Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διάφορα


ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Α+Β+Γ+Δ)

ΤΙΜΗ: €177.89

ISBN: -

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ: -

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/01/2003
 

Στο παρόν πρωτοποριακό έργο (σελ. 3100) εξετάζονται πλήρως και διεξοδικά όλα τα θέματα που απασχολούν σε μόνιμη βάση τους λογιστές των επιχειρήσεων, τα οποία ερευνώ­νται και αναλύονται υπό το πρίσμα: της λογιστικής, της εμπορικής νομοθεσίας, του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων, της φορολογίας εισοδήματος, φόρου προστιθέμε­νης αξίας, του χαρτοσήμου, των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και της Εργατικής νομοθεσίας, ταξινομημένα κατά λογαριασμό του Ε.ΓΛΣ.


Η ύλη του έργου έχει ταξινομηθεί κατά τρόπο που να καθιστά

ευχερέστατη

τη χρησιμοποίησή του. Και τούτο διότι, η ύλη του έργου είναι αυστηρώς ταξινομημένη κατά απόλυτη σειρά των κωδικών αριθμών των λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ και για ένα έκαστο λογαριασμό, που προβλέπεται από το Σχέδιο Λογαριασμών, αφιερώνεται ιδιαί­τερη παράγραφος η οποία ως αριθμό έχει τον κωδικό του λογαριασμού.

Ο χρήστης του έργου δεν έχει παρά, με βάση τον κωδικό αριθμό του λογαρια­σμού που τον ενδιαφέρει, να ανατρέξει στην οικεία σελίδα του βιβλίου, όπου θα βρει τα θέματα αναπτυγμένα από όλες τις πλευρές που τον ενδιαφέρουν (λογιστικής, ΚΒΣ, φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., εργατικών, Δ.Λ.Π κ.λπ.).

Πέραν του πίνακα περιεχομένων, ο οποίος τίθεται στην αρχή κάθε τόμου, στο τέ­λος του τέταρτου τόμου περιλαμβάνεται και αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο παρα­πέμπει στις οικείες παραγράφους και υποπαραγράφους του έργου που έχουν ως αριθμό τον κωδικό αριθμό του οικείου λ/σμού.

Είναι χρήσιμο ο χρήστης του έργου να έχει κατά νουν ότι η ύλη κατανέμεται κατά τόμο ως εξής:

Πρώτος τόμος
 • Λογιστικές αρχές και γενικά περί Ε.ΓΛΣ §§ 0.1 έως και 0.21.
 • Λογαριασμοί Ομάδας 1 §§ 1.1 έως και 19.
 • Λογαριασμοί Ομάδας 2 §§ 2.1 έως και 29.
Δεύτερος τόμος
 • Λογαριασμοί Ομάδας 3 §§ 3.1 έως 39
 • Λογαριασμοί Ομάδας 4 §§ 4.1 έως και 49
 • Λογαριασμοί Ομάδας 5 §§ 5.1 έως και 59
Τρίτος τόμος
 • Λογαριασμοί Ομάδας 6 §§ 6.1 έως και 69.
 • Λογαριασμοί Ομάδας 7 §§ 7.1 έως και 78.11.
 • Λογαριασμοί Ομάδας 8 §§ 8.1 έως και 89.
 • Λογαριασμοί Ομάδας 10§§ 00 έως και 09.
 • Το Σχέδιο Λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ.
Τέταρτος τόμος
 • Οι Φόροι των Επιχειρήσεων και η Λογιστική παρακολούθηση αυτών §§ 100.1 έως και 200.15.9.
 • Οι Οικονομικές Καταστάσεις των Επιχειρήσεων §§ 500.1 έως και 500.80.21.
 • Διαδικασίες -; Υποδείγματα πρακτικών και εγγράφων § 600 επ.
 • Προσάρτημα
Αξιολογήστε αυτό το βιβλίο Παραγγελία βιβλίου


Συνολική βαθμολογία βιβλίου (10 χρήστες)   

Όνομα Χρήστη: Ανώνυμος
Βαθμολογία:  
Πολύ αξιόλογη η προσπάθεια σας Συγχαρητήρια
 
Όνομα Χρήστη: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
Βαθμολογία:  
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
 
Όνομα Χρήστη: ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ
Βαθμολογία:  
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
 
Όνομα Χρήστη: Νίκος
Βαθμολογία:  
Το αντικείμενο της εργασίας μου απαιτεί συυνεχή, έγκυρη και ολοκληρωμένη γνώση της εμπορικής και λογιστικής νομοθεσίας και πρακτικής. Ο "Πανδέκτης" συντέλεσε σε μεγάλο βαθμό στο να μπορέσω να αντεπεξέλθω στις απαιτήσεις αυτές. Προτείνω ανεπιφύλακτα την απόκτηση του βιβλίου.
 
Όνομα Χρήστη: Γ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Βαθμολογία:  
ΠΟΛΥ ΠΛΗΡΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑ
 
Όνομα Χρήστη: ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Βαθμολογία:  
Γράψτε εδώ τα σχόλιά σας ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ. ΧΡΗΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΣΤΗ
 
Όνομα Χρήστη: DERVOS DIMITRIS
Βαθμολογία:  
VALUE FOR MONEY...
 
Όνομα Χρήστη: gfnk
Βαθμολογία:  
Γράψτε εδώ τα σχόλιά σας........ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ....ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
 
Όνομα Χρήστη: Χ.Β.
Βαθμολογία:  
Γράψτε εδώ τα σχόλιά σας ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΟΝΗΜΑ, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ.
 
Όνομα Χρήστη: plestisg
Βαθμολογία:  
το καλυτερο φοροτεχνικο βιβλιο
 
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα