Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα


ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Στο βιβλίο αυτό (σελ.910) αναλύονται αποσαφηνίζονται και εμπεδώνονται με πρακτικά παραδείγματα τα σπουδαιότερα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 
Η ΟΜΑΔΑ 9 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Στο παρόν έργο (σελ.880) αναλύονται με σαφήνεια και εμπεδώνονται με παραδείγματα οι ακόλουθες ενότητες:«Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (δ.λ.π) με βάση τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ε.λ.Π)..» ν. 4308/2014

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Καθηγητής Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 29/10/2015
 
Ο «ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ» ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Καθηγητής Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/04/2009
Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/01/2013
 
Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Εμ. Σακέλλης

Ημερομηνία Έκδοσης: 19/03/2014
ΤΑ ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ [ΔΑΠΑΝΕΣ] ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΕΜ. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 10/03/2011
 
ΤΟ «ΕΡΓΟΝ» ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΕΜ. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 10/04/2011
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Α+Β+Γ+Δ)

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/01/2003
 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/01/1993
Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/01/2005
 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/01/2001
ΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/01/1993
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ, Ν. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/01/1991
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/01/1995
 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/01/1987
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/01/1993
 
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα