Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Πληροφορίες

Ιδιοκτησία της τηλεματικής υπηρεσίας «www.pandektis.gr»


Επωνυμία: E.ΣΑΚΕΛΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων.
Διακριτικός Τίτλος: "ΒΡΥΚΟΥΣ - BANCACCOUNT Α.Ε."
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θουκυδίδου 148, ΤΚ : 18539, Πειραιάς
Τηλ/να: 210 4523938, 210 4520704
Fax: 210 4514361
ΑΦΜ: 999861920
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας: info@pandektis.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: καθ. Εμμανουήλ Ι. Σακέλλης


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η γνωστή στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στο λογιστικό κόσμο της χώρας εταιρία με το διακριτικό τίτλο «ΒΡΥΚΟΥΣ» είναι από τις αρχαιότερες εταιρίες Επιμόρφωσης Στελεχών Επιχειρήσεων με τη μορφή Σεμιναρίων.

Η εταιρία «ΒΡΥΚΟΥΣ» έχει δύο βασικούς κλάδους: τον κλάδο εκδόσεως επιστημονικών και επαγγελματικών βιβλίων και τον κλάδο Επιμόρφωσης Στελεχών Επιχειρήσεων και ειδικότερα:

α. ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Η εταιρία «Βρυκούς» εκδίδει επιστημονικά βιβλία και συγγράμματα που αναφέρονται σε θέματα επιχειρήσεων με ειδικότερα αντικείμενα: Λογιστικής, Εμπορικού Δικαίου, Φορολογικής Νομοθεσίας (Φορολογίας Εισοδήματος, Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων, Φόρο Προστιθέμενης Αξίας κ.λπ), Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, Κοστολόγηση, Οικονομικών Καταστάσεων των Επιχειρήσεων, Λογιστικών Σχεδίων, κ.λπ

β. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εταιρία «Βρυκούς» είναι μια από τις αρχαιότερες εταιρίες που διοργανώνει σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων. Εποπτεύεται από κορυφαίους επιστήμονες και καταξιωμένους επαγγελματίες και χρησιμοποιεί τους πλέον επώνυμους εισηγητές στα σεμινάρια που διοργανώνει. Γι αυτό δικαιολογημένα έχει ένα ξεχωριστό όνομα στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Η εταιρία εξειδικεύεται κυρίως σε σεμινάρια που έχουν ως θέματα αντικείμενα:

  • Οικονομικού Λογισμού
    Αντικείμενα: Λογιστικής, Κοστολόγησης, Λογιστικών Σχεδίων, Οικονομικών Καταστάσεων των Επιχειρήσεων, Ελεγκτικής, Προϋπολογισμών - Απολογισμών, Λογιστικών Προτύπων κ.λπ
  • Εμπορικού Δικαίου (Business Law)
    Αντικείμενα: Δίκαιο Α.Ε, Ε.Π.Ε, Προσωπικών Εταιριών, Κοινοπραξιών, Τραπεζικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο, Συγχωνεύσεων & Μετασχηματισμών Εταιριών, Δίκαιο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Χρηματιστηριακό Δίκαιο κ.λπ
  • Φορολογικού Δικαίου
    Αντικείμενα: Φορολογίας Εισοδήματος, Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Φορολογίας Ακινήτων, Φορολογικών Ελέγχων, κλπ

γ. Τράπεζα Πληροφοριών ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ

Η τηλεματική υπηρεσία ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ αποτελεί τη νεότερη δραστηριότητα της εταιρείας ΒΡΥΚΟΥΣ και περιλαμβάνει:

Την Τράπεζα Πληροφοριών «ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ» με μοναδικό περιεχόμενο επί θεμάτων: Φορολογικών, Δικαίου των Εταιριών, Λογιστικών, Κοστολογικών, Εργατικών, Ασφαλιστικών, κ.λπ.

Την τηλεφημερίδα «ΝΕΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ» η οποία παρουσιάζει με σαφήνεια όλη την επικαιρότητα που ενδιαφέρει τους Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Ελεγκτές, Νομικούς Συμβούλους και γενικά τα οικονομικά και φοροτεχνικά στελέχη των επιχειρήσεων (νέοι νόμοι, εγκύκλιοι υπουργείων και Οργανισμών, νομολογία δικαστηρίων, συλλογικές συμβάσεις κ.λ.π.).

Και την υπηρεσία «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Στόχος της υπηρεσίας είναι να δίνει έγκυρες και υπεύθυνες λύσεις στα θέματά που οι Λογιστές και γενικότερα τα οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων καλούνται, να αντιμετωπίσουν, η λύση των οποίων απαιτεί διεπιστημονικές γνώσεις, κυρίως Λογιστικής, Φορολογίας, Δικαίου των Επιχειρήσεων κ.λπ.


13 Μαϊου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα