Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ασφαλιστικά

    123456789101112131415161718192021   >

ΕΓΚ. ΙΚΑ Αρ.27/23.04.2010 Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (27/04/2010)

IKA Αριθ. Πρωτ. Σ40/34/20.04.2010 Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφαλισμένων μητέρων για τέκνα που αποκτούν από 1.1.2000 και εξής. Συμπληρωματικές οδηγίες (22/04/2010)

ΙΚΑ Αρ.Πρωτ.Γ41/5/49/13.04.2010 α) Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους β) Εκπροσώπηση υπηκόων τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης-ανανέωσης άδειας διαμονής στις αρμόδιες Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους (20/04/2010)

Εγκ. ΙΚΑ Σ86/2010 Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρ. 12 του Ν 1976/91 σε συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, ασφαλισμένους από 1-1-93 και μετά.  (15/04/2010)

Εγκ. Ο.Α.Ε.Ε. 29/2010 Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Ε.Κ.Α.Σ. Έτους 2009.  (15/04/2010)

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ Αρ.28/31.03.2010 Παρακράτηση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών σε υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο (14/04/2010)

IKA Αρ. Πρ.: Ε40/129/18.3.2010 - Εκτύπωση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης μέσω της διαδικτυακής πύλης «ermis» (06/04/2010)

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: Σ86/4/31.3.2010 - Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ.3 του άρ.12 του Ν.1976/1991 σε συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, ασφαλισμένους από 1-1-93 και μετά. (06/04/2010)

ΕΓΚ. ΟΑΕΕ Αρ.27/26.03.2010 Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) (30/03/2010)

ΕΓΚ. ΙΚΑ Αρ. 24/29.03.2009 Κοινοποίηση διατάξεων αντικατάστασης πάγιου συστήματος ρύθμισης οφειλών. (30/03/2010)

    123456789101112131415161718192021   >

28 Νοεμβρίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα