Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Συλλογικές Συμβάσεις

    123456   >

Aποφ. 580/13.01.2010 Κήρυξη υποχρεωτικής της 45/2009 Διαιτητικής Απόφασης «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών, εμπορικών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων όλ (28/01/2010)

Aποφ. 578/13.01.2010 Κήρυξη υποχρεωτικής της 35/2009 Διαιτητικής Απόφασης «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών-Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου».  (28/01/2010)

Απόφ. 486/12.10.2010 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 6/7/2009 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις φαρμακευτικές και συναφείς επιχειρήσεις όλης της χώρας. (28/01/2010)

Απόφ. 352511/2010 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλoιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2009.  (27/01/2010)

Π.Κ.Σ.Σ.Ε. 62/28.12.2009 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. (19/01/2010)

Αριθμ. 249133/08.01.2010 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 24/07/2009 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αναψυκτικών, οινοποιίας, οξοποιίας, Εμφιαλωμένων ή Τυποποιημένων νερών και χυμών όλης της χώ (18/01/2010)

Π.Κ.Σ.Σ.Ε 59/10-12-2009 Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μελών των πρωτοβαθμίων σωματείων της Ομοσπονδίας Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος που απασχολούνται στις ιδιωτικές κλινικές μέλη  (29/12/2009)

Π.Κ.Σ.ΣΕ 60/11-12-09 Εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση για τους Μυλεργάτες που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας. (29/12/2009)

Π.Κ.Σ.Σ.Ε 58/25-11-2009 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωλόγων Ανωτάτων Σχολών απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.  (22/12/2009)

Π.Κ.Σ.Σ.Ε.56/2009 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων - στιγμιαίας παρασκευής τροφίμων. (06/11/2009)

    123456   >

23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα