Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Aλφαβητικό Γενικό Eυρετήριο


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες:
  -γενικά περί εγγυήσεων Θέματα Λογαριασμών: 02.1
  -γενικά περί ενεχύρου Θέματα Λογαριασμών: 02.1
  -γενικά περί προσημειώσεως υποθήκης Θέματα Λογαριασμών: 02.1
  -γενικά περί υποθήκης Θέματα Λογαριασμών: 02.1
  -δοθείσες εγγυήσεις Θέματα Λογαριασμών: 02.2
  -εγγυητικές επιστολές Θέματα Λογαριασμών: 02.2
  -λαμβανόμενες εγγυήσεις Θέματα Λογαριασμών: 02.2 Γνωματεύσεις: 266/2267-9/1996
  -ληφθείσες εγγυήσεις Θέματα Λογαριασμών: 02.2
  -λογιστική παρακολούθηση Θέματα Λογαριασμών: 02.2
 • Εγγυήσεις:
  -δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων Λογαριασμοί:
  -δοσμένες Λογαριασμοί: 18.11
  -ληφθείσες Λογαριασμοί: 45.90
  -προμηθευτές - παρακρατημένες εγγυήσεις Λογαριασμοί: 50.06
 • Εγγύηση
  Θέματα Λογαριασμών: 02.1
 • Εγγυητική επιστολή :
  -γενικά περί εγγυητικής επιστολής Θέματα Λογαριασμών: 02.2
  -κατάπτωση Λογαριασμοί: 81.00.02
  -τραπεζών Γνωματεύσεις: 89/1675/1991 92/1684/1992
 • Εγκαταστάσεις κτιρίων (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, κλιματιστικές, αποχετεύσεως, τηλεπικοινωνιακές, εσωτερικών μεταφορών, ενδοσυνεννοήσεως, κ.λπ)
  Θέματα Λογαριασμών:
 • Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση
  -υπεραξία που προκύπτει από την απορρόφηση μονομετοχικής θυγατρικής Θέματα Λογαριασμών: 16.00.4
 • Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.2
 • Εδαφικές εκτάσεις:
  -απαξιώσεις και υποτιμήσεις εδαφικών εκτάσεων Θέματα Λογαριασμών: 10.6
  -απόκτηση εδαφικής έκτασης Θέματα Λογαριασμών: 10.3.2
  -απομείωση αξίας εδαφικών εκτάσεων κατά το IAS 36 Θέματα Λογαριασμών: 10.6
  -εκποίηση μη οικονομημένης εδαφικής έκτασης Θέματα Λογαριασμών: 10.4
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 10.2
  -έννοια του όρου «γαίες» Θέματα Λογαριασμών: 10.2
  -κόστος κτήσεως Θέματα Λογαριασμών: 10.3.1
  -κόστος κτήσεως κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις Θέματα Λογαριασμών: 10.3.1
  -κυριότητας τρίτων Θέματα Λογαριασμών: 10.2
  -οι πωλήσεις εδαφικών εκτάσεων είναι εκτός πεδίου εφαρμογής Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών: 10.2
  -οργανωμένη επιχείρηση πωλήσεως οικοπέδων ή αγροτεμαχίων Λογαριασμοί: 10.10
  -περιορισμένης και απεριόριστης διάρκειας ζωής Θέματα Λογαριασμών: 10.2
  -πότε η μεμονωμένη ή η συμπτωματική πράξη πωλήσεως εδαφικής έκτασης θεωρείται εμπορική επιχείρηση Θέματα Λογαριασμών: 10.2
  -πώληση εδαφικής εκτάσεως μεγάλης αξίας Λογαριασμοί: 10.10
  -τα έξοδα διαμορφώσεως εδαφικών εκτάσεων όταν δε φθείρονται προσαυξάνουν το κόστος κτήσεώς τους, αν φθείρονται καταχωρούνται στο λ/σμό Λογαριασμοί: 11.03
  -το τίμημα πωλήσεως όχι μικρότερο της αντικειμενικής αξίας. Τυχόν επί έλαττον διαφορά αντιμετωπίζεται ως λογιστική διαφορά Θέματα Λογαριασμών: 10.4
  -υπεραξία από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου απαλλάσσεται από ΦΠΑ, ενώ του μη ιδιοχρησιμοπoιούμενου φορολογείται κατά τις γενικές διατάξεις Θέματα Λογαριασμών: 10.5
 • Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής (Ε.ΣΥ.Λ.)
  Ομάδες:
 • Είδη συσκευασίας:
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 28.1
  -κοστολογική αντιμετώπιση Θέματα Λογαριασμών: 28.6
  -λογιστική παρακολούθηση Θέματα Λογαριασμών: 28.2 Γνωματεύσεις: 75/1510/1991
  -λογιστική παρακολούθηση Θέματα Λογαριασμών: 28.2 Γνωματεύσεις: 75/1510/1991 Oμάδα 9: 75.8
  -παραστατικά διακινήσεως Θέματα Λογαριασμών: 28.3 28.5
  -πελάτες - αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας Λογαριασμοί: 30.07
  -προμηθευτές - αντίθετος λ/σμός ειδών συσκευασίας Λογαριασμοί: 50.07
  -Φ.Π.Α επί ειδών συσκευασίας Θέματα Λογαριασμών: 28.4
 • Ειδικά αποθεματικά
  Λογαριασμοί: 41.04
 • Ειδικά έξοδα αγορών
  Ομάδες: 2.5.3.1 2.5.3.2
 • Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών:
  -βάση υπολογισμού της έκπτωσης Λογαριασμοί: 64.04
  -δεν ερευνάται η ύπαρξη δικαιολογικού και το ύψος της δαπάνης που αναγράφεται σε αυτό Λογαριασμοί: 64.04
  -διανομή (ή κεφαλαιοποίηση) της εκπτώσεως Λογαριασμοί: 64.04
  -εξαγωγές στο εξωτερικό με ανταλλαγή προϊόντων Λογαριασμοί: 64.04
  -επιχειρήσεις εξαγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων και μεταφορικές επιχειρήσεις Λογαριασμοί: 64.04
  -ζημία των επιχειρήσεων μετά τη διενέργεια των εκπτώσεων Λογαριασμοί: 64.04
  -μέχρι 31.12.2001 ορισμένες δαπάνες εκπίπτονταν χωρίς δικαιολογητικά Λογαριασμοί: 64.04
  -παράδειγμα Λογαριασμοί: 64.04
  -ποιες επιχειρήσεις δικαιούνταν την έκπτωση Λογαριασμοί: 64.04
 • Εισαγωγές από το εξωτερικό
  Γνωματεύσεις: 26/971/1988 97/1720/1992 159/2035/1993 166/2059/1993 177/2093/1993 184/2098/1993 201/2127/1994 203/2139/1994 214/2172/1994 231/2208/1994
 • Εισφορά κλάδου ή τμήματος επιχειρήσεων με βάση το ν. 2166/1993
  Συγχωνεύσεις: 102
 • Εισφορά κλάδου ή τμήματος επιχειρήσεως σε ΑΕ με βάση το ν.δ 1297/1972
  Συγχωνεύσεις: 91
 • Εισφορά σε είδος:
  -δεν προκύπτει υποχρέωση εκδόσεως τιμολογίου αρκεί η αναγραφή των περιουσιακών στοιχείων στο καταστατικό Θέματα Λογαριασμών:
  -εισφορά άυλων παγίων Θέματα Λογαριασμών:
  -εισφορά ενσώματων παγίων Θέματα Λογαριασμών:
  -εισφορά τεχνογνωσίας Θέματα Λογαριασμών:
  -εισφορά χρήσης ακινήτου Θέματα Λογαριασμών:
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών:
  -επί μετατροπών, συγχωνεύσεως κ.λπ δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών:
  -η αρνητική διαφορά από την εισφορά σε είδος συνιστά ζημία της τρέχουσας χρήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -η εισφορά σε είδος μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων υπόκειται σε Φ.Π.Α ενώ η μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή κλάδου ή τμήματος αυτής δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών:
  -η εισφορά σε είδος υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών:
  -η υπεραξία που προκύπτει από την εισφορά σε είδος αποτελεί υπολογιστικό αποτέλεσμα και δε διανέμεται Θέματα Λογαριασμών:
 • Εισφορές:
  -υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών για κατασκευαζόμενα τεχνικά έργα Λογαριασμοί: 61.94
 • Έκθεση του Δ.Σ προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων (καθώς και των διαχειριστών προς τη γενική συνέλευση των εταίρων) :
  -αν δεν είναι σύμφωνη με το νόμο επέρχεται ακυρότητα της εγκρίνουσας τις οικον. καταστάσεις αποφάσεως της Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.4
  -αν δεν συνταχθεί έκθεση του Δ.Σ επέρχεται ακυρότητα της εγκρίνουσας της οικον. κατάστασης αποφάσεως της Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.4
  -δημοσιότητα της εκθέσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 6.6
  -έκθεση με ελλιπές περιεχόμενο Oικονομικές Kαταστάσεις: 6.3
  -ελλείψεις ή ανακρίβειες της εκθέσεως δυνατό να διορθώνονται από το Δ.Σ προφορικά στη Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 6.3
  -επαλήθευση του περιεχομένου της εκθέσεως από τους ελεγκτές Oικονομικές Kαταστάσεις: 6.5
  -καταρτίζεται εγγράφως και δεν αρκεί η προφορική έκθεση στη διάρκεια της γενικής συνελεύσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 6.2
  -καταχωρείται στα πρακτικά Δ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.4
  -παράλειψη καταρτίσεως Εκθέσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 6.3
  -σκοπός της εκθέσεως του Δ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 6.1
  -υποχρέωση κατάρτισης Oικονομικές Kαταστάσεις: 6.2
  -χρόνος κατάρτισης 30 ημέρες πριν τη Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 6.4
 • Εκκαθάρισης προϊόν
  Γνωματεύσεις: 3/676/1985
 • Εκπαίδευση προσωπικού
  -ενδοϋπηρεσιακά προγράμματα επιχορηγούμενα Γνωματεύσεις: 206/2138/1994
 • Εκπτώσεις αγορών
  Ομάδες: 2.5.5
 • Εκπτώσεις από εφάπαξ εξόφληση φόρων και τελών
  Λογαριασμοί:
 • Εκπτώσεις πωλήσεων:
  -γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ του τρόπου χορηγήσεως των εκπτώσεων λόγω τζίρου Θέματα Λογαριασμών:
  -εκπτώσεις πωλήσεων σε είδος Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική αντιμετώπιση των εκπτώσεων πωλήσεων Θέματα Λογαριασμών:
  -φορολογική αντιμετώπιση των εκπτώσεων πωλήσεων Θέματα Λογαριασμών:
 • Έκπτωση από εφάπαξ εισφορά φόρου
  Γνωματεύσεις: 69/1452/1990
 • Έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα (φορολογία εισοδήματος) :
  -γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ των δαπανών που επιδικάστηκαν στην επιχείρηση Ομάδες:
  -δαπάνη «βέβαιη» Ομάδες:
  -δαπάνη «δουλευμένη» Ομάδες:
  -δαπάνη «εκκαθαρισμένη» Ομάδες:
  -δαπάνη «παραγωγική» Ομάδες:
  -δαπάνη «πραγματική» - «εικονική» Ομάδες:
  -δαπάνη για αθέμιτη αιτία Ομάδες:
  -δαπάνη για εξυπηρέτηση παράνομων πράξεων Ομάδες:
  -δαπάνη προγενέστερης χρήσεως που καθίσταται δουλευμένη στην παρούσα χρήση Ομάδες:
  -ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν Ομάδες:
 • Έκτακτα αποθεματικά:
  -έννοια Λογαριασμοί: 41.05
  -ποιο όργανο αποφασίζει το σχηματισμό των προαιρετικών αποθεματικών Λογαριασμοί: 41.05
  -προορισμός των προαιρετικών αποθεματικών Λογαριασμοί: 41.05
 • Έκτακτα έξοδα:
  -προβλέψεις Λογαριασμοί: 44.12
 • Έκτακτα κέρδη
  -αποζημίωση από ιδιοκτήτη ακινήτου για την αποχώρηση από το μίσθιο Λογαριασμοί: 81.03.99
  -αποζημίωση για αποχή από την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Λογαριασμοί: 81.03.99
  -αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων Λογαριασμοί: 81.03.99
  -εισπραττόμενη αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη της περιόδου αποκαταστάσεως ζημίας καταστραφέντος παγίου Λογαριασμοί: 81.03.99
  -εισπραττόμενη αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας τρίτου Λογαριασμοί: 81.03.99
  -κέρδος από κατάπτωση αρραβώνα Λογαριασμοί: 81.03.99
  -ωφέλεια από μείωση υποχρεώσεων της επιχειρήσεως προς τρίτους Λογαριασμοί: 81.03.99
 • Έκτακτες αμοιβές εργαζομένων
  Λογαριασμοί: 60.00.10
 • Εκτελωνιστές - λ/σμοί προς απόδοση
  Θέματα Λογαριασμών:
 • Εκτίμηση αξίας επιχείρησης
  -αναμόρφωση οικονομικών καταστάσεων Συγχωνεύσεις: 15
  -αξιολόγηση της ζητήσεως των προϊόντων της Συγχωνεύσεις: 7.2
  -αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της Συγχωνεύσεις: 8
  -διάγνωση των δυνατοτήτων και αδυναμιών της Συγχωνεύσεις: 6
  -διατήρηση της λειτουργικής της ικανότητας Συγχωνεύσεις: 13
  -εκτίμηση του κλάδου Συγχωνεύσεις: 7.1
  -έννοια Συγχωνεύσεις: 1
  -θέση της στην αγορά Συγχωνεύσεις: 7
  -μέθοδος κεφαλαιοποιήσεως των μελλοντικών κερδών Συγχωνεύσεις: 23
  -μέθοδος παρούσας αξίας της υπερπροσόδου Συγχωνεύσεις: 24.3
  -μέθοδος της προεξοφλήσεως των ταμιακών ροών Συγχωνεύσεις: 32
  -χρηματοοικονομική της κατάσταση Συγχωνεύσεις: 11
 • Εκτίμηση αξίας στοιχείων ενεργητικού επι εκτίμησης αξίας επιχείρησης
  -απαιτήσεων βραχυπρόθεσμών Συγχωνεύσεις: 16.8
  -αρχές που πρέπει να διέπουν την εκτίμηση της αξίας επιχειρήσεων κατά τη UEC Συγχωνεύσεις: 26
  -αστική ευθύνη του εκτιμητή Συγχωνεύσεις: 29
  -αυθεντικότητα των γνωμοδοτήσεων που περιέρχονται στη μελέτη εκτιμήσεως Συγχωνεύσεις: 28
  -βασική αντίληψη κατά τις απόψεις της UEC Συγχωνεύσεις: 22
  -διαθέσιμα Συγχωνεύσεις: 16.9
  -μέθοδοι Συγχωνεύσεις: 21
  -μέθοδος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συγχωνεύσεις: 25.6
  -μέθοδος της κεφαλαιοποιήσεως των μελλοντικών κερδών Συγχωνεύσεις: 25.1
  -μέθοδος του γινομένου της υπερπροσόδου επί τα έτη της προβλεπόμενης διάρκειάς της Συγχωνεύσεις: 25.5
  -μέθοδος του μέσου όρου της τρέχουσας αξίας των λειτουργικών στοιχείων και της αξίας των κεφαλαιοποιημένων κερδών Συγχωνεύσεις: 24.2
  -μέθοδος του μέσου όρου των κεφαλαιοποιημένων κερδών και το Π.Κ.Θ Συγχωνεύσεις: 25.3
  -μέθοδος του Υπουργείου Οικονομικών Συγχωνεύσεις: 33
  -μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού Συγχωνεύσεις: 16.10
  -ρευστοποιήσιμων στοιχείων Συγχωνεύσεις: 16.8
  -ρόλος του Ορκωτού Λογιστή στα πλαίσια εκτιμήσεως της αξίας επιχειρήσεως Συγχωνεύσεις: 31
  -τύπος του Schamalenbach Συγχωνεύσεις: 25.4
  -υποδείξεις της UEC προς τον εκτιμητή Συγχωνεύσεις: 27
 • Εκτίμηση της αξίας των περιουσιών των συγχωνευόμενων εταιριών:
  -αρμόδιο όργανο Συγχωνεύσεις: 40.2.7.1
  -εκτίμηση κατά την κείμενη νομοθεσία Συγχωνεύσεις: 40.2.7.3
  -εκτίμηση της σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών Συγχωνεύσεις: 40.2.7.5
  -κατά τις οδηγίες του Α.Ρ.Β Συγχωνεύσεις: 40.2.7.4
  -πρακτική της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση της σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών Συγχωνεύσεις: 40.2.7.6
 • Ελαστικοί προϋπολογισμοί εξόδων
  Oμάδα 9: 35
 • Έλεγχος και δημοσιότητα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων :
  -αντικείμενο του ελέγχου Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2.8.1
  -αρμόδιο όργανο ελέγχου και υποχρεώσεις αυτού Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2.8.2
  -δημοσιότητα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2.8.5
  -έλεγχος του ενοποιημένου Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2.8.3
  -έλεγχος του ενοποιημένου προσαρτήματος και της ενοποιημένης εκθέσεως διαχειρίσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2.8.4
 • Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων :
  -«πιστοποιητικό ελέγχου» των Ορκωτών Λογιστών Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.5
  -αν δεν υπάρχει έκθεση ή πιστοποιητικό Ο.Λ η απόφαση της Γ.Σ περί εγκρίσεως των οικον. καταστάσεων είναι άκυρη Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.5
  -για την πρώτη εταιρική χρήση οι ελεγκτές ορίζονται στο καταστατικό Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.5
  -δεν χωρεί μεταβίβαση της αρμοδιότητας των ελεγκτών Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.5
  -έκθεση των ελεγκτών Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.5
  -έκτακτη γενική συνέλευση δεν δικαιούται να ανακαλέσει τους ελεγκτές που όρισε η τακτική. Αντίθετη άποψη εκφράζει το Υπ. Εμπορίου Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.5
  -έκτακτη γενική συνέλευση δεν δικαιούται να διορίσει ελεγκτές, εκτός τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.5
  -έλεγχος από δύο τουλάχιστον ελεγκτές Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.5
  -οι ελεγκτές διορίζονται από την τακτική Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.5
  -όταν η τακτική Γ.Σ παρέλειψε την εκλογή ελεγκτών αρμοδιότητα διορισμού τους έχει ο πρόεδρος πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.5
  -ποιες εταιρίες οφείλουν να ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.5
  -το δικαστήριο δεν έχει εξουσία αντικαταστάσεως ελεγκτού που ορίστηκε από την τακτική Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.5
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες
  -ποιοι θεωρούνται Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -πρακτικές εφαρμογές προσδιορισμού των καθαρών αμοιβών τους (βλ. ομότιτλο θέμα) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -τηρούμενα βιβλία Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Ελλείμματα - πλεονάσματα απογραφής
  Ομάδες: 2.13
 • Ελλείμματα - πλεονάσματα παραλαβής αποθεμάτων
  Ομάδες: 2.12
  Γνωματεύσεις: 231/2208/1994
 • Ελληνικό Δημόσιο :
  -επίδικες απαιτήσεις Λογαριασμοί: 33.98
  -οφειλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμη υποχρέωση) Λογαριασμοί: 45.22
  -προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι Λογαριασμοί: 33.13
  -υποχρεώσεις από φόρους Λογαριασμοί: 54
 • Έμμεσα υλικά
  Ομάδες: 2.4.4
 • Εμπορεύματα συσκευαζόμενα
  Θέματα Λογαριασμών: 20.1
 • Εμπορεύματα:
  -απλή συσκευασία αγαθών Θέματα Λογαριασμών: 20.1
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 20.1
  -λογιστική αντιμετώπιση Θέματα Λογαριασμών: 20.2
  -παραγόμενα αγαθά όμοια με εμπορεύματα Θέματα Λογαριασμών: 20.1
  -πάχυνση - τεμαχισμός ζώων, κατάψυξη κρέατος Θέματα Λογαριασμών: 20.1
  -ποια αγαθά χαρακτηρίζονται εμπορεύματα Θέματα Λογαριασμών: 20.1
  -πότε η συσκευασία ή ανασυσκευασία εμπορευμάτων δε συνιστά παραγωγή Θέματα Λογαριασμών: 20.1
  -πότε τηρούνται ιδιαίτερες μερίδες αποθήκης για τα συσκευαζόμενα ή ανασυσκευαζόμενα Θέματα Λογαριασμών: 20.1
  -συναρμολόγηση αγαθών Θέματα Λογαριασμών: 20.1
  -συσκευαζόμενα ή ανασυσκευαζόμενα Θέματα Λογαριασμών: 20.1
 • Εμπράγματα βάρη επί ακινητοποιήσεων :
  -εγγυήσεις δοθείσες σε τρίτους Ομάδες: 1.12
  -έννοια Ομάδες: 1.12
  -οι δουλείες παρακολουθούνται στο λ/σμό Λογαριασμοί: 16.04
  -οι υπέρ της επιχείρησης υποθήκες και προσημειώσεις στους λ/σμούς τάξεως (02.01-06.01) Ομάδες: 1.12
  -τα εμπράγματα δικαιώματα που χορήγησε η επιχείρηση αναγράφονται στο σώμα του ισολογισμού και παρακολουθούνται λογιστικά σε λ/σμούς τάξεως Ομάδες: 1.12
 • Εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα
  Γνωματεύσεις: 239/2225/1995
 • Εμφάνιση των αξιογράφων στον ισολογισμό κατά το ΚΛΣΤ
  Γνωματεύσεις: 238/2227/1995
 • Εμφάνιση των λογαριασμών της Ομάδας 1 στον ισολογισμό:
  -λ/σμός 10 «εδαφικές εκτάσεις» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.1.1
  -λ/σμός 11 «κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.1.2
  -λ/σμός 12 «μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.1.3
  -λ/σμός 13 «μεταφορικά μέσα» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.1.4
  -λ/σμός 14 «έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.1.5
  -λ/σμός 15 «ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.1.6
  -λ/σμός 16 «ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (16.00-16.05 Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.1.7
  -λ/σμός 18 «συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.1.8
 • Εμφάνιση των λογαριασμών της Ομάδας 10 στον Ισολογισμό
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.1
 • Εμφάνιση των λογαριασμών της Ομάδας 2 στον ισολογισμό
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.2
 • Εμφάνιση των λογαριασμών της Ομάδας 3 στον ισολογισμό:
  -λ/σμός 30 «πελάτες» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.3.1
  -λ/σμός 31 «γραμμάτια εισπρακτέα» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.3.2
  -λ/σμός 32 «παραγγελίες στο εξωτερικό» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.3.3
  -λ/σμός 33 «χρεώστες διάφοροι» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.3.4
  -λ/σμός 34 «χρεόγραφα» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.3.5
  -λ/σμός 35 «μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.3.6
  -λ/σμός 36 «μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.3.7
  -λ/σμός 38 «χρηματικά διαθέσιμα» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.3.8
 • Εμφάνιση των λογαριασμών της Ομάδας 4 στον Ισολογισμό
  -λ/σμός 40 «κεφάλαιο» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.4.1
  -λ/σμός 41 «αποθεματικά - διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.4.2
  -λ/σμός 42 «αποτελέσματα εις νέο» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.4.3
  -λ/σμός 43 «ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.4.4
  -λ/σμός 44 «προβλέψεις» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.4.5
  -λ/σμός 45 «μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.4.6
  -λ/σμός 48 «λογαριασμοί συνδέσμου με τα υποκαταστήματα» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.4.7
 • Εμφάνιση των λογαριασμών της Ομάδας 5 στον Ισολογισμό
  -λ/σμός 50 «προμηθευτές» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.5.1
  -λ/σμός 51 «γραμμάτια πληρωτέα» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.5.2
  -λ/σμός 52 «τράπεζες - λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.5.3
  -λ/σμός 53 «πιστωτές διάφοροι» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.5.4
  -λ/σμός 54 «υποχρεώσεις από φόρους - τέλη» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.5.5
  -λ/σμός 55 «ασφαλιστικοί οργανισμοί» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.5.6
  -λ/σμός 56 «μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.5.7
  -λ/σμός 58 «λογαριασμοί περιοδικής κατανομής» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.5.8
 • Εμφάνιση των λογαριασμών της Ομάδας 6 στο λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.6
 • Εμφάνιση των λογαριασμών της Ομάδας 7 στο λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.7
 • Εμφάνιση των λογαριασμών της Ομάδας 8 στο λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»:
  -λ/σμός 81 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.8.1
  -λ/σμός 82 «έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.8.2
  -λ/σμός 83 «προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.8.3
  -λ/σμός 84 «έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.1.8.4
 • Ενδεχόμενα γεγονότα και υποχρεώσεις κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις:
  -ενδεχόμενα κέρδη Θέματα Λογαριασμών: 44.90.5
  -ενδεχόμενες ζημίες ή έξοδα που αποκαλύπτονται μόνο με σημειώσεις στο σώμα του ισολογισμού Θέματα Λογαριασμών: 44.90.4
  -ενδεχόμενες ζημίες και έξοδα που καταχωρούνται στα βιβλία και στις οικονομικές καταστάσεις Θέματα Λογαριασμών: 44.90.3
  -ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες αμφισβητήσεις, διεκδικήσεις και φορολογικές διαφορές Θέματα Λογαριασμών: 44.90.9
  -ενδεχόμενος κίνδυνος ζημίας ή βλάβης στα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία Θέματα Λογαριασμών: 44.90.8
  -έννοια του «ενδεχόμενου» γεγονότος και της «ενδεχόμενης» υποχρεώσεως Θέματα Λογαριασμών: 44.90.1
  -λογιστική αντιμετώπιση των «ενδεχόμενων» γεγονότων Θέματα Λογαριασμών: 44.90.2
  -λογιστική αντιμετώπιση των συνηθέστερων ενδεχόμενων ζημιών Θέματα Λογαριασμών: 44.90.6
  -προβλέψεις για ζημίες από επισφαλείς απαιτήσεις Θέματα Λογαριασμών: 44.90.7
 • Ενδιάμεσα προϊόντα
  Θέματα Λογαριασμών: 21.1
 • Ενδιάμεσοι και τελικοί φορείς (προϊόντα ή υπηρεσίες)
  Oμάδα 9: 20
 • Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
  Θέματα Λογαριασμών:
  Γνωματεύσεις: 159/2035/1993 166/2059/1993
 • Ενεργητικό:
  -έννοια Ομάδες: 1.2.1
  -προϋποθέσεις χαρακτηρισμού στοιχείου ως στοιχείο ενεργητικού Ομάδες: 1.2.1
 • Ενέχυρο
  Θέματα Λογαριασμών: 02.1
 • Ενισχύσεις οικονομικές για αγροτικά προϊόντα
  Γνωματεύσεις: 50/1245/1989
 • Έννοια της μόνιμης εγκατάστασης
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Έννοια του ενεργητικού και του παθητικού:
  -έννοια του ενεργητικού Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.5.3.2
  -έννοια της επιχειρηματικής περιουσίας Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.5.3.1
  -έννοια του παθητικού Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.5.3.3
 • Ενοίκια (έξοδα):
  -αποζημίωση λόγω λύσεως μισθώσεως ακινήτου Λογαριασμοί: 62.04.00
  -αποζημίωση μισθωτή ακινήτου λόγω αποχώρησή του από το μίσθιο Λογαριασμοί: 62.04.00
  -ασκεπούς χώρου Θέματα Λογαριασμών: 11.9
  -αφορώντα στέγαση του προσωπικού Λογαριασμοί: 64.02.01
  -εδαφικών εκτάσεων Λογαριασμοί: 62.04.00
  -εισπραττόμενη αποζημίωση λόγω καταγγελίας συμβάσεως εμπορικής μισθώσεως Λογαριασμοί: 62.04.00
  -ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων Λογαριασμοί: 62.04.01
  -ενοίκιο ως ποσοστό παραγωγής Λογαριασμοί: 62.04.00
  -θεώρηση μισθωτηρίων από τη Δ.Ο.Υ Λογαριασμοί: 62.04.00
  -μισθώσεων Leasing Λογαριασμοί: 62.04.20
  -οικοδομή σε έδαφος κυριότητας τρίτου Λογαριασμοί: 62.04.00
  -ποσό που επιδικάστηκε να καταβληθεί σε μισθωτή για την έξωσή του από το μίσθιο μπορεί να καταχωρηθεί στο λ/σμό 16.19 Λογαριασμοί: 62.04.00
  -τεκμαρτό ενοίκιο Λογαριασμοί: 62.04.00
  -φωτεινών επιγραφών Λογαριασμοί: 62.04.08
  -χρονομεριστικής μισθώσεως Λογαριασμοί: 62.04.08
 • Ενοίκια (έσοδα) από εκμίσθωση ενσώματων παγίων:
  -εισόδημα από οικοδομές από φορολογική άποψη Θέματα Λογαριασμών:
  -έννοια των εδαφικών εκτάσεων Θέματα Λογαριασμών:
  -επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λογαριασμοί:
  -μεταλλευτικών παραχωρήσεων Λογαριασμοί: 75.09
  -μεταφορικών μέσων Λογαριασμοί: 75.07
  -μηχανημάτων Λογαριασμοί: 75.06
  -μηχανολογικού εξοπλισμού Λογαριασμοί: 75.06
  -νόμιμο δικαιολογητικό εισπράξεως των ενοικίων Θέματα Λογαριασμών:
  -περιεχόμενο του λογαριασμού 75.04 Θέματα Λογαριασμών:
  -τα ενοίκια εδαφικών εκτάσεων από άποψη φορολογίας εισοδήματος Θέματα Λογαριασμών:
  -τεχνικών εγκαταστάσεων Λογαριασμοί:
  -Φ.Π.Α - χαρτόσημο επί των ενοικίων εδαφικών εκτάσεων Θέματα Λογαριασμών:
 • Ενοίκια κτιρίων (έσοδα):
  -έννοια των κτιρίων - τεχνικών έργων Θέματα Λογαριασμών:
  -κοινόχρηστων χώρων Θέματα Λογαριασμών:
  -νόμιμο δικαιολογητικό εισπράξεως των ενοικίων Θέματα Λογαριασμών:
  -περιεχόμενο του λογαριασμού 75.05 Θέματα Λογαριασμών:
  -τα ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων από άποψη φορολογίας εισοδήματος Θέματα Λογαριασμών:
  -τι είναι εισόδημα από οικοδομές Θέματα Λογαριασμών:
  -το ακαθάριστο εισόδημα από οικοδομές Θέματα Λογαριασμών:
  -το εισόδημα από την εκμίσθωση βιομηχανοστασίου Θέματα Λογαριασμών:
 • Ενοίκια χρονομεριστικής μίσθωσης
  Γνωματεύσεις: 85/1644/1991
 • Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις - εισαγωγικές έννοιες:
  -αμοιβαίες και έμμεσες συμμετοχές Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.5.5
  -διαιτερικές συναλλαγές και αποτελέσματα Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.4
  -δικαιώματα μειοψηφίας Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.5
  -ενοποίηση μετά την κτήση της συμμετοχής Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.3
  -επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποχρέωσης κατάρτισης (βλ. ομότιτλο θέμα) Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2.4
  -επιχειρήσεις που μπορεί να μην συμπεριληφθούν στην ενοποίηση (βλ. ομότιτλο θέμα) Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2.5
  -επιχειρήσεις που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικον. καταστάσεις Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2.3
  -ημερομηνία καταρτίσεως των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.6.1
  -κτήση συμμετοχής κατά τη διάρκεια της χρήσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.5.1
  -μέθοδοι ενοποιήσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.3.2
  -μέθοδοι λογιστικής απεικονίσεως των συμμετοχών (βλ. ομότιτλο θέμα) Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.3.1
  -παράδειγμα ενοποιημένου ισολογισμού και ενοποιημένων αποτελεσμάτων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.7.6
  -παράδειγμα ενοποιημένου ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη χρήση κτήσεως της συμμετοχής και την επόμενη: Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.8.1
  -παράδειγμα ενοποιημένου ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη χρήση κτήσεως της συμμετοχής στην επόμενη χρήση Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2 8.8.1
  -παράδειγμα καταρτίσεως ενοποιημένου ισολογισμού και ενοποιημένων αποτελεσμάτων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.7.6
  -πωλήσεις μετοχών της συμμετοχής Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.5.4
  -συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση κατά την κατάρτιση των οικον. καταστάσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.8
  -σύνθετες περιπτώσεις υπολογισμού της υπεραξίας Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.5.7
  -τα ενοποιημένα κέρδη των έμμεσων και των αμοιβαίων συμμετοχών Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.5.6
  -τμηματικές αποκτήσεις της συμμετοχής Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.5.2
  -υπεραξία (Goodwill) για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικον. καταστάσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.2
  -υπεραξία κατά την τμηματική απόκτηση της συμμετοχής Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.5.3
  -φορολογικά θέματα της ενοποιήσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.6
  -χρονικές παρεκκλίσεις Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.6.2
 • Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τραπεζών και των άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων:
  -γενικά Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.9.1
  -διάρθρωση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.9.3
  -έλεγχος και δημοσιότητα Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.9.5
  -τεχνική της ενοποιήσεως και της καταρτίσεως των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των τραπεζών και των άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.9.6
 • Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις- νομοθεσία:
  -έναρξης εφαρμογής διατάξεων για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2.9
  -έννοια της ενοποιήσεως και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2.1
  -κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (βλ. ομότιτλο θέμα) Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2.7
  -νομικό πλαίσιο Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.9.2
 • Ενοποιημένο προσάρτημα
  -αποκλίσεις από τις γενικές λογιστικές αρχές Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.7.7.4
  -γενικά περί προσαρτήματος Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.7.7.1
  -λοιπές πληροφορίες Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.7.7.5
  -μέθοδοι αποτιμήσεως, υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.7.7.3
  -σύνθεση του ομίλου Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.7.7.2
  -υπόδειγμα ενοποιημένου προσαρτήματος Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.7.7.6
 • Ενοποίηση εξηρτημένων εξωτερικού:
  -ο νόμος δεν προβλέπει τη βάση μετατροπής σε δραχμές των οικονομικών καταστάσεων των εξηρτημένων εξωτερικού Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.7.1
  -παράδειγμα εφαρμογής των κανόνων μετατροπής των σε ξένο νόμισμα οικονομικών καταστάσεων των εξηρτημένων εξωτερικού Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.7.5
  -συμπέρασμα Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.7.4
  -τι ισχύει στις Η.Π.Α Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.7.2
  -τι προβλέπει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.7.3
 • Ενοποίηση με τη μέθοδο της κοινοπραξίας συμφερόντων:
  -σύγκριση των μεθόδων αγοράς και κοινοπραξίας συμφερόντων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.8.2
  -συγκριτικός πίνακας μεθόδων Αγοράς και Κοινοπραξίας συμφερόντων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.8.3
 • Ενοποίηση μετά την κτήση της συμμετοχής:
  -διευκρινίσεις για τις διαδικασίες της πρώτης ενοποιήσεως με βάση το παράδειγμα της προηγούμενης παραγράφου Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.3.8
  -ενοποιημένα αδιανέμητα κέρδη Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.3.2
  -ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.3.3
  -ενοποιημένος πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.3.5
  -ενοποίηση στο τέλος του πρώτου χρόνου κτήσεως της συμμετοχής Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.3.1
  -μερίσματα κοινών μετοχών Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.3.4
  -μερίσματα προνομιούχων μετοχών Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.3.6
  -πρακτικό παράδειγμα πρώτης ενοποιήσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.4.3.7
 • Έντοκα γραμμάτια δημοσίου:
  -ανανέωση Θέματα Λογαριασμών:
  -αποτίμηση Θέματα Λογαριασμών:
  -διάθεσή τους στο κοινό Γνωματεύσεις: 225/2198/1994
  -εξόφληση Θέματα Λογαριασμών:
  -κύρια χαρακτηριστικά Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική παρακολούθηση Θέματα Λογαριασμών:
  -οι τόκοι συνιστούν έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο Θέματα Λογαριασμών:
  -προεξόφληση στις Τράπεζες Θέματα Λογαριασμών:
  -τόκοι Λογαριασμοί: 76.01.04
  -υπολογισμός του τόκου Θέματα Λογαριασμών:
  -φόρος εισοδήματος επί των τόκων Θέματα Λογαριασμών:
 • Εξαγορά ΑΕ από άλλη ΑΕ:
  -διατυπώσεις Συγχωνεύσεις: 58
  -έννοια Συγχωνεύσεις: 57
  -λογιστική διαδικασία Συγχωνεύσεις: 59
 • Εξαγορά χαρτοφυλακίου των μετοχών ΑΕ:
  -έννοια Συγχωνεύσεις: 57
  -εξασφάλιση του αγοραστή από ενδεχόμενους κινδύνους Συγχωνεύσεις: 84
 • Έξοδα :
  -ανάπτυξη των λ/σμών εξόδων Ομάδες: 6.6.1
  -ανόργανα Ομάδες: 6.4.1
  -ανώμαλα Ομάδες: 6.4.2
  -δαπάνη για αθέμιτη αιτία Ομάδες:
  -δαπάνη για εξυπηρέτηση παράνομων πράξεων Ομάδες:
  -έννοια Ομάδες: 6.3
  -εσφαλμένη λογιστική καταχώρηση εξόδου Ομάδες:
  -κατ' είδος και προορισμό Ομάδες: 6.6.1
  -κατηγορίες εξόδων Ομάδες: 6.3
  -λειτουργία των λ/σμών εξόδων Ομάδες: 6.6.3
  -λογιστική παρακολούθηση για την παρακολούθηση του Φ.Π.Α Ομάδες: 6.7.3
  -λογιστική παρακολούθηση των εξόδων Ομάδες: 6.7.1
  -λογιστική παρακολούθηση των λογιστικών διαφορών Ομάδες: 6.7.2
  -ομαλά Ομάδες: 6.4.2
  -οργανικά Ομάδες: 6.4.1
  -ποσά εξόδων ανήκοντα σε προηγούμενη χρήση προσθέτονται στα έξοδα επόμενης χρήσης Ομάδες:
  -προϋποθέσεις αναγνώρισης εξόδων από φορολογική άποψη Ομάδες:
  -χρονική τακτοποίηση Ομάδες: 6.8
 • Έξοδα αποστολής αγαθών εισπραττόμενα
  Λογαριασμοί: 75.10
 • Έξοδα για λογαριασμό πελατών
  Λογαριασμοί: 30.90
  Γνωματεύσεις: 197/2121/1994 204/2136/1994
 • Έξοδα διαμορφώσεως χώρων μισθωμένων κτιρίων
  Γνωματεύσεις: 166/2059/1993
 • Έξοδα διαφημίσεως:
  -αγγελιόσημο Λογαριασμοί: 64.02.03
  -αξία δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς Λογαριασμοί: 64.06.02
  -αξία χορηγούμενων δειγμάτων Λογαριασμοί: 64.02.10
  -βραβεία Θέματα Λογαριασμών: 64.02.5
  -για την αναγνώριση της δαπάνης πρέπει να καταβληθεί το τέλος διαφημίσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -γνωματεύσεις ΕΣΥΛ Γνωματεύσεις: 39/1055/1988 80/1626/1991 234/2218/1995 270/2273/1996
  -δαπάνες διαφημίσεως που συνιστούν έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -διαφημίσεις από λοιπά μέσα ενημέρωσης Λογαριασμοί: 64.02.03
  -διαφημίσεις από ραδιόφωνο - τηλεόραση Λογαριασμοί: 64.02.01
  -διαφημίσεις από τον κινηματογράφο Λογαριασμοί: 64.02.02
  -διαφημίσεις από τον τύπο Λογαριασμοί: 64.02.00
  -διαφήμιση δια των υλικών συσκευασίας Θέματα Λογαριασμών: 64.02.1
  -διάφορα έξοδα προβολής και διαφημίσεως Λογαριασμοί: 64.02.99
  -δώρα μικρής αξίας Λογαριασμοί: 64.02.11
  -δωρεές ακινήτων Λογαριασμοί: 64.06.00.01
  -δωρεές ειδών διατροφής σε τράπεζες τροφίμων Λογαριασμοί: 64.06.00.03
  -δωρεές ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων σε νοσοκομεία Λογαριασμοί: 64.06.00.02
  -έννοια διαφημιστικής επιχειρήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -έννοια της διαφημίσεως Θέματα Λογαριασμών: 64.02.1
  -ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων που συστήνονται για την οργάνωση εκθεσιακών χώρων (περιπτέρων) Λογαριασμοί: 64.03
  -έξοδα αποστολής δειγμάτων Λογαριασμοί: 64.02.09
  -έξοδα εκθέσεων και επιδείξεων Λογαριασμοί: 64.03
  -έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών Λογαριασμοί: 64.02.04
  -έξοδα λόγω εγγυήσεως πωλήσεων (συμβατικές υποχρεώσεις) Λογαριασμοί: 64.02.08
  -έξοδα περιποιήσεως αλλοδαπών Λογαριασμοί: 64.02.06
  -έξοδα προβολής δια λοιπών μεθόδων Λογαριασμοί: 64.02.07
  -έξοδα συνεδρίων - δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων Λογαριασμοί: 64.02.05
  -έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας Λογαριασμοί: 64.02.06
  -έπαθλα Θέματα Λογαριασμών: 64.02.5
  -επώνυμα διαφημιστικά δώρα Λογαριασμοί: 64.02.11
  -κοινή διαφήμιση περισσότερων εταιριών Θέματα Λογαριασμών: 64.02.1
  -περιεχόμενο του λ/σμού 64.02 Θέματα Λογαριασμών: 64.02.5
  -προβολή μέσω δικτύων Η/Υ Λογαριασμοί: 64.02.03
  -προβολή μέσω δικτύων Ιντερνέτ Λογαριασμοί: 64.02.03
  -τοποθέτηση προϊόντων σε εμφανή θέση των καταστημάτων τροφίμων Θέματα Λογαριασμών:
  -τοποθέτηση προϊόντων στις προθήκες Super Markets Λογαριασμοί: 64.02.90
  -Φ.Π.Α επί των εξόδων διαφημίσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -χορηγία λαμβανόμενη για διαφήμιση του χορηγού Λογαριασμοί: 64.02.05
  -χορηγούμενα αγαθά για διαφήμιση της επιχειρήσεως Λογαριασμοί: 64.02.11
  -χρηματοδότηση αγώνων rally Λογαριασμοί: 64.02.07
  -χρηματοδότηση αθλητικών εκδηλώσεων Λογαριασμοί: 64.02.07
  -χρόνος έκπτωσης των εξόδων διαφήμισης από τα ακαθάριστα έσοδα Θέματα Λογαριασμών:
 • Έξοδα διάφορα :
  -διάφορα έξοδα Λογαριασμοί: 64
  -έξοδα καταβαλλόμενα σε ελεύθερους επαγγελματίες όταν γι αυτά δε γίνεται παρακράτηση φόρου Λογαριασμοί: 64.98.03 64.98.04 64.98.05
 • Έξοδα διευθύνοντος συμβούλου
  -λογιστικός χειρισμός του μισθού και των εξόδων του Γνωματεύσεις: 84/1636/1991
 • Έξοδα διοικήσεως
  -έννοια Γνωματεύσεις: 234/2218/1995 Oμάδα 9: 15 45.3.3
 • Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως :
  -απόσβεση Θέματα Λογαριασμών: 16.12.3
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 16.12.1
  -περιεχόμενο του λ/σμού 16.12 Θέματα Λογαριασμών: 16.12.2
  -ποιες δαπάνες χαρακτηρίζονται ως επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (με την κοινή υπουργική απόφαση 12962/1987) Θέματα Λογαριασμών: 16.12.1
 • Έξοδα ερευνών ορυχείων, μεταλλείων, λατομείων
  -απόσβεση Θέματα Λογαριασμών: 16.11.2
  -περιεχόμενο του λ/σμού Θέματα Λογαριασμών: 16.11.1
 • Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως:
  -αποδοχές προσωπικού, ενοίκια, υπηρεσίες ΟΤΕ, ΔΕΗ μέχρι την έναρξη της παραγωγικοσυναλλακτικής δραστηριότητας της επιχείρησης Θέματα Λογαριασμών: 16.10.1
  -απόσβεση Θέματα Λογαριασμών: 16.10.2
  -δε συνιστούν έξοδα εγκαταστάσεως οι προσθήκες και βελτιώσεις επί ακινήτων τρίτων, που καταχωρούνται στον αρμόδιο λ/σμό των παγίων Λογαριασμοί: 11.07 11.08 11.09 11.10
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 16.10.1
  -έξοδα διαμορφώσεως χώρων μισθωμένου από την επιχείρηση ακινήτου Θέματα Λογαριασμών: 16.10.1
  -έξοδα διοικήσεως μέχρι την έναρξη της παραγωγικής δράσεως της επιχείρησης Θέματα Λογαριασμών: 16.10.1
  -έξοδα εκτυπώσεως μετοχών Θέματα Λογαριασμών: 16.10.1
  -έξοδα ιδρύσεως ή συστάσεως της εταιρίας Θέματα Λογαριασμών: 16.10.1
  -έξοδα ιδρύσεως υποκαταστήματος Θέματα Λογαριασμών: 16.10.1
  -μειώνονται με τους (πιστωτικούς) τόκους καταθέσεων που τυχόν έχει η επιχείρηση στο στάδιο μέχρι να αρχίσει η παραγωγική της δράση Θέματα Λογαριασμών: 16.10.2
  -τήρηση θεωρημένου βιβλίου από ένα των ιδρυτών κατά το στάδιο ιδρύσεως Θέματα Λογαριασμών: 16.10.1
  -φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 16.10.1
 • Έξοδα κινήσεως προσωπικού:
  -αποδείξεις parking αυτοκινήτων Λογαριασμοί: 64.01.02
  -δαπάνες ταξί Λογαριασμοί: 64.01.02
  -δαπάνη μη καλυπτόμενη με δικαιολογητικά Λογαριασμοί: 64.01.02
  -έξοδα προσδιοριζόμενα υπολογιστικά (βάση χιλιομέτρων) Λογαριασμοί: 64.01.02
  -ευκαιριακές μισθώσεις ταξί Λογαριασμοί: 64.01.02
  -μισθώσεις ταξί Λογαριασμοί: 64.01.02
  -όταν τα παραστατικά έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας ή στο όνομα των υπαλλήλων της εταιρίας Λογαριασμοί: 64.01.02
  -τα έξοδα που δεν εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως υπόκεινται σε εισφορές ΙΚΑ Λογαριασμοί: 64.01.02
 • Έξοδα κινήσεως:
  -μεταφορικών μέσων της επιχειρήσεως Λογαριασμοί: 64.00.00
 • Έξοδα κοστολογήσιμα και μη κοστολογήσιμα:
  -κοστολογήσιμα έξοδα ως προς τα παραγόμενα προϊόντα Oμάδα 9: 7.3.2
  -κοστολογήσιμα έξοδα ως προς τις λειτουργίες της επιχειρήσεως Oμάδα 9: 7.3.1
 • Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων :
  -απόσβεση Λογαριασμοί: 16.14
  -καταχωρούνται οι φόροι μεταβιβάσεως, συμβολαιογραφικά, αμοιβές δικηγόρων, μεσιτικά, εκτιμήσεις μηχανικών και τα συναφή με τη μεταβίβαση των ακινήτων έξοδα Λογαριασμοί: 16.14
 • Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης
  Oμάδα 9: 10.3 45.3.1
 • Έξοδα λειτουργίας και διάθεσης
  Γνωματεύσεις: 234/2218/1995
  Oμάδα 9: 10.6 45.3.4
 • Έξοδα λειτουργίας παραγωγής
  Oμάδα 9: 45.3.1 103
 • Έξοδα μεταφοράς:
  -αγοραζόμενων υλικών με μεταφορικά μέσα τρίτων Λογαριασμοί: 62.04.02
  -διακινήσεως υλικών αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων Λογαριασμοί: 64.00.04
  -προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων Λογαριασμοί: 64.00.01
  -πωλούμενων υλικών με μεταφορικά μέσα τρίτων Λογαριασμοί: 64.00.03
 • Έξοδα μεταφορικού έργου
  -εταιρίας μεταφορών Λογαριασμοί: 62.91 Γνωματεύσεις: 129/1875/1993
 • Έξοδα μετεγκατάστασης επιχείρησης
  Λογαριασμοί: 16.90
  Γνωματεύσεις: 260/2258/1996
 • Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως:
  -απαγόρευση διανομής κερδών όταν τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης δεν καλύπτονται από διανεμήσιμα κέρδη και αποθεματικά Θέματα Λογαριασμών: 16.13 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -απόσβεση Θέματα Λογαριασμών: 16.12
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 16.11 16.12
  -έξοδα μετεγκατάστασης επιχειρήσεως Λογαριασμοί: 16.90 Γνωματεύσεις: 260/2258/1996
  -έξοδα μετεγκατάστασης επιχείρησης Λογαριασμοί: 16.90
  -η χρονική περίοδος αποσβέσεως των εξόδων αρχίζει από την πρώτη χρήση που αρχίζει η παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης Θέματα Λογαριασμών: 16.12
  -τα έξοδα διαφήμισης ως έξοδα πολυετούς αποσβέσεως Θέματα Λογαριασμών: 16.12
  -τι διαφέρουν από τα έξοδα που καταχωρούνται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Θέματα Λογαριασμών: 16.11
 • Έξοδα προηγούμενων χρήσεων:
  -αν φορολογητέα ύλη περιληφθεί σε διαχειριστικό έτος άλλο από αυτό στο οποίο ανήκει Λογαριασμοί: 82.00
 • Έξοδα προσωπικού:
  -αποθεματικό για τη χορήγηση επικουρικής συντάξεως στο προσωπικό Λογαριασμοί: 60.02.99
  -ασφάλιστρα ζωής μελών Δ.Σ Λογαριασμοί: 60.02.06
  -ασφάλιστρα ζωής σε ασφαλιστική εταιρία εξωτερικού Λογαριασμοί: 60.02.06
  -δαπάνη για εκπαίδευση προσώπου που μετά το πέρας των σπουδών του θα εργασθεί στην επιχείρηση Λογαριασμοί: 60.02.04
  -δαπάνη για σπουδές παιδιών υπαλλήλων στην αλλοδαπή Λογαριασμοί: 60.02.04
  -δαπάνη σεμιναρίων στην ημεδαπή και αλλοδαπή Λογαριασμοί: 60.02.04 75.03
  -ενίσχυση συλλόγων του προσωπικού της επιχείρησης Λογαριασμοί: 60.02.99
  -έξοδα επιμορφώσεως προσωπικού Λογαριασμοί: 60.02.04
  -έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Λογαριασμοί: 60.02.05
  -έξοδα παραστάσεως προσωπικού Λογαριασμοί: 60.02.99
  -έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού Λογαριασμοί: 60.02.03
  -επίδομα διαχειριστικών λαθών Λογαριασμοί: 60.02.99
  -επίδομα σε μισθωτούς για βρεφονηπιακούς σταθμούς Λογαριασμοί: 60.02.99
  -επιδόματα κυήσεως ή λοχείας Λογαριασμοί: 60.02.99
  -επιδοτήσεις ΟΑΕΔ για εκπαίδευση προσωπικού Λογαριασμοί: 60.02.04 74.03
  -εστιατορίου επιχορηγήσεις και δαπάνες Λογαριασμοί: 60.02.02
  -κυλικείου επιχορηγήσεις και δαπάνες Λογαριασμοί: 60.02.02
  -ομαδική ασφάλιση ζωής προσωπικού Λογαριασμοί: 60.02.06
  -χορηγούμενες στο προσωπικό διατακτικές για αγορά αγαθών Λογαριασμοί: 60.02.99
 • Έξοδα πρώτης εγκατάστασης
  -έξοδα και τυχόν έσοδα που πραγματοποιούνται κατά το ιδρυτικό στάδιο Γνωματεύσεις: 296/2428/1998
 • Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων
  Λογαριασμοί: 64.10
 • Έξοδα ταξιδίων :
  -εξωτερικού Λογαριασμοί: 64.01.01
  -εσωτερικού Λογαριασμοί: 64.01.00
 • Έξοδα τεχνικών εταιριών
  Γνωματεύσεις: 252/2244/1995
 • Έξοδα τηλεφωνικών συνδέσεων
  Γνωματεύσεις: 116/1841/1992
 • Έξοδα υλικών συσκευασίας
  Γνωματεύσεις: 162/2046/1993
 • Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
  Oμάδα 9: 10.7 45.3.5
 • Έξοδα ως στοιχεία του κόστους:
  -έξοδα κατ' είδος και κατά προορισμό Oμάδα 9: 7.2
  -κοστολογική διάκριση των εξόδων Oμάδα 9: 7.1
 • Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
  Γνωματεύσεις: 112/1833/1992
 • Εξοπλισμού είδη:
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 14.2
 • Εξωλογιστικά προσδιοριζόμενα αποτελέσματα
  Ομάδες: 2.7.2
 • Εξωλογιστική κατάρτιση των λογαριασμών: «Γενική Εκμετάλλευση» και «Αποτελέσματα Χρήσεως»
  Oμάδα 9: 74
 • Έπαθλα - Βραβεία
  Θέματα Λογαριασμών: 64.02.5
 • Επαλήθευση της εκθέσεως από τους ελεγκτές
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 6.5
 • Επενδυτικά αγαθά
  Γνωματεύσεις: 40/1062/1989 60/1374/1990
 • Επιβάρυνση με γενικά έξοδα διαχείρισης της έδρας
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Επίδικες απαιτήσεις:
  -κατά πελατών Λογαριασμοί: 30.99
  -κατά του Ελληνικού Δημοσίου Λογαριασμοί: 30.98
 • Επιδοτήσεις:
  -για την εκπαίδευση προσωπικού Λογαριασμοί: 74.03
  -για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων Λογαριασμοί: 74.03
  -για την κάλυψη νέων θέσεων εργασίας Λογαριασμοί: 74.03
  -Ε.Ο.Κ, ΟΑΕΔ κ.λπ Γνωματεύσεις: 41/1063/1989 47/1228/1989 155/2026/1993
  -επιτοκίου δανείων πάγιων επενδύσεων Λογαριασμοί: 74.05
 • Επιδότηση επιτοκίου τραπεζικού δανείου
  Γνωματεύσεις: 93/1687/1992
 • Επικαρπία:
  -έσοδα από τη μεταβίβαση του δικαιώματος Θέματα Λογαριασμών:
 • Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός:
  -απόσβεση έργων τέχνης Ελλήνων καλλιτεχνών Θέματα Λογαριασμών: 14.2
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 14.2
  -εφάπαξ απόσβεση όταν η αξία κτήσεως είναι μέχρι 600 ? Θέματα Λογαριασμών: 14.2
  -πως αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών Θέματα Λογαριασμών: 14.2
 • Επισκευές - συντηρήσεις:
  -ασυνήθεις συντηρήσεις και επισκευές Θέματα Λογαριασμών: 62.07.2
  -ατομικών επιχειρήσεων Λογαριασμοί: 62.07.01
  -διαφορά επισκευής - συντήρησης Θέματα Λογαριασμών: 62.07.1
  -εδαφικών εκτάσεων Λογαριασμοί: 62.07.02
  -επισκευές και συντηρήσεις με ανταλλακτικά του κατασκευαστή Θέματα Λογαριασμών: 62.07.2
  -ιδιοχρησιμοποιούμενων από ανώνυμες εταιρίες ακινήτων Λογαριασμοί: 62.07.01
  -καλυπτόμενες με εγγύηση του πωλητή Λογαριασμοί: 33.15 Θέματα Λογαριασμών: 62.07.2
  -κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Λογαριασμοί: 62.07.01
  -μεταφορικών μέσων Λογαριασμοί: 62.07.03
  -μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχ/κού εξοπλισμού Λογαριασμοί: 62.07.02
  -μισθωμένων ακινήτων Λογαριασμοί: 62.07.01
  -περιορισμός της αναγνωριζόμενης φορολογικά δαπάνης των επιβατικών αυτοκινήτων Λογαριασμοί: 62.07.03
  -πλήρως αποσβεσμένου παγίου Θέματα Λογαριασμών: 62.07.2
  -συνήθεις συντηρήσεις και επισκευές Θέματα Λογαριασμών: 62.07.2
 • Επιστροφές αγορών
  Ομάδες: 2.5.4
 • Επιστροφές:
  -επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων Λογαριασμοί: 74.01
  -πωλήσεων Θέματα Λογαριασμών: 70.8
  -τόκων λόγω εξαγωγών Λογαριασμοί: 74.02
 • Επισφαλείς:
  -πελάτες Λογαριασμοί: 30.97
  -προβλέψεις Ομάδες:
  -χρεώστες Λογαριασμοί: 33.97
 • Επισφαλών πελατών προβλέψεις
  Γνωματεύσεις: 228/2206/1994
 • Επιταγές μεταχρονολογημένες
  -αρμόδιος λ/σμός Λογαριασμοί: 33.90 Γνωματεύσεις: 21/936/1987
  -λογιστικός χειρισμός Γνωματεύσεις: 26/971/1988
 • Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
  -λογιστική παρακολούθηση Λογαριασμοί: Γνωματεύσεις: 38/1047/1988
 • Επιταγές:
  -αν δεν εμφανιστεί εμπρόθεσμα προς πληρωμή μεταφέρεται στη χρέωση του λ/σμού του πελάτη 33 Λογαριασμοί: 33.90
  -αναγραφή επί της επιταγές του Α.Φ.Μ του εκδότη Λογαριασμοί: 33.90
  -εισπρακτέες μεταχρονολογημένες Λογαριασμοί: 33.90
  -εισπρακτέες όψεως (μη μεταχρονολογημένες) Λογαριασμοί: 38.91
  -εκδόσεως πελατών επί τραπεζικών καταθέσεών τους Λογαριασμοί: 38.00
  -εμφάνιση στον ισολογισμό των μεταχρονολογημένων και σφραγισμένων Λογαριασμοί: 33.90
  -εντολές πληρωμής (χρηματικές εντολές) Λογαριασμοί: 38.00
  -όψεως Λογαριασμοί: 38.00
  -πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) Λογαριασμοί:
  -πληρωτέες όψεως Λογαριασμοί: 38.03
  -σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) Λογαριασμοί: 33.91
  -ταχυδρομικές Λογαριασμοί: 38.00
 • Επιτηδευματίας δεύτερης κατηγορίας βιβλίων:
  -βιβλία που υποχρεούται να τηρεί Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -μέθοδος υπολογισμού της τιμής κτήσεως που δυνατό να εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Επιτηδευματίες
  -αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -απαλλασσόμενοι από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -έννοια του επιτηδευματία Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -ένταξη των επιτηδευματιών στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -ένταξη των επιτηδευματιών στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων με βάση το αντικείμενο των εργασιών τους Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -κλάδοι επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ και απαλλάσσονται από την υποχρέωση απογραφής των αποθεμάτων τους Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -μικροεπιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Επιτροπές
  -συμμετοχή ιδιωτών ή δημόσιων υπαλλήλων σε συμβούλια Λογαριασμοί: 61.01
 • Επιτροπή Επίλυσης Λογιστικών Αμφισβητήσεων
  Ομάδες:
 • Επιχειρηματική αμοιβή
  -«πλασματική» επιχειρηματική αμοιβή που υπολογίζεται επί των κερδών στο τέλος της χρήσεως Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -δεν υποβάλλονται συγκεντρωτικές καταστάσεις Θέματα Λογαριασμών: 60.5.3
  -διαχειριστή ΕΠΕ Γνωματεύσεις: 120/1854/1992
  -επιχειρηματική αμοιβή που καταβάλλεται στους διαχειριστές εταίρους στη διάρκεια της χρήσεως Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -επιχειρηματική αμοιβή τρίτου (μη εταίρου) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -καταβάλλεται με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης Θέματα Λογαριασμών: 60.5.3
 • Επιχειρηματικής περιουσίας (έννοια)
  Ομάδες: 1.1
 • Επιχειρήσεις που μπορεί να μη συμπεριληφθούν στην ενοποίηση:
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2.5
 • Επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταρτίσεως ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένης εκθέσεως διαχειρίσεως:
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2.4
 • Επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχειρίσεως:
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2.3
 • Επιχείρηση και κοινωνικό σύνολο:
  -διανομή του κοινωνικού προϊόντος της επιχειρήσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.5.2
  -συνεισφορά της επιχειρήσεως στο κοινωνικό σύνολο Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.5.1
 • Επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις:
  -για εκπαίδευση προσωπικού Λογαριασμοί: 74.03
  -προς νέους επιχειρηματίες Λογαριασμοί: 74.03
 • Επιχορηγήσεις δημοσίου για συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις
  Γνωματεύσεις: 164/2055/1993
 • Επιχορηγήσεις εκπαίδευσης προσωπικού κ.λπ
  Γνωματεύσεις: 47/1228/1989 48/1229/1989 206/2138/1994
 • Επιχορηγήσεις επενδύσεων του ν. 2601/1998:
  -ανάκληση εισπραχθείσας επιχορηγήσεως για λειτουργικά έξοδα Θέματα Λογαριασμών:
  -ανάκληση εισπραχθείσας επιχορηγήσεως για πάγιες επενδύσεις Θέματα Λογαριασμών:
  -ισχύουσα νομοθεσία Θέματα Λογαριασμών:
  -καταβολή της επιχορηγήσεως στην Τράπεζα για λήψη βραχυπρόθεσμου δανείου Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική αντιμετώπιση της επιχορηγήσεως που εισπράττεται σε χρήση επόμενη εκείνης που άρχισε ο λογισμός της αποσβέσεως των πάγιων στοιχείων Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική παρακολούθηση των επιχορηγήσεων του ν. 2601/1998 για πάγιες επενδύσεις Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική παρακολούθηση των επιχορηγήσεων του ν.2601/1998 για λειτουργικές δαπάνες και έξοδα Θέματα Λογαριασμών:
  -οι επιχορηγήσεις επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. και των τελών χαρτοσήμων Θέματα Λογαριασμών:
 • Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων :
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 74 Θέματα Λογαριασμών: 74.6
  -λειτουργία του λογαριασμού 74 Θέματα Λογαριασμών: 74.7
  -νόμιμο δικαιολογητικό είσπραξης των επιχορηγήσεων, ενισχύσεων, αποζημιώσεων κ.λπ Θέματα Λογαριασμών: 74.1
  -οι επιχορηγήσεις, ενισχύσεις κ.λπ από άποψη τελών χαρτοσήμου Θέματα Λογαριασμών:
  -οι επιχορηγήσεις, ενισχύσεις κ.λπ από άποψη Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών:
  -οι επιχορηγήσεις, ενισχύσεις κ.λπ έσοδα προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα και υπόκεινται σε φορολογία Θέματα Λογαριασμών:
  -οι επιχορηγήσεις, ενισχύσεις, κ.λπ από άποψη φορολογίας εισοδήματος Θέματα Λογαριασμών:
  -περιεχόμενο του λογαριασμού 74 Θέματα Λογαριασμών: 74.5
 • Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων :
  -επιχορηγήσεις για συμμετοχή σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας Θέματα Λογαριασμών:
  -επιχορηγήσεις που δε συνιστούν αποθεματικά Θέματα Λογαριασμών:
  -επιχορηγήσεις που συνιστούν αφορολόγητα αποθεματικά Θέματα Λογαριασμών:
 • Επιχορηγήσεις:
  -πάγιων στοιχείων αναλογούσες στη χρήση Λογαριασμοί: 81.01.05
  -πωλήσεων Λογαριασμοί: 74.00
 • Εργαλεία:
  -απόσβεση εξολοκλήρου Λογαριασμοί: 12.03
  -έννοια Λογαριασμοί: 12.03
 • Εργοδοτικές εισφορές:
  -εισφορές ασφαλίσεως του επιχειρηματία ή των εταίρων Λογαριασμοί: 60.03
  -εισφορές ασφαλίσεως του προέδρου - γενικού διευθυντή εταιρίας Λογαριασμοί: 60.03
  -επί ποίων αποδοχών υπολογίζονται οι υπέρ ΙΚΑ εισφορές Λογαριασμοί: 60.03
  -καταβολή από την επιχείρηση της εισφοράς του εργαζομένου Λογαριασμοί: 60.03
  -προσαυξήσεις, πρόστιμα και πρόσθετα τέλη λόγω μη εκπληρώσεως υποχρεώσεων προς Ν.Π.Δ.Δ δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα Λογαριασμοί: 60.03
  -υπολογισμός των υπέρ ΙΚΑ εισφορών Λογαριασμοί: 60.03
  -υπόχρεος απόδοσης των υπέρ ΙΚΑ εισφορών Λογαριασμοί: 60.03
  -χρόνος καταβολής των υπέρ ΙΚΑ εισφορών Λογαριασμοί: 60.03
 • Ερευνών και ανάπτυξης έξοδα
  Γνωματεύσεις: 234/2218/1995
 • Έσοδα (τεκμαρτά ) από ιδιόχρηση αποθεμάτων :
  Λογαριασμοί: 78.10
 • Έσοδα από πωλήσεις:
  -βάση είσπραξης μετρητών Ομάδες:
  -βάση πραγματοποίησής τους Ομάδες:
  -βάση της καλύψεως του κόστους Ομάδες:
  -έκδοση τιμολογίων στην επόμενη χρήση Θέματα Λογαριασμών: 70.4
  -μέθοδος της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης του έργου Ομάδες:
  -πότε η έκδοση τιμολογίων στην επόμενη χρήση συνιστά ανεπάρκεια Θέματα Λογαριασμών: 70.4
  -πότε πραγματοποιούνται Θέματα Λογαριασμών: 70.4
  -πωλήσεις σε εκκρεμότητα στο τέλος της χρήσεως Θέματα Λογαριασμών: 70.11
  -τι ορίζει το IAS 18 Ομάδες: 7.3
  -τόκοι των επί πιστώσει πωλήσεων θεωρούνται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις Θέματα Λογαριασμών: 70.4
  -τρόπος λειτουργίας του λ/σμού 73 Θέματα Λογαριασμών: 73.8
 • Έσοδα από υπηρεσίες:
  -από συστεγαζόμενη επιχείρηση Λογαριασμοί: 75.00
  -διάκρισή τους σε κύρια και παρεπόμενα Θέματα Λογαριασμών: 73.6
  -έννοια της παροχής υπηρεσίας Θέματα Λογαριασμών: 73.1
  -έσοδα από εκτέλεση τεχνικών έργων Θέματα Λογαριασμών: 73.3
  -μέθοδος της αναλογικής παροχής Ομάδες:
  -μέθοδος της ολοκληρωμένης παροχής Ομάδες:
  -μέθοδος της παροχής ειδικής υπηρεσίας Ομάδες:
  -περιεχόμενο του λ/σμού 73 Θέματα Λογαριασμών: 73.7
  -πότε πραγματοποιούνται Θέματα Λογαριασμών: 73.2
  -υποκείμενα σε τέλος χαρτοσήμου Θέματα Λογαριασμών: 73.5
  -υποκείμενα σε Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών: 73.4
 • Έσοδα αφορολόγητα
  -ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπ. Οικον. Πολ. 1248/1992 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -ισχύουσες διατάξεις Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -λογιστική παρακολούθηση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -τύχη τους όταν είναι μεγαλύτερα από τα λογιστικά κέρδη της χρήσεως Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -υπολείπονται των εσόδων αυτών ή η χρήση κλείσει με ζημία Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -φορολογική μεταχείρισή τους στην περίπτωση που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται στη χρήση που προέκυψαν και η χρήση κλείσει με ζημία Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Έσοδα διαφήμισης
  -λογιστική παρακολούθηση Γνωματεύσεις: 39/1055/1988
 • Έσοδα κεφαλαίων :
  -ανάπτυξη του λ/σμού 76 Θέματα Λογαριασμών: 76.2
  -έννοια των εσόδων κεφαλαίων Θέματα Λογαριασμών:
  -περιεχόμενο και λειτουργία του λογαριασμού Θέματα Λογαριασμών:
  -τα έσοδα κεφαλαίων από φορολογική άποψη Θέματα Λογαριασμών:
 • Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
  Λογαριασμοί: 82.01
 • Έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο
  -ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπ. Οικ. Πολ. 1248/1992 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -ισχύουσες διατάξεις Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -λογιστική παρακολούθηση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -τύχη τους όταν είναι μεγαλύτερα των λογιστικών κερδών της χρήσεως Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -τύχη τους όταν τα μη διανεμόμενα κέρδη της χρήσεως υπολείπονται των εσόδων αυτών ή η χρήση κλείσει με ζημία Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Έσοδα:
  -ακαθάριστα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -από υπηρεσίες Ομάδες:
  -έννοια της προσόδου Ομάδες: 7.3
  -έννοια της φορολογητέας αξίας (Φ.Π.Α) ποια έσοδα περιλαμβάνονται και ποια όχι Ομάδες: 7.3
  -έννοια των εσόδων Ομάδες: 7.3
  -έννοια των παρεπόμενων εσόδων Ομάδες: 7.1
  -έσοδα από πλαστά τιμολόγια Ομάδες: 7.3
  -έσοδα για την ένταξη του επιτηδευματία σε κατηγορία τήρησης βιβλίων Ομάδες: 7.3
  -έσοδα επί ανταλλαγής αγαθών ή υπηρεσιών (όμοιων ή ανόμοιων) Ομάδες: 7.4
  -έσοδα με βάση τις συμφωνίες της επιχειρήσεως με τους πελάτες της Ομάδες: 7.3
  -κατηγορίες εσόδων που παρακολουθούνται στην Ομάδα 7 Ομάδες: 7.2
  -μέτρηση εσόδων Ομάδες: 7.4
  -ορισμός Ομάδες:
  -τακτοποίηση των εσόδων στο τέλος της χρήσεως Ομάδες: 7.6
  -τιμές μεταβιβάσεως (transfer prices) Ομάδες: 7.4
  -υπερτιμολογήσεις - υποτιμολογήσεις Ομάδες: 7.3
  -χρόνος αναγνωρίσεως κατά τα Δ.Λ.Π Ομάδες:
  -χρόνος αναγνωρίσεως κατά το Ε.ΓΛΣ Ομάδες:
 • Εσόδων διακρίσεις:
  -ανόργανα Ομάδες: 7.5
  -ανώμαλα Ομάδες: 7.5
  -από ακίνητα Ομάδες: 7.5
  -αφορολόγητα Ομάδες: 7.5
  -αφορολόγητα Ομάδες: 7.5
  -ομαλά Ομάδες: 7.5
  -οργανικά Ομάδες: 7.5
  -τεκμαρτά τεχνικών εταιριών Ομάδες: 7.5
  -υποκείμενα σε παρακράτηση φόρου Ομάδες: 7.5
  -φορολογούμενα Ομάδες: 7.5
 • Εσωλογιστική και εξωλογιστική κοστολόγηση:
  -εξωλογιστική κοστολόγηση Oμάδα 9: 13.2
  -εσωλογιστική κοστολόγηση Oμάδα 9: 13.1
 • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :
  -μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων Γνωματεύσεις: 148/1974/1993
  -φορολογία εισοδήματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου
  Γνωματεύσεις: 164/2055/1993
 • Εταιρίες του ν.δ. 2687/1953
  Γνωματεύσεις: 75α/562/1991
 • Εταιρικά μερίδια ΕΠΕ
  -μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ ελεγχόμενου εταίρου της Γνωματεύσεις: 148/1974/1993
 • Εταιρικό βάρος
  Ομάδες: 8.4.4
 • Εταιρικό κεφάλαιο
  Λογαριασμοί: 40.06
 • Εταίροι:
  -αμοιβές εταίρων προσωπικών εταιριών Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -αμοιβές μη εταίρου διαχειριστή ΕΠΕ Θέματα Λογαριασμών: 60.5.5
  -βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Λογαριασμοί: 53.14
 • Ετεροχρονισμοί μεταξύ χρόνου παραλαβής των αποθεμάτων και λήψεως των δικαιολογητικών αγοράς:
  -λήψη δικαιολογητικών αγορών μετά την παραλαβή των αποθεμάτων Oμάδα 9: 75.5.1
  -λήψη των δικαιολογητικών αγορών πριν από την παραλαβή των αποθεμάτων Oμάδα 9: 75.5.2
 • Εφάπαξ εισφορά του ν. 1884/1990
  -καταχωρείται στο λ/σμό 82.00.07 Λογαριασμοί: 75.07
 • Εφημερίδες και περιοδικά
  -λογιστική παρακολούθηση των δοσοληψιών με τους εκδότες Γνωματεύσεις: 65/1419/1990
  -σε ποιους λ/σμούς καταχωρούνται οι προμήθειες των υποπρακτόρων Γνωματεύσεις: 211/2153/1994
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα