Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Aλφαβητικό Γενικό Eυρετήριο


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • · Δομή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Τραπεζών και των άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την Οδηγία 86/635 της Ε.ΟΚ
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.9.4
 • Δάνεια Swaps
  Γνωματεύσεις: 224/2192/1994 240/2226/1995
 • Δάνεια για απόκτηση πάγιων στοιχείων
  Γνωματεύσεις: 96/1728/1992
 • Δάνεια για απόκτηση συμμετοχών
  Γνωματεύσεις: 296/2428/1998
 • Δάνεια Ευρωπαϊκής Τράπεζας
  Γνωματεύσεις: 223/2193/1994
 • Δάνεια προσωπικού:
  -η επιχείρηση οφείλει να αποδώσει στο Δημόσιο τον αναλογούντα φόρο 20% και αντιμετωπίζεται ως λογιστική διαφορά Λογαριασμοί: 33.02
  -νόμιμο δικαιολογητικό ή απόδειξη εισπράξεως Λογαριασμοί: 33.02
  -τεκμήριο ελάχιστου επιτοκίου Λογαριασμοί: 33.02
  -υποβάλλονται σε τέλος χαρτοσήμου 3,6 % Λογαριασμοί: 33.02
 • Δάνεια σε Ξ.Ν
  Γνωματεύσεις: 230/2211/1994
 • Δαπάνες εκπιπτόμενες
  -στις ανώνυμες εταιρίες Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -στις ασφαλιστικές εταιρίες Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -στις τράπεζες Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Δαπάνη:
  -αναλογούσα στα φορολογούμενα έσοδα Ομάδες:
  -βέβαιη και εκκαθαρισμένη Ομάδες:
  -για αθέμιτη αιτία Ομάδες:
  -για παράνομες πράξεις Ομάδες:
  -δαπάνες κεφαλαίου και δαπάνες εισοδήματος Ομάδες: 1.8.1
  -εικονική ή πλασματική Ομάδες:
  -εισοδήματος Ομάδες:
  -εκπαίδευση προσωπικού Λογαριασμοί: 60.02.04
  -επιδικασθείσα στην επιχείρηση Ομάδες:
  -κατ' είδος Ομάδες: 6.6
  -κατά προορισμό Ομάδες: 6.6
  -κεφαλαίου Ομάδες:
  -κοινόχρηστες Λογαριασμοί: 64.98.00
  -πραγματική Ομάδες:
 • Δάση:
  -δικαίωμα υλοτομίας Λογαριασμοί: 10.06
 • Δασμοί εισαγωγής επιστρεπτέοι
  Ομάδες: 2.6.6
 • Δείγματα - δώρα
  Γνωματεύσεις: 44/1129/1989
 • Δείγματα:
  -αξία χορηγούμενων δειγμάτων Λογαριασμοί: 64.02.10
  -γνωμάτευση Γνωματεύσεις: 281/2322/1996
  -διάθεση Λογαριασμοί: 64.02.10
  -διακίνηση Λογαριασμοί: 64.02.10
  -έννοια Λογαριασμοί: 64.02.10
  -έξοδα αποστολής δειγμάτων Λογαριασμοί: 64.02.09
  -τήρηση αποθήκης Λογαριασμοί: 64.02.10
 • Δημοσιότητα της εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δ.Σ
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 6.6
 • Δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων:
  -δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.7.1
  -καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.7.1
  -των μικρού μεγέθους εταιριών Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.7.1
  -υποβολή στο Υπ. Εμπορίου πριν από τη Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.7.2
 • Δημοσιότητα των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 7.6
 • Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης
  Γνωματεύσεις: 21α/949/1987
 • Δημοτικό τέλος διαφημίσεων :
  -ισχύουσα νομοθεσία περί τέλους διαφημίσεως Λογαριασμοί: 64.02.03
  -ποιες επιχειρήσεις υπάγονται στο τέλος διαφήμισης Θέματα Λογαριασμών:
  -ποιος υποχρεούται να αποδώσει το τέλος διαφημίσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -χρόνος αποδόσεως του δημοτικού τέλους διαφημίσεως Θέματα Λογαριασμών:
 • Δημοτικό τέλος επί των εσόδων εστιατορίων
  Γνωματεύσεις: 179/2065/1993
 • Διαδικασία εγκρίσεως οικον. καταστάσεων:
  -άκυρη και ακυρώσιμη απόφαση Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.10
  -απόρριψη των οικονομικών καταστάσεων από τη Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.14
  -δημοσιότητα των οικον. καταστάσεων (βλ. ομότιτλο θέμα) Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.7
  -έγκρισή τους από την τακτική Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.10
  -έγκρισή τους από το Δ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.2
  -έκτακτη Γ.Σ δεν μπορεί να αναμορφώσει τις οικον. καταστάσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από την τακτική Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.16
  -έλεγχος από ελεγκτές Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.5
  -παραλείψεις διατυπώσεων που θεραπεύονται Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.12
  -παροχή των οικον. καταστάσεων στους μετόχους πριν από την τακτική Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.10
  -παροχή των οικονομικών καταστάσεων στους μετόχους Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.9
  -σύγκληση της Γ.Σ από τη μειοψηφία κατόπιν αποφάσεως του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.15
  -τροποποίηση των οικον. καταστάσεων από τη Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.14
  -τροποποίηση των οικον. καταστάσεων από το δικαστήριο Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.17
  -υποβολή στο Υπ. Εμπορίου των πρακτικών της τακτικής Γ.Σ που εγκρίνει τις οικον. καταστάσεις και εγκεκριμένων αντιγράφων των καταστάσεων αυτών Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.11
  -υποβολή των οικον. καταστάσεων στο Υπ. Εμπορίου πριν από τη Γ.Σ Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.9
  -υπογραφή των οικον. καταστάσεων από νομιμοποιούμενο Λογιστή Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.3
  -υπογραφή των οικον. καταστάσεων από τα καθοριζόμενα από το νόμο πρόσωπα Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.3
 • Διαδικασία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της Ε.Π.Ε:
  -δημοσιότητα των οικον. καταστάσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.6.6
  -έγκριση αυτών από τους διαχειριστές Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.6.1
  -έγκριση των οικον. καταστάσεων από την τακτική συνέλευση των εταίρων Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.6.7
  -έκθεση των διαχειριστών προς τη γενική συνέλευση των εταίρων Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.6.3
  -έλεγχος αυτών από τους ελεγκτές Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.6.4
  -πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των εταίρων Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.6.5
  -τροποποίηση των εγκριμένων οικον. καταστάσεων με μεταγενέστερη απόφαση έκτακτης συνελεύσεως των εταίρων Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.6.8
  -υπογραφή αυτών από τα νόμιμα όργανα της εταιρίας Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.6.2
 • Διαδικασία μετασχηματισμού επιχειρήσεων με βάση το ν. 2166/1993
  -διαδικασίες και διατυπώσεις που υπαγορεύονται από το ν. 2190/1920 Συγχωνεύσεις: 101
  -διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων Συγχωνεύσεις: 100.2
  -ισολογισμός μετασχηματισμού Συγχωνεύσεις: 100.2.1
  -κεφάλαιο της νέας επιχειρήσεως Συγχωνεύσεις: 100.5
  -μεταφορά ζημίας στη νέα εταιρία Συγχωνεύσεις: 100.4
  -πιστοποίηση της λογιστικής αξίας Συγχωνεύσεις: 100.2.2
  -πραγματοποιείται με ενοποίηση των λογαριασμών Συγχωνεύσεις: 100.1
  -πράξεις της μεταβατικής περιόδου Συγχωνεύσεις: 100.7
  -σχέση ανταλλαγής των μετοχών Συγχωνεύσεις: 100.6
  -φορολογία εισοδήματος που προκύπτει από τον ισολογισμό μετασχηματισμού Συγχωνεύσεις: 100.3
 • Διάθεση κερδών σε τρίτους :
  -διανομή κερδών με τη μορφή μετοχών στους εργαζομένους Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -διανομή κερδών με τη μορφή μετρητών στους εργαζομένους Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -διανομή κερδών σε διευθυντικά στελέχη της εταιρίας Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προϋποθέσεις Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Διάθεση του υπολοίπου των κερδών της ΑΕ :
  -αρμοδιότητα της τακτικής γενικής συνελεύσεως για τη διάθεσή του Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -διάθεση κερδών σε τρίτους (βλ. ομότιτλο θέμα) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -διανομή κερδών στα μέλη Δ.Σ. Θέματα Λογαριασμών: 54.09.01.2
  -διανομή κερδών στους κατόχους ιδρυτικών τίτλων ( βλ. ομότιτλο θέμα ) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -καθορισμός του υπολοίπου των κερδών Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -καταστατικά, ειδικά και έκτακτα αποθεματικά Θέματα Λογαριασμών: 41.1.2 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -παραχώρηση κερδών σε τρίτους Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -χορήγηση κερδών και άλλων παροχών σε κερδοφόρες ομολογίες Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Διάθεση των κερδών της ΑΕ :
  -γενικά περί της διαθέσεως των κερδών της ΑΕ (βλ. ομότιτλο θέμα) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -είδη μερισμάτων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -οριοθέτηση των διανεμήσιμων στους μετόχους μερισμάτων και τόκων (βλ. ομότιτλο θέμα) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -σειρά στη διάθεση των κερδών της χρήσεως της ΑΕ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Διάθεση των κερδών της ΕΠΕ :
  -διανεμόμενα στους εταίρους κέρδη (βλ. ομότιτλο θέμα) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -επιχειρηματική αμοιβή (βλ. ομότιτλο θέμα) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -πρακτική εφαρμογή (παράδειγμα) επί της διαθέσεως των κερδών της ΕΠΕ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -πρακτική εφαρμογή επί του υπολογισμού του φόρου εισοδήματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος της ΕΠΕ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -σειρά διαθέσεως των κερδών Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -υπολογισμός του φόρου εισοδήματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -χαρτόσημο επί των κερδών της εταιρίας Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Διάθεση των κερδών της ΟΕ :
  - χρόνος διανομής των κερδών Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -δικαίωμα λήψεως επιχειρηματικής αμοιβής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -δικαίωμα των εταίρων επί των κερδών Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -δυνατότητα δημιουργίας αποθεματικών Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Διαθέσιμα
  Γνωματεύσεις: 146/1959/1993
 • Διακίνηση αποθεμάτων
  -facon Oμάδα 9: 107
  -αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών Oμάδα 9: 95
  -ανάλωση υλικών Oμάδα 9: 97
  -αποθέματα τρίτων προς πώληση Oμάδα 9: 105
  -επιστροφές αγορών Oμάδα 9: 96
  -επιστροφές πωλήσεων Oμάδα 9: 102
  -επιστροφή υλικών στην αποθήκη Oμάδα 9: 105
  -επιστροφή υλικών στην αποθήκη Oμάδα 9: 98
  -παραγωγή προϊόντων Oμάδα 9: 99
  -παραγωγή σε εξέλιξη Oμάδα 9: 100
  -πώληση με ταυτόχρονη φύλαξη αποθεμάτων Oμάδα 9: 104
  -πώληση προϊόντων Oμάδα 9: 101
 • Διακίνηση αποθεμάτων μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων της επιχειρήσεως
  Oμάδα 9: 108
 • Διακίνηση και διανομή δειγμάτων:
  -δείγματα από άποψη Φ.Π.Α Oμάδα 9: 109.3
  -διακίνηση, διάθεση και τήρηση αποθήκης δειγμάτων κατά τον Κ.Β.Σ Oμάδα 9: 109.2
  -έννοια των δειγμάτων Oμάδα 9: 109.1
  -λογιστική αντιμετώπιση των χορηγούμενων δειγμάτων Oμάδα 9: 109.4
 • Διακίνηση και τιμολόγηση αποθεμάτων
  -τα βασικά δικαιολογητικά - στοιχεία που επιβάλλει ο Κ.Β.Σ Oμάδα 9: 93
 • Διακίνηση των αποθεμάτων εντός της επιχείρησης - δικαιολογητικά
  -διακινήσεις των υλικών (ημικατεργασμένων) από παραγωγικό τμήμα σε άλλο παραγωγικό τμήμα της ίδιας επιχείρησης Oμάδα 9: 94.13.2
  -πότε εκδίδεται «δελτίο εσωτερικής διακίνησης» Oμάδα 9: 94.13.1
 • Διαμερίσματα αποκτώμενα με αντιπαροχή οικοπέδου
  Γνωματεύσεις: 72/1462/1990
 • Διανεμόμενα στους εταίρους κέρδη :
  -άκυρη είναι η συμφωνία ένας εταίρος να αποκλείεται από τα κέρδη ή να απαλλάσσεται από τις ζημίες Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -δεν επιτρέπεται στους εταίρους να λαμβάνουν προκαταβολή έναντι των κερδών χωρίς την κατάρτιση ισολογισμού Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -οι εταίροι έχουν δικαίωμα επί των κερδών κατά λόγο των εισφορών τους Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προϋποθέσεις για τη μη διανομή ολόκληρου του υπολοίπου των κερδών στους εταίρους Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προϋποθέσεις για την απόκτηση από εταίρους αξιώσεων επί των κερδών Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -το καταστατικό μπορεί να ορίζει τρόπο διανομής των κερδών διάφορο του ποσοστού συνεισφοράς τους στην εταιρία (προνομιούχα εταιρικά μερίδια) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -υπό ποίες προϋποθέσεις οι εταίροι δυνατό να υποχρεωθούν σε συμπληρωματικές εισφορές Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Διανομή (ή κεφαλαιοποίηση) αφορολόγητων «εκπτώσεων» αναπτυξιακών νόμων
  -διανομή αφορολόγητων «εκπτώσεων» Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων «εκπτώσεων» ΑΕ εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων «εκπτώσεων» ΕΠΕ και ΑΕ μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Διανομή και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών :
  -διανομή ( ή κεφαλαιοποίηση ) υπεραξίας από συγχώνευση εταιριών και διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας χρεογράφων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -διανομή ( ή κεφαλαιοποίηση) αποθεματικών φορολογημένων με βάση ειδικές διατάξεις με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -διανομή ( ή κεφαλαιοποίηση) αφορολόγητων αποθεματικών από έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -διανομή (ή κεφαλαιοποίηση) αποθεματικών από άποψη φορολογίας εισοδήματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -διανομή (ή κεφαλαιοποίηση) αποθεματικών φορολογημένων με βάση τις γενικές διατάξεις Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -διανομή (ή κεφαλαιοποίηση) του αποθεματικού από πώληση χρεογράφων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -διανομή αποθεματικών από άποψη εμπορικού δικαίου Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -διανομή ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -διανομή φορολογημένων αποθεματικών που σχηματίστηκαν από κέρδη των χρήσεων που κλείνουν από 29.6.1992 και μετά Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -διανομή φορολογημένων αποθεματικών που σχηματίστηκαν με κέρδη των χρήσεων μέχρι 29.6.1992 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από άποψη εμπορικού δικαίου Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από άποψη ιδιωτικοοικονομική Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από άποψη φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -λογιστική αντιμετώπιση της κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών Θέματα Λογαριασμών: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Διανομή κερδών στους κατόχους ιδρυτικών τίτλων :
  -δικαιώματα εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -δικαιώματα κοινών ιδρυτικών τίτλων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -ιδρυτικοί τίτλοι εξαιρετικοί Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -ιδρυτικοί τίτλοι κοινοί Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -λογιστικές εγγραφές της διανομής μερίσματος και εξαγοράς των ιδρυτικών τίτλων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -φορολογία εισοδημάτων από ιδρυτικούς τίτλους Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Διάσπαση ΑΕ με απορρόφηση από άλλες ΑΕ:
  -ακυρότητα Συγχωνεύσεις: 76
  -αποτελέσματα Συγχωνεύσεις: 75
  -διαδικασίες - διατυπώσεις Συγχωνεύσεις: 74.2
  -διάσπαση ΑΕ από άλλες που κατέχουν το 100 των μετοχών της Συγχωνεύσεις: 77
  -έννοια Συγχωνεύσεις: 74.1
  -λογιστική διαδικασία στα βιβλία της διασπώμενης Συγχωνεύσεις: 81
  -λογιστική διαδικασία στα βιβλία των επωφελούμενων Συγχωνεύσεις: 82
 • Διάσπαση ΑΕ:
  -διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ Συγχωνεύσεις: 79
  -διάσπαση με σύσταση νέων ΑΕ Συγχωνεύσεις: 78
  -έννοια και τρόποι διασπάσεως ΑΕ Συγχωνεύσεις: 73.2
  -κρίσιμα θέματα Συγχωνεύσεις: 73.3
  -λόγοι που οδηγούν στη διάσπαση Συγχωνεύσεις: 73.1
  -υπαγωγή στις ευεργετικές φορολογικές διατάξεις Συγχωνεύσεις: 80
 • Διαφημιστικές επιχειρήσεις
  -λογαριασμοί κατά το ΕΓΛΣ Γνωματεύσεις: 28/984/1988
  -λογιστικά θέματα Γνωματεύσεις: 16/904/1987
  -λογιστική παρακολούθηση των εσόδων - εξόδων Γνωματεύσεις: 39/1055/1988
  -παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών πελατών Γνωματεύσεις: 89/1675/1991 92/1684/1992
  -χρησιμοποίηση πρωτοβάθμιου λ/σμού της ομάδας 6 ως ενδιάμεσου Γνωματεύσεις: 98/1731/1992
 • Διαφορά αναπροσαρμογής
  -κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων Γνωματεύσεις: 241/2228/1995
  -κεφαλαιοποίηση διαφοράς του ν. 2065/92 Γνωματεύσεις: 187/2107/1993
  -κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων αναπτυξιακών νόμων Γνωματεύσεις: 241/2228/1995
  -φύση της διαφοράς Λογαριασμοί: 41.00 Γνωματεύσεις: 215/2169/1994
 • Διαφορά από εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού για συμμετοχή σε εταιρία εξωτερικού
  Λογαριασμοί: 41.95
 • Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο :
  -απαγόρευση διανομής Λογαριασμοί: 41.00
  -καταβλημένη Λογαριασμοί: 41.00
  -οφειλόμενη Λογαριασμοί: 41.00 41.01
  -φύση της διαφοράς από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο Λογαριασμοί: 41.00
 • Διαφορές από διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων προηγούμενων χρήσεων:
  -αναιρούμενα σφάλματα Θέματα Λογαριασμών: 42.90.1
  -κριτική του τρόπου διορθώσεως των λογιστικών σφαλμάτων στη χώρα μας Θέματα Λογαριασμών: 42.90.5
  -λογιστική διαδικασία στις περιπτώσεις που τα λάθη αποκαλύπτονται ως προσαρμογές προηγούμενων χρήσεων Θέματα Λογαριασμών: 42.90.4
  -λογιστική διαδικασία στις περιπτώσεις που τα λάθη αφήνονται να αφομοιωθούν στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσεως χωρίς να γίνει αποκάλυψή τους Θέματα Λογαριασμών: 42.90.3
  -μη αναιρούμενα σφάλματα Θέματα Λογαριασμών: 42.90.1
  -περιπτώσεις λογιστικών σφαλμάτων και οι επιπτώσεις τους στις οικονομικές καταστάσεις Θέματα Λογαριασμών: 42.90.2
  -σφάλματα που δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα Θέματα Λογαριασμών: 42.90.1
  -σφάλματα που επηρεάζουν τα αποτελέσματα Θέματα Λογαριασμών: 42.90.1
 • Διαφορές απογραφής αποθεμάτων
  -αίτια δημιουργίας Oμάδα 9: 111.2
  -αντιμετώπιση κατά το Ε.ΓΛΣ Oμάδα 9: 114
  -αντιμετώπιση κατά τον ΚΒΣ Oμάδα 9: 111.3
  -από άποψη Φ.Π.Α Oμάδα 9: 111.8
  -από άποψη φορολογίας εισοδήματος Oμάδα 9: 111.8
  -ελλείμματα Oμάδα 9: 111.2
  -έννοια Oμάδα 9: 111.1
  -ημετέρα πρόταση λογιστικής αντιμετώπισης Oμάδα 9: 111.6
  -κοστολογική αντιμετώπιση Oμάδα 9: 111.6
  -πλεονάσματα Oμάδα 9: 111.2
 • Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων:
  -λειτουργία του λογαριασμού Θέματα Λογαριασμών: 42.04.2
  -περιεχόμενο του λογαριασμού Θέματα Λογαριασμών: 42.04.1
  -ποιες διαφορές πρέπει να καταχωρούνται στο λογαριασμό Θέματα Λογαριασμών: 42.04.3
  -τύχη του λογαριασμού Θέματα Λογαριασμών: 42.04.4
 • Διαχείριση ακινήτων για λογαριασμό τρίτου
  -λογιστικός χειρισμός Γνωματεύσεις: 262/2254/1996
 • Διαχειριστική περίοδος (βλ. λογιστική χρήση)
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.4
 • Διευθύνοντος Συμβούλου μισθός
  Γνωματεύσεις: 84/1636/1991
 • Διευθύνων σύμβουλος
  -λογιστικός χαρακτηρισμός του μισθού του και των εξόδων διοίκησης Γνωματεύσεις: 84/1636/1991
 • Δικαιολογητικά - στοιχεία που επιβάλλει ο Κ.Β.Σ για τη διακίνηση και τιμολόγηση των αποθεμάτων
  Oμάδα 9: 93
 • Δικαιολογητικά για την αναγνώριση των δαπανών (φορολογία εισοδήματος) :
  -δημόσια έγγραφα Ομάδες:
  -δικαιολογητικά δαπανών που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις Ομάδες:
  -δικαιολογητικά υπολογιστικών εξόδων Ομάδες:
  -νόμιμα είναι τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ Ομάδες:
  -πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία Ομάδες:
  -συμψηφιστικές εγγραφές (λογιστικές εγγραφές εσωτερικής φύσεως) Ομάδες:
  -υποχρέωση της φορολογούσας αρχής να αναφέρει ποια είναι τα νόμιμα δικαιολογητικά Ομάδες:
 • Δικαιολογητικά στοιχεία (αγορών) πωλήσεων:
  Θέματα Λογαριασμών: 70.3
  Oμάδα 9: 94
 • Δικαίωμα μεταλλειοκτησίας
  Λογαριασμοί: 10.01
 • Δικαίωμα προτιμήσεως του παλαιού μετόχου:
  -άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -μη άσκηση του δικαιώματος Θέματα Λογαριασμών:
  -μη άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -προσδιορισμός της αξίας του δικαιώματος προτιμήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -πώληση του δικαιώματος προτιμήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -τι ορίζει ο ν. 2190/1920 Θέματα Λογαριασμών:
  -φόρος επί μεταβιβάσεως δικαιωμάτων προτιμήσεως Θέματα Λογαριασμών:
 • Δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων επί αυξήσεως του κεφαλαίου:
  -stock - right Θέματα Λογαριασμών:
  -άσκηση του δικαιώματος Θέματα Λογαριασμών:
  -έννοια - διαδικασία Θέματα Λογαριασμών:
  -περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης Θέματα Λογαριασμών:
  -προθεσμία αύξησης άσκησης του δικαιώματος Θέματα Λογαριασμών:
  -πώληση του δικαιώματος Θέματα Λογαριασμών:
  -υπολογισμός της αξίας του δικαιώματος Θέματα Λογαριασμών:
 • Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας:
  -απόσβεση Θέματα Λογαριασμών: 16.01.3 Γνωματεύσεις: 183/2099/1993
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 16.00.1
  -μεταβίβαση Θέματα Λογαριασμών: 16.01.4
  -περιεχόμενο του λ/σμού Θέματα Λογαριασμών: 16.01.2
 • Δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων
  Λογαριασμοί: 16.02
 • Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων :
  -απόσβεση Λογαριασμοί: 16.04
  -έννοια Λογαριασμοί: 16.04
  -λογιστική στα βιβλία του εισφέροντος Λογαριασμοί: 16.04
 • Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών
  Λογαριασμοί: 64.98.02
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας:
  -royalties Θέματα Λογαριασμών: 16.01.00.2
  -απόσβεση κόστους κτήσεως Θέματα Λογαριασμών: 16.01.00.3
  -δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Θέματα Λογαριασμών: 16.01.00.3
  -έννοια της εφευρέσεως Θέματα Λογαριασμών: 16.01.00.1
  -κόστος αγοράς ή παραγωγής Θέματα Λογαριασμών: 16.01.00.2
  -μεταβίβαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας Θέματα Λογαριασμών: 16.01.00.4
 • Δισκογραφικές επιχειρήσεις
  -θέματα γενικής και αναλυτικής λογιστικής Γνωματεύσεις: 95/1694/1992
 • Δόμησης συντελεστής μεταφοράς
  Γνωματεύσεις: 247/2232/1995
 • Δοσοληπτικοί λογαριασμοί γενικών διευθυντών και διευθυντών Α.Ε
  Λογαριασμοί: 33.10
 • Δοσοληπτικοί λογαριασμοί εταίρων:
  -η παραμονή των κερδών επί μακρόν στην πίστωση των λ/σμών αυτών δε δημιουργεί υποχρέωση καταβολής χαρτοσήμου Λογαριασμοί: 33.07
  -πότε συνιστούν δάνεια της εταιρίας προς αυτούς Λογαριασμοί: 33.07
  -τεκμήριο ελάχιστου επιτοκίου Λογαριασμοί: 33.07
 • Δώρα εορτών
  Λογαριασμοί: 60.00.03
 • Δώρα μικρής αξίας
  Ομάδες: 2.17.4
 • Δωρεές αποθεμάτων
  Γνωματεύσεις: 44/1129/1989
 • Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς:
  -γενικές διατάξεις της νομοθεσίας περί φορολογίας εισοδήματος που διέπουν τις δωρεές Θέματα Λογαριασμών:
  -δωρεές χρηματικών ποσών για κοινωφελείς σκοπούς Λογαριασμοί: 64.06.00.00
  -δωρεές χρηματικών ποσών για πολιτιστικούς σκοπούς Λογαριασμοί: 64.06.00.00
  -δωρεές χρηματικών ποσών σε αθλητικά σωματεία Λογαριασμοί: 64.06.00.00
  -δωρεές χρηματικών ποσών στο Δημόσιο Λογαριασμοί: 64.06.00.00
  -έννοια του κοινωφελούς σκοπού Θέματα Λογαριασμών:
  -συνήθεις δωρεές και ασυνήθεις δωρεές Θέματα Λογαριασμών:
 • Δωρεές οικοπέδου σε Δήμο
  Γνωματεύσεις: 283/2321/1996
 • Δωρεές:
  -αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς Λογαριασμοί: 64.06.02 81.00.05
  -ποσά που περιέρχονται στην επιχείρηση υπό μορφή δωρεάς Λογαριασμοί: 81.03.99
 • Δωριζόμενα από την επιχείρηση αποθέματα
  Ομάδες: 2.17
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα