Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Λογιστικά


Η ΟΜΑΔΑ 9 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΙΜΗ: €80.00

ISBN: -

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ: -

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/01/1997
 

Στο παρόν έργο (σελ.880) αναλύονται με σαφήνεια και εμπεδώνονται με παραδείγματα οι ακόλουθες ενότητες:


  • Τεχνική της Κοστολόγησης σύμφωνα με το ΕΓΛΣ
  • Μηνιαίο κόστος και μηνιαία αποτελέσματα
  • Μηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις των Επιχειρήσεων (Ισολογισμοί, Καταστάσεις Γενικής Εκμετάλλευσης και μηνιαίων αποτελεσμάτων)
  • Διακίνηση, τιμολόγηση και αποτίμηση των αποθεμάτων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ και το ΕΓΛΣ
  • Τα βιβλία Τεχνικών Προδιαγραφών και Παραγωγής Κοστολογίου σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ
  • Το βιβλίο αποθήκης εναρμονισμένο προς τις διατάξεις του ΕΓΛΣ και του Κ.Β.Σ
Αξιολογήστε αυτό το βιβλίο Παραγγελία βιβλίου


Συνολική βαθμολογία βιβλίου (1 User)   

Όνομα Χρήστη: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Βαθμολογία:  
Γράψτε εδώ τα σχόλιά σαςΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
 
28 Νοεμβρίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα