Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ερωτήσεις

Εταιρία η οποία εμπορεύεται Η/Υ, αναλώσιμα, φωτοτυπικά και παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες, αγόρασε ένα μεταχειρισμένο φωτοτυπικό με σκοπό να το πουλήσει τμηματικά ή να το χρησιμοποιήσει τα ανταλλακτικά του για service άλλων μηχανημάτων. Η αξία κάθε ανταλλακτικού που θα πωλεί μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλυτερη από το 1/3 του συνολικού ποσού που θα εισπράξει από τον πελάτη. Η αγορά του μεταχειρισμένου πώς καταχωρείται;

Εκδίδει τα παραστατικά του μηχανογραφικά και για να μπορέσει να εκδώσει πρέπει να υπάρχει αντίστοιχος κωδικός για την αγορά. Πώς θα γίνει η αρχική καταχώρηση όταν δεν ξέρω πως θα πουλήσω τα μέρη του φωτοτυπικού;
04/04/2005
Εφόσον το Φωτοτυπικό θα το πουλήσετε τμηματικά ή θα το αποσυναρμολογήσετε σε ανταλλακτικά και εφόσον κατά την αγορά του δεν γνωρίζετε τον τρόπο διάθεσης θα ακολουθήσετε μια συντηρητική τακτική.

Θα καταχωρήσετε το μεταχειρισμένο Φωτοτυπικό ως εμπόρευμα στο λογαριασμό 20 και στο Βιβλίο Αποθήκης κατά ποσότητα και αξία (εισαγωγή). Όταν θα αρχίσετε να το εκποιείτε τμηματικά θα πιστώνετε τη μερίδα αποθήκης του μεταχειρισμένου Φωτοτυπικού και θα χρεώσετε δύο μερίδες:

α) η πρώτη με το τμήμα που πωλείται (ποσότητα 1) και

β)η δεύτερη με το εναπομείναν μέρος (ποσότητα 1).

Όσον αφορά την αξία που θα φέρεται σε κάθε μία από αυτές τις καρτέλες θα κάνετε διάσπαση κατ'εκτίμηση. Θα φροντίζετε μόνο το μέρος που πωλείται να δημιουργεί κέρδος. Στη συνέχεια όταν θα πουλήσετε ένα νέο μέρος θα κλείσετε τη μερίδα την προηγούμενη κατά ποσότητα και αξία και θα δημιουργησετε δύο νέες μερίδες:

α)To τμήμα που πωλείται

β) Το εναπομείναν τμήμα.

Η διαδικασία ακολουθείται μέχρι να εκποιήσετε τελείως το Φωτοτυπικό.
20 Σεπτεμβρίου 2019
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα