Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Τελωνειακή Ενημέρωση

    1234   >

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΝ(ΕΟΚ) 565/1980 (Ενοποιημένο κείμενο 15/3/2003)  (12/01/2009)

ΠΟΛ 1018: ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΥΤΟΥ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ.  (12/01/2009)

ΠΟΛ 1109: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  (12/01/2009)

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΝ(ΕΟΚ) 800/99 (Ενοποιημένο κείμενο 01/05/2004) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΝ(ΕΟΚ) 800/99 (Ενοποιημένο κείμενο 01/05/2004)  (12/01/2009)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΟΚ) 2454/93 ΜΕ ΚΑΝ(ΕΚ) 2286/03  (12/01/2009)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣΤ - ICIS (Τ3384/244/Α0019/2003ΔΥΟ)  (12/01/2009)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ν.2960/01  (12/01/2009)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΝ(ΕΟΚ) 918/83 (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1/11/2000)  (12/01/2009)

ΠΟΛ.20/20.6.1990 Επανεξαγωγή αμεταποίητων ειδών ενεργητικής τελειοποιήσεως  (23/12/2008)

Τ10440/1923/Α0019/24.11.1993 Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων για άμεση αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος ή ταυτόχρονη θέση αυτών υπό καθεστώς αποταμίευσης ή φορολογικής αποθήκης.  (23/12/2008)

    1234   >

17 Φεβρουαρίου 2020
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα