Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Βοήθεια


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ
  Είσοδος στην Τράπεζα Πληροφοριών :
  Πλοήγηση στην Τράπεζα Πληροφοριών :
  Πληροφορίες
  Πώς αναζητώ πληροφορίες ;
  Περιεχόμενα
    Παράδειγμα εύρεσης πληροφοριών από τα «Περιεχόμενα»
  Ευρετήριο
  Αναζήτηση
    Παραδείγματα εύρεσης πληροφοριών με χρήση της «Αναζήτησης»
    Προβολή - Επιλογή - Εκτύπωση Αποτελεσμάτων
    Σύνθετη αναζήτηση πληροφοριών :
  Υποδείγματα
  Τα Γενικά Εργαλεία της Τράπεζας Πληροφοριών :
  Το Γενικό Αλφαβητικό Ευρετήριο της Τράπεζας Πληροφοριών :
  Αναζήτηση σε όλα τα περιεχόμενα της Τράπεζας Πληροφοριών :
  Βοήθεια :
  Επιμέλεια Κειμένων :
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΔΕΚΤΗ
  Δομή της ενότητας «Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο»
    Οργάνωση (Ταξιθέτηση) των Θεμάτων Εισαγωγής στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
    Οργάνωση (Ταξιθέτηση) των Γενικών Θεμάτων έκαστης Ομάδας Λογαριασμών
    Οργάνωση (Ταξιθέτηση) των Γενικών Θεμάτων των Περιληπτικών Λογαριασμών
    Οργάνωση (Ταξιθέτηση) των Λογαριασμών (Πρωτοβαθμίων, Δευτεροβαθμίων, Τριτοβάθμιων, κ.λπ)
    Τρόπος Ανάπτυξης του Περιεχομένου των Λογαριασμών
    Χρησιμοποίηση της Δομής στον τρόπο ανευρεσης της πληροφορίας
  Δομή της ενότητας «Γνωματεύσεις Ε.ΣΥ.Λ.»
  Δομή της ενότητας «Φορολογική & Εμπορική Νομοθεσία»
  Δομή της ενότητας «Μετασχηματισμοί Εταιρειών»
  Δομή της ενότητας «Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ. - Κοστολόγηση»
  Δομή της ενότητας «Οικονομικές Καταστάσεις των Επιχειρήσεων»
  Δομή της ενότητας «Φορολογία Εισοδήματος - Διάθεση κερδών»
   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ
Είσοδος στην Τράπεζα Πληροφοριών :
Με την είσοδο σας στην τράπεζα πληροφοριών, στο αριστερό τμήμα της οθόνης σας εμφανίζονται οι ενότητες πληροφοριών που υποστηρίζονται από τον ΠΑΝΔΕΚΤΗ.

Οι ενότητες αυτές με τη σειρά που εμφανίζονται είναι :
 • Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)
 • Οι Γνωματεύσεις του Ε.ΣΥ.Λ.
 • Η Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
 • Μετασχηματισμοί Εταιρειών (Συγχωνεύσεις - μετατροπές)
 • Ομάδα 9 του ΕΓΛΣ - Κοστολόγηση
 • Οικονομικές Καταστάσεις των Επιχειρήσεων και των τραπεζών
 • Η φορολογία εισοδήματος και η διάθεση των κερδών.
Στο κέντρο της οθόνης εμφανίζονται τα ονόματα της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ που έχει αναλάβει την υποστήριξη των υπηρεσιών του ΠΑΝΔΕΚΤΗ.
Στο επάνω τμήμα της οθόνης στα μαύρα κουμπιά εμφανίζονται οι επιλογές :
 • Γεν. Ευρετήριο
 • Αναζήτηση
 • Βοήθεια
 • Επιμέλεια Κειμένων
 
Πλοήγηση στην Τράπεζα Πληροφοριών :
Μπορείτε να επιλέξετε από την μπάρα στα αριστερά της οθόνης σας την ενότητα που σας ενδιαφέρει. Για παράδειγμα επιλέγουμε την ενότητα «Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)

Αμέσως μετά την επιλογή της ενότητας στο επάνω τμήμα της οθόνης και κάτω από τα μαύρα κουμπιά εμφανίζεται μία νέα γραμμή με τα εξής εικονίδια :
 • Πληροφορίες
 • Περιεχόμενα
 • Ευρετήριο
 • Αναζήτηση
 • Υποδείγματα


Οι επιλογές : «Περιεχόμενα», «Ευρετήριο» και «Αναζήτηση»

Αποτελούν τα τρία βασικά εργαλεία πρόσβασης στο περιεχόμενο της τράπεζας πληροφοριών ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ.
 
Πληροφορίες
Ταυτόχρονα με την είσοδο σας σε κάθε ενότητα, στο κέντρο της οθόνης σας εμφανίζονται οι πληροφορίες που αφορούν την ενότητα που επιλέξατε. Το συνοδευτικό κείμενο σχετικά με το περιεχόμενο της ενότητα το ακολουθούν θέματα άμεσου ενδιαφέροντος που έχουμε επιλέξει για εσάς και μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά επιλέγοντας τα απλά με το mouse ή το πληκτρολόγιο.
 
Πώς αναζητώ πληροφορίες ;
Περιεχόμενα
Από την επιλογή «Περιεχόμενα» σας δίνεται η δυνατότητα να «ξεφυλλίσετε» το περιεχόμενο κάθε ενότητας του ΠΑΝΔΕΚΤΗ με τον ίδιο τρόπο που θα ξεφυλλίζατε τον πίνακα περιεχομένων ενός βιβλίου. Με τη διαφορά ότι στα ηλεκτρονικά «Περιεχόμενα» σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβείτε κατευθείαν στο κείμενο που σας ενδιαφέρει. Εάν τα περιεχόμενα που αναζητείτε είναι με την μορφή Κεφαλαίου, θέματος, Παραγράφου, ενότητας, κλπ, τα ηλεκτρονικά περιεχόμενα σας πηγαίνουν βήμα - βήμα σε κάθε επίπεδο που επιθυμείτε μέχρι την εμφάνιση του τελικού κειμένου. Ειδικότερα για τα λογιστικά σχέδια αυτή η ανάπτυξη ακολουθεί τη δομή των βαθμών του λογιστικού σχεδίου (πρωτοβάθμιος, δευτεροβάθμιος, κλπ).
 
Παράδειγμα εύρεσης πληροφοριών από τα «Περιεχόμενα»
Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε τον λογαριασμό 16.00 εμφανίζεται το δένδρο των λογαριασμών και τον θεμάτων που αναπτύσσονται κάτω από το λογαριασμό 16.00 «υπεραξία επιχειρήσεως» ως εξής :

16.00.1: Έννοια του goodwill
16.00.2: Λογιστική του goodwill
16.00.3: Απόσβεση του goodwill
16.00.4: Λογιστική του goodwill που προκύπτει από την απορρόφηση θυγατρικής με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/93.
16.00.5: Λογιστική της υπεραξίας που προκύπτει από την ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων ομίλου εταιριών.
16.00.6: Η υπεραξία της επιχειρήσεως (goodwill) κατά την αλλοδαπή επιστήμη και πράξη
Ευρετήριο
Το δεύτερο βασικό εργαλείο πρόσβασης στις πληροφορίες του «ΠΑΝΔΕΚΤΗ» είναι το έτοιμο «Αλφαβητικό ευρετήριο» με λέξεις κλειδιά που ανά ενότητα της εφαρμογής μας οδηγεί στις πληροφορίες που επιθυμούμε. Το προκατασκευασμένο αλφαβητικό ευρετήριο περιέχει λέξεις ή φράσεις κάτω από τις οποίες οι συντάκτες του, έχουν παραθέσει θέματα που σχετίζονται με τη λέξη ή τη φράση, και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας από τους χρήστες της Τράπεζας. Οι λέξεις αυτές δεν είναι απαραίτητο να περιέχονται στον τίτλο κάθε λογαριασμού αλλά να σχετίζονται άμεσα με αυτόν. Με τον τρόπο αυτό συντομεύεται ο χρόνος αναζήτησης ενός θέματος γιατί η εμπειρία των ανθρώπων που επιμελούνται την τράπεζα πληροφοριών έχει επιλέξει από πριν τα σημαντικότερα θέματα με αλφαβητική ταξινόμηση και τις λύσεις που πρέπει να περιέχονται σε αυτά.

Παράδειγμα :
Εάν επιθυμούμε να βρούμε πληροφορίες για την λέξη «Ακίνητα» θα πρέπει από την επιλογή «ευρετήριο» να επιλέξουμε το γράμμα Α Στην οθόνη εμφανίζονται ταξινομημένα αλφαβητικά όλα τα θέματα σχετικά με τα ακίνητα : «ακίνητα μισθωμένα», «ακίνητα τρίτων», «ακινήτων εμπράγματα δικαιώματα» και «ακίνητα». Οι λέξεις που αποτελούν ενότητες που περιέχουν περισσότερα από ένα θέματα εμφανίζονται με έντονα γράμματα. Για παράδειγμα, στη λέξη «ακίνητα» περιλαμβάνονται :
Ακίνητα
 • αποζημίωση για αποκατάσταση ζημιών 75.05.3.3
 • αποζημίωση που καταβάλλεται στο μισθωτή για αποχώρηση από το μίσθιο 81.03.99
 • ασφαλιστική αποζημίωση απολεσθέντος παγίου 81.03.00
 • εισόδημα από εκμίσθωση 75.05.3.3
 • εισπραττόμενη αποζημίωση ή ποινική ρήτρα από τον μισθωτή 81.01.02
 • εκποίηση όταν το κτίριο (ή μηχάνημα) έχει υπαχθεί σε αναπτυξιακό νόμο 81.03.00
 • ζημίες από εκποίηση 81.03.00
 • ιδιοκατοίκηση 75.05.3.3
 • κέρδος (αμοιβή) για την παραχώρηση σε τρίτους της χρήσεως βιομηχανοστασίου 81.03.00
 • μίσθωση ασκεπούς χώρου 75.05.4
 • υπερτίμηση από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου 81.03.00
Οι αριθμοί παραπέμπουν στους κωδικούς των αρμόδιων λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ, οι οποίοι αποτελούν και τις παραγράφους ταξιθέτησης των θεμάτων.
 
Αναζήτηση
Από την επιλογή «Αναζήτηση» μας δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσουμε πληροφορίες από το περιεχόμενο του ΠΑΝΔΕΚΤΗ χρησιμοποιώντας διαφορετικές λογικές και συνδυασμούς.

Αναλυτικότερα, με τη μηχανή αναζήτησης μπορούμε :
 • Να αναζητήσουμε ένα θέμα, γνωρίζοντας τον κωδικό του λογαριασμού του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, τον τίτλο του λογαριασμού ή τους αναλυτικούς λογαριασμούς στους οποίους αναπτύσσεται.
 • Να αναζητήσουμε ένα θέμα, με βάση φράση ή τμήμα φράσης που περιέχεται στον τίτλο ενός λογαριασμού του Λογιστικού Σχεδίου, το λογαριασμό και το περιεχόμενό του.
 • Να περιορίσουμε την αναζήτηση μόνο στους λογαριασμούς ή στα γενικά θέματα των λογαριασμών του Λογιστικού Σχεδίου
 • Να αναζητήσουμε, με βάση φράση ή τμήμα φράσης, το περιεχόμενο των θεμάτων που περιέχουν, οι εκτός Λογιστικού Σχεδίου, ενότητες της Τράπεζας Πληροφοριών (Φορολογία εισοδήματος, Οικονομικές Καταστάσεις κ.λπ)
 • Να αναζητήσουμε γνωματεύσεις του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής από τη σχετική ενότητα με βάση τον αριθμό ή την ημερομηνία της γνωμάτευσης.
 • Να αναζητήσουμε το θέμα που μας ενδιαφέρει με βάση οποιαδήποτε λέξη ή φράση που περιέχεται στον τίτλο ή στο κείμενο τους και αυτό σχετίζεται.
 • Να προβάλουμε στην οθόνη ή τον εκτυπωτή σειρά αναζητήσεων μη ταξινομημένων μεταξύ τους θεμάτων και γενικά να βρούμε οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει στην Τράπεζα «Πανδέκτης» γρήγορα και αποτελεσματικά.
Εάν βρισκόμαστε στην ενότητα του Λογιστικού Σχεδίου το σύστημα στην οθόνη αναζήτησης μας ζητά ανάλογα με την πληροφορία που αναζητούμε να δηλώσουμε τα εξής :
 • Λέξη κλειδί :
 • Αναζήτησε :
 • Να περιέχονται :
 • Σύνθετη αναζήτηση :
 • Επιλογή Κατηγορίας :
 • Λέξη κλειδί :
  Πληκτρολογούμε τη φράση ή το τμήμα φράσης ή τον κωδικό του λογαριασμού που επιθυμούμε να αναζητήσουμε.
 • Αναζήτησε :
  Επιλέγουμε εάν την «Λέξη κλειδί» θέλουμε να την αναζητήσουμε στον τίτλο του λογαριασμού ή του θέματος ή στο αναλυτικό κείμενο ή και στα δύο (τίτλο και κείμενο).

 • Να περιέχονται :
  Επιλέγουμε εάν η «Λέξη κλειδί» θέλουμε να περιέχεται σε «όλες τις λέξεις» του τίτλου ή του κειμένου, σε «οποιαδήποτε λέξη» ή να αποτελεί «ακριβή φράση».

  Με την επιλογή «όλες τις λέξεις» το σύστημα, σε περίπτωση που η λέξη κλειδί περιλαμβάνει περισσότερες από μία λέξεις, θα μας επιστρέψει όλα τα κείμενα που περιέχουν και τις δύο λέξεις

  Με την επιλογή «οποιαδήποτε λέξη» το σύστημα, σε περίπτωση που η λέξη κλειδί περιλαμβάνει περισσότερες από μία λέξεις, θα μας επιστρέψει όλα τα κείμενα που περιέχουν την μία ή την άλλη λέξη.

  Τέλος με την επιλογή «ακριβής φράση» το σύστημα θα μας επιστρέψει τα κείμενα που περιλαμβάνουν «ακριβώς» ότι έχουμε δώσει στη λέξη κλειδί.

 • Σύνθετη αναζήτηση :
  Με την επιλογή «σύνθετη αναζήτηση» το σύστημα αναζητά απενεργοποιεί την επιλογή «Να περιέχονται» και μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους «έξυπνους» τελεστές αναζήτησης. Αναλυτικά παραδείγματα αναφέρονται στη συνέχεια.
  Επιλέγουμε εάν η «Λέξη κλειδί» θέλουμε να περιέχεται σε «όλες τις λέξεις» του τίτλου ή του κειμένου, σε «οποιαδήποτε λέξη» ή να αποτελεί «ακριβή φράση».

 • Επιλογή Κατηγορίας :
  Με την επιλογή κατηγορίας έχουμε την δυνατότητα να ορίσουμε στο σύστημα την περιοχή αναζήτησης που μπορεί να είναι για το λογιστικό σχέδιο :

  - Τα Γενικά Θέματα λογαριασμών
  - Τα Γενικά Θέματα ομάδων λογαριασμών
  - Ο Λογαριασμός Λογιστικού σχεδίου.
  - ή Όλα τα παραπάνω.

  Εάν βρισκόμαστε στην οθόνη αναζήτησης στην ενότητα των γνωματεύσεων μπορούμε να περιορίσουμε την αναζήτηση δηλώνοντας τον αριθμό της γνωμάτευσης ή το έτος έκδοσης της γνωμάτευσης.
Παραδείγματα εύρεσης πληροφοριών με χρήση της «Αναζήτησης»
(α) Αναζήτηση με βάση τον Κωδικό Αριθμό του ΛογαριασμούΕισάγουμε τον Κωδικό αριθμό του λογαριασμού του Ε.ΓΛΣ που μας ενδιαφέρει και άμεσα έχουμε στην οθόνη τα θέματα που σχετίζονται με το λογαριασμό, αναλυμένα και επεξεργασμένα συνδυαστικά από άποψη : Λογιστική (Ε.ΓΛΣ), Κ.Β.Σ., Φορολογίας Εισοδήματος, Φ.Π.Α. - Χαρτοσήμου, Εμπορικής Νομοθεσίας και Σύγχρονων Λογιστικών Αρχών (IAS).
Αν, για παράδειγμα, μας ενδιαφέρει θέμα που σχετίζεται με διαφημίσεις, πληκτρολογούμε τον κωδικό του λογαριασμού 64.02 και παρουσιάζεται στην οθόνη η ανάλυση των εξόδων διαφημίσεως .

Με τη χρήση του mouse επιλέγουμε τον κωδικό αριθμό του λογαριασμού με τον οποίο σχετίζεται το θέμα που μας ενδιαφέρει. Μπορούμε να επιλέξουμε περισσότερα από ένα θέματα «τσεκάροντας» τα check box (κουτάκια) που εμφανίζονται δίπλα σε κάθε θέμα και στη συνέχεια επιλέγοντας «εμφάνιση» να προβάλλουμε στην οθόνη μας συνεχόμενα το περιεχόμενο των θεμάτων - λογαριασμών που επιλέξαμε.

(β) Αναζήτηση με βάση φράση ή τμήμα φράσης που περιέχεται στον τίτλο ενός λογαριασμού.

Αν δεν γνωρίζουμε τον Κωδικό Αριθμό του Λογαριασμού εισάγουμε κάποια φράση ή τμήμα φράσης του θέματος που μας ενδιαφέρει και έχουμε στην οθόνη μας τους λογαριασμούς (κωδικούς και τίτλους λογαριασμών) που σχετίζονται με το θέμα.

Αν για παράδειγμα θέλουμε να αναζητήσουμε τους λογαριασμούς που αναφέρονται στις «Αποζημιώσεις Απολυομένων», πληκτρολογούμε τις δύο αυτές λέξεις και στην οθόνη μας εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί που αναφέρονται στο θέμα «αποζημίωση απολυομένων».
 
Προβολή - Επιλογή - Εκτύπωση Αποτελεσμάτων
Προβολή - Επιλογή αποτελεσμάτων
Μετά την εμφάνιση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης μπορούμε να προβάλουμε το θέμα που μας ενδιαφέρει επιλέγοντας με το mouse κατευθείαν τον τίτλο του θέματος που εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν το θέμα μας είναι λογαριασμός μπορώ να επιλέξω με το mouse κατευθείαν τον κωδικό του λογαριασμού. Τέλος μπορώ να επιλέξω το check box (κουτάκι) που εμφανίζεται στο πλάι του θέματος και στη συνέχει την επιλογή «Εμφάνιση Επιλεγμένων» στο τέλος της οθόνης.

Προβολή - Επιλογή περισσότερων από ένα αποτελεσμάτων
Το σύστημα μας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε περισσότερα από ένα θέματα από τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης «τσεκάροντας» τα check box (κουτάκια) που εμφανίζονται δίπλα σε κάθε θέμα και στη συνέχεια επιλέγοντας το πλήκτρο «Εμφάνιση Επιλεγμένων» να προβάλλουμε στην οθόνη μας συνεχόμενα το περιεχόμενο των θεμάτων - λογαριασμών που επιλέξαμε.

Εκτύπωση αποτελεσμάτων αναζήτησης
Μετά την επιλογή κάθε θέματος επιλέγοντας το εικονίδιο «εκτύπωση» που εμφανίζεται στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης μας μπορούμε να στείλουμε στον εκτυπωτή το θέμα της επιλογής μας.

Σύνθετη αναζήτηση πληροφοριών :
Πέρα από τις λειτουργίες της «Μηχανής Αναζήτησης» που παρουσιάσθηκαν παραπάνω ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ, μας παρέχει ορισμένες ακόμη «προχωρημένες» δυνατότητες αναζήτησης με την χρήση ειδικών συμβόλων - έξυπνων τελεστών - που μπορούν ανάλογα με τις επιθυμίες μας να αναζητήσουν ταχύτερα και καλύτερα το θέμα που μας ενδιαφέρει.
Σύμβολα (Operators) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην «Μηχανή Αναζήτησης» του ΠΑΝΔΕΚΤΗ.
(+) Το θετικό πρόσημο (+) μπροστά από μία λέξη υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη λέξη πρέπει να είναι παρούσα σε κάθε γραμμή που θα επιστρέψει
(-) Το αρνητικό πρόσημο (-) μπροστά από μία λέξη υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη λέξη δεν θα πρέπει να είναι παρούσα στις γραμμές - φράσεις που θα επιστραφούν.
* Αυτό το σύμβολο (το αστεράκι) χρησιμοποιείται πάντα στο τέλος μίας λέξης για την κλήση λέξεων με όμοιες ρίζες άλλα διαφορετικές καταλήξεις.
( ) Οι παρενθέσεις ( ) χρησιμοποιούνται συνήθως για να ομαδοποιήσουν λέξεις σε υπο-προτάσεις..
Παραδείγματα Χρησιμοποίησης των έξυπνων συμβόλων - τελεστών
Απόσβεση εξόδων
αναζητά φράσεις που περιέχουν το λιγότερο μια από αυτές τις λέξεις.

+απόσβεση +εξόδων
αναζητά φράσεις που περιέχουν και τις δύο λέξεις

+απόσβεση -εξόδων
αναζητά φράσεις που περιέχουν τη λέξη απόσβεση, αλλά όχι τη λέξη εξόδων

απόσβ*
Αναζητά φράσεις που περιέχουν λέξεις με την ίδια ρίζα όπως : απόσβεση, αποσβέσεις, αποσβέσεων, αποσβεσθέντων, αποσβέσεως, αποσβέσιμων, κλπ

+απολυ* +(χαρτόσημο εξόδου) -φορολογία
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω φράση σημαίνει ότι ψάχνουμε για καταχωρήσεις οι οποίες στον τίτλο περιέχουν οπωσδήποτε την ρίζα 'απολυ' και (ή την λέξη 'χαρτόσημο' ή την λέξη 'εξόδου') και οπωσδήποτε δεν περιέχει την λέξη 'φορολογία'

Αποτελέσματα αναζήτησης :

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ Η ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ
 
Υποδείγματα
Από την επιλογή «Υποδείγματα» σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε κάποιο από τα υποδείγματα σε μορφή αρχείων που περιέχονται στις ενότητες του ΠΑΝΔΕΚΤΗ.
Τα υποδείγματα είναι αριθμημένα (κωδικοποιημένα) και εμφανίζονται ταξινομημένα με βάση τον αριθμό τους (κωδικό).
Τα υποδείγματα μπορεί να είναι σε format άλλων αρχείων όπως για παράδειγμα Word, Excel, Acrobat Reader, κλπ. (Doc, Xls, Pdf).
 
Τα Γενικά Εργαλεία της Τράπεζας Πληροφοριών :
Με την είσοδο μας στην τράπεζα πληροφοριών στο επάνω τμήμα της οθόνης στα μαύρα κουμπιά εμφανίζονται οι επιλογές :
 • Γεν. Ευρετήριο
 • Αναζήτηση
 • Βοήθεια
 • Επιμέλεια Κειμένων.
Πρόκειται για «εργαλεία» που αναφέρονται σε όλα τα περιεχόμενα του ΠΑΝΔΕΚΤΗ και όχι μόνο σε κάποια από τις επί μέρους ενότητες του.Το περιεχόμενο της κάθε επιλογής είναι :
 
Το Γενικό Αλφαβητικό Ευρετήριο της Τράπεζας Πληροφοριών :
Το περιεχόμενο του ΠΑΝΔΕΚΤΗ όπως έχουμε δει, χωρίζεται σε ενότητες (περιοχές γνωστικών αντικειμένων).
Για το περιεχόμενο καθεμίας επιμέρους ενότητας υπάρχει ιδιαίτερο ευρετήριο κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά των θεμάτων που περιλαμβάνει.
Στο «Γενικό Αλφαβητικό Ευρετήριο», περιλαμβάνονται τα θέματα όλων των ευρετηρίων κάθε ενότητας, κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά. Προκειμένου όμως να γνωρίζει ο χρήστης σε ποια ενότητα της τράπεζας περιέχεται το θέμα που τον ενδιαφέρει, πριν από τον αριθμό της παραγράφου κάθε θέματος ή τον αριθμό λογαριασμού, εμφανίζεται με γαλάζια γράμματα η περιγραφή της ενότητας στην οποία το θέμα περιλαμβάνεται.

Στο «γενικό αλφαβητικό ευρετήριο», δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος τα αλφαβητικά ευρετήρια των κωδικοποιήσεων της Φορολογικής και Εμπορικής Νομοθεσίας. Ο χρήστης συνεπώς των κωδικοποιημένων νόμων, πρέπει να ανατρέξει στα αλφαβητικά ευρετήρια των επιμέρους ενοτήτων για να ανεύρει τη διάταξη του νόμου που τον ενδιαφέρει.
 
Αναζήτηση σε όλα τα περιεχόμενα της Τράπεζας Πληροφοριών :
Εκτός από την δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενο κάθε ενότητας όπως την είδαμε παραπάνω ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ δίνει την δυνατότητα αναζήτησης για όλες τις πληροφορίες που περιέχει, ανεξάρτητα σε ποια ενότητα ανήκουν.

Ο τρόπος λειτουργίας της «Γενικής» μηχανής αναζήτησης είναι ίδιος με τον τρόπο λειτουργίας της μηχανής σε κάθε επιμέρους ενότητα. Επιπλέον μας δύνεται η δυνατότητα να αναζητήσουμε πληροφορίες σε όλο το περιεχόμενο της τράπεζας, ή σε περισσότερες από μία επιλεγμένες ενότητες .
 
Βοήθεια :
Με την επιλογή του εικονιδίου «Βοήθεια» εμφανίζονται οδηγίες χρήσης της τράπεζας πληροφοριών και των δυνατοτήτων αναζήτησης πληροφοριών σε αυτήν.
 
Επιμέλεια Κειμένων :
Με τη συγκεκριμένη επιλογή εμφανίζονται τα ονόματα της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ που έχει αναλάβει την υποστήριξη των υπηρεσιών του ΠΑΝΔΕΚΤΗ.
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΔΕΚΤΗ
Δομή της ενότητας «Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο»
Το σημαντικότερο τμήμα της Τράπεζας Πληροφοριών (ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ) είναι το Τμήμα που επιγράφεται «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ». Στο τμήμα αυτό, καθένας λογαριασμός του Ε.ΓΛΣ, αναλύεται και αναπτύσσεται διεξοδικά από όλες τις οπτικές γωνίες που έχει ανάγκη η επιχείρηση και ειδικά οι Λογιστές, Φοροτέχνες, Ελεγκτές κ.λπ.

Ειδικότερα η οργάνωση (ταξιθέτηση) της ύλης της ενότητας του Ε.Γ.Λ.Σ. βασίζεται στην ακόλουθη αρχιτεκτονική:

Η ύλη διακρίνεται σε επιμέρους τμήματα που είναι :
 • Τα Θέματα Εισαγωγής στο Ε.Γ.Λ.Σ.
 • Τα Γενικά Θέματα κάθε Ομάδας Λογαριασμών
 • Τα Γενικά Θέματα των Περιληπτικών Λογαριασμών και
 • Οι Περιληπτικοί Λογαριασμοί.
Οργάνωση (Ταξιθέτηση) των Θεμάτων Εισαγωγής στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
Τα θέματα αυτά έχουν σαν πρώτο ψηφίο τον αριθμό 0 (μηδέν) και ακολουθεί η αρίθμηση των θεμάτων κατά απόλυτη αριθμητική σειρά, δηλαδή 0.1, 0.2??..0.10 κ.λπ. Καθένα ειδικότερο αντικείμενο των θεμάτων αυτών αριθμείται περαιτέρω κατ' απόλυτη σειρά που αρχίζει από τον αριθμό ένα (1).

Παράδειγμα
0.1 Θεμελιώδεις Λογιστικές Αρχές
  0.1.1 Έννοια των θεμελιωδών παραδοχών
  0.1.2 Παραδοχή της επιχειρηματικής οντότητας
  κ.λπ  
0.2 Βασικές Λογιστικές Αρχές
  0.2.1 Έννοια των λογιστικών αρχών
  0.2.2 Η αρχή του ιστορικού κόστους
  0.2.3 η αρχη της πραγματοποιησεως των εσοδων
    0.2.3.1
Ορισμός του εσόδου
    0.2.3.2
Μέτρηση του εσόδου
    0.2.3.3
Χρόνος αναγνωρίσεως του εσόδου
    0.2.3.4
Ειδικότερα για τα έσοδα από πωλήσεις
    0.2.3.5
Ειδικότερα για τα έσοδα από υπηρεσίες
    0.2.3.6 Χρόνος αναγνωρίσεως του εσόδου κατά το Ε.ΓΛΣ
  0.2.4 η αρχη του συσχετισμου εσοδων - εξοδων
  0.2.5 η αρχη της αντικειμενικοτητας
  0.2.6 η αρχη της συνεπειας των λογιστικων μεθοδων
  0.2.7 η αρχη της πληρους αποκαλυψεως
  0.2.8 η αρχη της εξαιρεσεως
    0.2.8.1 Η αρχή του ουσιώδους των λογιστικών γεγονότων
    0.2.8.2 Η αρχή της συντηρικότητας
    0.2.8.3 Η αρχή της ιδιορρυθμίας του κλάδου
     
Οργάνωση (Ταξιθέτηση) των Γενικών Θεμάτων έκαστης Ομάδας Λογαριασμών
Τα γενικά θέματα των ομάδων λογαριασμών έχουν σαν πρώτο ψηφίο τον αριθμό της Ομάδας και ακολουθεί η αύξουσα αρίθμηση των θεμάτων κατ' απόλυτη αριθμητική σειρά. Τα θέματα που έχουν ανάγκη περαιτέρω ανάλυσης αριθμούνται κι αυτά κατ' απόλυτη αριθμητική σειρά.

π.χ.

- Γενικά θέματα της Ομάδας 1: 1.1, 1.2, 1.3 κ.λπ
- Γενικά θέματα της Ομάδας 2: 2.1, 2.2, 2.3 κ.λπ
- Γενικά θέματα της Ομάδας 8: 8.1, 8.2, 8.3 κ.λπ

Παράδειγμα
Γενικά θέματα της Ομάδας 6
6.1 Περιεχόμενο της Ομάδας 6
6.2 Πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί της Ομάδας 6
6.3 Έννοια των εξόδων
6.4 Διάκριση των εξόδων
  6.4.1 Οργανικά και ανόργανα έξοδα
  6.4.2 Ομαλά και ανώμαλα έξοδα
6.5 Προϋποθέσεις για την αναγνώριση των εξόδων από άποψη φορολογίας εισοδήματος
  κ.λπ
Οργάνωση (Ταξιθέτηση) των Γενικών Θεμάτων των Περιληπτικών Λογαριασμών
Τα γενικά θέματα των περιληπτικών λογαριασμών τα οποία αφορούν όλους τους υπολογαριασμούς τους, πρωτάσσονται της ανάλυσης των θεμάτων των υπολογαριασμών. Οι κωδικοί των γενικών αυτών θεμάτων έχουν ως πρόσημα τον κωδικό αριθμό του περιληπτικού λογαριασμού, ο οποίος και χρωματίζεται με κόκκινο και ακολουθεί η αύξουσα αρίθμηση των θεμάτων κατ' απόλυτη αριθμητική σειρά που αρχίζει από τον αριθμό 1. Τα θέματα που έχουν ανάγκη περαιτέρω ανάλυσης αριθμούνται επίσης κατ' απόλυτη αριθμητική σειρά

Παράδειγμα 1ον

Λ/σμός 10 «ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ»
Γενικά Θέματα:
10.1
Ανάπτυξη του λογαριασμού 10
10.2
Περιεχόμενο του λογαριασμού 10
10.3
Απόκτηση εδαφικών εκτάσεων
10.4
Εκποίηση μη οικοδομημένης εδαφικής εκτάσεως
10.5
Υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοχρησιμοποιημένου ακινήτου
10.6
Απαξιώσεις και υποτιμήσεις εδαφικών εκτάσεων
10.99 Εμφάνιση του λ/σμού 10 στον ισολογισμό

Παράδειγμα 2ο

Λ/σμός 64.02 «ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ»
Γενικά Θέματα:
64.02.1 Έννοια των εξόδων διαφημίσεως
64.02.2 Τα έξοδα διαφημίσεως από φορολογική άποψη
64.02.3 Ισχύουσα νομοθεσία περί τέλους διαφημίσεως
64.02.4 Περιεχόμενο του λογαριασμού 64.02

Παράδειγμα 3ο

Λ/σμός 64.06.00 «ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»
Γενικά Θέματα:
64.06.00.1 Περιεχόμενο του λογαριασμού
64.06.00.2 Έννοια του κοινωφελούς σκοπούς
64.06.00.3 Γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος που διέπουν τις δωρεές

Οργάνωση (Ταξιθέτηση) των Λογαριασμών (Πρωτοβαθμίων, Δευτεροβαθμίων, Τριτοβάθμιων, κ.λπ)
Οι λογαριασμοί του Ε.ΓΛΣ (πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι, τριτοβάθμιοι, κ.λπ) έχουν ταξινομηθεί κατ' απόλυτη σειρά των κωδικών αριθμών τους, βάσει των οποίων ο χρήστης μπορεί να βρει την ανάπτυξη του λογαριασμού που επιθυμεί.

Παράδειγμα 1ον

Υπολογαριασμοί:
64.02.01
«Διαφημίσεις από ραδιόφωνο - τηλεόραση»
64.02.02
«Διαφημίσεις από τον κινηματογράφο»
64.02.03
«Διαφημίσεις από λοιπά μέσα ενημέρωσης»
64.02.04 «Έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών»


Παράδειγμα 2ον

Υπολογαριασμοί:
64.06.00.00
«Δωρεές χρηματικών ποσών»
64.06.00.01
«Δωρεές ακινήτων»
64.06.00.02
«Δωρεές ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων σε νοσοκομεία»
64.06.00.03 «Δωρεές ειδών διατροφής σε τράπεζες τροφίμων»
Τρόπος Ανάπτυξης του Περιεχομένου των Λογαριασμών
Οι μη περιληπτικοί λογαριασμοί φέρουν τον κωδικό αριθμό του Σχεδίου Λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ και εξετάζονται με τη σειρά που αυτοί ακολουθούν στο Σχέδιο Λογαριασμών. Κάθε λογαριασμός, όπου είναι αναγκαίο, αναπτύσσεται από όλες τις οπτικές γωνίες που έχουν ανάγκη οι λογιστές, φοροτέχνες κ.λπ, δηλαδή από άποψη
 • Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου,
 • Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων,
 • Φορολογίας Εισοδήματος,
 • Φόρου Προστιθέμενης Αξίας,
 • Εμπορικού Δικαίου,
 • Διεθνών Λογιστικών Προτύπων,
 • Σύγχρονης επιστήμης
Παράδειγμα

Για παράδειγμα ο λογαριασμός 61.01.00 «Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου» αναπτύσσεται ως εξής:

61.01.00
Λ/σμός 61.01.00 «Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού συμβουλίου»


α. ν.2190/1920

Ο ν.2190/1920 διακρίνει τις ακόλουθες μορφές αμοιβών των μελών του Δ.Σ., οι οποίες είναι δυνατό να παρέχονται αμιγείς ή συνδυασμένες:
α) Αμοιβή επί των κερδών (άρθρο 24 § 1).
β) Αμοιβή που ορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό της εταιρίας (άρθρο 24 §2).
γ) Αμοιβή που δεν ορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό και, συνεπώς, χρειάζεται ειδική έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση (άρθρο 24 § 2).
δ) Αμοιβή βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής (άρθρο 24 §3).

Όλες τις προαναφερόμενες μορφές αμοιβών του Δ.Σ. εξετάζουμε εκτενώς στα σχόλια του λ/σμού 54.09.01 «φόρος αμοιβών μελών Δ.Σ».
Στον παρόντα λ/σμό καταχωρούνται οι προαναφερόμενες υπό (β) και (γ) αμοιβές του Δ.Σ., για τις οποίες, λίαν συνοπτικά, σημειώνουμε εδώ τα ακόλουθα:
 • Οι αμοιβές του Δ.Σ. που δεν παρέχονται από τα κέρδη αλλά προβλέπονται από το καταστατικό, συνήθως ως έξοδα παραστάσεως στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., δεν χρειάζονται καμία ιδιαίτερη έγκριση από τη Γ.Σ. της εταιρίας.
 • Οι αμοιβές του Δ.Σ. που δεν καθορίζονται κατά ποσό από το καταστατικό βαρύνουν την εταιρία μόνο εάν εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων.
 • Αμοιβή συμβούλου ανώνυμης εταιρίας, που καταβάλλεται κατά ποσό μεγαλύτερο από αυτό που εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων, θεωρείται ως δάνειο της εταιρίας προς αυτόν και σύμφωνα με το άρθρο 23 α του ν. 2190/1920, είναι παράνομο.
β. Κ.Β.Σ.

Για την καταβολή των αμοιβών συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. εκδίδεται απόδειξη δαπάνης. Αν όμως η αμοιβή προέρχεται από τα κέρδη της ανώνυμης εταιρίας εκδίδεται απόδειξη πληρωμής και δεν απαιτείται η έκδοση αποδείξεως δαπάνης.
Για την καταβολή αμοιβών Δ.Σ. από Ν.Π.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκδίδεται απόδειξη δαπάνης και παρακρατείται φόρος 20% (άρθρο 58 § 1 ν. 2238/94 και χαρτόσημο 1,2% (άρθρο 15 ε § 7 Κ.Τ.Χ)
Νόμιμο δικαιολογητικό για την έκπτωση της δαπάνης είναι η «απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης» του άρθρου 15 του ΚΒΣ ή εφ' όσον ο δικαιούχος της αμοιβής είναι ελεύθερος επαγγελματίας η «απόδειξη παροχής υπηρεσιών».

γ. Φορολογία εισοδήματος

Οι καταχωρούμενες στο σχολιαζόμενο λ/σμό αμοιβές θεωρούνται για το δικαιούχο εισόδημα από κινητές αξίες (άρθρο 24 § 1 του ν.2238/1994) και φορολογούνται με συντελεστή 35% (όταν οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο) ή 40% (όταν οι μετοχές της εταιρίας είναι μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο) με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως εταιρίας και δικαιούχου. Ο συντελεστής 40% μειώνεται σε 37,5% για τις αμοιβές που καταβάλλουν οι εταιρίες από 1/1-31/12/2001 και σε 35% για τις αμοιβές που θα καταβάλλουν από 1.1.2002 και εφεξής.
Ο φόρος υπολογίζεται επί του ποσού της αμοιβής και παρακρατείται κατά την καταβολή ή την εγγραφή των σχετικών ποσών στην πίστωση του δικαιούχου (άρθρο 26 § 7 του ν.2238/1994). Ο παρακρατηθείς φόρος εισοδήματος αποδίδεται με εφάπαξ καταβολή εντός του πρώτου 15ημέρου του επόμενου από την παρακράτηση του φόρου μήνα.
Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. που καταχωρούνται στον παρόντα λ/σμό εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας (άρθρο 105 § 6 περ. γ΄ του ν.2238/1994).
Εν εκτάσει βλ. σχόλια του λ/σμού 54.09.01 «φόρος αμοιβών μελών Δ.Σ.»

δ. Χαρτόσημο

Στο συνολικό ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται στα μέλη του Δ.Σ. υπολογίζεται χαρτόσημο 1,2%, το οποίο αποδίδεται μαζί με τον παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος.
Το τέλος του χαρτοσήμου, ελλείψει συμφωνίας, βαρύνει τον υπόχρεο στην καταβολή της αμοιβής, δηλαδή την εταιρία (άρθρο 425 ΑΚ), στην πράξη όμως συνηθίζεται να παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες στα μέλη του Δ.Σ. αμοιβές.

ε. Ε.ΓΛΣ

Για την υπόδειξη της διενεργητέας λογιστικής εγγραφής ας υποθέσουμε ότι στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας καταβάλλεται αμοιβή ονομαστικού (μικτού) ποσού ? 10.000. Θα γίνει η εγγραφή:


 
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων    
61.01 Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών 10.000  
  υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος    
61.01.00 Αμοιβές συνεδριάσεων Δ.Σ.    
(εις)   54 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη    

54.09 Λοιποί φόροι - τέλη    
  54.09.01 Φόρος αμοιβών Δ.Σ.   3.458
                [10.000 - 120 ]= 9.880Χ35%    
  54.09.02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών μελών Δ.Σ.   120
  38 Χρηματικά διαθέσιμα    
  38.00 Ταμείο   6.422
  ή    
  53 Πιστωτές διάφοροι    
  53.08 Δικαιούχοι αμοιβών    
  53.08.ΧΧ Δικαιούχοι αμοιβών μελών Δ.Σ.    

 

Επισημαίνεται ότι κατά τη νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων, ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό που λαμβάνουν τα μέλη του Δ.Σ. μετά την αφαίρεση του χαρτοσήμου 1,2% (Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης 153/1990).
 
Χρησιμοποίηση της Δομής στον τρόπο ανευρεσης της πληροφορίας
Τώρα που γνωρίζεται τον τρόπο που είναι οργανωμένες οι πληροφορίες στον ΠΑΝΔΕΚΤΗ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποδοτικότερα την «μηχανή αναζήτησης» και στην διάλογο «Επιλέξτε κατηγορία» που σας προτρέπει να επιλέξτε μία από τις παρακάτω :
 • Τα Γενικά Θέματα λογαριασμών
 • Τα Γενικά Θέματα ομάδων λογαριασμών
 • Ο Λογαριασμός Λογιστικού σχεδίου.
 • ή Όλα τα παραπάνω.
Μπορείτε να επιλέξετε την κατηγορία που ανταποκρίνεται καλύτερα στο θέμα που αναζητάτε.

Επίσης στη διαδικασία «πλοήγησης» σας στην ενότητα του λογιστικού σχεδίου με τη χρήση των «Περιεχομένων» μπορείτε να επιλέξετε «Τα γενικά θέματα» 'η το «Γενικό Λογιστικό Σχέδιο» ανάλογα με τις πληροφορίες που αναζητάτε.
 
Δομή της ενότητας «Γνωματεύσεις Ε.ΣΥ.Λ.»
Η οργάνωση και ταξιθέτηση των Γνωματεύσεων του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής γίνεται κατά χρονολογική σειρά και αύξοντα αριθμό Γνωμάτευσης. Η αναλυτική παρουσίαση κάθε γνωμάτευσης αφορά το πρωτότυπο κείμενο και παραπομπές γίνονται όπου είναι απαραίτητο στα θέματα του Ε.Γ.Λ.Σ. που αφορούν οι γνωματεύσεις.
 
Δομή της ενότητας «Φορολογική & Εμπορική Νομοθεσία»
Η οργάνωση και ταξιθέτηση των Κωδίκων Νομοθεσίας γίνεται χωριστά για κάθε κώδικα.
Κάθε Κώδικας Νομοθεσίας με τη σειρά του είναι οργανωμένος κατά σειρά σε άρθρα, παραγράφους, περιπτώσεις και υπο-περιπτώσεις.
 
Δομή της ενότητας «Μετασχηματισμοί Εταιρειών»
Η οργάνωση και ταξιθέτηση της ενότητας Μετασχηματισμοί Εταιρειών γίνεται με τον ίδιο τρόπο που είναι οργανωμένα τα περιεχόμενα ενός βιβλίου. Δηλαδή με τη μορφή Κεφάλαιο, Θέμα, Παράγραφος, Ενότητα, κλπ μέχρι το τελικό αναλυτικό κείμενο. Η δομή αυτή εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο την οργάνωση των πληροφοριών της συγκεκριμένης ενότητας. Με αυτό τον τρόπο τα θέματα που αφορούν για παράδειγμα τις συγχωνεύσεις εταιρειών βρίσκονται ανεπτυγμένα κάτω από το αντίστοιχο κεφάλαιο.
 
Δομή της ενότητας «Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ. - Κοστολόγηση»
Η οργάνωση και ταξιθέτηση της ενότητας «Ομάδα 9 - Κοστολόγηση ακολουθεί τα πρότυπα οργάνωσης των περιεχομένων ενός βιβλίου. Στην ομάδα 9 επιλέχθηκε αυτή η μορφή γιατί υποστηρίζει καλύτερα σε σχέση με τη μορφή των λογαριασμών το πλήθος των θεμάτων θεωρίας και νομοθεσίας που αφορούν την κοστολόγηση και την ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ..
 
Δομή της ενότητας «Οικονομικές Καταστάσεις των Επιχειρήσεων»
Η οργάνωση και ταξιθέτηση της ενότητας «Οικονομικές Καταστάσεις των Επιχειρήσεων» ακολουθεί και αυτή τον τρόπο ανάπτυξης των περιεχομένων ενός βιβλίου. Δηλαδή με τη μορφή Κεφάλαιο, Θέμα, Παράγραφος, Ενότητα, κλπ μέχρι το τελικό αναλυτικό κείμενο. Η δομή αυτή εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο την οργάνωση των πληροφοριών της συγκεκριμένης ενότητας.
 
Δομή της ενότητας «Φορολογία Εισοδήματος - Διάθεση κερδών»
Η οργάνωση και ταξιθέτηση της ενότητας «Φορολογία Εισοδήματος - Διάθεση Κερδών» ακολουθεί και αυτή τον τρόπο ανάπτυξης των περιεχομένων ενός βιβλίου. Δηλαδή με τη μορφή Κεφάλαιο, Θέμα, Παράγραφος, Ενότητα, κλπ μέχρι το τελικό αναλυτικό κείμενο. Η δομή αυτή εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο την οργάνωση των πληροφοριών της συγκεκριμένης ενότητας.

23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα