Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ερωτήσεις

Αυτοκίνητο που είχε κλαπεί την περασμένη χρονιά το διαγράψαμε απο τα πάγια και εμφανίσαμε Ζημία απο κλοπή στα βιβλία μας. Το συγκεκριμένο αυτ/το βρέθηκε μετά απο ένα χρόνο ποιός είναι ο σωστός τρόπος για να το ξαναεντάξω στο μητρώο παγίων ? Με τι αξία πρέπει να το καταχωρήσω ?
20/06/2003
Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα χρεώσουμε τον λογαριασμό 13.00 Μεταφορικά Μέσα με το κόστος κτήσεως και θα πιστώσω τον λογαριασμό 13.99 Αποσβεσμένα Μεταφορικά Μέσα με το ποσόν των αποσβέσεων που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία της κλοπής. Επίσης θα πιστώσω τον λογαριασμό 82.01 Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων με το ποσόν αντιλογιζόμενης ζημίας.
20 Σεπτεμβρίου 2019
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα