Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Συμβάσεις Αποφυγής διπλής φορολογίας

    12345678   >

ΝΟΜΟΣ 2548/1953 (Ην. ΠΟΛ.ιτ.Αμερικής) ΕΛΛΑΔΟΣ - ΗΝ. ΠΟΛΙΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Η.Π.Α.) Περί κυρώσεως φορολογικής συμβάσεως μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προ (09/12/2008)

ΝΟΜΟΣ 2732/1953 (Αγγλία) ΕΛΛΑΔΟΣ - ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΓΓΛΙΑΣ) (Φ.Ε.Κ. 329/12.11. 1953) (1) Περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας συμβάσεως περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φ (09/12/2008)

ΝΟΜΟΣ 4300/1963 (Σουηδία) (ΦΕΚ 73/28.5.1963, τ. Α) Περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος και Σουηδίας συμβάσεως περί αποφυγής διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής. (09/12/2008)

ΝΟΜΟΣ 4386/1964 (Γαλλία) Σύμβασις ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΑΛΛΙΑΣ Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Γαλλικής Δημοκρατίας Συμβάσεως αποσκοπούσης την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την θέσπισιν κανόνων αμοιβαίας διοικητικής επικουρίας εν σχ (09/12/2008)

ΝΟΜΟΣ 4580 /1966 (Ινδία) ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΝΔΙΑΣ Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Ινδίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος (Φ.Ε.Κ. 235/9-11-1966, τ. Α). (09/12/2008)

Α.Ν. 52 /1967 (Γερμανία) Σύμβασις ΕΛΛΑΔΟΣ - ΟΜ. ΔΗΜ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς το (09/12/2008)

Α.Ν. 573 /1968 (Κύπρος) Ελλάδος - Κύπρου Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Κύπρου συμβάσεως, περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος (Φ.Ε.Κ. 2 (09/12/2008)

ΝΟΜΟΣ 117/1969 (Βέλγιο) ΕΛΛΑΔΟΣ - ΒΕΛΓΙΟΥ Περί κυρώσεως της μεταξύ της Ελλάδος και του Βελγίου συμβάσεως αποσκοπούσης την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την ρύθμισιν ωρισμένων ετέρων ζητημάτων εν σχέσεις προς τους φόρους επί του εισοδήματος (Φ.Ε.Κ.  (09/12/2008)

ΝΟΜΟΣ 994/1971 (Αυστρία) Σύμβασις EΛΛΑΔΟΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Αυστρίας Συμβάσεως περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου (Φ.Ε.Κ. 210 (09/12/2008)

ΝΟΜΟΣ 1191/1981 (Φιλανδία) ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ Περί κυρώσεως της εις Αθήνας την 21 ην Ιανουαρίου 1980 υπογραφείσης Συμβάσεως μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας ε (09/12/2008)

    12345678   >

17 Φεβρουαρίου 2020
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα