Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ερωτήσεις

Ποιές είναι οι λογιστικές εγγραφές κατα την πώληση για λογαριασμό τρίτων ;
07/03/2006
New Page 1
Γνωμάτευση : 165/2045/1993
Λογιστικός χειρισμός πωλήσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων

α. Τα παραλαμβανόμενα εμπορεύματα τρίτων προς πώληση για λογαριασμό τους, καταχωρούνται και παρακολουθούνται (κατ’ είδος και ποσότητα) στο εξής ζεύγος λογαριασμών τάξεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.):

0.1 Aλλότρια περιουσιακά στοιχεία

01.02 Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη

(Αναλύεται σε τριτοβάθμιους, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως, όπως π.χ. κατ’ είδος, ποσότητα και τρίτο)

05 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

05.02 Δικαιούχοι εμπορευμάτων σε παρακαταθήκη

(Αναλύεται σε τριτοβάθμιους κατά δικαιούχο τρίτο).

β. Το αντίτιμο των πραγματοποιούμενων πωλήσεων των εμπορευμάτων των τρίτων καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 50.90 «Τρίτοι - λογαριασμοί πωλήσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τους», ο οποίος αναλύεται σε προσωπικούς λογαριασμούς των τρίτων.

Οι λογαριασμοί αυτοί χρεώνονται με τα αποδιδόμενα στους τρίτους ποσά, με τα εις βάρος τους σχετικά έξοδα και με την προμήθειά σας.

γ. Η προμήθειά σας, που προκύπτει από τις σχετικές εκκαθαρίσεις, καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 73 «έσοδα από παροχή υπηρεσιών» (και σχετικού τριτοβάμιού του), με χρέωση του πιο πάνω λογαριασμού 50.90 και των υπολογαριασμών του (προσωπικών λογαριασμών των τρίτων).

20 Σεπτεμβρίου 2019
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα