Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Aλφαβητικό Γενικό Eυρετήριο


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • Βιβλίο αποθήκης κατά το ΓΛΣ και τον ΚΒΣ
  -αγαθών που αποστέλλονται σε τρίτους Oμάδα 9: 79.6.10
  -αγαθών τρίτων προς πώληση κ.λπ Oμάδα 9: 79.6.11
  -ειδών για δοκιμή ή πειραματισμό Oμάδα 9: 79.6.9
  -έννοια Oμάδα 9: 79.1
  -ημιτελών προϊόντων Oμάδα 9: 79.6.8
  -κατά τον Κ.Β.Σ Oμάδα 9: 79.1
  -καταχώρηση εκπτώσεων Oμάδα 9: 79.6.5
  -καταχώρηση επιστροφών Oμάδα 9: 79.6.5
  -παραγωγής κατόπιν παραγγελίας Oμάδα 9: 79.6.7
  -ποιοι δεν υποχρεούνται σε τήρηση Oμάδα 9: 79.3.2
  -προαιρετική τήρηση Oμάδα 9: 79.6.13
  -συνέπειες μη τηρήσεως Oμάδα 9: 79.6.14
  -τρόπος τηρήσεως του βιβλίου αποθήκης (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 79.6
  -υποπροϊόντων και υπολειμμάτων Oμάδα 9: 79.6.8
  -υπόχρεοι τηρήσεως βιβλίου αποθήκης (βλ.ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 79.3
  -χρησιμότητα Oμάδα 9: 79.2
  -χρόνος ενάρξεως τήρησης Oμάδα 9: 79.4
  -χρόνος ενημερώσεως Oμάδα 9: 79.5
 • Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
  -επί εξατομικευμένων κατασκευών Oμάδα 9: 125 126 127
  -επί μαζικής κατά φάση παραγωγής Oμάδα 9: 122 123 123.1 123.2 124
  -επί συναρμολογήσεως αγαθών Oμάδα 9: 121.3
  -οι βασικές διατάξεις του ΚΒΣ Oμάδα 9: 119
  -περιεχόμενο Oμάδα 9: 121
  -σπουδαιότητα Oμάδα 9: 118
  -τεχνικές προδιαγραφές Oμάδα 9: 122
  -υπό ποιες προϋποθέσεις αντικαθίσταται από το λ/σμό 93 Oμάδα 9: 46.4
  -υποκαταστημάτων Oμάδα 9: 121.4
  -υπόχρεοι τηρήσεως Oμάδα 9: 119
 • Βιντεοκασετών ενοικίαση
  Γνωματεύσεις: 4/715/1985
 • Βιομηχανικές περιοχές
  Γνωματεύσεις: 188/2105/1993
 • Βιομηχανοστάσιο:
  -εισόδημα από εκμίσθωση Θέματα Λογαριασμών:
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών:
  -ιδιοχρησιμοποιούμενα Θέματα Λογαριασμών:
  -παραχώρηση της χρήσης τους Θέματα Λογαριασμών:
 • Βοηθητικές ύλες
  Λογαριασμοί: 24
 • Βραβεία - Έπαθλα
  Θέματα Λογαριασμών: 64.02.5
 • Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:
  -από εγγυήσεις πωληθέντων προϊόντων Ομάδες:
  -από προσφερόμενα στους πελάτες δώρα Ομάδες:
  -έννοια Ομάδες:
  -λήξασες υποχρεώσεις Ομάδες:
  -λογιστική αντιμετώπιση κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις Ομάδες:
  -λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ Λογαριασμοί: 53.98
  -λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν Λογαριασμοί: 53.99
  -οργανικές - ανόργανες Ομάδες:
  -προς εταίρους Λογαριασμοί: 53.14
  -σε ξένο νόμισμα Ομάδες:
  -σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ευρώ Λογαριασμοί: 53.12
  -σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις Ξ.Ν Λογαριασμοί: 53.12
  -σε συνδεμένες επιχειρήσεις ευρώ Λογαριασμοί: 53.10
  -σε συνδεμένες επιχειρήσεις Ξ.Ν Λογαριασμοί: 53.11
  -υπολογιζόμενες Ομάδες:
 • Βραχύχρονα αποτελέσματα
  -ανάγκη προσδιορισμού τους Oμάδα 9: 57
 • Βραχύχρονες περιοδικές οικον. καταστάσεις
  -βραχύχρονα αποτελέσματα Oμάδα 9: 57 58 59
  -ελάχιστον περιεχόμενον Γνωματεύσεις: 293/2402/1997
  -έλεγχος Oικονομικές Kαταστάσεις: 7.5
  -κατάρτιση σύμφωνα με σύμφωνα με το Accounting Principles Board (A.P.B) Oικονομικές Kαταστάσεις: 7.17.4
  -κατάρτισή τους στα πλαίσια της Γενικής Λογιστικής Oμάδα 9: 73
  -ποιες εταιρίες υποχρεούνται να δημοσιεύουν περιοδικές οικονομικές καταστάσεις Oικονομικές Kαταστάσεις: 7.1
  -ποιοι υπογράφουν τις εξαμηνιαίες και τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις Oικονομικές Kαταστάσεις: 7.4
  -που εστιάζεται το πρόβλημα προσδιορισμού ακριβούς περιοδικού κόστους και Oμάδα 9: 60
  -υποβολή αντιγράφων στο Χρηματιστήριο Αξιών Oικονομικές Kαταστάσεις: 7.7
  -υπόδειγμα Oικονομικές Kαταστάσεις: 7.8
  -υποχρέωση κατάρτισής τους Oμάδα 9: 72
28 Νοεμβρίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα