Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ερωτήσεις

Αν τιμολογούμε σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπηρεσιές (κατάρτιση τεχνικής μελέτης) βάσει ποιών διατάξεων του Φ.Π.Α δεν θα πρέπει να καταλογίσουμε Φ.Π.Α στην αξία του τιμολογίου;
29/10/2003
Αν αφορά μελέτη επί συγκεκριμένου ακινήτου τότε η υπηρεσία της συγκεκριμένης μελέτης φορολογείται στο κράτος μέλος όπου ανεγείρεται το ακίνητο ή εκτελείται το τεχνικό έργο. Η αμοιβή στην περίπτωση αυτή δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α στην Ελλάδα άρθρο 14 παρ.5. Θα πρέπει η ελληνική επιχείρηση να ενημερωθεί απο την φορολογική αρχή του άλλου κράτους μέλους για τις υποχρεώσεις που έχει για το Φ.Π.Α.

Αντίθετα αν η μελέτη είναι γενική και δεν αφορά συγκεκριμένο ακίνητο τότε φορολογείται στην χώρα του λήπτη. Έτσι και στην περίπτωση αυτή η αμοιβή δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α στην Ελλάδα άρθρο 14 παρ.5η.
20 Σεπτεμβρίου 2019
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα