Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διάφορα


ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΤΙΜΗ: €80.00

ISBN: -

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ: -

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/01/2001
 

Το βιβλίο (σελ. 648) ασχολείται με την εκτίμηση της αξίας επιχειρήσεως και τις συγχωνεύσεις και μετατροπές εταιριών.
Τα θέματα συνεξετάζονται από άποψη:
Εμπορικού δικαίου, Φορολογικής νομοθεσίας, νομοθεσίας περί Κινήτρων και εμπεδώνονται με λογιστικά παραδείγματα.


Ειδικότερες ενότητες:

 • Εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης ως δρώσας οικονομικής μονάδας -; Μέθοδοι εκτίμησης
 • Συγχώνευση Ανωνύμων Εταιριών με σύσταση νέας ΑΕ
 • Απορρόφηση ΑΕ από άλλη ΑΕ
 • Εξαγορά ΑΕ
 • Συγχώνευση ΕΠΕ
 • Μετατροπή ΕΠΕ σε Α.Ε
 • Μετατροπή ΟΕ ή ΕΕ σε ΕΠΕ
 • Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΑΕ
 • Διάσπαση ΑΕ
 • Εξαγορά χαρτοφυλακίου μετοχών
 • Φορολογικά κίνητρα για τη Συγχώνευση, Διάσπαση και μετατροπή Επιχειρήσεων.Ν.2166/1993, ΝΔ 1297/1972
 • Υποδείγματα Συμβάσεων -; Πρακτικών κλπ.
Αξιολογήστε αυτό το βιβλίο Παραγγελία βιβλίου


Συνολική βαθμολογία βιβλίου

(Το βιβλίο δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα απο κανένα χρήστη)
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα