Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Φορολογία εισοδήματος

    12345678910   >

Φορολογική αντιμετώπιση των δαπανών Ελληνικών οντοτήτων (επιχειρήσεων) καταβαλλομένων σε επιχειρήσεις με έδρα κράτη του εξωτερικού υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 23 περ. ιγ΄ του Κ.Φ.Ε (Ν.4172/2013) και εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων στ (17/02/2016)

Όπως είναι γνωστό κάθε επιχείρηση ή οντότητα (entity), σύμφωνα με τους ορισμό που δόθηκε με το παράρτημα  Α  του Ν.4308/2014, έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τις ρυθμίσεις  του Ν.4308/2014 σύμφωνα με το άρθρο 1 του ιδίου νόμου.

Μεταξύ των υποχρεώσεων κάθε οντότητας  είναι και εκείνες που προβλέπουν  μέσω καταλλήλου λογιστικού συστήματος (απλογραφικού η διπλογραφικού) :


Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2011 (19/01/2011)

ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ (29/01/2009)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ (29/01/2009)

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ (29/01/2009)

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (29/01/2009)

ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ (29/01/2009)

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΡΕΟΣ (29/01/2009)

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (29/01/2009)

ΚΑΤΕΒΑΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΥ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΔΑΠΑΝΗ (29/01/2009)

    12345678910   >

17 Φεβρουαρίου 2020
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα