Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Φορολογία


Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΤΙΜΗ: €50.00

ISBN: 978-960-98796-1-3

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΒΡΥΚΟΥΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/25/2013
 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
του καθηγητή
κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗ
με αντικείμενο :
«Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
* ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
(Αγορές, Πωλήσεις, Διακίνηση, Λογιστική, Κοστολόγηση, Αποτίμηση)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
του καθηγητή
κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗ
με αντικείμενο :
«Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
* ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
(Αγορές, Πωλήσεις, Διακίνηση, Λογιστική, Κοστολόγηση, Αποτίμηση)
*
ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΦΑΣ
σε συνδυασμό με
  • το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
  • τον ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
  • τα ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Η νέα αυτή εργασία δίνει απαντήσεις στα σοβαρά θέματα που γεννώνται από την εφαρμογή του νέου ΚΦΑΣ:
  • Πως θα λειτουργούν οι αποθήκες εμπορευμάτων, πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων εξωλογιστικά.
  • Πως θα λειτουργεί ο λ/σμός 94 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ» σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ και πως θα συνδέονται οι αποθήκες αποθεμάτων με τη Γενική Λογιστική του Ε.ΓΛΣ.
  • Πως θα γίνεται η κοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων εξωλογιστικά σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ και το Ε.ΓΛΣ και πως θα ελέγχεται το κόστος παραγωγής με βάση τους λ/σμούς της Γενικής Λογιστικής.
  • Παρουσιάζονται ολοκληρωμένες πρακτικές εφαρμογές για την εξωλογιστική κοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων : μαζικής παραγωγής, εξατομικευμένης παραγωγής και κατασκευαζόμενων έργων.
  • Πως θα γίνεται η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων με βάση τις νέες διατάξεις του ΚΦΑΣ, του Ε.ΓΛΣ και του Ν. 2190/1920 και υπόδειξη των λογιστικών εγγραφών που συνδέονται με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων

Σελίδες βιβλίου 872
Τιμή διάθεσης 50 ευρώ.
Αξιολογήστε αυτό το βιβλίο Παραγγελία βιβλίου


Συνολική βαθμολογία βιβλίου

(Το βιβλίο δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα απο κανένα χρήστη)
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα