Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Aλφαβητικό Γενικό Eυρετήριο


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • Cash Flow της επιχειρήσεως
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.4
 • Cost of Market Rule
  Ομάδες: 2.11.7
 • Γαίες:
  -έσοδα από εκμίσθωση γαιών Θέματα Λογαριασμών:
  -κοινόχρηστοι χώροι Θέματα Λογαριασμών:
  -συλλογή και απόληψη καρπών Θέματα Λογαριασμών:
 • Γενικά περί της διαθέσεως των κερδών της ΑΕ
  -έννοια της διαθέσεως των κερδών Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -ποια κέρδη διανέμονται Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -πολιτική μερισμάτων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -πολιτική στη διάθεση των κερδών Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -τα όρια εξουσίας της τακτικής Γ.Σ στη διάθεση των κερδών Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασμών:
  -απόκτηση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) Ομάδες: 0.15
  -αρχή του δικαιολογητικού Ομάδες: 0.14.2.1
  -βιβλία θεωρούμενα από τη Δ.Ο.Υ Ομάδες:
  -ευχέρεια στην ενημέρωση των λογαριασμών της προτελευταίας βαθμίδας Ομάδες: 0.14.2.4
  -θεώρηση βιβλίων και στοιχείων Ομάδες: 0.16
  -ποια στοιχεία καταχωρούνται στους λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας Ομάδες: 0.14.2.2
  -υποχρεωτική τήρηση των λογαριασμών της τελευταίας βαθμίδας Ομάδες: 0.14.2.3
 • Γενική εκμετάλλευση:
  -έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων Θέματα Λογαριασμών: 80.1
  -λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως Λογαριασμοί: 80.00
  -μικτά αποτελέσματα Λογαριασμοί: 80.01
  -οργανικό αποτέλεσμα Θέματα Λογαριασμών: 80.1
 • Γενικό Λογιστικό Σχέδιο:
  -βασικές αρχές του Ε.ΓΛΣ Ομάδες: 0.10
  -δομή του Ε.Γ.Λ.Σ Ομάδες:
  -επιτροπή επίλυσης λογιστικών αμφισβητήσεων Ομάδες:
  -κυρώσεις επί μη τηρήσεως Ομάδες:
  -νομοθετική καθιέρωση Ομάδες: 0.5
  -πλεονεκτήματα Ομάδες:
  -ποια όργανα ελέγχουν την εφαρμογή του Ομάδες:
  -ποιες εταιρίες υποχρεούνται να το εφαρμόζουν Ομάδες: 0.5.2
  -σύγκριση με Γαλλικό Λογιστικό Σχέδιο Ομάδες:
  -συνοπτική παρουσίαση Ομάδες:
  -συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του Ομάδες:
  -σχέδιο λογαριασμών Ομάδες: 0.11
  -υποχρεωτική εφαρμογή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Γνωματεύσεις: 62/1389/1990 63/1406/1990 88/1668/1991 156/2031/1993 210/2158/1994
  -χαρακτηριστικά γνωρίσματα Ομάδες:
 • Γήπεδα :
  -υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων Λογαριασμοί: 11.03
 • Γραμμάτια εισπρακτέα:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού Θέματα Λογαριασμών:
  -αποτίμηση των γραμματίων σε Ξ.Ν Λογαριασμοί: 31.07
  -για εξασφάλιση εκτελέσεως όρων συμβάσεως Θέματα Λογαριασμών: 02.2
  -διάμεσος λογαριασμός ελέγχου διακινήσεως γραμματίων Λογαριασμοί: 31.99
  -διαφορές γραμματίου και επιταγής Θέματα Λογαριασμών:
  -δουλευμένοι τόκοι Λογαριασμοί: 76.02
  -μακροπρόθεσμα σε ευρώ Λογαριασμοί: 18.07
  -μακροπρόθεσμα σε Ξ.Ν Λογαριασμοί: 18.08
  -μακροπρόθεσμης λήξεως Λογαριασμοί: 18.07 18.08
  -μεταβιβασμένα σε τρίτους Λογαριασμοί: 31.04
  -μη δουλευμένοι τόκοι Λογαριασμοί: 31.06 31.13
  -μη δουλευμένοι τόκοι Θέματα Λογαριασμών: 70.10
  -μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων μακροπρόθεσμων σε ευρώ Λογαριασμοί: 18.09 31.06
  -μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων μακροπρόθεσμων σε Ξ.Ν Λογαριασμοί: 18.10 31.06
  -οι τόκοι των συναλλαγματικών και γραμματίων που αποκτώνται από ασκούντα εμπορική επιχείρηση συνιστούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις Θέματα Λογαριασμών:
  -οι τόκοι των συναλλαγματικών και γραμματίων υπόκεινται σε Φ.Π.Α με συντελεστή του πωλούμενου αγαθού Θέματα Λογαριασμών:
  -πότε για τους τόκους εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης και πότε αρκεί η έκδοση συμψηφιστικής εγγραφής Λογαριασμοί: 76.02
  -πότε οι τόκοι υπόκεινται σε Φ.Π.Α Λογαριασμοί: 76.02
  -προεξόφλημα Λογαριασμοί: 65.02
  -προεξοφλημένα Λογαριασμοί: 31.05
  -σε καθυστέρηση Λογαριασμοί: 31.03 31.10
  -σε Ξ.Ν στο χαρτοφυλάκιο Λογαριασμοί: 31.07
  -στις τράπεζες για εγγύηση Λογαριασμοί: 31.02 31.09
  -στις τράπεζες για είσπραξη Λογαριασμοί: 31.01 31.08
  -στις τράπεζες για είσπραξη με τη σύμβαση Factoring Λογαριασμοί: 31.94
  -στο χαρτοφυλάκιο Λογαριασμοί: 31.00 31.07
  -τίτλοι trade credit Λογαριασμοί: 31.95
  -τόκοι από άλλες αιτίες Λογαριασμοί: 76.02
  -τόκοι γραμματίων από εμπορικές συναλλαγές Λογαριασμοί: 76.02
  -τόκοι επιδικαζόμενοι Λογαριασμοί: 76.02
  -τόκοι υπερημερίας Λογαριασμοί: 76.02
  -υποσχετικές επιστολές Λογαριασμοί: 31.90 31.91
  -χαρτοσήμανση συναλλαγματικών και γραμματίων - καταργήθηκε από 1.1.2002 Θέματα Λογαριασμών:
 • Γραμμάτια πληρωτέα:
  -βραχυπρόθεσμα - μακροπρόθεσμα Θέματα Λογαριασμών: 51.1
  -για εξασφάλιση εκτελέσεως όρων συμβάσεως Θέματα Λογαριασμών: 02.2
  -γραμμάτια πληρωτέα σε ευρώ Λογαριασμοί: 51.00
  -γραμμάτια πληρωτέα σε Ξ.Ν Λογαριασμοί: 51.01
  -λήξαντα σε καθυστέρηση Θέματα Λογαριασμών: 51.1
  -λογιστική αντιμετώπιση των μη δουλευμένων τόκων των γραμματίων πληρωτέων κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις Θέματα Λογαριασμών: 51.2
  -μακροπρόθεσμα Λογαριασμοί: 45.19
  -μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων Λογαριασμοί: 51.03
  -οργανικά - ανόργανα Θέματα Λογαριασμών: 51.1
  -συναλλαγματικές διαφορές από γραμμάτια πληρωτέα σε Ξ.Ν Λογαριασμοί: 44.14 Θέματα Λογαριασμών: 51.2
  -υποσχετικές επιστολές Λογαριασμοί: 51.90
 • Γραφική ύλη
  Λογαριασμοί: 64.07
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα