικές πωλήσεις (παραδόσεις) της ελληνικής επιχείρησης Θέματα Λογαριασμών:
  -ο φόρος επί των εισαγωγών αγαθών καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο κατά την εισαγωγή των αγαθών Θέματα Λογαριασμών:
  -ο φόρος επί των ενδοκοινοτικών αγορών αποδίδεται στο Δημόσιο κατά την πώληση των αποκτώμενων αγαθών ενώ δηλώνεται κατά την απόκτησή τους Θέματα Λογαριασμών:
  -πότε η ελληνική επιχείρηση δεν υπολογίζει φόρο στις ενδοκοινοτικές πωλήσεις της Θέματα Λογαριασμών:
  -χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης επί ενδοκοινοτικών αποκτήσεων για την κατάρτιση των φορολογικών δηλώσεων Θέματα Λογαριασμών:
 • Φ.Π.Α - υποχρεώσεις των υποκείμενων στο φόρο:
  Θέματα Λογαριασμών:
 • Φ.Π.Α - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί των πάγιων στοιχείων και η λογιστική του παρακολούθηση:
  -αδρανοποίηση πάγιου στοιχείου πριν την παρέλευση της πενταετούς περιόδου διακανονισμού του φόρου 54 Θέματα Λογαριασμών:
  -ανέγερση κτίσματος επί ξένου οικοπέδου Θέματα Λογαριασμών:
  -αντιμετώπιση του φόρου επί των αγοραζόμενων πάγιων στοιχείων Θέματα Λογαριασμών:
  -αντιμετώπιση του φόρου επί των πωλούμενων πάγιων στοιχείων Θέματα Λογαριασμών:
  -γίνεται διακανονισμός του ποσού του φόρου που δε διακανονίστηκε όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου επί της αξίας πώλησης του παγίου Θέματα Λογαριασμών:
  -δε γίνεται διακανονισμός του ποσού του φόρου που δε διακανονίστηκε όταν αυτό καλύπτεται από το ποσό του φόρου επί της αξίας πώλησης του παγίου Θέματα Λογαριασμών:
  -διακανονισμός του φόρου όταν στη διάρκεια της πενταετούς περιόδου διακανονισμού το επενδυτικό αγαθό εξαχθεί ή αποσταλεί σε άλλο κράτος - μέλος της Κοινότητας Θέματα Λογαριασμών:
  -διακανονισμός του φόρου σε περίπτωση πώλησης επενδυτικού αγαθού όταν η επιχείρηση έχει φορολογητέα και μη φορολογητέα δραστηριότητα Θέματα Λογαριασμών:
  -έκπτωση του φόρου επί των δαπανών απόκτησης επενδυτικών αγαθών Θέματα Λογαριασμών:
  -έκπτωση του φόρου επί των δαπανών κατασκευής κτιρίου Θέματα Λογαριασμών:
  -έννοια των «επενδυτικών αγαθών» Θέματα Λογαριασμών:
  -εργασίες επί ακινήτων που υπόκεινται σε Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών:
  -καταστροφή, απώλεια ή κλοπή αγαθού επένδυσης Θέματα Λογαριασμών:
  -μεταβιβάσεις ακινήτων που δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α και υπόκεινται σε Φ.Μ.Α Θέματα Λογαριασμών:
  -μεταβιβάσεις ακινήτων που θα υπόκεινται σε Φ.Π.Α από της 1ης Ιανουαρίου 2003 Θέματα Λογαριασμών:
  -μη χρησιμοποίηση του κτιρίου επί πενταετία από την πραγματοποίηση της δαπάνης Θέματα Λογαριασμών:
  -όταν επέρχεται μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου Θέματα Λογαριασμών:
  -όταν η επιχείρηση δε λαμβάνει αποζημίωση Θέματα Λογαριασμών:
  -όταν η επιχείρηση λαμβάνει αποζημίωση Θέματα Λογαριασμών:
  -όταν η χρήση του οικοπέδου παραχωρείται για περίοδο μικρότερη των εννέα (9) ετών Θέματα Λογαριασμών:
  -όταν η χρήση του οικοπέδου παραχωρείται για περίοδο τουλάχιστον εννέα (9) ετών Θέματα Λογαριασμών:
  -όταν οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν υπόκεινται στο φόρο Θέματα Λογαριασμών:
  -όταν όλες οι δραστηριότητες της επιχειρήσεως υπόκεινται στο φόρο Θέματα Λογαριασμών:
  -όταν ορισμένες μόνο δραστηριότητες της επιχείρησης υπόκεινται στο φόρο και άλλες απαλλάσσονται χωρίς δικαίωμα έκπτωσης Θέματα Λογαριασμών:
  -φόρος επί ιδιοπαραγόμενων κτιρίων Θέματα Λογαριασμών:
  -φόρος προστιθέμενης αξίας επί παραδόσεως (μεταβιβάσεως) ακινήτων Θέματα Λογαριασμών:
 • Φ.Π.Α - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:
  -αντικείμενο του φόρου Θέματα Λογαριασμών:
  -απόδοση του φόρου στο Δημόσιο Θέματα Λογαριασμών:
  -αυτοπαράδοση αποθεμάτων Θέματα Λογαριασμών:
  -γνωμάτευση του Ε.ΣΥΛ 243/2.162/1995 περί λογιστικής του Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών:
  -δήλωση Intrastat Θέματα Λογαριασμών:
  -δήλωση Listing Θέματα Λογαριασμών:
  -διάθεση αποθεμάτων στο προσωπικό της επιχείρησης Θέματα Λογαριασμών:
  -δωριζόμενα από την επιχείρηση αποθέματα Θέματα Λογαριασμών:
  -εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική και κοστολογική αντιμετώπιση του μη εκπιπτόμενου Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική παρακολούθηση του Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών:
  -ο φόρος βαρύνει τον τελικό καταναλωτή Θέματα Λογαριασμών:
  -περιοδική δήλωση Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών:
  -ποιες πράξεις απαλλάσσονται από το φόρο Θέματα Λογαριασμών:
  -ποιοι υπόκεινται στο φόρο Θέματα Λογαριασμών:
  -συντελεστές υπολογισμού του φόρου Θέματα Λογαριασμών:
  -τόπος πραγματοποίησης των φορολογητέων πράξεων Θέματα Λογαριασμών:
  -τρόπος καταβολής του φόρου Θέματα Λογαριασμών:
  -υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο Θέματα Λογαριασμών:
  -φορολογητέα αξία Θέματα Λογαριασμών:
  -φόρος προστιθέμενης αξίας επί των πάγιων στοιχείων και η λογιστική του παρακολούθηση Θέματα Λογαριασμών:
  -χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης Θέματα Λογαριασμών:
 • Φ.Π.Α - Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης :
  Θέματα Λογαριασμών:
 • Φορητά μηχανήματα «χειρός»
  Λογαριασμοί: 12.02
 • Φόροι – τέλη:
  -ακίνητης περιουσίας Λογαριασμοί: 63.98.02
  -αναγειρόμενων οικοδομών Λογαριασμοί: 63.04.01
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 63 Θέματα Λογαριασμών: 63.4
  -γενικά περί των φόρων που καταχωρούνται στο λ/σμό 63 Θέματα Λογαριασμών: 63.1
  -δημοτικοί φόροι - τέλη Λογαριασμοί: 63.04
  -κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων από πωλήσεις προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ Λογαριασμοί: 63.98.07
  -κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Λογαριασμοί: 63.03
  -ποιοι φόροι δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα Θέματα Λογαριασμών: 63.3
  -ποιοι φόροι δεν καταχωρούνται στο λ/σμό 63 Θέματα Λογαριασμών: 63.2
  -πότε οι φόροι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος Θέματα Λογαριασμών: 63.2
  -τέλη ακίνητης περιουσίας Λογαριασμοί: 63.04.03
  -τέλη καθαριότητας και φωτισμού Λογαριασμοί: 63.04.00
  -τέλη συναλλαγματικών, δανείων και λοιπών πράξεων Λογαριασμοί: 63.02
  -τέλη υδρεύσεως Λογαριασμοί: 63.98.01
  -τέλη υπέρ τρίτων επί κατασκευαζόμενων τεχνικών έργων Λογαριασμοί: 63.90
  -Φ.Π.Α εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος Λογαριασμοί: 63.98.08
  -Φ.Π.Α μη εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος Λογαριασμοί: 63.98.09
  -φόροι υπό επιφύλαξη Θέματα Λογαριασμών: 63.2
  -φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εξωτερικού Λογαριασμοί: 63.00.01
  -φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εσωτερικού Λογαριασμοί: 63.00.00
  -χαρτόσημο αμοιβών τρίτων Λογαριασμοί: 63.98.06
  -χαρτόσημο εσόδων από τόκους Λογαριασμοί: 63.98.04
  -χαρτόσημο κερδών Λογαριασμοί: 63.98.03
  -χαρτόσημο μισθωμάτων Λογαριασμοί: 63.98.00
 • Φόροι (βαρύνοντες την επιχείρηση) :
  -φόροι - τέλη ανεγειρόμενων οικοδομών Λογαριασμοί: 54.09.08 63.04.01
  -φόροι - τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Λογαριασμοί: 54.07 63.03
  -φόροι - τέλη προηγούμενων χρήσεων Λογαριασμοί: 54.99
  -φόρος ακίνητης περιουσίας Λογαριασμοί: 54.09.07 63.98.02
  -φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών Λογαριασμοί: 54.07
 • Φόροι (παρακρατούμενοι ) :
  -αμοιβών ελεύθερων επαγγελμάτων Λογαριασμοί: 54.04.00
  -αμοιβών εργολάβων Λογαριασμοί: 54.09.12
  -αμοιβών τρίτων Λογαριασμοί: 54.04.03
  -μισθωτών υπηρεσιών Λογαριασμοί: 54.03.00
  -φόρος αμοιβών Δ.Σ Λογαριασμοί: 54.09.01
  -φόρος αποζημιώσεων απολυομένων Λογαριασμοί: 54.03.04
  -φόρος αποζημιώσεων και δικαιωμάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών Λογαριασμοί: 54.09.22
  -φόρος εισοδήματος προμηθευτών Δημοσίου Λογαριασμοί: 54.09.14
  -φόρος επί αμοιβών αλλοδαπών επιχειρήσεων Λογαριασμοί: 54.09.23
  -φόρος επί κερδών αλλοδαπών εργοληπτικών επιχειρήσεων Λογαριασμοί:
 • Φόροι :
  -εκπτώσεις από την εφάπαξ εξόφληση φόρων Λογαριασμοί:
  -επιστροφές αχρεωστήτως καταβλημένων φόρων και τελών (πλην φόρου εισοδήματος) Λογαριασμοί: 82.01
  -καταβολή φόρων υπό επιφύλαξη Λογαριασμοί: 81.00.00 82.01
  -οφειλόμενοι φόροι Λογαριασμοί: 54
  -προσαυξήσεις Λογαριασμοί: 81.00.00
  -προσαυξήσεις εισφορών ασφ. Ταμείων Λογαριασμοί: 81.00.01
  -πρόστιμα Λογαριασμοί: 81.00.00
 • Φόροι κεφαλαίου
  -τέλος ακίνητης περιουσίας Λογαριασμοί: 63.98.02
 • Φόροι που βεβαιώνονται και καταβάλλονται μετά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου
  -λογιστικός χειρισμός Γνωματεύσεις: 308/2695/2001
 • Φόροι προηγούμενων χρήσεων καταβληθέντες απευθείας από πρώην μετόχους
  Γνωματεύσεις: 244/2229/1995
 • Φορολογία εισοδήματος της ΟΕ & ΕΕ
  -δεν λογίζεται επιχειρηματική αμοιβή για τον ετερόρρυθμο εταίρο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -επιχειρηματική αμοιβή Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -κάλυψη της ζημίας χρήσεως Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -καταβολή του φόρου εισοδήματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -μεταφορά ζημίας για συμψηφισμό με κέρδη επόμενων χρήσεων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -παράδειγμα υπολογισμού επιχειρηματικής αμοιβής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -πρακτική εφαρμογή (παράδειγμα) υπολογισμού του φόρου εισοδήματος ΟΕ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος- συντελεστής φορολογίας Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προσδιορισμός του φόρου εισοδήματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -συντελεστής φόρου Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -υποκείμενο φορολογίας Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -χρόνος υποβολής της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος - αρμόδια Δ.Ο.Υ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Φορολογία εισοδήματος Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εταιριών
  -αντικείμενο του φόρου Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -δεύτερη (2η) πρακτική εφαρμογή Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -πρακτικές εφαρμογές υπολογισμού του φόρου Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -πρώτη (1η) πρακτική εφαρμογή Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -συντελεστής υπολογισμού του φόρου Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -τρίτη (3η) πρακτική εφαρμογή Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -φορολογία εισοδήματος υποκαταστημάτων αλλοδαπών τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Φορολογία εισοδήματος των αλλοδαπών επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται πλοία υπό ξένη σημαία ή αεροσκάφη
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών
  -οδηγίες της διοίκησης για το προσδιορισμό του εισοδήματός τους (ερμηνευτική εγκύκλιος του ν. 2753/99) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Φορολογία και διάθεση των κερδών των κοινοπραξιών
  -διάθεση των κερδών της κοινοπραξίας Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -έννοια της κοινοπραξίας Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -λογιστική παρακολούθηση των δαπανών που πραγματοποιούνται από μέλη της κοινοπραξίας για λογαριασμό αυτής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -λύση της κοινοπραξίας Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προϋποθέσεις σύστασης κοινοπραξίας Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -τρόπος καταχώρησης των εξόδων στα βιβλία της κοινοπραξίας Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -φορολογία εισοδήματος της κοινοπραξίας Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κοινοπραξίας Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Φορολογία και διάθεση των κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων
  -διάθεση των κερδών των τεχνικών εταιριών Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -ποιος χαρακτηρίζεται εργολάβος τεχνικών έργων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -πρακτική εφαρμογή υπολογισμού του φόρου εισοδήματος τεχνικής ανώνυμης εταιρίας Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προσδιορισμός των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων δημόσιων τεχνικών έργων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προσδιορισμός των καθαρών κερδών επί δυσαρμονίας των δαπανών κατασκευής των έργων με το πραγματικό κόστος αυτών Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προσδιορισμός των καθαρών κερδών όταν η επιχείρηση δεν τηρεί τα βιβλία που καθορίζει ο Κ.Β.Σ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προσδιορισμός των καθαρών κερδών των εργολάβων ιδιωτικών τεχνικών έργων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προσδιορισμός των καθαρών κερδών των εργολάβων τεχνικών δημόσιων έργων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -φορολογία των επιπλέον των τεκμαρτών καθαρών λογιστικών κερδών της χρήσεως Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Φορολογικά θέματα της ενοποιήσεως:
  -φόρος εισοδήματος (βλ. ομότιτλο θέμα) Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.6.2
  -φόρος προστιθέμενης αξίας Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.6.1
 • Φορολογικά κίνητρα μετασχηματισμού των επιχειρήσεων του ν.δ 1297/1972:
  -κωδικοποίηση του ν.δ 1297/1972 Συγχωνεύσεις: 87
  -παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2190/1920 Συγχωνεύσεις: 88.2
  -πεδίο εφαρμογής Συγχωνεύσεις: 88.1
  -φορολογικές διευκολύνσεις και απαλλαγές (βλ. ομότιτλο θέμα) Συγχωνεύσεις: 90
 • Φορολογικές απαλλαγές του ν. 2166/1993:
  -απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου κλπ Συγχωνεύσεις: 99.3.5 99.3.6 99.3.7
  -απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως Συγχωνεύσεις: 99.3.1
  -απαλλαγή από το φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίων Συγχωνεύσεις: 99.3.4
  -μεταφορά των ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων Συγχωνεύσεις: 99.3.2
  -μη φορολόγηση των αφορολόγητων εκπτώσεων Συγχωνεύσεις: 99.3.3
 • Φορολογικές διευκολύνσεις και απαλλαγές που προβλέπει το ν.δ 1297/1972:
  -απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων Συγχωνεύσεις: 90.3
  -άρση των φορολογικών απαλλαγών και διευκολύνσεων Συγχωνεύσεις: 93 94
  -λοιπές φορολογικές απαλλαγές Συγχωνεύσεις: 90.5
  -μεταφορά της δυνατότητας διενέργειας αφορολόγητων εκπτώσεων Συγχωνεύσεις: 90.4.1
  -μεταφορά των σχηματισμένων εκπτώσεων και αποθεματικών Συγχωνεύσεις: 90.4.2
  -υπεραξία μετασχηματισμού επιχειρήσεων (βλ. ομότιτλο θέμα) Συγχωνεύσεις: 90
 • Φορολογική διάκριση των εισοδημάτων της ΑΕ
  -αφορολόγητα λογιστικά κέρδη των τεχνικών επιχειρήσεων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -έσοδα από τα οποία παρακρατείται φόρος εισοδήματος που δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -έσοδα αφορολόγητα (βλ. ομότιτλο θέμα) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -έσοδα κατ' ειδικό τρόπο φορολογούμενα (βλ. ομότιτλο θέμα) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -μερίσματα μετοχών και κέρδη από συμμετοχές σε άλλες εταιρίες Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Φόρος αμοιβών Δ.Σ :
  -αμοιβές Δ.Σ από τα κέρδη της χρήσεως Θέματα Λογαριασμών: 54.09.01.2
  -αμοιβές Δ.Σ που δεν καθορίζονται από το καταστατικό της εταιρίας Θέματα Λογαριασμών:
  -αμοιβές Δ.Σ που ορίζονται κατά ποσό από το καταστατικό της εταιρίας Θέματα Λογαριασμών:
  -αμοιβές μελών Δ.Σ με βάση ειδική σχέση αυτών με την εταιρία Θέματα Λογαριασμών:
  -γενικά περί αμοιβών Δ.Σ Θέματα Λογαριασμών: 54.09.01.1
  -περιεχόμενο του λογαριασμού Θέματα Λογαριασμών:
 • Φόρος αμοιβών ελευθέριων επαγγελμάτων
  Λογαριασμοί: 54.04.00
 • Φόρος εισοδήματος Α.Ε
  -αμιγούς εμπορικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -μικτής, βιομηχανικής και εμπορικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού του φόρου αμιγούς βιομηχανικής Α.Ε Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -τεχνικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Φόρος εισοδήματος επί τόκων καταθέσεων
  Λογαριασμοί: 33.13.00
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Φόρος εισοδήματος επί τόκων χορηγηθέντων δανείων
  Λογαριασμοί: 33.13.06
 • Φόρος εισοδήματος και χαρτόσημο επί αμοιβών διαχειριστών ΕΠΕ :
  -αμοιβές διαχειριστών εταίρων που καταβάλλονται στη διάρκεια της χρήσεως Λογαριασμοί: 54.09.13
  -επιχειρηματική αμοιβή που υπολογίζεται «τεκμαρτώς» στο τέλος της χρήσεως Λογαριασμοί: 54.09.13
  -μισθοί και απολαβές των διαχειριστών μη εταίρων Λογαριασμοί: 54.09.13
  -χαρτόσημο επί των αμοιβών των διαχειριστών Λογαριασμοί: 54.09.13
 • Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων
  -σε ποιους λογαριασμούς καταχωρείται Γνωματεύσεις: 169/2076/1993
 • Φόρος εισοδήματος των ενοποιημένων οικον. καταστάσεων:
  -διαφορές φόρου εισοδήματος κατά την ενοποίηση Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.6.2.1
  -παράδειγμα απεικονίσεως των φόρων εισοδήματος κατά την ενοποίηση των καθαρών κερδών Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.6.2.5
  -πρόβλεψη φόρου για το μερίδιο της μητρικής στα αδιανέμήτα καθαρά κέρδη των εξαρτημένων και συγγενών επιχειρήσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.6.2.3
  -πρόσθετες αποσβέσεις και έκτακτες προβλέψεις Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.6.2.2
  -φόρος εισοδήματος στα μη πραγματοποιημένα διεταιρικά κέρδη Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.6.2.4
 • Φόρος εισοδήματος:
  -ανώνυμης εταιρίας Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -αρμόδιος λογαριασμός δαπάνης Λογαριασμοί: 88.08 Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.6.2
  -διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων Λογαριασμοί: 42.04
  -επί τόκων καταθέσεων Λογαριασμοί: 33.13.00 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -επί τόκων χορηγηθέντων δανείων Λογαριασμοί: 33.13.06
  -παρακρατούμενος από το Δημόσιο ή τα Ν.ΠΔ.Δ Λογαριασμοί: 33.13.10
  -προθεσμίες υποβολής της δήλωσης Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προκαταβολή Λογαριασμοί: 33.13.00
  -προκαταβολή (προείσπραξη) φόρου εισοδήματος Λογαριασμοί: 33.13.00 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -συντελεστές φόρου εισοδήματος της Α.Ε Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -συντελεστής φόρου εισοδήματος αλλοδαπών επιχειρήσεων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -συντελεστής φόρου εισοδήματος Δημοσίων, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -συντελεστής φόρου εισοδήματος συνεταιρισμών και των ενώσεών τους Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Φόρος μισθωτών υπηρεσιών:
  -απόδοση του φόρου στο Δημόσιο Θέματα Λογαριασμών: 54.03.00.5
  -έννοια του εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών Θέματα Λογαριασμών: 54.03.00.1
  -λειτουργία του λογαριασμού 54.03.00 Θέματα Λογαριασμών: 54.03.00.6
  -ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών βαρύνει τον εργαζόμενο και όχι την εταιρία Θέματα Λογαριασμών: 54.03.00.4
  -χαρτόσημο μισθωτών υπηρεσιών Λογαριασμοί: 54.03.02
  -χρόνος κτήσεως του εισοδήματος Θέματα Λογαριασμών: 54.03.00.2
 • Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου :
  -η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου δεν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου ούτε σε χαρτόσημο Θέματα Λογαριασμών: 40.00.13.4
  -ο φόρος συνιστά δαπάνη εκπιπτόμενη από τα ακαθάριστα έσοδα Θέματα Λογαριασμών: 40.00.13.4
  -φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου επί μετασχηματισμών επιχειρήσεων Συγχωνεύσεις: 40.2.16 40.2.17
 • Φόρος υπεραξίας
  -λογιστικός χειρισμός Γνωματεύσεις: 2/656/1985
 • Φόρου παρακράτηση από πωλήσεις προς Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ
  Γνωματεύσεις: 236/2221/1995
 • Φορτωτικά έγγραφα
  -πώληση αγαθών με οπισθογράφηση φορτωτικών εγγράφων Θέματα Λογαριασμών:
 • Φρέατα και πηγές ύδατος
  Λογαριασμοί: 10.04
 • Φύρα παραγωγής
  -έννοια Oμάδα 9: 26.5
  -κατηγορίες Oμάδα 9: 26.6
  -κοστολόγηση Oμάδα 9: 26.8.4
  -κοστολογική - λογιστική αντιμετώπιση της φύρας επί μαζικής παραγωγής Oμάδα 9: 26.7
  -κοστολογική αντιμετώπιση της φύρας επί εξατομικευμένης παραγωγής Oμάδα 9: 26.8
  -φυσιολογική - έκτακτη Oμάδα 9: 26.6 26.8.1 26.8.2
 • Φωτεινές επιγραφές :
  -ενοίκια Λογαριασμοί: 62.04.08
  -έξοδα λειτουργίας Λογαριασμοί: 64.02.04
  -κατασκευή και εγκατάσταση Λογαριασμοί: 14.09
 • Φωτοτυπίες
  Λογαριασμοί: 64.07
28 Νοεμβρίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα